600 HENKILÖNNIMI ASIASANANA (T)

Indikaattorit (valikoima):
Ensimmäinen - Nimikirjauksen muoto
0 - Nimen osien järjestys suora
1 - Nimen osien järjestys käänteinen
3 - Suvun nimi
Toinen
- Asiasanasto
4 - Asiasanastoa ei ole määritelty (PAKOLLINEN)

Osakenttäkoodit (valikoima):
‡a - Henkilönnimi (ET)
‡d - Nimeen liittyvät aikamääreet (ET)
‡e - Funktiotermi (T)
‡x - Yleinen lisämääre (T)

Loppupiste: Kentän loppuun lisätään piste, jos kenttä ei muuten lopu lyhenteen pisteeseen tai virkkeen lopetusmerkkiin (pisteeseen, huutomerkkiin, kysymysmerkkiin, kolmeen pisteeseen). Pistettä ei lisätä, jos kenttä loppuu sulkumerkkiin, yhdysmerkkiin tai ajatusviivaan.

Kenttää käytetään, kun asiasanana on henkilö tai teos/ekspressio, jolla on henkilötekijä. Tekijyyteen liittyvät henkilölisäkirjaukset tallennetaan kenttään 700. Kenttään merkittävän hakutiedon on oltava auktorisoidussa muodossa. Nimekkeen alussa oleva artikkeli jätetään pois ja nimeke aloitetaan isolla alkukirjaimella.

Äänitteissä kohdehenkilöä käytetään esimerkiksi tribuuttilevyissä.

600 14 ‡a Sibelius, Jean, ‡d 1865-1957. ‡0 (FIN11)000058877
(Sibelius-dokumentti DVD:llä) 

600 14 ‡a Saariaho, Kaija, ‡d 1952- ‡0 (FIN11)000106850
(Saariahon haastattelu DVD:llä)

245 00 ‡a Kaikki paitsi Mårtenson on turhaa.
600 14 ‡a Mårtenson, Lasse, ‡d 1934-2016. ‡0 (FIN11)000064258

Tekijä-nimekelisäkirjaukset

Tekijä-nimekekirjauksissa ei käytetä e-osakenttää.

Asterin teosauktoriteettikantaan tallennettuja teosten ja ekspressioiden auktorisoituja hakutietoja on mahdollista poimia Melindan bibliografisiin tietueisiin. Poiminnan mukana tulee myös auktoriteettitietueen tunniste, joka tallentuu $0-osakenttään.

245 00 ‡a Pohjolan kunnailla : ‡b Matti Orlamon esseitä sotilasmusiikista ja sen tekijöistä vuosilta 2003-2009 / ‡c toimittanut Marjukka Lehtinen.
600 14 ‡a Sibelius, Jean, ‡d 1865-1957. ‡t Finlandia. ‡p Hymni. ‡0 (FIN11)000058877
600 14 ‡a Sibelius, Jean, ‡d 1865-1957. ‡t Jääkärien marssi. ‡0 (FIN11)000058877610 YHTEISÖNNIMI ASIASANANA (T)

Indikaattorit:
Ensimmäinen - Nimikirjauksen muoto
0 - Nimen osien järjestys käänteinen
1 - Hallintoalueen nimi
2 - Nimen osien järjestys suora
Toinen – Asiasanasto
4 - Asiasanastoa ei ole määritelty (PAKOLLINEN)

Osakenttäkoodit (valikoima):
‡a - Yhteisönnimi (ET)
‡b - Alayksikkö (T)
‡g - Muut tiedot (ET)
‡e - Funktiotermi (T)
‡x - Yleinen lisämääre (T)
‡z - Maantieteellinen lisämääre (T)
‡y - Aikaa ilmaiseva lisämääre (T)
‡2 - Asiasanan tai termin lähde (ET)
‡3 - Aineiston osa, jota tiedot koskevat (ET)

Loppupiste: Kentän loppuun lisätään piste, jos kenttä ei muuten lopu lyhenteen pisteeseen tai virkkeen lopetusmerkkiin (pisteeseen, huutomerkkiin, kysymysmerkkiin, kolmeen pisteeseen). Pistettä ei lisätä, jos kenttä loppuu sulkumerkkiin, yhdysmerkkiin tai ajatusviivaan.

Kenttää käytetään, kun asiasanana on yhteisö tai teos/ekspressio, jolla on yhteisötekijä. Tekijyyteen liittyvät yhteisölisäkirjaukset tallennetaan kenttään 710. Kenttään merkittävän hakutiedon on oltava auktorisoidussa muodossa. Nimekkeen alussa oleva artikkeli jätetään pois ja nimeke aloitetaan isolla alkukirjaimella.

