300 ULKOASUTIEDOT (T)

Indikaattorit: Molemmat indikaattorit ovat määrittelemättömiä.

Osakenttäkoodit (valikoima):
‡a - Laajuus tai kesto (T)
‡b - Muut fyysiset yksityiskohdat (ET)
‡c - Mitat (T)
‡e - Liiteaineisto (ET)
‡3 - Aineiston osa, jota tiedot koskevat (ET)

Loppupiste : Kentän loppuun ei lisätä pistettä.

Kenttään merkitään tallenteen kuvailuun ja aineiston sisällön kuvaukseen liittyviä elementtejä. Lisäksi tähän merkitään vastaavia liiteaineistoihin liittyviä tietoja. Kenttää ei käytetä osakohteissa.

‡a - Laajuus tai kesto

Manifestaatio
RDA 3.4 Laajuus
YDINELEMENTTI
Laajuus on ydinelementti ainoastaan silloin, kun aineisto on täydellinen tai jos sen koko laajuus tiedetään. Osayksiköiden laajuudet merkitään vain jos ne ovat helposti todennettavissa ja niitä pidetään tärkeinä tunnistamisen tai valinnan kannalta.

Ekspressio
RDA 7.22 Kesto
LISÄYDINELEMENTTI

Aineiston laajuus merkitään ilmoittamalla yksiköiden määrä sekä yksikön tyyppi. Osayksiköt ja niiden laajuus (esimerkiksi nuottiaineiston sivut) merkitään sulkeisiin yksikön tyypin jälkeen. Sama koskee äänitteen keston merkitsemistä.

NUOTTIAINEISTOT
Nuottiaineiston laajuuden yksikköinä käytetään seuraavia nuottiaineistoa kuvaavia termejä: johtostemma, kuoropartituuri, laulunopas, partiselli, partituuri, partituurin tiivistelmä, pianojohtostemma, pianopartituuri, pienoispartituuri, soitonopas, soolonuotti, sävelmäkokoelma, sävelmänuotti, teorianopas, stemma, viulujohtostemma.

Ellei nuottiaineistossa ole sivunumerointia, sivut tai lehdet voidaan laskea tai arvioida nimiösivusta tai sen vastineesta (kansi tai ensimmäinen nuottisivu) alkaen viimeiselle nuottisivulle tai muita kommentteja sisältäville sivuille (esim. selostusteksti, sisällysluettelo jne.) saakka. Lopussa olevia tyhjiä sivuja ja mainossivuja ei lasketa mukaan. Laskettujen sivujen lukumäärän jälkeen merkitään ilmaisu numeroimaton(ta) sivu(a).

Laajuus merkitään sivuina, jos lehdet on painettu molemmin puolin, ja lehtinä, jos lehdet on painettu yhdelle puolelle. Jos aineisto koostuu useasta niteestä, merkitään niteiden lukumäärä.
300 ## ‡a 1 pienoispartituuri (22 sivua)
300 ## ‡a 1 soitonopas (vi, 310 sivua)
300 ## ‡a 1 soolonuotti (36 numeroimatonta sivua)
300 ## ‡a 4 stemmaa (11, 11, 11, 11 sivua)
300 ## ‡a 1 partituuri (38 lehteä)
300 ## ‡a 1 partituurin tiivistelmä (2 nidettä)

Jos aineisto koostuu partituurista ja erillisistä stemmoista, merkitään partituurit ja stemmat omiin 300-kenttiinsä. Orkesterin erillisten stemmojen (stemmapaketin) niteiden ja/tai sivujen, lehtien tai palstojen määrä jätetään ilmoittamatta. Tarvittaessa osakenttään ‡3 merkitään laajuuden yksikkö kertomaan, mitä aineiston osaa kenttä koskee.

300 ## ‡a 1 partituuri (5 sivua)
300 ## ‡a 3 stemmaa (4, 2, 2 sivua)

300 ## ‡a 1 partituuri (47 sivua)
300 ## ‡a 24 stemmaa

338 ## ‡3 Partituuri ‡a nide ‡b nc ‡2 rdacarrier
338 ## ‡3 Stemmat ‡a arkki ‡b nc ‡2 rdacarrier
300 ## ‡3 Partituuri ‡a 1 partituuri (25 sivua)
300 ## ‡3 Stemmat ‡a 26 stemmaa
(Partituuri niteenä ja stemmat arkkeina)

Jos aineisto käsittää sekä partituurin että yhden tai useampia stemmoja tai useita stemmoja yhdessä fyysisessä yksikössä, merkitään laajuus muodossa: 1 partituuri ja 4 stemmaa tms. Tätä seuraa sivujen, lehtien tai palstojen lukumäärä kaarisuluissa. Laajuudesta tehdään täsmentävä huomautus.

300 ## ‡a 1 partituuri ja 2 stemmaa (51 sivua)
500 ## ‡a 1 partituuri ja 2 stemmaa 1 niteessä; stemmat painettu sivuille 33-51.

300 ## ‡a 20 stemmaa (noin 100 sivua)
500 ## ‡a 20 stemmaa 1 niteessä.


ÄÄNITTEET
Käytettäviä äänitteiden laajuuden yksiköitä: C-kasetti, CD-äänilevy, DAT-kasetti, DCC-kasetti, DVD-äänilevy, MD-äänilevy, SACD-äänilevy, äänikela, äänilevy.

SACD/CD-äänilevystä käytetään ilmaisua CD-äänilevy. Tallennetyyppiä koskevat tarkennukset merkitään huomautuskenttään 500 (RDA 3.21 Huomautus tallenteesta).

