Kirjastoverkkopäivien esimerkkitietueet on laadittu sisällönkuvailuoppaan syksyn 2017 päivitystilanteen pohjalta ja sisältävät siis osin jo vanhentunutta tietoa!Huomaa: Esimerkeistä on jätetty pois puhtaasti bibliografisen kuvailun sisältävät kentät.


Esimerkki 1: Kaunokirjallisuus, erityishuomioina aineiston aihe versus lajityyppi ja muoto, luomisaika versus aika aiheena, luomipaikka versus paikka aiheena


Väinö Linnan romaani Tuntematon sotilas. Kirjoitettu 1953–54. Julkaistu 1954. Aiheena jatkosota (1941–44) suomalaisten rintamamiesten kokemana. Kohderyhmä "yleinen" tai mahdollisesti tarkemmin määriteltävä.

008/33  f     (romaani)

008/22  g     (yleinen)     tai tarkempi

043 __  |a  e-fi---  |a  e-ru---  |c  fi  |c  ru     (teoksen käsittelemät maantieteelliset alueet koneymmärrettävässä muodossa)

045 2_  |a  x4x4  |b  d1941  |b  d1944     (teoksen käsittelemä aika vuosikymmenen tarkkuudella koneluettavassa muodossa sekä tarkka aika)

046 __  |k  1953  |l  1954  |2  edtf     (tarkka luomisaika koneymmärrettävässä muodossa)

050 14  |a  PH355.L5  |b  T8 1954     (LCC:n luokka "Language and literature—Uralic. Basque—Finnish—Literature—Individual authors or works—1801-2000, A-Z—Linna, Väinö—Tuntematon sotilas")

072 _7  |a  87  |2  kkaa     (Kokoelmakartan aihealueryhmä "Kirjallisuudentutkimus. Kaunokirjallisuus")

072 _7  |a  PH  |2  lcco     (LC Classification Outlinen aihealueryhmä "Uralic languages. Basque language", joka kattaa myös näillä kielillä kirjoitetun kaunokirjallisuuden)

080 1_  |a  894.541-31  |2  1974/fin/1983     (UDK:n vuoden 1983 suomennoksen luokka "Kielitiede. Kirjallisuus. Kirjallisuustiede—Kirjallisuus. Yleinen kirjallisuustiede. Kirjallisuudentutkimus—Eri kansojen ja kielialueiden kirjallisuus—Itämaiden ja Afrikan kirjallisuus. Muiden kielten kirjallisuus—Suomalais-ugrilainen kirjallisuus—Suomenkielinen kirjallisuus—Romaanit")

080 1_  |a  821.511.111-31  |2  2017     (UDK:n jatkuvasti päivittyvästä monikielisestä verkkoversiosta vuonna 2017 tarkistettu luokka "Language. Linguistics. Literature—Literature—Literatures of individual languages and language families—Literature of Ural-Altaic, Japanese, Korean, Ainu, Palaeo-Siberian, Eskimo-Aleut, Dravidian languages, Sino-Tibetan languages—Literature of Ural-Altaic languages—Literature of Uralic languages—Literature of Finno-Ugric languages—Literature of Finnic languages—Finnish literature—Fiction. Prose narrative—Novels. Full-length stories")

082 04  |a  894.54133  |2  23     (DDC:n luokka "Literature—Other literatures—Literatures of Altaic, Hyperborean, Dravidian languages; literatures of miscellaneous languages of south Asia—Finno-Ugric literatures—Finnic literatures—Finnish (Suomi) literature—Finnish fiction—1900-1999")

084 __  |a  84.2  |2  ykl     (YKL:n luokka "Kaunokirjallisuus. Kirjallisuustiede. Kielitiede—Kertomakirjallisuus—Suomenkielinen kertomakirjallisuus")

370 __  |g  Suomi  |2  ysa     (luomispaikka)

388 1_  |a  1950-luku  |2  ysa     (luomisaika)

388 1_  |a  1950-talet  |2  allars

600 14  |a  . . .     (teoksen kohdehenkilö)   jne.

