You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 8 Next »

Kuvailtavassa aineistossa käsitelty yhteisöMilloin yhteisö tallennetaan?

Kohdeyhteisö tallennetaan, mikäli kuvailtava aineisto käsittelee yhtä tai usempaa kohdeyhteisöä.


Yhteisön nimestä käytettävän ensisijaisen hakutiedon valinta

Yhteisöstä käytettävä auktorisoitu hakutieto valitaan RDA:n luvussa 11.13 määrätyllä tavalla. Huomaa: julkishallinnollisesta yhteisöstä auktorisoituna hakutietona käytettävä paikannimi valitaan RDA:n luvussa 16 määrätyllä tavalla.

Tarkempia tietoja yhteisön kuvailusta ja auktorisoiduista nimimuodoista, ks. Toimijakuvailupalvelun Toimijakuvailuohje.

Yhteisön nimen muoto tarkistetaan ensisijaisesti Kanto – kansalliset toimijatiedot -sanastosta, joka on integroitu Asteriin. Korjaus- ja täydennyspyynnöt voi lähettää osoitteeseen toimijakuvailu-posti@helsinki.fi.

Hakutietoihin voidaan liittää kansainvälinen ISNI-tunniste (ISNI Search), mutta ensisijaisesti se tallennetaan yhteisöauktoriteettitietueeseen.

Muita tunnisteita kuin Asteri-ID:tä ja ISNI:ä ei suositella käytettäväksi osana hakutietoa.

Kotimaisten yhteisöjen hakutietoihin voidaan liittää kansallinen Asteri-tunniste (esimerkiksi "(FIN11)000067771") niiden yhteisöijen osalta, joilla sellainen on Asterissa.

Huomaa: Fiktiiviset yhteisöt eivät kuulu RDA:n piiriin (toisin kuin fiktiiviset henkilöt), mutta Sisällönkuvailun asiantuntijaverkosto suosittelee käsittelemään niitä todellisten yhteisöjen tapaan lisättynä Metatietosanaston "fiktiivinen yhteisö" -määritteellä.


Täsmentäviä ohjeita Marc 21 -formaatissa käytettävistä yhteisön sisältävistä sisällönkuvailukentistä

Kuvailtavan aineiston käsittelemä yhteisö voidaan tallentaa seuraaviin kenttiin:

043  Maantieteellisen alueen koodi  (linkki formaatin suomennokseen / linkki alkukieliseen formaattiin)

Kenttään tallennetaan julkishallinnollista kohdeyhteisöä (valtiota) vastaava maantieteellisen alueen koodi.

050  Kongressin kirjaston luokitus  (linkki formaatin suomennokseen / linkki alkukieliseen formaattiin)

080  Yleinen kymmenluokitus  (linkki formaatin suomennokseen / linkki alkukieliseen formaattiin)

Kenttään tallennetaan kohdeyhteisön yksilöivät UDK-luokat tavanomaiseen tapaan luokituksen omia ohjeita ja Marc 21 -formaattia noudattaen.

610  Yhteisönnimi asiasanana  (linkki formaatin suomennokseen / linkki alkukieliseen formaattiin)

Kenttään tallennetaan kohdeyhteisöstä käytettävä ensisijainen hakutieto.

651  Maantieteellinen nimi asiasanana  (linkki formaatin suomennokseen / linkki alkukieliseen formaattiin)

Kenttään tallennetaan julkishallinnollisesta kohdeyhteisöstä (valtio, kunta jne) käytettävä ensisijainen hakutieto, ellei aiheena ole kyseisen yhteisön alayhteisö (ks. RDA, luku 11.2.2.2.5.4, Poikkeukset, Julkishallinnolliset yhteisöt).

Yhteisön yleisempi kuvailu, ks. oppaan osio 9. Muut aiheet.Esimerkkejä

Esimerkeissä ovat mukana vain ne kentät, jotka sisältävät kohdeyhteisön (nimen) osana luokitusta tai asiasanoitusta. Huomautukset ovat kursiivilla ja vertailun vuoksi esitetyt Kongressin kirjaston asiasanaston asiasanat ruskealla värillä.


Kansallinen yhteisö

Gunnar Rosénin järjestöhistoriikki Sata sodan ja rauhan vuotta: Suomen Punainen Risti 1877–1977. Aiheena Suomen Punaisen Ristin historia.

