Kuvailtavan aineiston tekijöiden keskeiset ryhmäominaisuudetMilloin tekijän ominaisuudet tallennetaan?

Kuvailtavan aineiston tekijän ominaisuudet (kuuluminen tiettyyn ammatti-, ikä-, etniseen tai muuhun ryhmään, sukupuoli tms) tallennetaan, mikäli niiden merkitsemistä pidetään tarpeellisena. Musiikin metatiedon asiantuntijaryhmä suosittelee, että tieto merkitään varsinkin kokoomateoksiin, joiden sisältämät yksittäiset teokset ovat lasten säveltämiä tai jotka sisältävät etnisten ryhmien musiikkia.

Tekijän ominaisuuksia ei voi merkitä tapauksissa, joissa EU:n yleinen tietosuoja-asetus (2016/679, "GDPR") kieltää sen (linkki asetusta käsittelevälle Your Europe -sivulle / linkki varsinaiseen asetukseen). Huomaa, että asetus koskee vain eläviä henkilöitä (1 artikla, 1) ja että elävää tekijää itseään koskevat tiedot, jotka tämä on saattanut julkisuuteen, ovat pääsääntöisesti tallennettavissa (9 artikla, 2e).


Missä muodossa tekijän ominaisuudet tallennetaan?

Tekijän ominaisuudet voidaan tallentaa

(1) luokituksella (esimerkiksi "-053.2" lapsia tai "-055.1" miehiä tarkoittavana yleislisälukuna UDK-luokituksessa) ja/tai

(2) rakenteistettuna YSOsta valituin ryhmää täsmällisimmin kuvaavin termein (esimerkiksi "harrastajat", "lapset (ikäryhmät)", "naiset", "suomenruotsalaiset").

Huomaa: Epäsuorasti tekijän ominaisuudet voi tallentaa myös tekijän ominaisuudet ilmaisevalla lajityyppi-/muotosanaston asiasanalla, mutta hauissa nämä eivät vastaa varsinaisia tekijän ominaisuuksien ilmaisemiseen tarkoitettuja keinoja.


Täsmentäviä ohjeita Marc 21 -formaatissa käytettävistä tekijän ominaisuuksien ilmaisemisevista kentistä

Tekijän ominaisuudet voidaan tallentaa ainakin seuraaviin kenttiin, joista osa on perinteisesti luetteloinnin, osa sisällönkuvailun alueeksi katsottavia:

080  Yleinen kymmenluokitus  (linkki formaatin suomennokseen / linkki alkukieliseen formaattiin)

Kenttiin tallennetaan kohderyhmän ilmaisevat luokitukset luokituksen omia ohjeita ja Marc 21 -formaattia noudattaen.

386  Tekijän ominaisuudet  (linkki formaatin suomennokseen / linkki alkukieliseen formaattiin)

Kenttään tallennetaan asiasanoin (ja koodein) aineiston tekijän ominaisuudet.

Tekijän ominaisuusfasetin kokoavina otsikkoina käytettävät Library of Congress Demographic Group Categories Term and Code Listin (LCDGT) suomennetut ja ruotsinnetut termit (osakentässä |m) ja termejä vastaavat koodit (osakentässä |n) ovat

   • "Ikä", "Ålder" [age],
   • "Opiskelutaso", "Utbildningsnivå" [edu],
   • "Etnisyys", "Etnicitet" [eth],
   • "Sukupuoli", "Kön" [gdr],
   • "Kieli", "Språk" [lng],
   • "Terveys/toimintakyky", "Hälsa/funktionsförmåga" [mpd],
   • "Kansallisuus/asuinalue", "Nationalitet/bosättningsområde" [nat],
   • "Ammatti/harrastus", " Yrke/hobby" [occ],
   • "Uskonto", "Religion" [rel],
   • "Seksuaalinen suuntautuneisuus", "Sexuell läggning" [sxo],
   • "Muu", "Övrig" [soc]

LCDGT:stä ja sen suhteesta tekijän ominaisuuksia kuvaaviin YSO-termeihin, ks. Liite 2: Lisäohjeita kohderyhmän ja tekijän ominaisuuksien merkitsemiseen.

