700 LISÄKIRJAUS HENKILÖTEKIJÄSTÄ (T)

Indikaattorit
Ensimmäinen - Nimikirjauksen muoto
0 - Nimen osien järjestys suora
1 - Nimen osien järjestys käänteinen
3 - Suvun nimi
Toinen
- Lisäkirjauksen tyyppi
# - Tieto puuttuu
2 - Analyyttinen kirjaus (lisäkirjauksen kohde sisältyy bibliografisessa tietueessa kuvailtuun kohteeseen)

Osakenttäkoodit: Ks. kohta 100 PÄÄKIRJAUS - HENKILÖNNIMI

Loppupiste: Kentän loppuun lisätään piste, jos kenttä ei muuten lopu lyhenteen pisteeseen tai virkkeen lopetusmerkkiin (pisteeseen, huutomerkkiin, kysymysmerkkiin, kolmeen pisteeseen). Pistettä ei lisätä, jos kenttä loppuu sulkumerkkiin, yhdysmerkkiin tai ajatusviivaan.

Kenttää käytetään lisäkirjauksiin henkilönnimistä sekä tekijä-nimekelisäkirjauksiin teoksista ja ekspressioista, joilla on henkilötekijä. Kenttään merkittävän kirjauksen on oltava auktorisoidun hakutiedon mukainen. Nimekkeen alussa oleva artikkeli jätetään pois ja nimeke aloitetaan isolla alkukirjaimella.

Asterin teosauktoriteettikantaan tallennettuja teosten ja ekspressioiden auktorisoituja hakutietoja on mahdollista poimia Melindan bibliografisiin tietueisiin. Poiminnan mukana tulee myös auktoriteettitietueen tunniste, joka tallentuu $0-osakenttään.

Tekijät merkitään seuraavassa järjestyksessä: 1) säveltäjät, 2) tekstin tekijät (sanoittajat, musiikkiteoksen pohjana olevan runon tai näytelmän kirjoittajat, lisätyn sanoituksen kirjoittajat, kääntäjät), 3) sovittajat, 4) esittäjät (solistit ensimmäiseksi, johtaja viimeiseksi) ja 5) muut (esim. tuottajat, toimittajat).

Katso tarkemmat ohjeet henkilön, teoksen ja ekspression auktorisoidun hakutiedon muodostamisesta erillisestä hakutieto-ohjeesta.


Teos

RDA 19.2 Teoksen tekijä
YDINELEMENTTI
Jos teoksella on useampia vastuullisia tekijöitä, vaaditaan vain teoksen pääasiallinen vastuullinen tekijä, joka on mainittu ensimmäisenä teoksen sisältävissä aineistoissa tai hakuteoksissa.
Jos pääasiallista vastuullista tekijää ei ole ilmoitettu, vaaditaan vain ensin mainittu teoksen tekijä.
Suomalaisten kirjastojen linjaus: Kaikki tekijät merkitään. Linjaukseen voidaan tehdä poikkeus kuvailevan yhteisön hankinnan mukaan.

RDA 19.3 Teokseen liittyvä muu henkilö, suku tai yhteisö
YDINELEMENTTI
Teokseen liittyvä muu henkilö, suku tai yhteisö on ydinelementti, jos kyseisen henkilön, suvun tai yhteisön auktorisoitua hakutietoa on käytetty teoksen auktorisoidun hakutiedon muodostamiseen (katso 6.276.31).

Usein käytettäviä suhteen määritteitä teokseen liittyville henkilöille ja yhteisöille (osakenttä ‡e):

Suhteen määritteet teoksen tekijöille
kirjoittaja                                                  
(pääasiassa tekstimuotoisen teoksen luomisesta vastuussa oleva tekijä)
laulunoppaan tekijä
libretisti
sanoittaja                                                 
(laulua varten tehdyn tekstin kirjoittaja)
soitonoppaan tekijä
säveltäjä
haastateltava
haastattelija
koreografi
käsikirjoittaja

700 1# ‡a Helismaa, Reino, ‡d 1913-1965, ‡e sanoittaja. ‡0 (FIN11)000043824

Suhteen määritteet muille teokseen liittyville henkilöille, suvuille ja yhteisöille
kuvaaja
ohjaaja

700 1# ‡a Christiansen, Andreas Haaning, ‡e ohjaaja.

Lisää suhteen määritteitä sekä termien määritelmät löytyvät Metatietosanastosta.