610 14  |a  Suomi.  |b  Maavoimat.  |b  Jalkaväkirykmentti 8 (1941-1944).  |b  Pataljoona, I  |v  fiktio.     (teoksen aiheena oleva todellinen yhteisö; Sisällönkuvailun asiantuntijaryhmän Fiktiivisen aineiston työryhmä suosittaa merkitsemään fiktioaineiston kuvailussa asiasanoihin lisämääreen "fiktio")

610 14  |a  Finland.  |b  Armén.  |b  Infanteriregemente 8 (1941-1944).  |b  Bataljon, I  |v  fiktion.

610 10  |a  Finland.  |b  Maavoimat  |x  Military life  |v  Fiction.

648 _7  |a  1940-luku  |2  ysa     (teoksen käsittelemä aika)

648 _7  |a  1940-talet  |2  allars

650 #7  |a  jatkosota  |v  fiktio  |2  ysa

650 #7  |a  sotakokemukset  |v  fiktio  |2  ysa

650 #7  |a  forsättningskriget  |v  fiktion  |2  allars

650 #7  |a  krigserfarenheter  |v  fiktion  |2  allars

650 #0  |a  Continuation War, 1941-1944  |v  Fiction.

651 _7  |a  Suomi   tai tarkemmin  |2  ysa     (teoksen käsittelemä paikka)

651 _7  |a  Neuvostoliitto   tai   Venäjä   tai tarkemmin  |2  ysa     (sama)

651 _7  |a  Finland   tai tarkemmin  |2  allars

651 _7  |a  Sovjetunionen   tai   Ryssland   tai tarkemmin  |2  allars

655 _7  |a  romaanit  |2  ysa

655 _7  |a  sotakirjallisuus  |2  ysa

655 _7  |a  krigslitteratur |2  allars

655 _7  |a  romaner  |2  allars

655 _7  |a  Novels.  |2  lcgft

655 _7  |a  War fiction.  |2  lcgft


Esimerkki 2: Oppikirja, erityishuomioina aineiston aihe versus lajityyppi ja muoto ynnä kohderyhmä


Marja-Liisa Saunelan kirja Samalla kartalla 3: Perus- ja keskitason rakenne- ja sanastoharjoituksia maahanmuuttajille. Kohderyhmä on Suomeen muualta muuttaneet, joiden äidinkieli on muu kuin suomi.

008/33  0     (tietokirjallisuus)

008/22  e     (aikuiset)

050 14  |a  PH137  |b  .S28 2012 vol. 3     (LCC:n luokka "Language and literature—Uralic. Basque—Finnish—Language—Grammar—Readers—Intermediate. Advanced")

072 _7  |a  85  |2  ysa     (Kokoelmakartan aihealueryhmä "Kielitiede")

072 _7  |a  PH     (LC Classification Outlinen aihealueryhmä "Uralic languages. Basque language", joka kattaa myös näillä kielillä kirjoitetun kaunokirjallisuuden)

080 1_  |a  [aiheenmukainen UDK-luokka]-054.4  |x  (076)  |2  1974/fin/1983     (luokka otettu vuonna 1983 julkaistusta suomalaisesta lyhennetystä laitoksesta)

080 1_  |a  809.454.1  |x  (075/076)  |x  =945.41  |2  1974/fin/1983     (UDK:n vuoden 1983 suomennoksen luokka "Kielitiede. Kirjallisuus. Kirjallisuustiede—Kielitiede. Lingvistiikka. Filologia—Itämaiset, afrikkalaiset ja muut kielet—Altailaiset kielet. Uralilaiset kielet—Suomalais-ugrilaiset kielet—Itämerensuomalainen kieliryhmä—Suomi—Oppikirjat. Opetusmonisteet. Harjoituskirjat. Kysymykset ja vastaukset—Suomi [julkaisun kielenä]")

080 1_  |a  811.511.111  |x  (075/076)  |x  =511.111  |2  2017     (UDK:n jatkuvasti päivittyvästä monikielisestä verkkoversiosta vuonna 2017 tarkistettu luokka "Language. Linguistics. Literature—Linguistics and languages—Languages—Ural-Altaic, Paleo-Siberian, Eskimo-Aleut, Dravidian and Sino-Tibetan languages. Japanese. Korean. Ainu—Ural-Altaic languages—Uralic languages—Finno-Ugric languages—Finnic languages—Finnish language—Educational texts. Schoolbooks. Texts for students. Documents for practical instruction, training—Finnish")

