800 SARJALISÄKIRJAUS – HENKILÖNNIMI (T)

Teos

RDA 25.1 Viittauksen kohteena oleva teos
LISÄYDINELEMENTTI
Teosten välinen osa-kokonaisuussuhde on lisäydinelementti kokoomateoksissa, poikkeuksina runot, virret, konferenssiesitelmät, päiväkirjat, haastattelu- tai kirjekokoelmat ja vastaavat aineistot. Linjaukseen voidaan tehdä poikkeus kuvailevan yhteisön harkinnan mukaan, jos linjauksen noudattaminen osoittautuu kohtuuttoman raskaaksi.
Teosten välinen suhde on lisäydinelementti myös sarjasuhteissa (seuraaja, edeltäjä yms.).

Ekspressio

RDA 26.1 Viittauksen kohteena oleva ekspressio

Tekijä-nimekekirjauksissa ei käytetä e-osakenttää.

800 1# ‡a Sibelius, Jean, ‡d 1865-1957. ‡t Teokset. ‡h Nuottikirjoitus ; ‡v series 1, volume 10. ‡0 (FIN11)000058877

Katso tarkemmat ohjeet teoksen ja ekspression auktorisoidun hakutiedon muodostamisesta erillisestä hakutieto-ohjeesta.810 SARJALISÄKIRJAUS – YHTEISÖNNIMI (T)

Teos

RDA 25.1 Viittauksen kohteena oleva teos
LISÄYDINELEMENTTI
Teosten välinen osa-kokonaisuussuhde on lisäydinelementti kokoomateoksissa, poikkeuksina runot, virret, konferenssiesitelmät, päiväkirjat, haastattelu- tai kirjekokoelmat ja vastaavat aineistot. Linjaukseen voidaan tehdä poikkeus kuvailevan yhteisön harkinnan mukaan, jos linjauksen noudattaminen osoittautuu kohtuuttoman raskaaksi.
Teosten välinen suhde on lisäydinelementti myös sarjasuhteissa (seuraaja, edeltäjä yms.).

Ekspressio

RDA 26.1 Viittauksen kohteena oleva ekspressio

Katso tarkemmat ohjeet teoksen ja ekspression auktorisoidun hakutiedon muodostamisesta erillisestä hakutieto-ohjeesta.

 


830 SARJALISÄKIRJAUS - YHTENÄISTETTY NIMEKE (T)

Indikaattorit (valikoima):
Toinen
- Ohitusindikaattori
0-9 - Ohitettavien merkkien määrä

Osakenttäkoodit (valikoima):
‡a - Yhtenäistetty nimeke (ET)
‡n - Numerointitieto (T)
‡p - Teoksen osan nimeke (T)
‡x - ISSN-tunnus (ET)
‡v - Sarjan sisäinen numerointi (T)
‡l - Teoksen kieli (ET)
‡3 - Aineiston osa, jota tiedot koskevat (ET)

Loppupiste: Kentän loppuun lisätään piste, jos kenttä ei muuten lopu lyhenteen pisteeseen tai virkkeen lopetusmerkkiin (pisteeseen, huutomerkkiin, kysymysmerkkiin, kolmeen pisteeseen). Pistettä ei lisätä, jos kenttä loppuu sulkumerkkiin. Jos viimeinen osakenttä on ‡3, piste lisätään tarvittaessa ennen sitä.

Tähän kenttään merkitään ilman henkilö- tai yhteisötekijää olevan sarjan auktorisoitu hakutieto, johon kuvailtava aineisto kuuluu. 490-kenttään merkitään tiedot siinä muodossa kuin ne ovat kuvailtavassa julkaisussa (eli tiedot saattavat vaihdella sarjan eri osien välillä), mutta 830-kenttään tulevat tiedot sarjan kaikkien osien kesken yhtenäisellä tavalla (ks. 490 SARJAMERKINTÖ EI-LISÄKIRJAUSMUODOSSA -kohdasta).

830-kenttä toimii linkkinä: kun tietokannasta on löytänyt yhden osan sarjaa, pääsee 830-kentästä kaikkiin muihinkin sarjan osiin. 

Katso tarkemmat ohjeet teoksen ja ekspression auktorisoidun hakutiedon muodostamisesta erillisestä hakutieto-ohjeesta.

Teos

RDA 25.1 Viittauksen kohteena oleva teos
LISÄYDINELEMENTTI
Teosten välinen osa-kokonaisuussuhde on lisäydinelementti kokoomateoksissa, poikkeuksina runot, virret, konferenssiesitelmät, päiväkirjat, haastattelu- tai kirjekokoelmat ja vastaavat aineistot. Linjaukseen voidaan tehdä poikkeus kuvailevan yhteisön harkinnan mukaan, jos linjauksen noudattaminen osoittautuu kohtuuttoman raskaaksi.
Teosten välinen suhde on lisäydinelementti myös sarjasuhteissa (seuraaja, edeltäjä yms.).

Sarjan nimi ja ISSN-tunnus julkaisussa oikein kirjoitettuina:
490 1# ‡a Suomen musiikkikirjastoyhdistyksen julkaisusarja, ‡x 0784-0322 ; ‡v 45
830 #0 ‡a Suomen musiikkikirjastoyhdistyksen julkaisusarja, ‡x 0784-0322 ; ‡v 45.

Sarjan nimi kirjoitettu väärin julkaisuun:
490 1# ‡a Suomen musiikkikirjastoyhdistyksen julkaisuja, ‡x 0784-0322 ; ‡v 44
830 #0 ‡a Suomen musiikkikirjastoyhdistyksen julkaisusarja, ‡x 0784-0322 ; ‡v 44.


Sarjan nimi kirjoitettu eri kielellä julkaisuun kuin millä sarjan nimi tavallisesti kirjoitetaan, eikä ISSN-tunnusta ole luetteloitavassa julkaisussa:
490 1# ‡a Publications of the Dept. of Church Music / Sibelius Academy ; ‡v 26
830 #0 ‡a Kirkkomusiikin osaston julkaisuja (Sibelius-Akatemia), ‡x 0787-7838 ; ‡v 26.


Sarjan tiedot on ilmoitettu julkaisussa usealla kielellä:
490 1# ‡a Europäische Hochschulschriften. Reihe XXXVI, Musikwissenschaft, ‡x 0721-3611 ; ‡v Bd. 94 = Publications universitaires européennes. Série XXXVI, Musicologie ; vol. 94 = European university studies. Series XXXVI, Musicology ; vol. 94
830 #0 ‡a Europäische Hochschulschriften.
‡n 36, ‡p Musikwissenschaft, ‡x 0721-3611 ; ‡v 94.

Ekspressio
RDA 26.1 Viittauksen kohteena oleva ekspressio

Sarja julkaistu erikielisinä versioina:

- suomenkielinen
490 1# ‡a Klassiset säveltäjät. 1900-luku
830 #0 ‡a Classic composers, ‡l suomi ; ‡v vol. 28.

- ruotsinkielinen
490 1# ‡a Klassiska kompositörer. 1900-tal
830 #0 ‡a Classic composers, ‡l ruotsi ; ‡v vol. 28.

  • No labels