Child pages
  • Aukkotehtävät
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Aukkotehtävät (Embedded Question) ovat Moodlen tenttityökalun kysymystyyppi, jossa tekstin sekaan voi upottaa erityyppisiä kysymyksiä. Tämäntyyppisiä kysymyksiä kutsutaan myös Cloze-kysymyksiksi tai -testeiksi.

Katso video, miten tehdä aukkotehtävä Moodlessa:

Kysymykset koostuvat tekstistä, johon on erityisellä notaatiolla merkitty kysymyksiä. Aukkotehtävän notaatio voi näyttää esimerkiksi tältä:

Aukkotehtävät ovat esimerkiksi kielenopetuksessa usein käytetty
{1:MULTICHOICE:kidutuskeino#Vastasit väärin~=tehtävätyyppi#Oikein meni},
jossa tekstin sekaan voi upottaa erilaisia tehtävätyyppejä.

Notaation kuvaus

Kysymykset merkitään tekstin sekaan seuraavan esimerkin mukaisesti:

{pistemäärä:kysymystyyppi:väärä vastausvaihtoehto#palaute
vastauksesta~=oikea vastausvaihtoehto#palaute vastauksesta}

Vastausvaihtoehdot erotetaan toisistaan aaltoviivalla, ja oikea vastaus merkitään yhtä suuri kuin -merkillä.

Kysymystyypit

  • lyhyttehtävä - notaatio: SHORTANSWER tai SA tai MW, ei erottelua isojen ja pienten kirjainten välillä
  • lyhyttehtävä - notaatio: SHORTANSWER_C tai SAC tai MWC, isojen ja pienten kirjainten tulee täsmätä
  • numeerinen kysymys - notaatio: NUMERICAL tai NM
  • monivalintatehtävä - notaatio: MULTICHOICE tai MC, näkyy pudotusvalikkona tekstin seassa
  • monivalintatehtävä - notaatio: MULTICHOICE_V tai MCV, näkyy pystysuorana valintanappirivinä
  • monivalintatehtävä - notaatio: MULTICHOICE_H tai MCH), näkyy vaakasuorana valintanappirivinä

Osittaiset pistemäärät

Kysymyksen alkuun voi merkitä prosenttimerkkien väliin sen prosenttiluvun, jonka verran vastausvaihtoehdosta saa pisteitä täysistä pisteistä.

{1:MULTICHOICE:Väärä vastaus#Palaute~Toinen väärä vastaus#palaute~=oikea
vastaus#palaute oikeasta vastauksesta~%50%vastausvaihtoehto, josta saa
puolet pisteistä#palaute puolikkaan arvoisesta vastausvaihtoehdosta}

Numeeriset kysymykset

Numeeristen kysymysten notaatio on seuraavanlainen:

{pistemäärä:NUMERICAL:=oikea vastaus:hyväksyttävä virhemarginaali}

Esimerkiksi seuraavanlainen kysymys hyväksyisi vastaukseksi lukuja väliltä 1-5:

{3:NUMERICAL:=3:2}

Muita huomioita

  • Vaikka kysymyksiin voi laittaa pistemäärän, lopulliset pistemäärät skaalautuvat Moodlen tentin asetuksissa annettujen maksimipistemäärien mukaisesti.
  • Kysymyksiä voi upottaa vaikka kuinka monta yhteen aukkotehtävään.
  • Luodessa uusia aukkokysymyksiä, ne kannattaa testata klikkaamalla "Pura ja tarkista kysymyksen testi" -nappulaa ennen tallentamista.

Muut Moodlen kysymystyypit