You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 9 Next »

Sisällönkuvailun asiantuntijaryhmän sisällönkuvailuopas suomalaisia kirjastoja varten

Oppaan yleiset periaatteet

Tämä opas kattaa kaiken kirjastoaineiston sisällönkuvailun ja huomioi niin asiasanoituksen, luokituksen kuin muitakin sisällönkuvailun välineitä.

Kaikki oppaassa mainitut ohjeet koskevat (tällä hetkellä) vain bibliografisia tietueita. Tallennusformaattien osalta opas huomioi vain Marc 21:n. Muiden formaattien käyttäjät soveltavat opasta oman formaattinsa ohjeiden puitteissa.

Opas on jaettu johdantoon ja kohteenmukaisiin alaoppaisiin, joita ovat ajan, paikan, henkilön, yhteisön, tapahtuman, teoksen ja aiheen käsittely kuvailtavan aineiston kohteina samoin kuin kuin aineiston itsensä edustaman lajityypin/muodon sekä aineiston kohderyhmän ja aineistossa käytettyjen tutkimusmenetelmien käsittely.

Opas on yksikielinen, mutta sisältää kaikki esimerkit sekä suomeksi että ruotsiksi (sinisellä). Lisäksi esimerkeissä on käytetty englanninkielisten sanastojen termejä (vaaleanruskealla).

Opasta voi kommentoida kirjautumalla wikiin (ohjeet HY-wikin osalta lisättävä?); Palautetta oppaasta voi lähettää myös sähköpostitse osoitteeseen siskuvailu-lista@helsinki.fi. vai suoraana Siskun osoitteeseen?Haku sisällönkuvailuoppaasta

Sisällysluettelo

  • No labels