Child pages
  • Kesä 2009
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Kesä - Sommaren - Summer
2009

Laitoksen opetuksenkehittämisryhmä on selvittänyt opiskelijoiden toiveita koskien kesällä 2009 järjestettävää opetusta. Verkkokyselyyn vastasi 206 opiskelijaa ja tulokset antoivat hyvän tuntuman siihen mitä kursseja kesällä kannattaa järjestää. Kyselyn ja oman harkintansa nojalla opetuksenkehittämisryhmä päätyy ehdottamaan johtoryhmälle alla mainittujen kurssien järjestämistä kesällä 2009. Johtoryhmä hyväksyi ehdotuksen kokouksessaan 2.3.2009.

  • No labels