655  Aineiston lajityyppi/muoto hakuterminä  (linkki formaatin suomennokseen / linkki alkukieliseen formaattiin)

Kenttään tallennetaan aineiston lajityyppi, joka monessa tapauksessa ilmaisee epäsuorasti tekijän ominaisuudet (esimerkiksi SLM:n "ruotsinsuomalainen kirjallisuus", "suomenruotsalainen kirjallisuus").


Esimerkkejä

Esimerkeissä on mukana vain ne kentät, jotka sisältävät tekijän ominaisuudet joko luokituksina tai asiasanoina. Huomautukset ovat kursiivilla ja vertailun vuoksi esitetyt Kongressin kirjaston asiasanaston asiasanat ruskealla värillä.


Elina Mantereen toimittama kirja Missä on minun kotini?: turvapaikanhakijalasten ja -nuorten kuvia, kertomuksia ja kokemuksia. Tekijän ominaisuudet (ryhmät, jotka yhdistävät kokoomateoksen sisältämien yksittäisten teosten tekijöitä): lapset, nuoret, turvapaikanhakijat.

386 __  |m  Ikä  |n  age  |a  lapset (ikäryhmät)  |2  yso/fin  |0  http://www.yso.fi/onto/yso/p4354

386 __  |m  Ikä  |n  age  |a  nuoret  |2  yso/fin  |0  http://www.yso.fi/onto/yso/p11617

386 __  |m  Muu  |n  soc  |a  turvapaikanhakijat  |2  yso/fin  |0  http://www.yso.fi/onto/yso/p6461

386 __  |m  Ålder  |n  age  |a  barn (åldersgrupper)  |2  yso/swe  |0  http://www.yso.fi/onto/yso/p4354

386 __  |m  Ålder  |n  age  |a  ungdomar  |2  yso/swe  |0  http://www.yso.fi/onto/yso/p11617

386 __  |m  Övrig  |n  soc  |a  asylsökande  |2  yso/swe  |0  http://www.yso.fi/onto/yso/p6461

650 #0  |a  Children's writings, Finnish.     (tekijän ominaisuudet ilmaistu epäsuorasti LCSH-asiasanoituksella)


Anthony Rolfe Johnsonin Graham Johnsonin levy In Praise of Woman: 150 Years of English Women Composers. Sisältää englantilaisten naisten säveltämiä yksinlauluja. Tekijän ominaisuudet (ryhmät, jotka yhdistävät kokoomateoksen sisältämien yksittäisten teosten tekijöitä): englantilaiset, naiset.

386 __  |m  Kansallisuus/asuinalue  |n  nat  |a  englantilaiset  |2  yso/fin  |0  http://www.yso.fi/onto/yso/p11532

386 __  |m  Sukupuoli  |n  gdr  |a  naiset  |2 yso/fin  |0  http://www.yso.fi/onto/yso/p16991

386 __  |m  Kön  |n  gdr  |a  kvinnor  |2  yso/swe  |0  http://www.yso.fi/onto/yso/p16991

386 __  |m  Nationalitet/bosättningsområde  |n  nat  |a  engelsmän  |2  yso/swe  |0  http://www.yso.fi/onto/yso/p11532

650 #0  |a  Music by women composers  |z  England.     (tekijän ominaisuudet ilmaistu epäsuorasti LCSH-asiasanoituksella)


Jonas Borgmästarsin toimittama nuottijulkaisu Esselåtar. Sisältää suomenruotsalaisten pelimannien sävelmiä Ähtävältä. Tekijän ominaisuudet (ryhmät, jotka yhdistävät kokoomateoksen sisältämien yksittäisten teosten tekijöitä): suomenruotsalaiset.

