Skip to end of metadata
Go to start of metadata

*See in English below*

Helsingin yliopiston mooc.helsinki.fi-sivusto poistuu käytöstä ja jatkossa kursseja voi järjestää DigiCampuksella.

DigiCampus on suomalaisten korkeakoulujen yhteinen oppimisympäristö, jossa on

 • eri korkeakoulujen, verkostojen ja hankkeiden yhteisiä kursseja  
 • kaikille avoimia kursseja (mm. MOOCeja) 
 • korkeakoulujen omia kursseja.

DigiCampuksen etuja ovat esim.

 • verkkokurssit saavat kansallista näkyvyyttä
 • tuttu Moodle kurssialustana
 • tekninen tuki DigiCampukselta, jolloin HY:n oma pedagoginen tuki MOOCeille vahvistuu.

MOOC.helsinki.fi suljetaan 31.12.2022.


Kaikkien mooc.helsinki.fi-sivustolla olevien kurssien tulee viimeistään päättyä ja siirtyä DigiCampukselle 31.12.2022. 

Kesän ja syksyn -22 tulevat ensikertaa toteutettavat kurssit tehdään DigiCampukselle. Voit jo nyt siirtyä DigiCampuksen käyttäjäksi ja alkaa valmistella kurssialuettasi.


Siirtyminen DigiCampuksen käyttäjäksi - mitä muutos tarkoittaa käytännössä?

DigiCampuksen alusta on Moodle-pohjainen, ja siellä löytyvät lähes kaikki samat toiminnot ja ominaisuudet, jotka ovat olleet käytössäsi mooc.helsinki.fi:ssä. Opetuksen yksilölliseen mukauttamiseen tarkoitettu PLD- työkalu (Personalized Learning Designer) ei ole käytössä uudella alustalla. DigiCampukselta löytyvät puolestaan mm. Stack- ja CodeRunner-kysymystyypit tentissä sekä TurnitIn-plagiaatintunnistusjärjestelmä. Muita eroja on listattu tähän taulukkoon: Mitä eroa on DigiCampuksella,HY:n Moodlella ja MOOC-keskuksen kurssialustoilla?

Käytännössä muutos vaikuttaa seuraavasti: 

 1. Rakennat kaikille avoimen verkkokurssisi DigiCampukselle.  
 2. Tilaa uusi kurssialue tällä lomakkeella.
 3. Voit kopioida aiempien Moodle- ja mooc.helsinki.fi-kurssien sisältöjä DigiCampukselle Varmuuskopiointi- ja Palauta -toimintoja hyödyntäen, ks. Mediamaisterin ohjeet
  1. Varmista kopioinnin jälkeen, että materiaalit näyttävät siltä miltä niiden pitääkin ja päivitä tarvittaessa.
  2. Huomaa, että kurssin verkko-osoite muuttuu. Päivitä osoitteen muutos tarvittaviin paikkoihin, jotta opiskelijat löytävät kurssin jatkossakin.

Lisätietoja ja tukea

 • Kysymykset DigiCampukselle siirtymisestä sekä MOOCien pedagoginen ja opintohallinnon tuki: avoinyo-mooc@helsinki.fi (Digitaalisen opetuksen ja jatkuvan oppimisen palvelut)
 • Tekninen tuki: DigiCampus (puhelin, chat, sähköposti). Tutustu myös koulutustallenteisiin ja ohjevideoihin. Ne löytyvät DigiCampuksen etusivulta kohdasta “Tutustu koulutuksiin ja tallenteisiin”.In English:

The mooc.helsinki.fi learning platform of the University of Helsinki will be discontinued and in the future your courses can be organized on the DigiCampus platform.

DigiCampus is a common learning environment for Finnish universities with:

 • collaboratively-taught courses and course sequences from different universities, networks, and projects
 • courses open to all (e.g. MOOCs) 
 • universities' own courses.

The advantages of DigiCampus include:

 • online courses gain national visibility
 • familiar Moodle course platform 
 • technical support from the platform provider, which strengthens the University of Helsinki’s own pedagogical support for MOOCs.

Mooc.helsinki.fi will be closed on 31.12.2022.

All courses on the current mooc.helsinki.fi platform must end no later than 31st December, 2022.

New courses coming this summer and fall will be organized in DigiCampus. You can already become a DigiCampus user now and start preparing your course area.

Switching to DigiCampus


The DigiCampus platform is Moodle-based, and you can find almost all the same functions and features that you have used at mooc.helsinki.fi. The Personalized Learning Designer (PLD) tool for personalizing teaching is not available on the new platform. However, DigiCampus platform includes the Stack and CoreRunner questions types in the quiz tool, as well as the Turnitin plagiarism detection tool. 

In practice, the change will have the following effects:

 1. In the future, you will build your possible new courses in DigiCampus.
 2. Order a new course area with the form.
 3. You can import old contents of the UH's Moodle or mooc.helsinki.fi course area (without the student data) to the DigiCampus platform using the backup and restore functions.
  1. After transferring, make sure that the materials look as they should and make any necessary changes.
  2. Please note that the course’s web address will change. Update the change of address to the required locations.

Learn more and where to find support

 • Questions about switching to DigiCampus, and pedagogical support for the MOOCs: avoinyo-mooc@helsinki.fi (UH's Services for Digital Education and Continous Learning)
 • Technical support: DigiCampus (phone, chat, email). Also check out the training recordings and instructional videos (found on the DigiCampus homepage under ‘Check out the training and recordings’).