Äänitteen kokonaiskesto merkitään aineistossa ilmoitetulla tarkkuudella. Jos kokonaiskestoa ei ole merkitty aineistoon, kesto voidaan 1) laskea yhteen itse aineistossa ilmoitetuista teosten tai raitojen kestoista, 2) ottaa esim. CD-soittimen laskurista tai 3) arvioida. Kokonaiskesto ilmoitetaan muodossa "73 min 10 s" (Melinda) tai "73’10" (Arsca) tai tarvittaessa arvioinneissa esim. "noin 30 min". Jos julkaisu koostuu esim. useammasta levystä, kenttään merkitään levykohtaiset kokonaiskestot pilkulla erotettuina.

300 ## ‡a 1 CD-äänilevy (4 min 9 s)
300 ## ‡a 2 CD-äänilevyä (53 min 38 s, 66 min 1 s)
300 ## ‡a 1 SACD-äänilevy (61 min 32 s)
300 ## ‡a 1 DAT-kasetti
300 ## ‡a 1 C-kasetti (noin 30 min)
300 ## ‡a 1 äänilevy

CD-R-levy
300 ## ‡a 1 CD-äänilevy (24 min 3 s)
500 ## ‡a CD-R-levy.

Hybridi-levy
300 ## ‡a 1 CD-äänilevy (74 min 42 s)
344 ## ‡g monikanavaääni (5.0)
538 ## ‡a Hybridi SACD, toistettavissa myös CD-soittimella.

VIDEOAINEISTO
Käytettäviä videoaineiston laajuuden yksiköitä: DVD-videolevy, HD DVD -videolevy, laservideolevy, videokasetti.

300 ## ‡a 1 DVD-videolevy (55 min)
300 ## ‡a 2 DVD-videolevyä (2 h 38 min, 5 h 20 min) + ‡e 1 tekstiliite (20 numeroimatonta sivua : kuvitettu)

MONIVIESTIMET

Moniviestimen osat merkitään kukin omaan 300-kenttäänsä. Osakenttään ‡3 merkitään laajuuden yksikkö kertomaan, mitä aineiston osaa kenttä koskee. Liiteaineisto merkitään sen osan yhteyteen, johon sen katsotaan eniten liittyvän.

300 ## ‡3 Soitonopas ‡a 1 soitonopas (99 sivua)
300 ## ‡3 CD-äänilevy ‡a 1 CD-äänilevy (61 min 44 s)

300 ## ‡3 Soitonopas ‡a 1 soitonopas (99 sivua)
300 ## ‡3 CD-ROM-levy ‡a 1 CD-ROM-levy

300 ## ‡3 CD-äänilevy ‡a 1 CD-äänilevy (74 min 15 s) + ‡e 1 tekstiliite (10 sivua)
300 ## ‡3 DVD-videolevy ‡a 1 DVD-videolevy (78 min 28 s)

‡b - Muut fyysiset yksityiskohdat

Manifestaatio
RDA 3.16 Äänen ominaisuudet

Ekspressio

RDA 7.15 Kuvitus
LISÄYDINELEMENTTI kuvateoksissa.

Osakenttään merkitään tieto esim. kuvituksesta ja äänen laadusta.

300 ## ‡a 1 soitonopas (111 sivua) : ‡b kuvitettu
300 ## ‡a 2 CD-äänilevyä (47 min 7 s, 52 min 1 s) : ‡b DDD

‡c - Mitat

Manifestaatio
RDA 3.5 Koko
Koko tarkoittaa aineiston tallenteen ja/tai säilytyskotelon mittoja. Niteen korkeus merkitään senttimetreinä käyttämällä lyhennettä cm. Jos korkeus on pienempi kuin 10 senttimetriä, se merkitään millimetreinä käyttämällä lyhennettä mm. Jos niteen leveys on vähemmän kuin puolet korkeudesta tai suurempi kuin korkeus, merkitään korkeus x leveys. Arkin koko merkitään muodossa korkeus x leveys.

Koko merkitään ainakin nuottiaineistossa ja analogisissa äänilevyissä. Muille aineistoille koko merkitään, jos se poikkeaa tavanomaisesta. Äänitteen koko voidaan merkitä myös kenttään 340. Kansallisdiskografiassa äänitteen kokoa ei merkitä 300-kenttään.

300 ## ‡a 1 pienoispartituuri (116 sivua) ; ‡c 28 cm
300 ## ‡a 1 partituuri (5 sivua) ; ‡c 21 x 30 cm
300 ## ‡a 3 stemmaa (3 arkkia) ; ‡c 28 x 22 cm

‡e Liiteaineisto

Manifestaatio
RDA 27.1 Viittauksen kohteena oleva manifestaatio

Osakenttään merkitään esim.

  • tieto äänitteiden tekstiliitteestä, jossa on perustietojen (kappaleiden nimien ja esittäjien) lisäksi olennaista lisätietoa esim. kappaleista, teoksista, tekijöistä, esiintyjistä tai laulujen sanat. 

Tekstiliitteen sisällöstä tehdään myös huomautus 500- ja/tai 546-kenttään. Osakenttään merkitään myös tieto liitteenä olevista levyistä.

Liiteaineisto kuvaillaan noudattamalla 300-kentän a- ja b-osakenttien ohjeita. Liiteaineistoista tehdään sopivat koodaukset myös kentän 008 merkkipaikkoihin 24–29.