386 __  |m  Etnisyys  |n  eth  |a  suomenruotsalaiset  |2  yso/fin  |0  http://www.yso.fi/onto/yso/p3418

386 __  |m  Kansallisuus/asuinalue  |n  nat  |a  suomalaiset  |2  yso/fin  |0  http://www.yso.fi/onto/yso/p3180     (mikäli 370-kentässä olevan luomispaikkatiedon ei katsota riittävän)

386 __  |m  Etnicitet  |n  eth  |a  finlandssvenskar  |2  yso/swe  |0  http://www.yso.fi/onto/yso/p3418

386 __  |m  Nationalitet/bosättningsområde  |n  nat  |a  finländare  |2  yso/swe  |0  http://www.yso.fi/onto/yso/p3180

650 #0  |a  Swedes  |z  Finland  |z  Ähtävä  |x  Music.     (tekijän ominaisuudet ilmaistu epäsuorasti LCSH-asiasanoituksella)


Useiden esittäjien levy Kaale džambena: Suomen mustalaiset laulavat. Sisältää suomalaisten romanien lauluja. Tekijän ominaisuudet (ryhmät, jotka yhdistävät kokoomateoksen sisältämien yksittäisten teosten tekijöitä): romanit, suomalaiset.

386 __  |m  Etnisyys  |n  eth  |a  romanit  |2 yso/fin  |0  http://www.yso.fi/onto/yso/p3230

386 __  |m  Kansallisuus/asuinalue  |n  nat  |a  suomalaiset  |2  yso/fin  |0  http://www.yso.fi/onto/yso/p3180     (mikäli 370-kentässä olevan luomispaikkatiedon ei katsova riittävän)

386 __  |m  Etnicitet  |n  eth  |a  romer  |2  yso/swe  |0  http://www.yso.fi/onto/yso/p3230

386 __  |m  Nationalitet/bosättningsområde  |n  nat  |a  finländare  |2  yso/swe  |0  http://www.yso.fi/onto/yso/p3180

650 #0  |a  Romanies  |z  Finland  |x  Music.     (tekijän ominaisuudet ilmaistu epäsuorasti LCSH-asiasanoituksella)


Nick Crispinin toimittama nuottijulkaisu The Big Acoustic Guitar Chord Songbook: Female. Sisältää Frank Moonin ja Jason Broadbentin sovittamia laulaja-lauluntekijöiden lauluja. Tekijän ominaisuudet (ryhmät, jotka yhdistävät kokoomateoksen sisältämien yksittäisten teosten tekijöitä): laulaja-lauluntekijät.

386 __  |m  Ammatti/harrastus  |n  occ  |a  laulaja-lauluntekijät  |2 yso/fin  |0  http://www.yso.fi/onto/yso/p2351

386 __  |m  Yrke/hobby  |n  occ  |a  singer-songwriters  |2  yso/swe  |0  http://www.yso.fi/onto/yso/p2351


Ædonis-mieskuoron levy Amore: a Capella Love Songs by Gay Composers and Arrangers. Sisältää homomiesten säveltämiä ja sovittamia mieskuoroteoksia. Tekijän ominaisuudet (ryhmät, jotka yhdistävät kokoomateoksen sisältämien yksittäisten teosten tekijöitä): homot, miehet.

080 1_  |a  784.1  |x  -055.3  |2  2019     (luokka otettu UDC Summarysta vuonna 2019)

386 __  |m  Seksuaalinen suuntautuneisuus  |n  sxo  |a  homot  |2  yso/fin  |0  http://www.yso.fi/onto/yso/p27055

386 __  |m  Sukupuoli  |n  gdr  |a  miehet  |2 yso/fin  |0  http://www.yso.fi/onto/yso/p8173

386 __  |m  Kön  |n  gnr  |a  män  |2  http://www.yso.fi/onto/yso/p8173

386 __  |m  Sexuell läggning  |n  sxo  |a  homosexuella män  |2  yso/swe  |0  http://www.yso.fi/onto/yso/p27055

650 #0  |a Music by gay composers.     (tekijän ominaisuudet ilmaistu epäsuorasti LCSH-asiasanoituksella)


 • No labels