082 04  |a  494/.541/076  |2  23     (DDC:n luokka "Language—Other languages—Altaic, Uralic, Hyperborean, Dravidian languages, miscellaneous languages of south Asia—Finno-Ugric languages—Finnic languages—Finnish language—Workbooks")

084 __  |a  88.2307  |2  ykl     (YKL:n luokka "Kaunokirjallisuus. Kirjallisuustiede. Kielitiede—Suomalais-ugrilaiset kielet—Suomen kieli—Suomen kielen kielioppi, muoto-oppi ja sanaoppi—Oppikirjat. Harjoituskirjat. Musiikin oppimateriaalit")

385 __  |m  ikä  |n  age  |a  aikuiset  |2  ysa

385 __  |m  muu  |n  soc  |a  maahanmuuttajat  |2  ysa

385 __  |m  ålder  |n  age  |a  vuxna  |2  allars

385 __  |m  övrig  |n  soc  |a  invandrare  |2  allars

521 __  |a  Suomessa asuvat aikuiset maahanmuuttajat.

650 #7  |a  suomen kieli  |2  ysa

650 #7  |a  suomi toisena kielenä  |2  ysa

650 #7  |a  finska  |2  ysa

650 #7  |a  finska som andraspråk  |2  allars

650 #0  |a  Finnish language  |v  Textbooks for foreign speakers.

655 _7  |a  harjoitukset  |2  ysa

655 _7  |a  harjoituskirjat  |2  ysa

655 _7  |a  oppikirjat  |2  ysa

655 _7  |a  övningar  |2  allars

655 _7  |a  övningsböcker  |2  allars

655 _7  |a  läroböcker  |2  allars

655 _7  |a  Problems and exercises.  |2  lcgft

655 _7  |a  Textbooks.  |2  lcgft


Esimerkki 3: Kokoomateos, erityishuomioina sisällysluettelo muun sisällönkuvailun keventäjänä ynnä kunnianosoituksen kohde versus aineiston käsittelemä henkilö


Juhlakirja Anu Konttiselle hänen viettäessään karonkkaansa Järvenpään Kallio-Kuninkalassa 26. päivänä tammikuuta 2008. Sisällysluettelon mukanaolo tekee helpommaksi päättää, tekeekö sisällönkuvailun aggregaattiteoksen (kokoomateoksen) vai sen sisältämien yksittäisten teosten (artikkelien) tasolla; esimerkissä vain osa artikkeleista sisällönkuvailtu 6XX-luokilla siinä missä 0XX-luokat huomioivat aggregaattiteoksen kokonaisuutena.

008/33  0     (tietokirjallisuus)

008/22  g     (yleinen)     tai tarkempi

050 14  |a  ML55  |b  .K788 2008     (LCC:n luokka "Music and books on music—Literature on music—Aspects of the field of music as a whole—Collections of essays, articles, etc. (nonserial)—Several authors")

072 _7  |a  52     (Kokoelmakartan aihealueryhmä "Historia")

072 _7  |a  60     (Kokoelmakartan aihealueryhmä "Sosiologia. Sosiaalipsykologia")

072 _7  |a  89     (Kokoelmakartan aihealueryhmä "Musiikki")

072 _7  |a  ML     (LC Classification Outlinen aihealueryhmä "Literature on music")

080 1_  |a  78  |x  (082)  |2  2017     (UDK:n luokka "The arts. Recreation. Entertainment. Sport—Music—Collective polygraphies. Collections of works by several authors")

082 14  |a  780  |2  23     (DDC:n luokka "Arts & recreation—Music—Music")

084 __  |a  78.04  |2  ykl     (YKL:n luokka "Taiteet. Liikunta—Musiikki—Kokoomateokset. Kokoelmat")