Osakentässä käytetään termejä tekstiliite tai kuvaliite. Jälkimmäistä käytetään silloin, kun liitteenä oleva vihko sisältää pääasiassa kuvia/valokuvia. Teksti- tai kuvaliitteen sisällöstä tehdään lyhyt huomautus 500-kenttään, jossa käytetään termejä tekstiliite, liite tai kansilehti.

008-kentän merkkipaikka 24 = z : muu
300 ## ‡a 1 soitonopas (74 sivua) : ‡b kuvitettu + ‡e 1 CD-ROM-levy

008-kentän merkkipaikka 24 = z : muu
300 ## ‡a 1 pianopartituuri (xi, 52 sivua) + ‡e 1 CD-äänilevy (32 min 15 s)

008-kentän merkkipaikka 24 = z : muu
300 ## ‡a 1 CD-äänilevy (72 min 12 s) + ‡e 1 kuvaliite
500 ## ‡a Liitteessä kuvia kuoron konserttikiertueelta.

008-kentän merkkipaikka 24 = z : muu
300 ## ‡a 1 äänilevy + ‡e 1 CD-äänilevy
500 ## ‡a Liitteenä samansisältöinen CD-levy.

008-kentän merkkipaikka 24 = e : säveltäjän tai tekijän elämäkerta
300 ## ‡a 1 CD-äänilevy (35 min 42 s) + ‡e 1 tekstiliite (16 numeroimatonta sivua)
500 ## ‡a Liitteessä lyhyet henkilöhistoriat teosten säveltäjistä.

008-kentän merkkipaikka 24 = f : esittäjän tai yhtyeen elämäkerta
041 ## ‡g fin ‡g eng ‡m fin
300 ## ‡a 1 CD-äänilevy (35 min 42 s) + ‡e 1 tekstiliite (13 sivua, 2 numeroimatonta sivua)
500 ## ‡a Liitteessä yhtyeen historiikki (suomi, englanti).

Huomautus tekstiliitteessä olevista laulujen sanoista merkitään 546-kenttään.

008-kentän merkkipaikka 24 = d : libretto tai teksti
300 ## ‡a 2 CD-äänilevyä (79 min 14 s, 63 min 21 s) : ‡b DDD + ‡e 1 tekstiliite
546 ## ‡3 Tekstiliite ‡a Sanat: suomi.

Koon merkitsemisestä ks. ohje 340 Fyysinen tallenne.

Sibelius-Akatemian käytäntö:
546 ## ‡a Esityskieli: italia.
546 ## ‡a Sanat esiteliitteessä: italia; käännökset: englanti, saksa, ranska. - Esiteliite: englanti, ranska, saksa.


306 KESTO (ET)

Indikaattorit: Molemmat indikaattorit ovat määrittelemättömiä.

Osakenttäkoodit (valikoima): ‡a - Kesto (T)

Loppupiste : Kentän loppuun ei lisätä pistettä.

Ekspressio
RDA 7.22 Kesto
LISÄYDINELEMENTTI

Kesto tarkoittaa aineiston sisällön toistoon, esitykseen tms. kuluvaa aikaa. Kun kuvailun kohteena on yksittäisen teoksen ekspressio (yleensä osakohde), sen kesto ilmoitetaan 306-kentässä.

Kuusi numeroa muodossa ttmmss kertovat ekspression keston. Jos kesto on vähemmän kuin yksi tunti, tunnit merkitään kahtena nollana. Jos kesto on vähemmän kuin yksi minuutti, myös minuutit merkitään kahtena nollana.

Ensisijaisena lähteenä käytetään julkaisussa ilmoitettuja tietoja. Tarvittaessa keston voi tarkistaa esim. CD-soittimen laskurilla.

Nuottiaineistossa kesto merkitään vain, jos se ilmenee aineistosta.

306 ## ‡a 000433
306 ## ‡a 011242


336 SISÄLTÖTYYPPI (T)


Indikaattorit
: Molemmat indikaattorit ovat määrittelemättömiä.

Osakenttäkoodit (valikoima):

‡a - Sisältötyyppi (T)
‡b - Sisältötyypin koodi (T)
‡2 - Koodin lähde (ET)
‡3 - Aineiston osa, jota tiedot koskevat (ET)

Loppupiste : Kentän loppuun ei lisätä pistettä.

‡a - Sisältötyyppi

Ekspressio
RDA 6.9 Sisältötyyppi
YDINELEMENTTI

Sisältötyyppi tarkoittaa sisällön esitysmuotoa ja sitä, minkä aistin välityksellä sisältö on tarkoitus vastaanottaa. Jos kuvailtava aineisto sisältää useita sisältötyyppejä, merkitään ainoastaan sisältötyypit, jotka soveltuvat aineiston olennaisimpiin osiin (ml. pääosaan, jos sellainen on olemassa). Liiteaineiston sisältötyyppiä ei yleensä merkitä, paitsi jos liitteen sisältöä kuvaillaan osakohteina.

Sisältötyyppitermit merkitään pienellä alkukirjaimella omaan 336-kenttäänsä merkittävyysjärjestyksessä.

