Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 6 Current »

MARC 21 formaatti: Suomi | Svenska | English

800 810 811 830

Sarjalisäkirjauskentät ovat ydinelementtejä

Ydinelementit: Sarjan päänimeke, Sarjan numerointi, Alasarjan päänimeke, Alasarjan numerointi

Suomalaisten kirjastojen linjaamat ydinelementit: Sarjan ISSN-tunnus, Alasarjan ISSN-tunnus

RDA 2.12.8 Sarjan ISSN-tunnus ; 2.12.9 Sarjan numerointi ; 2.12.16 Alasarjan ISSN-tunnus ; 2.12.17 Alasarjan numerointi ;   6.2.2-6.6 Teoksen nimeke, muoto jne. ; 24.6 Osan numerointi ; 25.1 Viittauksen kohteena oleva teos

HUOM! KENTTIEN 490 JA 8XX ERO:

Kenttä 490 on kuvailutietoa ja siihen tallennetaan se sarjan nimenmuoto, joka on julkaisussa.  8XX-kentässä on sarjatietueen  kentässä 245 oleva nimekkeen muoto (= auktorisoitu muoto).


800 - Sarjalisäkirjaus - henkilönnimi (T)

Tähän kenttään merkitään henkilönnimi-alkuinen sarjalisäkirjaus. Kirjaus perustuu yleensä 490-kenttään tai huomautuskenttiin merkittyihin tietoihin. Kenttää 800 voi kuitenkin käyttää myös ilman 490-kenttää.


‡t osakentässä ei käytetä artikkelia, koska kentässä ei ole ohitusindikaattoria

‡e-osakenttää käytetään vain musiikkiaineistossa.

‡f-osakenttään merkitään julkaisusarjan alkamisvuosi (ensimmäisenä ilmestyneen osan julkaisuvuosi).

‡v-osakentän merkinnässä käytetään julkaisussa esiintyviä ilmaisuja.

Voyager-osakenttä:  

‡9 - tekijä-nimeke-kirjauksissa nimekkeen alussa oleva artikkeli (ARSCA)


ESIMERKKI

100 1# ‡a Cast, P. C., ‡e kirjoittaja.
240 10 ‡a Redeemed, ‡l suomi
245 10 ‡a Pelastettu /c  P.C. ja Kristin Cast ; suomentanut Inka Parpola.
1# ‡a Yön talo ;v 12  ‡a Cast, P. C. ‡t House of night ; ‡v 12, ‡l  suomi. ‡a Cast, P. C. ‡t Yön talo ; ‡v 12 .


Henkilönnimi-muotoiset sarjalisäkirjaukset, silloin jos aineistossa ei ole sarjamerkintää

800-kenttään voidaan merkitä henkilönnimi-alkuinen tekijä-nimeke-sarjalisäkirjaus myös silloin, kun aineistossa ei ole sarjamerkintöä, jos julkaisun tiedetään kuuluvan johonkin sarjaan (esim. romaanisarjat). Lisäkirjaus tehdään sarjan alkuperäisestä nimimuodosta. Romaanit ja niiden jatko-osat eivät aina muodosta sarjaa, ja silloin tieto teosten välisestä suhteesta tallennetaan 700-kenttään teosviittauksena.

ESIMERKKI
800 1# ‡a Hirvisaari, Laila. ‡t Imatra-sarja ; ‡v 3.

Käännösteoksissa merkitään lisäkirjaus myös julkaisun kielellä olevasta sarjasta. Eli käännösteoksissa kenttä toistetaan.

ESIMERKKI
800 1# ‡a Cabot, Meg. ‡t Princess diaries ; ‡v 1, ‡l suomi.
800 1# ‡a Cabot, Meg. ‡t Prinsessapäiväkirjat ; ‡v 1.
Suhdetermiä ei tallenneta osakenttään ‡e.

Musiikiaineistoissa tätä kenttää käytetään tyypillisesti säveltäjien kootuista teoksista.

ESIMERKKI
800 1# ‡a Sibelius, Jean, ‡e säveltäjä ‡t Teokset. ‡f 1999 ; ‡v series 1, volume 1, 1.
Musiikkiaineistossa suhdetermi tallennetaan osakenttään ‡e.810 - Sarjalisäkirjaus - yhteisönimi (T)

Tähän kenttään merkitään yhteisönnimellä alkava sarjannimi.

Voyager-osakenttä:  

‡9 - tekijä-nimeke-kirjauksissa nimekkeen alussa oleva artikkeli (ARSCA)811 - Sarjalisäkirjaus - kokouksen nimi (T)

Voyager-osakenttä:  

‡9 - tekijä-nimeke-kirjauksissa nimekkeen alussa oleva artikkeli (ARSCA)830 - Sarjalisäkirjaus - yhtenäistetty nimeke (T)

Tähän kenttään merkitään sen sarjan nimi, johon kuvailtava julkaisu kuuluu. 490-kenttään merkitään tiedot siinä muodossa kuin ne ovat kuvailtavassa julkaisussa (eli tiedot saattavat vaihdella sarjan eri osien välillä), mutta 830-kenttään tulevat tiedot sarjan kaikkien osien kesken yhtenäisellä tavalla. 830-kenttä toimii linkkinä: kun tietokannasta on löytänyt yhden osan sarjaa, pääsee 830-kentästä kaikkiin muihinkin sarjan osiin. 