050 04   |a  HV580.F53  |b  [hyllypaikan Cutter-numero]     (LCC:n luokka "Social pathology. Social and public welfare. Criminology—Emergency management—Relief in case of disasters—Red Cross. Red Crescent—By region or country—Other regions or countries, A-Z—Finland—General works. History")

610 24  |a  Suomen Punainen Risti.  |0  (FIN11)000006980

610 24  |a  Finlands Röda Kors.

610 20  |a  Suomen Punainen Risti  |x  History.


Seija Karttusen kirjoittama kirja Suomen liberaalipuolueiden historia Pohjois-Karjalassa 1906–2006. Aiheena Kansallisen edistyspuolueen, Liberaalisen kansanpuolueen, Nuorsuomalaisen puolueen, Suomen kansanpuolueen ja Vapaamielisten liiton historia.

080 1_  |a  329Kansallinen edistyspuolue  |x  (480)  |2  1974/fin/1983     (puolueen nimestä ei ole vakiintunutta kirjainlyhennettä, joten nimi on kirjoitettava auki mahdollisen sekaannuksen välttämiseksi; luokka otettu vuonna 1983 julkaistusta suomalaisesta lyhennetystä laitoksesta)

080 1_  |a  329LKP  |x  (480)   tai   329Liberaalinen kansanpuolue  |x  (480)  |2  1974/fin/1983     (puolueen nimestä on vakiintunut kirjainlyhenne, jota käytetään, jos sekaannuksen vaaraa ei ole; luokka otettu vuonna 1983 julkaistusta suomalaisesta lyhennetystä laitoksesta)

080 1_  |a  329Nuorsuomalainen puolue   |x  (480)  |2  1974/fin/1983

080 1_  |a  329KP  |x  (480)   tai   329Suomen kansanpuolue  |x  (480)  |2  1974/fin/1983     (sama)

080 1_  |a  329Vapaamielisten liitto  |x  (480)  |2  1974/fin/1983

610 24  |a  Kansallinen edistyspuolue.  |0  (FIN11)000007710

610 24  |a  Liberaalinen kansanpuolue.  |0  (FIN11)000002507

610 24  |a  Nuorsuomalainen puolue.  |0  (FIN11)000017475

610 24  |a  Suomen kansanpuolue.  |0  (FIN11)000018919

610 24  |a  Vapaamielisten liitto.  |0  (FIN11)000009674

610 24  |a  Framstegspartiet (Finland).     (maantieteellinen sulkutarkenne tarvitaan erottamaan samannimisestä ruotsalaisesta puolueesta)

610 24  |a  Liberala folkpartiet.

610 24  |a  Ungfinska partiet.

610 24  |a  Finska folkpartiet.

610 24  |a  Frisinnades Förbund.


Amerikan suomalaisen evankelis-lutherilaisen kirkkokunnan eli Suomi-synodin perustuslaki: hyväksytty ja vahvistettu ensimmäisessä yleisessä kirkolliskokouksessa 25:nä päivänä maaliskuuta vuonna 1890. Aiheena Amerikan suomalainen evankelis-luterilainen kirkko(kunta) (engl. Finnish Evangelical Lutheran Church of America), joka tunnetaan myös nimellä Suomi-synodi (engl. Suomi Synod).

610 24  |a  Suomi Synod.  |0  (FIN11)000032618     (Kansalliset toimijatiedot -sanastoon auktorisoitu muoto)

610 20  |a  Finnish Evangelical Lutheran Church of America.     (Kongressin kirjaston auktorisoima muoto)

Julkishallinnollinen yhteisö

Jussi Kuusanmäen ja Juhani Piilosen kirjoittama kirja Helsingin kaupunginvaltuuston historia. Aiheena Helsingin kaupunginvaltuuston ja kunnallishallinnon historia.