Musiikkiaineiston kuvailussa tyypillisesti käytettäviä sisältötyyppejä ovat:
esitetty musiikki
Kuunneltavaksi tarkoitettu musiikki. Sisältää esim. musiikkiesitysten tallennukset, tietokoneella tuotetun musiikin jne.

kaksiulotteinen liikkuva kuva
Kaksiulotteisena liikkuvana kuvana esitetty sisältö. Esimerkiksi kaksiulotteiset elokuvat (näytellyt tai piirretyt), esitysten ja tapahtumien jne. filmi- ja videotallenteet. Liikkuvaan kuvaan voi liittyä ääntä.

kolmiulotteinen liikkuva kuva
Kolmiulotteisena liikkuvana kuvana esitetty sisältö. Esimerkiksi 3D-elokuvat (näytellyt, animaatiot), S-3D-videopelit jne. Kolmiulotteiseen liikkuvaan kuvaan voi liittyä ääntä. Tietokonepelit jotka hyödyntävät kolmiulotteisen vaikutelman antavaa grafiikkaa, mutta eivät kolmiulotteisuutta luovia teknisiä sovelluksia, katso kaksiulotteinen liikkuva kuva.

nuottikirjoitus
Musiikkinotaationa esitetty sisältö, joka on tarkoitettu katsottavaksi. Sisältää kaikki muut kuin kosketeltavassa muodossa olevat musiikkinotaatiot.

puhe
Kuunneltavaksi tarkoitettu kielellinen sisältö. Sisältää esim. puheäänitteet, runon-lausunnat, puheet, haastattelut, suulliset tarinat, tietokoneella tuotetun puheen jne.

stillkuva
Viivoina, muotoina, varjostuksina jne. esitetty sisältö, joka on tarkoitettu katsottavaksi kaksiulotteisena stillkuvana tai -kuvina. Esimerkiksi piirrokset, maalaukset, diagrammit, valokuvat jne.

teksti
Kielen merkkijärjestelmällä esitetty sisältö, joka on tarkoitettu katsottavaksi. Sisältää kaikki muut kielen merkkijärjestelmät, paitsi kosketeltavaksi tarkoitetun tekstin.

ääni
Kuunneltavaksi tarkoitettu muu äänisisältö kuin puhe tai musiikki. Sisältää esim. luonnonäänet, keinotekoisesti tuotetut äänet jne.

‡b - Sisältötyypin koodi
Sisältötyypin koodi merkitään aina jokaisen sisältötyypin jälkeen.


‡a - Sisältötyyppi

‡b - Sisältötyypin koodi

Sisältötyyppi   tarkenteineen ISBD:n mukaan

esitetty musiikki

prm

Musiikki (esitetty)

kaksiulotteinen liikkuva kuva

tdi

Kuva (liikkuva ;   kaksiulotteinen)

kolmiulotteinen liikkuva kuva

tdm

Kuva (liikkuva ;   kolmiulotteinen)

nuottikirjoitus

ntm

Musiikki (notatoitu)

puhe

spw

Puhe

stillkuva

sti

Kuva (still)

teksti

txt

Teksti

ääni

snd

Ääni


‡2 - Koodin lähde
Sisältötyypin koodin lähteeksi merkitään rdacontent.

‡3 - Aineiston osa, jota tiedot koskevat
Osakenttään 3 merkitään aineiston osa, jota tiedot koskevat. Osakenttää käytetään silloin, kun kuvailtavan aineiston kaikki sisältötyypit eivät liity aineiston kaikkiin osiin (ks. esimerkit). Osakenttään merkitään aineiston osa, jos sisältötyyppi ei liity kaikkiin aineiston osiin. Osakentässä käytetään 300-kentässä olevia laajuuden yksikön tai tarvittaessa tätä tarkempia termejä.

Esimerkit: katso kentän 338 yhteydestä.


337 MEDIATYYPPI (T)


Indikaattorit:
Molemmat indikaattorit ovat määrittelemättömiä.

Osakenttäkoodit (valikoima):

‡a - Mediatyyppi (T)
‡b - Tallennetyypin koodi (T)
‡2 - Koodin lähde (ET)

Loppupiste: Kentän loppuun ei lisätä pistettä.

‡a - Mediatyyppi

Manifestaatio
RDA 3.2 Mediatyyppi
LISÄYDINELEMENTTI

Mediatyyppi on jaottelu, joka ilmaisee aineiston sisällön katsomiseen, toistamiseen, suorittamiseen ym. tarvittavan laitteen tyyppiä.

Kenttää käytetään ainoastaan emotietueissa.

Jos kuvailtava aineisto sisältää useita mediatyyppejä, merkitään ainoastaan mediatyypit, jotka soveltuvat aineiston olennaisimpiin osiin (ml. pääosaan, jos sellainen on olemassa). Liiteaineiston mediatyyppiä ei yleensä merkitä, paitsi jos liitteen sisältöä kuvaillaan osakohteina.

Jokainen mediatyyppi tallennetaan omaan 337-kenttäänsä.

Musiikkiaineiston kuvailussa tyypillisesti käytettäviä mediatyyppejä ovat:
audio
Viestin sisältää tallennettua ääntä, ja se on suunniteltu käytettäväksi soittolaitteella kuten levysoittimella, kasettisoittimella, CD-soittimella, MP3-soittimella. Käsittää sekä digitaalisesti koodattua että analogisesti tallennettua ääntä sisältävät viestimet.

käytettävissä ilman laitetta
Viestimen sisältö havaitaan ihmisaistein ilman välittävää laitetta. Käsittää viestimet, jotka sisältävät visuaalista ja/tai pistekirjoitukseen perustuvaa sisältöä ja jotka on tuotettu menetelmillä kuten painamalla, kaivertamalla, kivipainolla jne., kohotyönä, kutomalla jne., tai käsin kirjoittamalla, piirtämällä, maalamalla jne. Käsittää myös kolmiulotteisia muotoja ilmaisevat viestimet, kuten veistokset, pienoismallit jne.

tietokonekäyttöinen
Viestin sisältää elektronisia tiedostoja ja on tarkoitettu käytettäväksi tietokoneella. Käsittää sekä tiedostopalvelimien kautta käytettävät etäkäyttöiset viestimet että suorakäyttöiset viestimet kuten tietokonenauhat ja -levyt.

video
Viestin sisältää liikkuvaa kuvaa tai stillkuvia ja on suunniteltu käytettäväksi toistolaitteen, kuten videokasettinauhurin tai DVD-soittimen avulla. Käsittää sekä digitaalisesti koodattua että analogista kuvaa sisältävät viestimet.


