Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 73 Next »

ISBD

Tämä on Kirjastoaineistojen kuvailusääntöjen mukainen ohje -> RDA-sovellusohje

Sisällysluettelo

Haku sovellusohjeesta

Värien selitykset

Lihavoitu punainen = suomalaiset kentät, mukana myös formaatin suomennoksessa
Lihavoitu violetti = järjestelmä- tai tietokantakohtaiset kentät, formaatin suomennoksessa erillisessä luvussa Tietokanta- tai järjestelmäkohtaisia omia kenttiä

 

 

  • No labels