505 00  |t  Sinkkien rakenteesta ja niiden ilmakanavan työstämisestä /  |r  Pasi Ahopelto --  |t  Hevosia oopperassa /  |r  Liisamaija Hautsalo --  |t  Helsingin yliopiston musiikkitieteen studion kahvihuoneen vaiheet ja sosiaalinen funktio 1984-2007 /  |r  Kai Lassfolk --  |t  Orientalismin kolmas kausi /  |r  Esa Lilja --  |t  Musiikkimatka ei-kenenkään maalle : Malcolm Arnold, Deep Purple ja The Royal Philharmonic Orchestra /  |r  Juha Torvinen --  |t  Kelton kanttoreita 1900-luvun alkupuolella /  |r  Jaakko Tuohiniemi --  |t  Roomalaisuus AS Roman kannattajien lauluissa /  |r  Petri Tuovinen --  |t  Frauenlob, 1200-1300-luvun kapellimestari? /  |r  Susanna Välimäki.     (hakumahdollisuuksien parantamiseksi rakenteistettu sisällysluettelo)

     tai sama rakeinteistamattomana

505 0_  |a  Sinkkien rakenteesta ja niiden ilmakanavan työstämisestä / Pasi Ahopelto -- Hevosia oopperassa / Liisamaija Hautsalo -- Helsingin yliopiston musiikkitieteen studion kahvihuoneen vaiheet ja sosiaalinen funktio 1984-2007 / Kai Lassfolk -- Orientalismin kolmas kausi / Esa Lilja -- Musiikkimatka ei-kenenkään maalle : Malcolm Arnold, Deep Purple ja The Royal Philharmonic Orchestra / Juha Torvinen -- Kelton kanttoreita 1900-luvun alkupuolella / Jaakko Tuohiniemi -- Roomalaisuus AS Roman kannattajien lauluissa / Petri Tuovinen -- Frauenlob, 1200-1300-luvun kapellimestari? / Susanna Välimäki.

600 14  |a  Arnold, Malcolm,  |d  1921-2006.  |0 https://isni.org/isni/0000000108634364

600 04  |a  Frauenlob,  |d  noin 1260?-1318.  |0 https://isni.org/isni/0000000109286525

600 04  |a  Frauenlob,  |d  circa 1260?-1318.  |0 https://isni.org/isni/0000000109286525

610 24  |a  Helsingin yliopisto.  |b  Musiikkitiede.  |b  Studio.  |b  Kahvihuone.

610 24  |a  Deep Purple (yhtye)

. . .

610 24  |a  Helsingfors universitet.  |b  Musikvetenskap.  |b  Studio.  |b  Kafferum.

610 24  |a  Deep Purple (ensemble)

. . .

650 17  |a  musiikinhistoria  |2  allars

650 27  |a  sinkki (soittimet)  |2  ysa

650 27  |a  soitinrakennus  |2  ysa

650 27  |a  oopperat  |2  ysa

650 27  |a  aiheet  |2  ysa

650 27  |a  hevonen  |2  ysa

650 27  |a  taukotilat  |2  ysa

650 27  |a  työyhteisöt  |2  ysa

. . .

650 17  |a  musikhistoria  |2  allars

650 27  |a  sinka  |2  allars

650 27  |a  instrumentbyggeri  |2  allars

650 27  |a  operor  |2  allars

650 27  |a  ämnen  |2  allars

650 27  |a  häst  |2  allars

650 27  |a  pausrum  |2  allars

650 27  |a  arbetskollektiv  |2  allars

. . .

650 #0  |a  Music  |x  History and criticism.

651 _7  |a  Helsinki  |2  ysa

651 _7  |a  Keltto  |2  ysa

. . .

651 _7  |a  Helsingfors  |2  allars

651 _7  |a  Keltos  |2  allars

. . .

655 _7  |a  artikkelit (julkaisut)  |2  ysa

655 _7  |a  juhlajulkaisut  |2  ysa

655 _7  |a  kokoomateokset  |2  ysa

655 _7  |a  artiklar (publikationer)  |2  allars

655 _7  |a  festskrifter  |2  allars

655 _7  |a  samlingsverk  |2  allars

655 _7  |a  Festschriften.  |2  lcgft

700 1_  |a  Konttinen, Anu,  |d  1977-  |e  teoksella kunnioitettu.  |0  (FIN11)000115429     (Anu Konttinen aineistoon liittyvänä henkilönä: aineisto on laadittu Konttisen kunniaksi; 600-kenttää ei tehdä Konttisesta, koska aineisto ei käsittele häntä t.s. jos käsittelisi, tehtäisiin sekä 600- että 700-kentät)


  • No labels