‡a -   Mediatyyppi

‡b - Mediatyypin koodi

Mediatyyppi   ISBD:n mukaan

audio

s

audio

 käytettävissä ilman laitetta

n

ei välittävää laitetta

tietokonekäyttöinen

c

elektroninen

 -

 -

useita välittäviä laitteita

video

v

video


‡2 - Koodin lähde
Mediatyypin koodin lähteeksi merkitään rdamedia.

‡3 - Aineiston osa, jota tiedot koskevat
Osakenttään 3 merkitään aineiston osa, jota tiedot koskevat. Osakenttää käytetään silloin, kun kuvailtavan aineiston kaikki mediatyypit eivät liity aineiston kaikkiin osiin (ks. esimerkit). Osakentässä käytetään 300-kentässä olevia laajuuden yksikön tai tarvittaessa tätä tarkempia termejä.

Esimerkit: katso kentän 338 yhteydestä.


338 TALLENNETYYPPI (T)


Indikaattorit: Molemmat indikaattorit ovat määrittelemättömiä.

Osakenttäkoodit (valikoima):
‡a - Tallennetyyppi (T)
‡b - Tallennetyypin koodi (T)
‡2 - Koodin lähde (ET)

Loppupiste: Kentän loppuun ei lisätä pistettä.

‡a - Tallennetyyppi

Manifestaatio
RDA 3.3 Tallennetyyppi
YDINELEMENTTI

Tallennetyyppi on jaottelu, joka ilmaisee tallennusvälineen muotoa yhdessä aineiston sisällön katsomiseen, toistamiseen, suorittamiseen ym. tarvittavan laitetyypin kanssa.

Kenttää käytetään ainoastaan emotietueissa.

Jos kuvailtava aineisto sisältää useita tallennetyyppejä, merkitään ainoastaan tallennetyypit, jotka soveltuvat aineiston olennaisimpiin osiin (ml. pääosaan, jos sellainen on olemassa). Liiteaineiston tallennetyyppiä ei yleensä merkitä, paitsi jos liitteen sisältöä kuvaillaan osakohteina.

‡2 - Koodin lähde

Tallennetyypin koodin lähteeksi merkitään rdacarrier.

Äänitteet (valikoima)

‡a -   Tallennetyyppi

‡b - Tallennetyypin koodi

vastaava koodi kentän 007 merkkipaikassa 01 (välilehti Äänite)

äänilevy 

sd

d

ääniraitakela

si

i

äänikasetti 

ss

s

ääninauhakela

st

t

muu 

sz

z


Tietokonetallenteet (valikoima)

‡a -   Tallennetyyppi

‡b - Tallennetyypin koodi

vastaava koodi kentän 007 merkkipaikassa 01   (välilehti Elektroninen aineisto)

tietolevy

cd

d

verkkoaineisto

cr

r


Videotallenteet (valikoima)

‡a -   Tallennetyyppi

‡b - Tallennetyypin koodi

vastaava koodi kentän 007 merkkipaikassa 01   (välilehti Videotallenne)

videokasetti

vf

f

videolevy

vd

d


Ilman laitetta käytettävät tallenteet (valikoima) (esim. painettu nuottiaineisto)

arkki

nb

nide 

nc

 

‡3 - Aineiston osa, jota tiedot koskevat
Osakenttään 3 merkitään aineiston osa, jota tiedot koskevat. Osakenttää käytetään silloin, kun kuvailtavan aineiston kaikki tallennetyypit eivät liity aineiston kaikkiin osiin (ks. esimerkit). Osakentässä käytetään 300-kentässä olevia laajuuden yksikön tai tarvittaessa tätä tarkempia termejä.


ESIMERKKEJÄ 336-, 337- JA 338-KENTTIEN KÄYTÖSTÄ

ÄÄNITTEET

Musiikkia sisältävä CD-levy:
300 ## ‡a 1 CD-äänilevy (56 min 46 s) + ‡e tekstiliite
336 ## ‡a esitetty musiikki ‡b prm ‡2 rdacontent
337 ## ‡a audio ‡b s ‡2 rdamedia
338 ## ‡a äänilevy ‡b sd ‡2 rdacarrier

Musiikkia ja puhetta sisältävä äänite:
300 ## ‡a 1 CD-äänilevy (38 min 58 s)
336 ## ‡a esitetty musiikki ‡b prm ‡2 rdacontent
336 ## ‡a puhe ‡b spw ‡2 rdacontent
337 ## ‡a audio ‡b s ‡2 rdamedia
338 ## ‡a äänilevy ‡b sd ‡2 rdacarrier

Musiikkia ja videoita sisältävä CD-levy:
300 ## ‡a 1 CD-äänilevy
336 ## ‡a esitetty musiikki ‡b prm ‡2 rdacontent
336 ## ‡a kaksiulotteinen liikkuva kuva ‡b tdi ‡2 rdacontent
337 ## ‡a audio ‡b s ‡2 rdamedia
337 ## ‡a tietokonekäyttöinen ‡b c ‡2 rdamedia
338 ## ‡a äänilevy ‡b sd ‡2 rdacarrier
338 ## ‡a tietolevy ‡b cd ‡2 rdacarrier