RDA 6.28.1 Musiikkiteoksen auktorisoitu hakutieto
RDA 6.28.2 Musiikkiteoksen osan tai osien auktorisoitu hakutieto
RDA 25.1 Viittauksen kohteena oleva teos
LISÄYDINELEMENTTI
Teosten välinen osa-kokonaisuussuhde on lisäydinelementti kokoomateoksissa, poikkeuksina runot, virret, konferenssiesitelmät, päiväkirjat, haastattelu- tai kirjekokoelmat ja vastaavat aineistot. Linjaukseen voidaan tehdä poikkeus kuvailevan yhteisön harkinnan mukaan, jos linjauksen noudattaminen osoittautuu kohtuuttoman raskaaksi.
Teosten välinen suhde on lisäydinelementti myös sarjasuhteissa (seuraaja, edeltäjä yms.).

Mikäli sekä kuvailtava että viittauksen kohteena oleva teos kuvaillaan auktoriteettitietueissa, merkitään teosten väliset suhteet auktoriteettitietueiden katso myös -viittauksiin (5XX), jolloin teosten välisiä suhteita ei tarvitse toistaa bibliografisten tietueiden kirjauksissa.

Usein käytettyjä teosten välisen suhteen määritteitä (osakenttä ‡i):

Johdannaissuhteet
Teoksen perustana                                
(teos, johon kuvailun kohteena oleva teos perustuu)
Musikaaliversion perustana (teos)
         (teos, johon musikaali perustuu)
Oopperasovituksen perustana (teos)
     (teos, johon ooppera perustuu)
Musiikkiteoksen teksti (teos)
                  (teos, josta musiikkiteoksen teksti on peräisin)

Osa-kokonaisuussuhteet
Sisältää (teos)
                                          (analyyttisessä kirjauksessa käytettävä määrite)

Täydennyssuhteet
Kadenssi (teos)
                                       (musiikkiteosta varten sävelletty kadenssi)
Kadenssi sävellykseen (teos)
                  (musiikkiteos, jota varten kadenssi on sävelletty)
Libretto (teos)
                                           (kuvailun kohteena olevan musiikkiteoksen libretto)
Musiikki elokuvaan (teos)
                       (elokuva, jota varten musiikkiteos on tehty)
Musiikki radio-ohjelmaan (teos)
              (radio-ohjelma, jota varten musiikkiteos on tehty)
Musiikki televisio-ohjelmaan (teos)
         (televisio-ohjelma, jota varten musiikkiteos on tehty)
Musiikki teokseen
                                   (teos, jota varten musiikkiteos on tehty)
Musiikki videoon (teos)
                           (video, jota varten musiikkiteos on tehty)
Näytelmämusiikki näyttämöteokseen
     (näyttämöteos, jota varten musiikkiteos on tehty)
Televisio-ohjelman musiikki (teos)
           (kuvailun kohteena olevassa ohjelmassa käytetty musiikki)
Videon musiikki (teos)
                             (kuvailun kohteena olevassa videossa käytetty musiikki)

Lisää suhteen määritteitä sekä termien määritelmät löytyvät Metatietosanastosta.

Tekijä-nimekekirjauksissa ei käytetä e-osakenttää. Analyyttisen kirjauksen osana olevasta säveltäjän nimestä voi tehdä erillisen tekijäkirjauksen omaan kenttäänsä.

700 1# ‡a Ravel, Maurice, ‡d 1875-1937, ‡e säveltäjä. ‡0 (FIN11)000193745
700 12 ‡i Sisältää (teos): ‡a Ravel, Maurice, ‡d 1875-1937. ‡t Boléro. ‡0 (FIN13)000003062 

100 0# ‡a Chisu, ‡d 1982- ‡e esittäjä. ‡0 (FIN11)000172624
245 10 ‡a Alkovi ; ‡b Vapaa ja yksin / ‡c Chisu.
700 02 ‡i Sisältää (teos): ‡a Chisu, ‡d 1982- ‡t Alkovi. ‡0 (FIN11)000172624
700 02 ‡i Sisältää (teos): ‡a Chisu, ‡d 1982- ‡t Vapaa ja yksin (musiikkialbumi) ‡0 (FIN11)000172624

(kokoomanimekkeetön julkaisu, jonka sisältö koostuu kahdesta aiemmin julkaistusta albumista)

700 1# ‡i Musiikkiteoksen teksti (teos): ‡a Raittila, Anna-Maija, ‡d 1928-2012. ‡t Tuuli tyyntyy. ‡0 (FIN11)000067667


Ekspressio

RDA 20.2 Ekspression tekijä
LISÄYDINELEMENTTI
Toimittaja, kääntäjä, sanoittaja ja sovittaja ovat ydinelementtejä, kuvittaja on ydinelementti silloin kun on kyse kuvateoksesta. Jos samassa roolissa on useampi ekspression tekijä, voi soveltaa valinnaista poisjättämistä. Muut ekspression tekijät merkitään, kun ne katsotaan tärkeiksi.

