Child pages
  • Kuinka paljon tiedostoja mahtuu yhdelle Moodle-kurssialueelle?
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Yksittäisen tiedoston suurin mahdollinen kokoraja Moodle-kurssialueella on 20 megatavua. Kurssin tiedostojen kokonaismäärälle ei ole tiukkaa ylärajaa, mutta ylläpito suosittelee kurssin tiedostojen kokonaismääräksi alle 200 megatavua. Suuret ääni-, kuva- ja videotiedostot kannattaa tallettaa jollekin ulkoiselle palvelimelle. Ks. http://video.helsinki.fi.