Sisältö sekä CD-audiona että MP3:na:
300 ## ‡a 1 CD-äänilevy
336 ## ‡a esitetty musiikki ‡b prm ‡2 rdacontent
337 ## ‡a audio ‡b s ‡2 rdamedia
338 ## ‡a äänilevy ‡b sd ‡2 rdacarrier

Verkkoäänite
300 ## ‡a 1 verkkoaineisto
336 ## ‡a esitetty musiikki ‡b prm ‡2 rdacontent
337 ## ‡a tietokonekäyttöinen ‡b s ‡2 rdamedia
338 ## ‡a verkkoaineisto ‡b sd ‡2 rdacarrier


NUOTTIAINEISTO
Painettu nuottiaineisto:
300 ## ‡a 1 sävelmäkokoelma (251 sivua)
336 ## ‡a nuottikirjoitus ‡b ntm ‡2 rdacontent
337 ## ‡a käytettävissä ilman laitetta ‡b n ‡2 rdamedia
338 ## ‡a nide ‡b nc ‡2 rdacarrier

Soitonopas:
300 ## ‡a 1 soitonopas (91 sivua)
336 ## ‡a nuottikirjoitus ‡b ntm ‡2 rdacontent
336 ## ‡a teksti ‡b txt ‡2 rdacontent
337 ## ‡a käytettävissä ilman laitetta ‡b n ‡2 rdamedia
338 ## ‡a nide ‡b nc ‡2 rdacarrier

Verkkonuottiaineisto:
300 ## ‡a 1 verkkoaineisto (1 partituuri (12 sivua))
336 ## ‡a nuottikirjoitus ‡b ntm ‡2 rdacontent
337 ## ‡a tietokonekäyttöinen ‡b c ‡2 rdamedia
338 ## ‡a verkkoaineisto ‡b cr ‡2 rdacarrier

MONIVIESTIMET
USEASTA samanarvoisesta TALLENNETYYPISTÄ KOOSTUVAT AINEISTOT

Jos useasta tallennetyypistä koostuvassa aineistossa mikään osa ei ole selvästi muita keskeisempi (ns. moniviestimet), merkitään sisältö-, media- ja tallennetyypit näistä kaikista. Koska aineistotyyppien merkittävyyden arviointi on usein tulkinnanvaraista, rajatapaukset käsitellään moniviestiminä.

CD-äänilevy ja musiikkivideoita sisältävä DVD-levy + tekstiliite:
300 ## ‡3 CD-äänilevy ‡a 1 CD-äänilevy (74 min 15 s) + ‡e tekstiliite (10 numeroimatonta sivua)
300 ## ‡3 DVD-videolevy ‡a 1 DVD-videolevy (78 min 28 s)
336 ## ‡3 CD-äänilevy, DVD-videolevy ‡a esitetty musiikki ‡b prm ‡2 rdacontent
336 ## ‡3 DVD-videolevy ‡a kaksiulotteinen liikkuva kuva ‡b tdi ‡2 rdacontent
337 ## ‡3 CD-äänilevy ‡a audio ‡b s ‡2 rdamedia
337 ## ‡3 DVD-videolevy ‡a video ‡b v ‡2 rdamedia
338 ## ‡3 CD-äänilevy ‡a äänilevy ‡b sd ‡2 rdacarrier
338 ## ‡3 DVD-videolevy ‡a videolevy ‡b vd ‡2 rdacarrier

Soitonopas, CD-äänilevy ja DVD-levy:
300 ## ‡3 Soitonopas ‡a 1 soitonopas (160 sivua)
300 ## ‡3 CD-äänilevy ‡a 1 CD-äänilevy
300 ## ‡3 DVD-videolevy ‡a 1 DVD-videolevy
336 ## ‡3 soitonopas ‡a nuottikirjoitus ‡b ntm ‡2 rdacontent
336 ## ‡3 soitonopas ‡a teksti ‡b txt ‡2 rdacontent
336 ## ‡3 CD-äänilevy, DVD-videolevy ‡a esitetty musiikki ‡b prm ‡2 rdacontent
336 ## ‡3 DVD-videolevy ‡a kaksiulotteinen liikkuva kuva ‡b tdi ‡2 rdacontent
337 ## ‡3 soitonopas ‡a käytettävissä ilman laitetta ‡b n ‡2 rdamedia
337 ## ‡3 CD-äänilevy ‡a audio ‡b s ‡2 rdamedia
337 ## ‡3 DVD-videolevy ‡a video ‡b v ‡2 rdamedia
338 ## ‡3 soitonopas ‡a nide ‡b nc ‡2 rdacarrier
338 ## ‡3 CD-äänilevy ‡a äänilevy ‡b sd ‡2 rdacarrier
338 ## ‡3 DVD-videolevy ‡a videolevy ‡b vd ‡2 rdacarrier

DualDisc
300 ## ‡a 1 CD-DVD-levy (3 min 7 s, 3 min 9 s)
336 ## ‡3 CD-puoli, DVD-puoli ‡a esitetty musiikki ‡b prm ‡2 rdacontent
336 ## ‡3 DVD-puoli ‡a kaksiulotteinen liikkuva kuva ‡b tdi ‡2 rdacontent
337 ## ‡3 CD-puoli ‡a audio ‡b s ‡2 rdamedia
337 ## ‡3 DVD-puoli ‡a video ‡b v ‡2 rdamedia
338 ## ‡3 CD-puoli ‡a äänilevy ‡b sd ‡2 rdacarrier
338 ## ‡3 DVD-puoli ‡a videolevy ‡b vd ‡2 rdacarrier
500 ## ‡a DualDisc.
520 2# ‡a CD-puoli: 1 kappale, DVD-puoli: 1 musiikkivideo.