Koska tiedonlähteelle ei ole asetettu rajoituksia, niin 830-kentässä ei käytetä hakasulkuja.

Esimerkkejä 

490 1# ‡a Suomen musiikkikirjastoyhdistyksen julkaisusarja, ‡x 0784-0322 ; ‡v 45
830 #0 ‡a Suomen musiikkikirjastoyhdistyksen julkaisusarja, ‡x 0784-0322 ; ‡v 45.
Sarjan nimi ja ISSN-tunnus julkaisussa ohjeellisessa muodossa


490 1# ‡a Suomen musiikkikirjastoyhdistyksen julkaisuja, ‡x 0784-0322 ; ‡v 44
830 #0 ‡a Suomen musiikkikirjastoyhdistyksen julkaisusarja, ‡x 0784-0322 ; ‡v 44.
Sarjan nimi julkaisussa poikkeaa ohjeellisesta muodosta


490 1# ‡a Publications of the Dept. of Church Music / Sibelius Academy, ‡x [0787-7838] ; ‡v 26
830 #0 ‡a Kirkkomusiikin osaston julkaisuja, ‡x 0787-7838 ; ‡v 26.
Sarjan nimi kirjoitettu eri kielellä julkaisuun kuin millä sarjan nimi tavallisesti kirjoitetaan, eikä ISSN-tunnusta ole luetteloitavassa julkaisussa


490 1# ‡a Europäische Hochschulschriften. Reihe XXXVI, Musikwissenschaft, ‡x 0721-3611 ; ‡v Bd. 94 = ‡a Publications universitaires européennes. Série XXXVI, Musicologie ; ‡v vol. 94 = ‡a European university studies. Series XXXVI, Musicology ; ‡v vol. 94
830 #0 ‡a Europäische Hochschulschriften. ‡n 36, ‡p Musikwissenschaft, ‡x 0721-3611 ; ‡v 94.
Sarjan tiedot on ilmoitettu julkaisussa usealla kielellä


Esimerkki. Sarjalisäkirjauksen muodostaminen

Fennican sarja-aineiston tietue:
022 0# ‡a 2343-3213 ‡2 a
222 #0 ‡a Turun Yliopiston julkaisuja. Sarja D, Medica. Odontologica ‡b (Verkkoaineisto)
245 00 ‡a Turun yliopiston julkaisuja. ‡n Sarja D, ‡p Medica. Odontologica = ‡b Annales Universitatis Turkuensis. ‡n Ser. D.
338 ## ‡a verkkoaineisto ‡b cr ‡2 rdacarrier
362 0# ‡a Osa 778-

Josta saadaan sarjalisäkirjauksen muodostamiseen: 830 #0 ‡a Turun yliopiston julkaisuja. ‡n Sarja D, ‡p Medica. Odontologica, ‡x 2343-3213 ; ‡v osa <ddd>.

  • Päänimeke 245‡anp → 830‡anp: Turun yliopiston julkaisuja. Sarja D, Medica. Odontologica
  • ISSN 022 → 830‡x: 2343-3213
  • Numerointikaava 362 → 830‡v: osa <ddd>


Esimerkki. Sarjalisäkirjauksen muodostaminen, kun aineistossa olevat tiedot ovat virheellisiä

Verkkoaineistossa:
PTT julkaisuja 21
PTT Publications 21
ISSN 1796-4768 (PDF)

Fennican lehtitietue
007 cr
022 1796-4768 ← (tick) ISSN täsmää
245 Pellervon taloudellisen tutkimuslaitoksen julkaisuja ← (error) nimeke ei täsmää
362 19-20. ← (error) numerointi ei täsmää
785 00 ‡t PTT julkaisuja ‡c (Verkkoaineisto) ‡x 2489-9739 (ind2=0 seuraaja)
ISSN on sama, mutta nimeke ja numerointitieto eivät täsmää aineistossa oleviin

Fennican lehtitietue, seuraaja
007 cr
020 2489-9739 (error)
245 PTT julkaisuja (tick)
362 21- (tick)
ISSN on eri kuin aineistossa, mutta nimeke ja numerointi täsmäävät

Tämän perusteella aineistossa oleva ISSN on väärin, mutta nimeke ja numerointi oikein. Kuvailuun merkitään
490 1# ‡a PTT publications, ‡x 1796-4768 ; ‡v 21
500 ## ‡a Oikea ISSN-tunnus: 2489-9739.
830 #0 ‡a PTT julkaisuja, ‡x 2489-9739 ; ‡v 21.
Tässä 490 kenttään valikoituu englanninkielinen sarjan päänimeke, sillä aineiston pääsisältö on englanninkielinen  • No labels