Usein käytettäviä suhteen määritteitä ekspressioon liittyville henkilöille ja yhteisöille (osakenttä ‡e):

esittäjä 
johtaja
kääntäjä
laulaja
puhuja
sanoittaja (ekspressio)       (lisätyn tai korvaavan sanoituksen kirjoittaja)
soittaja 
säveltäjä (ekspressio)
toimittaja
transkriboija

700 1# ‡a Rantala, Iiro, ‡d 1970- ‡e esittäjä. ‡0 (FIN11)000138209

700 1# ‡a Kuusisto, Pekka, ‡d 1976- ‡e johtaja, ‡e viulu. ‡0 (FIN11)000160970

Lisää suhteen määritteitä sekä termien määritelmät löytyvät Metatietosanastosta. Lisäksi suhteen määritteenä voidaan käyttää Seko-sanaston soitintermejä ja seuraavia äänialatermejä: "sopraano", "mezzosopraano", "altto", "tenori", "baritoni", "basso".

RDA 6.28.3 Musiikkiekspression auktorisoitu hakutieto

RDA 26.1 Viittauksen kohteena oleva ekspressio
Mikäli sekä kuvailtava että viittauksen kohteena oleva ekspressio kuvaillaan auktoriteettitietueissa, merkitään ekspressioiden väliset suhteet auktoriteettitietueiden katso myös -viittauksiin (5XX), jolloin ekspressioiden välisiä suhteita ei tarvitse toistaa bibliografisten tietueiden kirjauksissa.

Usein käytettyjä ekspressioiden välisen suhteen määritteitä (osakenttä ‡i):

Ekspression johdannaissuhteet
Ekspression perustana                                                
(ekspressio, johon kuvailun kohteena oleva ekspressio perustuu)
Musiikkiteoksen teksti (ekspressio)                             
(ekspressio, josta musiikkiteoksen ekspression teksti on peräisin)

100 1# ‡a Streng, Pekka, ‡d 1948-1975, ‡e säveltäjä. ‡0 (FIN11)000200657
245 10 ‡a Ja Tuittu ruusut sai.
700 1# ‡i Musiikkiteoksen teksti (ekspressio): ‡a Jansson, Tove, ‡d 1914-2001. ‡t Vem ska trösta knyttet?. ‡p Valikoima, ‡l suomi. ‡0 (FIN11)000045590

Osa-kokonaisuussuhteet
Sisältää (ekspressio)                              
(analyyttisessä kirjauksessa käytettävä määrite)

700 1# ‡a Rimski-Korsakov, Nikolai, ‡d 1844-1908, ‡e säveltäjä. ‡0 (FIN11)000087908
700 12 ‡i Sisältää (ekspressio):
a Rimski-Korsakov, Nikolai, ‡d 1844-1908. ‡t Sadko, ooppera. ‡p Hindulaulu; ‡o sovitettu, piano, 4-kätisesti.
(esim. nelikätisiä pianosovituksia sisältävästä alkeiskokoelmasta)

Täydennyssuhteet
Libretto (ekspressio)                                (esim. käännös)
Musiikki elokuvaan (ekspressio)            
(esim. tietty esitys)
Musiikki radio-ohjelmaan (ekspressio)
Musiikki televisio-ohjelmaan (ekspressio)
Musiikki videoon (ekspressio)
Näytelmämusiikki puhuttuun näyttämöesitykseen
Televisio-ohjelman musiikki (ekspressio)
Videon musiikki (ekspressio)

Musiikkiteosten ekspressioiden tekijä-nimekekirjauksissa käytetään myös e-osakenttää arvolla säveltäjä. Muita suhdetermejä ei käytetä.