MUITA TAPAUKSIA

DVD-ROM-levy
300 ## ‡a 1 DVD-ROM-levy
336 ## ‡a stillkuva ‡b sti ‡2 rdacontent
336 ## ‡a kaksiulotteinen liikkuva kuva ‡b tdi ‡2 rdacontent
336 ## ‡a esitetty musiikki ‡b prm ‡2 rdacontent
337 ## ‡a tietokonekäyttöinen ‡b c ‡2 rdamedia
338 ## ‡a tietolevy ‡b cd ‡2 rdacarrier
505 0# ‡a Valokuvat: MKC Tampereella 1.-6.7.2007, Camēna Llangollenissa 9.-14.7. 2008 -- videot: Llangollenin kisaesitykset (FLA- ja WMA-video) -- audio: Llangollenin seka- ja naiskuorokisat (mp3) -- ohjelmistot: Adobe Flash Player, WinAmp.

Enhanced CD
300 ## ‡a 1 CD-äänilevy (68 min 22 s)
336 ## ‡a esitetty musiikki ‡b prm ‡2 rdacontent
336 ## ‡a puhe ‡b spw ‡2 rdacontent
336 ## ‡a teksti ‡b txt ‡2 rdacontent
337 ## ‡a audio ‡b s ‡2 rdamedia
337 ## ‡a tietokonekäyttöinen ‡b c ‡2 rdamedia
338 ## ‡a äänilevy ‡b sd ‡2 rdacarrier
338 ## ‡a tietolevy ‡b cd ‡2 rdacarrier
500 ## ‡a Enhanced CD -levy: sisältää CD Digital Audio - ja CD-ROM-osiot.
520 2# ‡a CD Digital Audio -osio: 15 kappaletta, 5 haastattelua
520 2# ‡a CD-ROM-osio: 11 kappaletta, 5 haastattelua, tietoja levyn pääesiintyjistä ja -tekijöistä, linkkejä verkkosivuille, yhteenvedot ruotsiksi ja englanniksi.

OSAKOHTEET

Äänite (osakohde):
336 ## ‡a esitetty musiikki ‡b prm ‡2 rdacontent

Nuottiaineisto (osakohde):
336 ## ‡a nuottikirjoitus ‡b ntm ‡2 rdacontent

Musiikkivideo (osakohde):
336 ## ‡a esitetty musiikki ‡b prm ‡2 rdacontent
336 ## ‡a kaksiulotteinen liikkuva kuva
‡b tdi ‡2 rdacontent

Melindassa käytetään osakohteissa myös kenttää 337. Kenttää 338 käytetään vain silloin, kun osakohteen tallennetyyppi eroaa emotietueen 338-kentästä.


340 FYYSINEN TALLENNE (T)

Indikaattorit : Molemmat indikaattorit ovat määrittelemättömiä.

Osakenttäkoodit
(valikoima):
‡b - Mitat (T)
‡3 - Aineiston osa, jota tiedot koskevat (ET)

Loppupiste : ei ainakaan b-osakentän jälkeen (?)

Manifestaatio
RDA 3.5 Koko

Koko tarkoittaa aineiston tallenteen ja/tai säilytyskotelon mittoja.

Kansallisbibliografian tasolla kenttään merkitään analogisen äänilevyn koko. Muille aineistoille koko merkitään, jos se poikkeaa tavanomaisesta.

ÄÄNITTEET
300 ## ‡a 1 äänilevy (7 min)
340 ## ‡b 18 cm
344 ## ‡c 45 kierr./min

LP:
300 ## ‡a 1 äänilevy (38 min) 
340 ## ‡b 30 cm
344 ## ‡c 33 1/3 kierr./min

EP:
esim. 300 ## ‡a 1 äänilevy
340 ## ‡b 30 cm
344 ## ‡c 45 kierr./min


344 ÄÄNEN OMINAISUUDET (T)

Indikaattorit (valikoima): Molemmat indikaattorit ovat määrittelemättömiä.

Osakenttäkoodit (valikoima):
‡c - Soittonopeus (T)
‡g - Toistokanavien asemointi (T)
‡j - Alkuperäinen taltiointi- ja tallennustekniikka (T)
‡2 - Termin lähde (ET)
‡3 - Aineiston osa, jota tiedot koskevat (ET)

Loppupiste : Kentän loppuun ei lisätä pistettä.

Manifestaatio
RDA 3.16.4 Toistonopeus

Analogisen levyn toistonopeus merkitään ilmoittamalla kierrosluku minuutissa (kierr./min).

300 ## ‡a 1 äänilevy
344## ‡c 45 kierr./min

300 ## ‡a 1 äänilevy
344## ‡c 33 1/3
kierr./min

RDA 3.16.8 Toistokanavien määrä
Toistokanavien määrä merkitään, jos tämä tieto on helposti todennettavissa. Käytetään termejä stereo, mono, kvadrofoninen, surround tai muuta soveltuvaa termiä.