Asterin teosauktoriteettikantaan tallennettuja teosten ja ekspressioiden auktorisoituja hakutietoja on mahdollista poimia Melindan bibliografisiin tietueisiin. Poiminnan mukana tulee myös auktoriteettitietueen tunniste, joka tallentuu $0-osakenttään.

245 00 ‡a Melkein vieraissa : ‡b tribuutti Leevi & The Leavingsille.
610 24 ‡a Leevi and The Leavings. ‡0 (FIN11)000017419630 YHTENÄISTETTY NIMEKE ASIASANANA (T)

Indikaattorit:
Ensimmäinen - Ohitusindikaattori
0-9 - Ohitettavien merkkien määrä

Toinen - Asiasanasto
4 - Asiasanastoa ei ole määritelty
7 - Asiasanasto määritelty osakentässä ‡2

Osakenttäkoodit: ks. kohta 240 YHTENÄISTETTY NIMEKE

Loppupiste: Kentän loppuun lisätään piste, jos kenttä ei muuten lopu lyhenteen pisteeseen tai virkkeen lopetusmerkkiin (pisteeseen, huutomerkkiin, kysymysmerkkiin, kolmeen pisteeseen). Pistettä ei lisätä, jos kenttä loppuu sulkumerkkiin, yhdysmerkkiin tai ajatusviivaan.

Kenttää käytetään, kun kohteena on teos tai ekspressio, jolla ei ole henkilö- eikä yhteisötekijää.

Asterin teosauktoriteettikantaan tallennettuja teosten ja ekspressioiden auktorisoituja hakutietoja on mahdollista poimia Melindan bibliografisiin tietueisiin. Poiminnan mukana tulee myös auktoriteettitietueen tunniste, joka tallentuu $0-osakenttään.

245 00 ‡a Taiteilijoiden Kalevala / ‡c toimittanut Ulla Piela.
630 07 ‡a Kalevala ‡2 yso/fin


648 AIKAA ILMAISEVA TERMI ASIASANANA (T)

Indikaattorit (valikoima):
Ensimmäinen - Aiheen taso
# - Määrittelemätön
Toinen
- Asiasanasto
4 - Asiasanastoa ei ole määritelty
7 - Asiasanasto määritetty osakentässä ‡2

Osakenttäkoodit (valikoima):
‡a - Aikaa ilmaiseva termi (ET)
‡2 - Asiasanan tai termin lähde (ET)
‡0 - Auktoriteettitietueen kontrollinumero (T)
‡3 - Aineiston osa, jota tiedot koskevat (ET)

Loppupiste: Kentän loppuun ei lisätä pistettä.

Teos
RDA 23.4 Aihetta osoittava suhde

Kenttään merkitään tietty aika tai ajanjakso, joka on kuvailtavan aineiston (esim. laulun) aiheena (vrt. kenttä 388, johon merkitään teoksen tai ekspression luomisaika).

Ajanmääreet merkitään yleensä vuosikymmenen tai vuosisadan tarkkuudella. Yksittäisiä vuosia voidaan merkitä tapahtumiin viitattaessa. Jos aiheena on useita vuosisatoja kattava jakso, kukin vuosisata merkitään erikseen. Ajanlaskun alkua edeltävissä aikamääreissä käytetään lyhennettä ”eaa.” ja sen jälkeisissä puolestaan tarvittaessa selvyyden vuoksi ”jaa.”.

Vuosikymmenet, -sadat ja -tuhannet otetaan YSO-aika-sanastosta.

Mikäli kappaleita ei ole kuvailtu osakohteittain, voidaan emotietueen osakentässä ‡3 ilmoittaa, mitä aineiston osia asiasana koskee.

648 #7 ‡a 1960-luku ‡2 yso/fin ‡0 http://www.yso.fi/onto/yso/p6196061969
(Kukkia ja perhosia -laulun aiheeseen liittyvä ajanjakso)

Jos aikamääre tallennetaan numeerisessa muodossa (esim. "1982-1985" eikä "1980-luku"), tallennetaan toisen indikaattorin arvoksi "4", jotta yhteisluetteloon ei tallennu sama aikamääre erikseen suomen- ja ruotsinkieliseksi määriteltynä.

648 #4 ‡a 1985
648 #7 ‡a 1980-luku ‡2 yso/fin ‡0 http://www.yso.fi/onto/yso/p6198061989

(Eppu Normaalin esittämän Vuonna ’85 -laulun aiheeseen liittyvät ajanmääreet)


650 KONTROLLOIDUN ASIASANASTON ASIASANA (T)

Indikaattorit (valikoima):
Ensimmäinen - Aiheen taso
# - Tieto puuttuu
Toinen
- Asiasanasto
7 - Asiasanasto määritetty osakentässä ‡2   

Osakenttäkoodit (valikoima):
‡a - Aihetta ilmaiseva termi (ET)
‡0 - Auktoriteettitietueen kontrollinumero (T)
‡2 - Asiasanan tai termin lähde (ET)
‡3 - Aineiston osa, jota tiedot koskevat (ET) 

Loppupiste: Kentän loppuun ei lisätä pistettä, jos käytettävä asiasanasto on suomalainen. Sen sijaan kentän loppuun voidaan sanastokohtaisten käytäntöjen mukaisesti lisätä piste, jos käytettävä asiasanasto ei ole suomalainen. Piste lisätään tällöin osakentän ‡2 edeltävän osakentän loppuun.