245 00 ‡a Älä koskaan ikinä.
336 ## ‡a kaksiulotteinen liikkuva kuva ‡b tdi ‡2 rdacontent
700 0# ‡i Videon musiikki (ekspressio): ‡a Knipi, ‡d 1972- ‡t Älä koskaan ikinä. ‡h Esitetty musiikki (Egotrippi) ‡0 (FIN11)000202142
(Kansallisdiskografian käytännön mukainen esimerkki ekspression hakutiedosta)

Lisää suhteen määritteitä sekä termien määritelmät löytyvät Metatietosanastosta.

Manifestaatio
RDA 21.6 Manifestaatioon liittyvä muu toimija

Nuottiaineistossa, joka koostuu tietyn esittäjän ohjelmistoon kuuluvista teoksista, ja tämä on ilmaistu aineistossa näkyvästi esim. nimiösivulla tai kannessa, tehdään lisäkirjaus kyseisestä esittäjästä. Suhteen määritteeksi merkitään esittäjä (manifestaatio).

245 00 ‡a Auringonnousu :
‡b Jari Sillanpää.
700 1# ‡a Sillanpää, Jari, ‡d 1965- ‡e esittäjä (manifestaatio) ‡0 (FIN11)000107032


710 LISÄKIRJAUS YHTEISÖTEKIJÄSTÄ (T)

Indikaattorit:
Ensimmäinen
- Nimikirjauksen muoto
0 - Nimen osien järjestys käänteinen
1 - Hallintoalueen nimi
2 - Nimen osien järjestys suora
Toinen
- Lisäkirjauksen tyyppi
# - Tieto puuttuu
2 - Analyyttinen kirjaus (lisäkirjauksen kohde sisältyy bib-tietueessa kuvailtuun kohteeseen)

Osakenttäkoodit: ks. kohta 110 PÄÄKIRJAUS – YHTEISÖNNIMI (ET)

Loppupiste: Kentän loppuun lisätään piste, jos kenttä ei muuten lopu lyhenteen pisteeseen tai virkkeen lopetusmerkkiin (pisteeseen, huutomerkkiin, kysymysmerkkiin, kolmeen pisteeseen). Pistettä ei lisätä, jos kenttä loppuu sulkumerkkiin, yhdysmerkkiin tai ajatusviivaan.

Kenttää käytetään lisäkirjauksiin yhteisönnimistä ja analyyttisiin tekijä-nimekelisäkirjauksiin teoksista ja ekspressioista, joilla on yhteisötekijä. Kenttään merkittävän kirjauksen on oltava auktorisoidun hakutiedon mukainen. Nimekkeen alussa oleva artikkeli jätetään pois ja nimeke aloitetaan isolla alkukirjaimella. Mahdolliset yhteisön aikaisemmat ja myöhemmät nimenmuodot ilmoitetaan varianttiniminä auktoriteettitietueiden katso myös -viittauksissa.

Asterin teosauktoriteettikantaan tallennettuja teosten ja ekspressioiden auktorisoituja hakutietoja on mahdollista poimia Melindan bibliografisiin tietueisiin. Poiminnan mukana tulee myös auktoriteettitietueen tunniste, joka tallentuu $0-osakenttään.

Katso tarkemmat ohjeet yhteisön, teoksen ja ekspression auktorisoidun hakutiedon muodostamisesta erillisestä hakutieto-ohjeesta.

Teos
RDA 19.2 Tekijä
YDINELEMENTTI
Jos teoksella on useampia vastuullisia tekijöitä, vaaditaan vain teoksen pääasiallinen vastuullinen tekijä, joka on mainittu ensimmäisenä teoksen sisältävissä aineistoissa tai hakuteoksissa.
Jos pääasiallista vastuullista tekijää ei ole ilmoitettu, vaaditaan vain ensin mainittu teoksen tekijä.
Suomalaisten kirjastojen linjaus: Kaikki tekijät merkitään. Linjaukseen voidaan tehdä poikkeus kuvailevan yhteisön hankinnan mukaan.

RDA 6.28.1 Musiikkiteoksen auktorisoitu hakutieto

Tekijä-nimekekirjauksissa ei käytetä e-osakenttää. Analyyttisen kirjauksen osana olevasta säveltäjän nimestä voi tehdä erillisen tekijäkirjauksen omaan kenttäänsä.


