Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Tuija Korhonen, Mari Elisa Kuusniemi, Soile Manninen

Paikka: https://helsinki.zoom.us/j/746379211 


MEKin kuulumiset maailmalta

 • Oliko DMP-näkökulmasta kannalta kiinnostavia asioita? DMP-Moodle oli tehty, ohjaajillekin tehty oma Moodle (miten kommentoit DMP:n). Suomessa asiassa ollaan pidemmällä kuin Saksassa, koska siellä rahoittajat eivät yleisesti pyydä DMP:tä.
 • Idea: fasilitoitu keskustelutilaisuus RDM:stä/datanhallinnasta, kun tulee kv-vieraita. Hyvä, jos eri tieteenaloja mukana. Ei siis kerrota vaan asioita, vaan keskustellaan niistä yhdessä.

DMP-konsortion ohjausryhmän kokous ti 17.5.2022


Integraatio-kokous CSC:n kanssa ma 13.6.2022

 • lähdetään liikkeelle integraatiopilotin kanssa, mukana myös Tutkimustietovaranto


DCC

 • Kokous DCC:n kanssa - ei ole kuulunut mitään vastausta sopivaan ajankohtaan, yritetäänkö kesäkuulle? Ei yritetä nyt. Valmistaudutaan integraatiopilottiin ja saadaan organisaatioiden konkreettisia toiveita/vaatimuksia kartoitettua. Soilen kesäloma ja opintovapaa 18.7. - 30.9. eli pidetään kokous sen jälkeen. Soile ilmottaa ja sopii DCC:n kanssa.


 • DMPonline user group pidettiin 27.4.
  • kanadalainen DMPAssistant liittynyt osaksi DMPRoadmapia
  • vaihtoehto A voitti kirjautumissivu-äänestyksen (eli se enemmän tekstiä sisältävä, jota emme äänestäneet)
  • DCC/DMPonlinen osalta rekrytointihaasteita edelleen, ohjelmistokehittäjiä ja koodareita hankala rekrytä yliopistosektorille (+ Brexit, pandemia)
  • Uuden versiopäivityksen mukana tulevia muutoksia: https://github.com/DMPRoadmap/roadmap/releases/tag/v3.1.0.

   • perustietoihin tulee tieteenalan valitsemista varten alasvetovalikko (mahdollista vain yhden tieteenalan valitseminen)
   • perustietoihin check box eettisistä asioista: kun sen valitsee, voi kirjoittaa vapaatekstikenttään eettisyyteen liittyvistä kysymyksistä ja antaa verkko-osoitteen, jos on joku yleinen ohjeistus, johon viittaa
   • Guidance/Ohje -osiota pystyy piilottamaan/ottamaan esille tarpeen mukaan (käyttäjien palaute siitä, että vapaatekstikenttä on liian kapea);
   • Research Outputs -välilehti tulossa osaksi DMP:tä (RDAn DMP ma-standardin mukainen). Välilehdellä on mahdollista kuvata datatyypit, koko, valita arkisto, lisenssi sekä julkisuus. Ladattuun DMP:hen muodostuu taulukko datatyypeistä. Tämä välilehti herätti keskustelua, vaikka siitä oli keskustelu edellisissä käyttäjätapaamisissa. Mitä tehdään, jos templaatissa on kysymys datatyypeistä? Ohjeistetaanko käyttäjiä jättämään Research outputs -välilehti huomiotta, jos omassa templaatissa kysytään datatyypeistä vai otetaanko kysysymys templaatista pois. Välilehteä ei voi valita pois.
   • API eli tiedonsiirtoon tarvittava rajapinta on ollut korjausten alla. Yksi (tuoreehko) käyttäjäorganisaatio on kokeillut integraatiota PUREen, ja se paljasti paljon bugeja. Vastaavia käyttäjätapauksia tarvittaisiin lisää, jotta APIsta saadaan parempi. TU Delft on APIn heavy-user, mutta sen kokemuksista ei kerrottu tarkemmin. Belgiassa kiinnostusta CRIS-integraatioihin.
  • Käynnissä olevat työt: DMP:n versiointitoiminto etenee
  • Ehdotus uudeksi toiminnallisuudeksi: Julkaistujen DMP:iden hakutoimintoja kehitetty DMPtoolissa. Voisi jatkossa hakea DMP:tä rahoittajan, aiheen tms. perusteella. Adminin olisi mahdollista nostaa/merkitä tarkistetut ja suositellut (julkiset) DMP:t.
   • Ryhmässä oltiin kiinnostuneita eli tämän toiminnallisuuden kehitystä seurataan ja otetaan jossain vaiheessa mukaan.
  • Seuraava käyttäjätapaaminen lokakuussa vkolla 42 (17.10. alkava viikko)


Tuulitoimiston kesälomat

 • Soile lomalla 18.7. - 31.7. ja opintovapaalla 1.8. - 30.9.
 • MEK 27.6. - 15.8. (yksi väliviikko LIBERissä)
 • Tuija 18.7. - 4.8.
 • Eli Tuulitoimisto lomalla 18.7. - 4.8.2022
 • No labels