610 14  |a  Helsingin kaupunginvaltuusto.  |0  (FIN11)000013343     (Kansalliset toimijatiedot -sanastoon auktorisoitu muoto)

610 14  |a  Helsinki (Suomi).  |b  Kaupunginvaltuusto.     (RDA:n luvun 11.2.2.5.4 kohdan Poikkeukset alakohdan Julkishallinnolliset yhteisöt ja luvun 11.2.2.14 samoin kuin Hakutietojen lukujen 23.4, 24.3.4 ja 24.13 mukainen muoto, jota ei käytetä ennen kuin Kansalliset toimijatiedot -sanaston muoto on korjattu vastaamaan luettelointisääntöjä)

610 14  |a  Helsingfors stadsfullmäktige.     (Kansalliset toimijatiedot -sanastoon auktorisoitu muoto)

610 14  |a  Helsingfors (Finland).  |b  Stadsfullmäktige.     (RDA:n luvun 11.2.2.5.4 kohdan Poikkeukset alakohdan Julkishallinnolliset yhteisöt ja luvun 11.2.2.14 samoin kuin Hakutietojen lukujen 23.4, 24.3.4 ja 24.13 mukainen muoto)

610 10  |a  Helsinki (Finland).  |b  Kaupunginvaltuusto.


ʻAdnān Ḥasan Manṣūrin (عدنان حسن منصور) kirja al-Jāmiʻah al-ʻArabīyah wa-Sūrīyā: dawr bāṭil wa-māl qātil (دور باطل ومال قاتل :الجامعة العربية وسوريا). Aiheena Arabiliiton (arab. جامعة الدول العربية) ja sen jäsenmaiden ja Syyrian arabitasavallan (arab. الجمهورية العربية السورية) väliset suhteet.

043 __   |a  a-sy---  |c  sy

050 14  |a  DS36.2  |b  [hyllypaikan Cutter-numero]     (LCC:n luokka "History of Asia—Arab countries—Periodicals. Societies. Serials—League of Arab States")

610 24  |a  Arabiliitto.

610 24  |a  Arabförbundet.

651 _7  |a  Syyria  |2  yso/fin  |0  http://www.yso.fi/onto/yso/p108829     (Syyrian arabitasavalta on julkishallinnollinen yhteisö ja tallennetaan siksi sen alueen nimellä, jossa yhteisöllä on toimivalta, eikä virallisella nimellään)

651 _7  |a  Syrien  |2  yso/swe  |0  http://www.yso.fi/onto/yso/p108829

610 20  |a  League of Arab States.

651 _0  |a  Syria  |x  Foreign relations  |z  Arab countries.

651 _0  |a  Arab countries  |x  Foreign relations  |z  Syria.

651 _0  |a  Syria  |x  History  |y  Civil War, 2011-


Nimeään vaihtanut yhteisö

Yrjö Kotivuoren Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852. Aiheena Kuninkaallisen, sittemmin Keisarillisen Turun akatemian ja Suomen Keisarillisen Aleksanterin yliopiston opiskelijat.

050 04  |a  LF1705     (LCC:n luokka "Individual institutions—Continental Europe—Finland—Helsingfors (Helsinki). Universitet. Yliopisto")

610 24  |a  Kuninkaallinen Turun akatemia.  |0  (FIN11)000030398

610 24  |a  Keisarillinen Turun akatemia.  |0  (FIN11)000030384

610 24  |a  Suomen Keisarillinen Aleksanterin yliopisto.  |0  (FIN11)000027828

610 24  |a  Kungliga Akademien i Åbo.  |0  https://isni.org/isni/0000000087791896

610 24  |a  Kejserliga Akademien i Åbo.  |0  https://isni.org/isni/0000000087791896

610 24  |a  Kejserliga Alexanders Universitet i Finland.  |0  https://isni.org/isni/0000000106657554

610 20  |a  Åbo Akademi (1640-1827)  |x  Students  |v  Registers.

610 24  |a  Keisarillinen Aleksanterin yliopisto  |x  Students  |v  Registers.


Alayhteisö

Erkki Erkkilän kirja JR 1:n vaiheet 1941–44. Aiheena Suomen puolustuslaitoksen Jalkaväkirykmentti 1:n jatkosodan ajan historia.

080 #_  |a  356.1JR 1  |x  "1941/1944"  |x  (480)  |2  [luokituksen painoksen numero, ks. Liite 1: Lisäohjeita luokitusten merkitsemiseen]

610 14  |a  Suomi.  |b  Maavoimat.  |b  Jalkaväkirykmentti 1.  |0  (FIN11)000037843

610 14  |a  Finland.  |b  Armén.  |b  Infateriregemente 1.