Teos
RDA 23.4 Aihetta osoittava suhde

Kenttää käytetään aiheen merkitsemiseen, kun asiasanat ovat kontrolloiduista asiasanastoista. Aiheina olevia henkilöitä, yhteisöjä, numeerisia aikamääreitä ja paikkoja ei merkitä tähän kenttään (ks. 600-, 610-, 648- ja 651-kenttien ohjeet).

Suomalaisten sanastojen sanat kirjoitetaan yleensä pienellä alkukirjaimella, eikä loppuun tule pistettä.

Emotietueessa asiasanoilla luon­nehditaan julkaisukokonaisuuden, sen pääosan tai tärkeimpien osa-alueiden aihetta. Jos aiheet vaihtelevat teoksittain, ne merkitään osakohteittain.

Asiasanoituksessa käytetään Yleistä suomalaista ontologiaa (YSO).

Aiheterminä käytetään niin täsmällistä asiasanaa kuin on kuvailun kohteen kannalta mielekästä. Ylemmän tason termejä voidaan käyttää täsmällisempien termien sijaan tai lisäksi, jos kuvailun kohde kuvaa useita samaan käsitehierarkiaan kuuluvia aiheita.

650 #7 ‡a saimaannorppa ‡2 yso/fin ‡0 http://www.yso.fi/onto/yso/p12477
(yksittäinen eläinlaji laulun aiheena)

650 #7 ‡a kirjastonhoitajat ‡2 yso/fin ‡0 http://www.yso.fi/onto/yso/p3246

650 #7 ‡a tiistai ‡2 yso/fin ‡0 http://www.yso.fi/onto/yso/p28140
(laulun aiheena yksittäinen viikonpäivä)

650 #7 ‡a viikonpäivät ‡2 yso/fin ‡0 http://www.yso.fi/onto/yso/p11110
(laulun aiheena viikonpäivät yleensä)

Mikäli kappaleita ei ole kuvailtu osakohteittain, voidaan emotietueen osakentässä ‡3 ilmoittaa, mitä aineiston osia asiasana koskee.

650 #7 ‡a kuninkaalliset ‡2 yso/fin ‡0 http://www.yso.fi/onto/yso/p4797
650 #7 ‡3 Levy 1 ‡a prinsessat ‡2 yso/fin ‡0
http://www.yso.fi/onto/yso/p18952
650 #7 ‡3 Levy 2 ‡a prinssit ‡2 yso/fin ‡0
http://www.yso.fi/onto/yso/p4796651 MAANTIETEELLINEN NIMI ASIASANANA (T)

Indikaattorit (valikoima):
Ensimmäinen - Määrittelemätön
Toinen
- Asiasanasto
4 - Asiasanstoa ei ole määritelty
7 - Asiasanasto määritetty osakentässä ‡2   

Osakenttäkoodit (valikoima):
‡a - Maantieteellinen nimi (ET)
‡0 - Auktoriteettitietueen kontrollinumero (T)
‡2 - Asiasanan tai termin lähde (ET)
‡3 - Aineiston osa, jota tiedot koskevat (ET) 

Loppupiste: Kentän loppuun ei lisätä pistettä, jos käytettävä asiasanasto on suomalainen. Sen sijaan kentän loppuun voidaan sanastokohtaisten käytäntöjen mukaisesti lisätä piste, jos käytettävä asiasanasto ei ole suomalainen. Piste lisätään tällöin osakenttää ‡2 edeltävän osakentän loppuun.

Teos
RDA 23.4 Aihetta osoittava suhde
Kuvailtavan aineiston aiheena oleva paikka merkitään 651-kenttään (vrt. kenttä 370, johon merkitään teoksen tai ekspression luomispaikka).

Maantieteellisinä termeinä käytetään ensisijaisesti YSO-paikkojen termejä. Maantieteellisenä terminä käytetään niin täsmällistä termiä kuin on kuvailun kohteen kannalta mielekästä. Ylemmän tason termejä voidaan käyttää täsmällisempien termien sijaan tai lisäksi, jos kuvailun kohde kuvaa useita samaa käsitehierarkiaan kuuluvia aiheita.

Mikäli kappaleita ei ole kuvailtu osakohteittain, voidaan emotietueen osakentässä ‡3 ilmoittaa, mitä aineiston osia asiasana koskee.