710 2# ‡a CMX (yhtye). ‡t Isohaara (musiikkialbumi) ‡0 (FIN11)000027916

RDA 6.28.2 Musiikkiteoksen osan tai osien auktorisoitu hakutieto
RDA 25.1 Viittauksen kohteena oleva teos
LISÄYDINELEMENTTI
Teosten välinen osa-kokonaisuussuhde on lisäydinelementti kokoomateoksissa, poikkeuksina runot, virret, konferenssiesitelmät, päiväkirjat, haastattelu- tai kirjekokoelmat ja vastaavat aineistot. Linjaukseen voidaan tehdä poikkeus kuvailevan yhteisön harkinnan mukaan, jos linjauksen noudattaminen osoittautuu kohtuuttoman raskaaksi.
Teosten välinen suhde on lisäydinelementti myös sarjasuhteissa (seuraaja, edeltäjä yms.).

Katso kentän 700 ohjeet.

Ekspressio
RDA 6.28.3 Musiikkiekspression auktorisoitu hakutieto
RDA 20.2 Ekspression tekijä
LISÄYDINELEMENTTI
Toimittaja, kääntäjä, sanoittaja ja sovittaja ovat ydinelementtejä, kuvittaja on ydinelementti silloin kun on kyse kuvateoksesta. Jos samassa roolissa on useampi ekspression tekijä, voi soveltaa valinnaista poisjättämistä. Muut ekspression tekijät merkitään, kun ne katsotaan tärkeiksi.

710 2# ‡a Helsingin kaupunginorkesteri, ‡e esittäjä. ‡0 (FIN11)000000765
710 2# ‡a Beaux Arts Trio, ‡e esittäjä.


Äänitteet
Jos yhtyeen jäsenen nimi sisältyy yhtyeen nimeen, se valitaan äänitteen pääkirjaukseen. Yhtyeen nimestä tehdään lisäkirjaus. Pääkirjaukseen valitaan vain todellisen henkilön nimi.

Juice Leskinen Slam
pääkirjaus 100 1# ‡a Leskinen, Juice, ‡d 1950-2006, ‡e esittäjä. ‡0 (FIN11)000050709
lisäkirjaus 710 2# ‡a Juice Leskinen Slam, ‡e esittäjä. ‡0 (FIN11)000181169 

Ville Härkönen & Velvet
pääkirjaus: 100 1# ‡a Härkönen, Ville ‡q (Ville Kristian), ‡e esittäjä. ‡0 (FIN11)000195630
lisäkirjaus: 710 2# ‡a Ville Härkönen & Velvet, ‡e esittäjä.

RDA 26.1 Viittauksen kohteena oleva ekspressio

Katso kentän 700 ohjeet.

Manifestaatio
RDA 21.6 Manifestaatioon liittyvä muu toimija

Nuottiaineistossa, joka koostuu tietyn esittäjän ohjelmistoon kuuluvista teoksista, ja tämä on ilmaistu aineistossa näkyvästi esim. nimiösivulla tai kannessa, tehdään lisäkirjaus kyseisestä esittäjästä. Suhteen määritteeksi merkitään esittäjä (manifestaatio).

245 00 ‡a Kaikki laulut : ‡b Ultra Bra.
710 2# ‡a Ultra Bra (yhtye), ‡e esittäjä (manifestaatio) ‡0 (FIN11)000179608


730 LISÄKIRJAUS YHTENÄISTETYSTÄ NIMEKKEESTÄ (T)

Indikaattorit:
Ensimmäinen
- Ohitusindikaattori
0-9 - Ohitettavien merkkien määrä
Toinen
- Lisäkirjauksen tyyppi
# - Tieto puuttuu
2 - Analyyttinen kirjaus (lisäkirjauksen kohde sisältyy bib-tietueessa kuvailtuun kohteeseen)

Osakenttäkoodit: Ks. kohta 630 YHTENÄISTETTY NIMEKE ASIASANANA
Loppupiste
: Kentän loppuun lisätään piste, jos kenttä ei muuten lopu lyhenteen pisteeseen tai virkkeen lopetusmerkkiin (pisteeseen, huutomerkkiin, kysymysmerkkiin, kolmeen pisteeseen). Pistettä ei lisätä, jos kenttä loppuu sulkumerkkiin, yhdysmerkkiin tai ajatusviivaan.

Kenttää käytetään lisäkirjauksiin teoksista ja ekspressioista, joilla ei ole henkilö- eikä yhteisötekijöitä. Kenttään merkittävän kirjauksen on oltava auktorisoidun hakutiedon mukainen.

Katso tarkemmat ohjeet teoksen ja ekspression auktorisoidun hakutiedon muodostamisesta erillisestä hakutieto-ohjeesta.

