490 SARJAMERKINTÖ EI-LISÄKIRJAUSMUODOSSA (T)

Indikaattorit (valikoima):
Ensimmäinen - Sarjan lisäkirjauskäytäntö
0 - Ei lisäkirjausta
1 - Lisäkirjaus (kentässä 800-830)

Osakenttäkoodit (valikoima):
‡a - Sarjamerkintö (T)
‡x - ISSN-tunnus, International Standard Serial Number (T)
‡v - Sarjan sisäinen numerointi (T)
‡3 - Aineiston osa, jota tiedot koskevat (ET)

Loppupiste: Kentän loppuun ei lisätä pistettä.

Manifestaatio
RDA 2.12 Sarjatiedot
YDINELEMENTTI Sarjan päänimeke ja numerointi sekä alasarjan päänimeke ja numerointi ovat ydinelementtejä. Muut sarjatietojen elementit ovat valinnaisia.

Tähän kenttään merkitään sarjatiedot siinä muodossa kuin ne esiintyvät tiedonlähteessä. Nimekkeestä tehtävä erillinen kirjaus myös 8XX-kenttään. 490-kentän ensimmäisellä indikaattorilla ilmaistaan, onko tällainen muoto tehty.

Jos sarjan (jolla ei ole ISSN-tunnusta) tiedot halutaan vain näyttää mutta sen ei haluta indeksoituvan, tallennetaan se näin:
490 0# ‡a Meisterwerke der Musik im Faksimile ; ‡v Band 4

Jos sen halutaan myös indeksoituvan, tallennetaan se näin:
490 1# ‡a Meisterwerke der Musik im Faksimile ; ‡v Band 4
830 #0 ‡a Meisterwerke der Musik im Faksimile ; ‡v 4.

490- ja 830-kenttien suhteesta on lisää esimerkkejä kentän 830 SARJALISÄKIRJAUS – YHTENÄISTETTY NIMEKE yhteydessä.

  • No labels