Child pages
  • Miksi arviointikirjan laskukaavat eivät toimi?
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Kysymyksessä on Moodlen bugi, joka liittyy kieliasetuksiin. Tehdessäsi laskukaavoja arviointikirjassa, funktion argumentit tulee erottaa toisistaan puolipisteellä (";") eikä pilkulla. Tällöin funktiot toimivat normaalisti. Esimerkki toimivasta kurssin loppuarvosanan laskevasta kaavasta:

=round(average([[tunti]];[[essee]]);0)

Tämä funktio laskee aktiviteettien keskiarvon, ja pyöristää tuloksen nollan desimaalin tarkkuudella.