Asterin teosauktoriteettikantaan tallennettuja teosten ja ekspressioiden auktorisoituja hakutietoja on mahdollista poimia Melindan bibliografisiin tietueisiin. Poiminnan mukana tulee myös auktoriteettitietueen tunniste, joka tallentuu $0-osakenttään.

Analyyttiset lisäkirjaukset yhtenäistetystä nimekkeestä (= 2. indikaattorin arvona 2)

Teos
RDA 6.28.1 Musiikkiteoksen auktorisoitu hakutieto
RDA 6.28.2 Musiikkiteoksen osan tai osien auktorisoitu hakutieto
RDA 25.1 Viittauksen kohteena oleva teos
LISÄYDINELEMENTTI
Teosten välinen osa-kokonaisuussuhde on lisäydinelementti kokoomateoksissa, poikkeuksina runot, virret, konferenssiesitelmät, päiväkirjat, haastattelu- tai kirjekokoelmat ja vastaavat aineistot. Linjaukseen voidaan tehdä poikkeus kuvailevan yhteisön harkinnan mukaan, jos linjauksen noudattaminen osoittautuu kohtuuttoman raskaaksi.
Teosten välinen suhde on lisäydinelementti myös sarjasuhteissa (seuraaja, edeltäjä yms.).

Katso kenttä 700.

100 1# ‡a Kuusisto, Taneli, ‡d 1905-1988, ‡e säveltäjä. ‡0 (FIN11)000049202
240 10 ‡a Sielut, ‡n op27, nro 1
730 0# ‡i Musiikkiteoksen teksti (teos): ‡a Raamattu. ‡p Psalmit. ‡n Nro 40.

100 1# ‡a Tuppurainen, Erkki, ‡d 1945- ‡e säveltäjä. ‡0 (FIN11)000081843
245 10 ‡a Fantasia Siionin virsien sävelmistä.
730 0# ‡i Teoksen perustana: ‡a Siionin virret.

Ekspressio
RDA 26.1 Viittauksen kohteena oleva ekspressio

Katso kenttä 700.


740 LISÄKIRJAUS KONTROLLOIMATTOMASTA NIMEKKEESTÄ (T)

Indikaattorit:
Ensimmäinen
- Ohitusindikaattori
0-9 - Ohitettavien merkkien määrä
Toinen - Lisäkirjauksen tyyppi
# - Tieto puuttuu
2 - Analyyttinen kirjaus

Osakenttäkoodit
‡a - Nimeke, kontrolloimaton ja kohteeseen liittyvä tai analyyttinen (ET)
‡n - Numerointitieto (T)
‡p - Teoksen osan nimeke (T)

Loppupiste: Kentän loppuun lisätään piste, jos kenttä ei muuten lopu lyhenteen pisteeseen tai virkkeen lopetusmerkkiin (pisteeseen, huutomerkkiin, kysymysmerkkiin, kolmeen pisteeseen). Pistettä ei kuitenkaan lisätä, jos kenttä loppuu sulkumerkkiin.

Teos
RDA 25.1 Viittauksen kohteena oleva teos
LISÄYDINELEMENTTI
Teosten välinen osa-kokonaisuussuhde on lisäydinelementti kokoomateoksissa, poikkeuksina runot, virret, konferenssiesitelmät, päiväkirjat, haastattelu- tai kirjekokoelmat ja vastaavat aineistot. Linjaukseen voidaan tehdä poikkeus kuvailevan yhteisön harkinnan mukaan, jos linjauksen noudattaminen osoittautuu kohtuuttoman raskaaksi.
Teosten välinen suhde on lisäydinelementti myös sarjasuhteissa (seuraaja, edeltäjä yms.).

Manifestaatio

Kenttään voidaan merkitä analyyttisenä kirjauksena julkaisun osien nimekkeitä, joita ei käsitellä teoksina tai teoksen osina, eli niistä ei tehdä kirjauksia auktorisoituina hakutietoina.

100 1# ‡a Somerjoki, Rauli Badding, ‡d 1947-1987, ‡e esittäjä. ‡0 (FIN11)000107099
245 10 ‡a Muistoissamme Rauli Badding Somerjoki / ‡c Rauli Badding Somerjoki.
505 0# ‡a Kauas pilvet karkaavat (CD1) -- Rokaten ja rollaten (CD2) -- Tähdet, tähdet (CD3).
740 02 ‡a Kauas pilvet karkaavat.
740 02 ‡a Rokaten ja rollaten.
740 02 ‡a Tähdet, tähdet.

  • No labels