610 10  |a  Finland.  |b  Maavoimat.  |b  Jalkaväkirykmentti 1  |x  History.

Helge E. Wigrenin järjestöhistoriikki Ensivastetoimintaa Hailuodossa jo 10 vuoden ajan: 1994-2004. Aiheena Suomen Punaisen Ristin Hailuodon osaston historia.

610 24  |a  Suomen Punainen Risti.  |b  Hailuodon osasto.  |0  (FIN11)000021393

610 24  |a  Finlands Röda Kors.  |b  Hailuodon osasto.     (alayhteisöllä ei ole ruotsinkielistä nimeä)

610 20  |a  Suomen Punainen Risti.  |b  Hailuodon osasto  |x  History.


Jyrki Härkösen tekemä metropoliitta Leon haastattelu Helsingin virkaanastuva metropoliitta Leo tehtävästään: "Haluan nähdä seurakuntien jokapäiväistä elämää". Julkaistu Ortodoksiviesti-lehden numerossa 7/1996. Aiheena ortodoksisen kirkon Konstantinopolin ekumeenisen patriarkaatin alaisen autonomisen Suomen ortodoksisen kirkon Helsingin hiippakunta.

610 24  |a  Suomen ortodoksinen kirkko.  |b  Helsingin hiippakunta.

610 24  |a  Ortodoxa kyrkan i Finland.  |b  Helsingfors stift.

610 20  |a  Suomen ortodoksinen kirkko.  |b  Helsingin hiippakunta.


Ortodoksisen kirkon autonomisen Moskovan patriarkaatin Helsingissä toimivan Pyhän Nikolauksen seurakunnan verkkosivut. Aiheena kyseinen seurakunta.

610 24  |a  Russkaâ pravoslavnaâ cerkov'.  |b  Moskovskij patriarhat.  |b  Pyhän Nikolauksen seurakunta Helsingissä.     (ISO 9:1995 -standardia noudattavien kirjastojen käyttämä hakutieto)

610 24  |a  Russkaja pravoslavnaja tserkov.  |b  Moskovski patriarhat.  |b  Pyhän Nikolauksen seurakunta Helsingissä.     (SFS 4900 -standardia noudattavien kirjastojen käyttämä hakutieto)

610 24  |a  Russkaja pravoslavnaja tserkov.  |b  Moskovskij patriarchat.  |b  S:t Nikolausforsamlingen i Helsingfors.     (ruotsalaista transkribointia noudattavien kirjastojen käyttämä hakutieto)

610 20  |a  Russkai︠a︡ pravoslavnai︠a︡ t︠s︡erkovʹ.  |b  Moskovskai︠a︡ patriarkhii︠a︡.  |b  Nikolʹskiĭ prikhod v Khelʹsinki.


Kaksi samannimistä alayhteisöä

Olli Harisen, Göran Lindgrenin ja Erkki Nordbergin kirja Talvisodan Ässä-rykmentti. Aiheena Suomen puolustuslaitoksen lokakuussa 1939 perustetun ja vuonna 1940 lakkautetun Jalkaväkirykmentti 11:n eli ns. Ässärykmentin historia.

080 #_  |a  356.1JR 11  |x  "1939/1940"  |x  (480)  |2  [luokituksen painoksen numero, ks.  Liite 1: Lisäohjeita luokitusten merkitsemiseen]

610 14  |a  Suomi.  |b  Maavoimat.  |b  Jalkaväkirykmentti 11 (1939-1940).

610 14  |a  Finland.  |b  Armén.  |b  Infateriregemente 11 (1939-1940).

610 10  |a  Finland.  |b  Maavoimat.  |b  Jalkaväkirykmentti 11 (1939-1940)  |x  History.


Anelma Vuorion kirja Raatteen pataljoona: I/JR 11:n vaiheita jatkosodan ensimmäisen kuukauden aikana. Aiheena Suomen puolustuslaitoksen 10.6.1941 perustetun ja lokakuussa 1944 lakkautetun Jalkaväkirykmentti 11:n I pataljoonan historia.

080 #_  |a  356.1I/JR 11  |x  "1941/1944"  |x  (480)  |2  [luokituksen painoksen numero, ks. Liite 1: Lisäohjeita luokitusten merkitsemiseen]

610 14  |a  Suomi.  |b  Maavoimat.  |b  Jalkaväkirykmentti 11 (1941-1944).  |b  Pataljoona, I.