651 #7 ‡a Tampere ‡2 yso/fin ‡0 http://www.yso.fi/onto/yso/p94436
651 #7 ‡a Tammerkoski
‡2 yso/fin ‡0 http://www.yso.fi/onto/yso/p217601
(Tammerkoski-lauluun liittyvät maantieteelliset paikat)

651 #7 ‡a Sörnäinen (Helsinki) ‡2 yso/fin ‡0 http://www.yso.fi/onto/yso/p105607655 AINEISTON LAJITYYPPI/MUOTO HAKUTERMINÄ (T)

Indikaattorit (valikoima):
Ensimmäinen - Hakuelementin tyyppi
# - Vakio
Toinen
- Asiasanasto
7 - Asiasanasto määritetty osakentässä ‡2   

Osakenttäkoodit (valikoima):
‡a - Lajityyppiä/muotoa kuvaava termi (ET)
‡0 - Auktoriteettitietueen kontrollinumero (T)
‡2 - Asiasanan tai termin lähde (ET)
‡3 - Aineiston osa, jota tiedot koskevat (ET)

Loppupiste: Osakenttää ‡2 edeltävä osakenttä päättyy pisteeseen tai sulkumerkkiin.

Teos
RDA 6.3 Teoksen muoto
JA
Ekspressio

Kentän loppuun ei lisätä pistettä, jos käytettävä asiasanasto on suomalainen. Sen sijaan kentän loppuun voidaan sanastokohtaisten käytäntöjen mukaisesti lisätä piste, jos käytettävä asiasanasto ei ole suomalainen. Piste lisätään tällöin osakentän ‡2 edeltävän osakentän loppuun.

Termi valitaan Suomalaisesta lajityyppi- ja muotosanastosta.

Emotietueessa lajityyppi- ja muototermeillä luon­nehditaan julkaisukokonaisuuden, sen pääosan tai tärkeimpien osa-alueiden lajityyppiä ja muotoa. Jos lajityyppi tai muoto vaihtelee teoksittain, ne merkitään osakohteittain.

Lajityyppi- tai muototerminä käytetään niin täsmällistä termiä kuin on kuvailun kohteen kannalta mielekästä. Ylemmän tason termejä voidaan käyttää täsmällisempien termien sijaan tai lisäksi, jos kuvailun kohde edustaa useita samaan käsitehierarkiaan kuuluvia lajityyppejä tai muotoja.

655 #7 ‡a viihdemusiikki ‡2 slm/fin ‡0 http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:slm:s421

655 #7 ‡a konsertot ‡2 slm/fin ‡0 http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:slm:s718

655 #7 ‡a sointuoppaat ‡2 slm/fin ‡0 http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:slm:s395

655 #7 ‡a rock ‡2 slm/fin ‡0 http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:slm:s1186

655 #7 ‡a sinfoniat ‡2 slm/fin ‡0 http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:slm:s917
655 #7 ‡a sinfoniset runot ‡2 slm/fin ‡0 http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:slm:s362

655 #7 ‡a sonaatit ‡2 slm/fin ‡0 http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:slm:s116

655 #7 ‡a duot ‡2 slm/fin ‡0 http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:slm:s325

655 #7 ‡a kvintetot ‡2 slm/fin ‡0 http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:slm:s416
655 #7 ‡a kamarimusiikki ‡2 slm/fin ‡0 http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:slm:s293

655 #7 ‡a tekno ‡2 slm/fin ‡0 http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:slm:s192
655 #7 ‡a elektroninen populaarimusiikki ‡2 slm/fin ‡0 http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:slm:s547

655 #7 ‡a liturginen musiikki ‡2 slm/fin ‡0 http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:slm:s1156
655 #7 ‡a kuoromusiikki ‡2 slm/fin ‡0 http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:slm:s1193

655 #7 ‡a liturginen musiikki ‡2 slm/fin ‡0 http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:slm:s1156
655 #7 ‡a gregoriaaninen laulu ‡2 slm/fin ‡0 http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:slm:s1067

240 10 ‡a Pelimannit, ‡n op1; ‡o sovitettu, jousiorkesteri
382 01 ‡a jousiorkesteri ‡2 seko
500 ## ‡a Musiikin esityskokoonpano: jousiorkesteri.
655 #7 ‡a orkesterimusiikki ‡2 slm/fin ‡0 http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:slm:s1009
655 #7 ‡a sovitukset ‡2 slm/fin ‡0 http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:slm:s909

Mikäli kappaleita ei ole kuvailtu osakohteittain, voidaan emotietueen osakentässä ‡3 ilmoittaa, mitä aineiston osia termi koskee.

655 #7 ‡3 Levy 1 ‡a rock ‡2 slm/fin ‡0 http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:slm:s1186
655 #7 ‡3 Levy 2 ‡a iskelmät ‡2 slm/fin ‡0 http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:slm:s771

  • No labels