610 14  |a  Finland.  |b  Armén.  |b  Infateriregemente 11 (1941-1944).  |b  Bataljon, I.

610 10  |a  Finland.  |b  Maavoimat.  |b  Jalkaväkirykmentti 11 (1941-1944).  |b  Pataljoona, I  |x  History.


Nimeään vaihtanut alayhteisö

Roomalaiskatolisen kirkon Turun hiippakunnan käyttöönsä laatima kirkkokäsikirja Manuale seu exequiale s[ecundu]m ritu[m] ac consuetudine[m] alme eccl[es]ie Aboe[n]sis maxima cu[m] dilige[n]tia correctu[m] et emendatu[m] accuratissimeq[ue] reuisum feliciter exorditur eli ns. Manuale Aboense.

610 24  |a  Katolinen kirkko.  |b  Turun hiippakunta.     (koko Suomen kattanut Turun hiippakunta oli osa roomalaiskatolista kirkkoa vuoteen 1536; roomalaiskatolisen kirkon hiippakunnista käytetään luettelointikielen mukaista muotoa)

610 24  |a  Katolska kyrkan.  |b  Åbo stift.

610 20  |a  Catholic Church.  |b  Diocese of Åbo (Finland)  |v  Rules and practice.


Matti Taipaleen kirja Rippikoulun syntyvaiheet Turun hiippakunnassa vuosina 1627–1763.

610 24  |a  Svenska kyrkan.  |b  Åbo stift.     (Turun hiippakunta oli osa Ruotsin (evankelis-luterilaista) kirkkoa vuosina 1536–1809)

610 24  |a  Svenska kyrkan.  |b  Åbo stift.

610 20  |a  Svenska kyrkan.  |b  Åbo stift.


Esko Kilven kirja Kirkon antama alkuopetus Turun hiippakunnassa 1866–1921/Basic Education Given by the Church in the Diocese of Turku 1866–1921.

610 24  |a  Suomen evankelis-luterilainen kirkko.  |b  Turun arkkihiippakunta.  |0  (FIN11)000036044     (Turun hiippakunta korotettiin arkkihiippakunnaksi vuonna 1817)

610 24  |a  Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland.  |b  Åbo ärkestift.

610 20  |a  Suomen evankelis-luterilainen kirkko.  |b  Turun arkkihiippakunta.


Helsingin yliopiston voimistelulaitoksen juhlajulkaisu 1834–1934/Gymnastikinrättningens vid Helsingfors universitet festpublikation. Aiheena Suomen keisarillisen Aleksanterin-yliopiston, sittemmin Helsingin yliopiston Voimistelulaitos.

610 24  |a  Suomen Keisarillinen Aleksanterin yliopisto.  |b  Voimistelulaitos. 

610 24  |a  Helsingin yliopisto.  |b  Voimistelulaitos.  |0  (FIN11)000038285

610 24  |a  Kejserliga Alexanders Universitet i Finland.  |b  Gymnastikinrättningen.

610 24  |a  Helsingfors universitet.  |b  Gymnastikinrättningen.

610 20  |a  Keisarillinen Aleksanterin yliopisto.  |b  Voimistelulaitos.

610 24  |a  Helsingin yliopisto.  |b  Voimistelulaitos.


Fiktiivinen yhteisö

Fiktiivisestä yhteisöstä käytetään aineiston ja/tai kuvailukielen mukaista nimenmuotoa.


Jody Revensonin kirjan Harry Potter: Magical Places from the Films suomennos Harry Potter: maaginen maailma: Tylypahka, Viistokuja ja muut ihmeelliset paikat. Aiheena Tylypahka.

610 24  |a  Tylypahkan noitien ja velhojen koulu (fiktiivinen yhteisö)

610 24  |a  Hogwarts skola för häxkonster och trolldom (fiktiv institution)

650 #0  |a  Hogwarts School of Witchcraft and Wizardry (Imaginary organization)  |x  Miscellanea  |v  Juvenile literature.     (RDA ei kata fiktiivisiä yhteisöjä, joten LCSH:ssa ne on auktorisoitu aihetta kuvaavina asiasanoina)


  • No labels