300 ## ‡a 1 CD-äänilevy (74 min 42 s)
344 ## ‡g monikanavaääni (5.0)
538 ## ‡a Hybridi SACD, toistettavissa myös CD-soittimella.
(hybridi SACD -levy)

RDA 3.16 Äänen ominaisuudet

Alkuperäinen taltiointi- ja tallennustekniikka

Osakentässä ‡j voidaan ilmoittaa, miten ääni alun perin taltioitiin ja tallennettiin. Tieto merkitään silloin, kun se on helposti saatavilla aineistosta tai muusta tiedonlähteestä tai sitä pidetään tärkeänä aineiston identifioimiseksi. Äänitteet koodataan alkuperäisen taltiointi- ja tallennustekniikan mukaan riippumatta kuvailtavan manifestaation fyysisestä formaatista tai siitä, onko kuvailtavan manifestaation äänisisältöä paranneltu muilla tekniikoilla.

Osakentän käyttö vastaa äänitteiden 007-kentän merkkipaikan 13 käyttöä. Osakenttään tallennettava termi otetaan Metatietosanastosta.

344 ## ‡j Sähköinen taltiointi, digitaalinen tallennus ‡2 mts/fin


347 DIGITAALISEN TIEDOSTON OMINAISUUDET (T)

Indikaattorit
Molempien indikaattorien arvo on määrittämätön.

Osakenttäkoodit (valikoima):
‡a - Tiedoston tyyppi (T)
‡b - Koodausformaatti (T)
‡c - Tiedoston koko (T)
‡f - Koodattu bittinopeus (T)

Loppupiste: Kentän loppuun ei lisätä pistettä.

Samaan aineistoon liittyvät tiedot voidaan merkitä samaan kenttään.

Manifestaatio
RDA 3.19.2 Tiedostotyyppi

Tiedostotyyppi merkitään osakenttään ‡a. Tyypillisimpiä käytettäviä tiedostotyyppejä ovat äänitiedosto, videotiedosto ja tekstitiedosto.

RDA 3.19.3 Koodausmuoto

Tiedoston koodausmuoto merkitään osakenttään ‡b. Tyypillisiä käytettäviä koodausmuotoja ovat MP3, WAV, FLAC, PDF, MPEG-4, RealVideo, Windows Media, Blu-ray ja SACD. Lisää koodausmuotoja löytyy Metatietosanastosta.

RDA 3.19.4 Tiedostokoko

Tiedostokoko merkitään osakenttään ‡c. Tieto tiedostokoosta voidaan antaa tavuina, kilotavuina (kB), megatavuina (MB) tai gigatavuina (GB).

RDA 3.19.7 Koodattu bittinopeus

Koodattu bittinopeus merkitään osakenttään ‡f. Koodattu bittinopeus on suoratoistoäänen tai -videon toistonopeus.

347 ## ‡a äänitiedosto ‡b MP3 ‡c 80,4 MB
347 ## ‡a videotiedosto ‡b MPEG-4 ‡c 222 MB


348 NUOTTIAINEISTON OMINAISUUDET (T)

Indikaattorit: Molemmat indikaattorit ovat määrittelemättömiä.

Osakenttäkoodit (valikoima):
‡a - Nuottiaineiston muoto (T)
‡c - Nuottikirjoituksen tyypin osoittava termi (T)
Termi aineistoon sisältyvän nuottikirjoituksen tyypille.
‡2 - Termin lähde (ET)

Loppupiste: Kentän loppuun ei lisätä pistettä.

Aineistoon sisältyvän nuottikirjoituksen musiikillinen tai fyysinen taitto sekä nuottikirjoituksen tyyppi.

Nuottiaineiston muoto (‡a-osakenttä) ja nuottikirjoituksen tyyppi (‡c-osakenttä) merkitään erillisiin 348-kenttiinsä.

‡a - Nuottiaineiston muoto (T)

Ekspressio
RDA 7.20 Nuottiaineiston muoto
LISÄYDINELEMENTTI

Nuottiaineiston muodolla tarkoitetaan aineistoon sisältyvän nuottikirjoituksen musiikillista tai fyysistä taittoa.

Nuottiaineiston muoto merkitään yksikössä yhdellä tai useammalla sopivalla termillä. Termi otetaan Metatietosanastosta.

Jos mikään näistä termeistä ei ole sopiva, merkitään tarvittaessa nuottiaineiston muodon tarkentavia tietoja kenttään 500.

348 ## ‡a partituuri ‡a stemma ‡2 mts/fin
348 ## ‡c viivastonuottikirjoitus ‡2 mts/fin

‡c - Nuottikirjoituksen tyypin osoittava termi (T) 

Ekspressio
RDA 7.13.3 Nuottikirjoituksen tyyppi

LISÄYDINELEMENTTI

Nuottiaineiston musiikillista sisältöä ilmaiseva nuottikirjoituksen tyyppi merkitään valitsemalla täsmällisin Metatietosanastossa olevista termeistä.

348 ## ‡a soolonuotti ‡2 mts/fin
348 ## ‡c viivastonuottikirjoitus ‡2 mts/fin

348 ## ‡c kenraalibasso ‡2 mts/fin

Jos mikään näistä termeistä ei ole sopiva, merkitään tarvittaessa nuottikirjoituksen tyypin lisätietoja 500-kenttään.

348 ## ‡a soolonuotti ‡2 mts/fin
348 ## ‡c viivastonuottikirjoitus ‡2 mts/fin
500 ##
‡a Sisältää sointumerkit.370 PAIKKAMERKINTÖ (T)

Indikaattorit: Molemmat indikaattorit ovat määrittelemättömiä.

Osakenttäkoodit (valikoima):
‡g - Teoksen tai ekspression luontipaikka (T)
‡0 - Auktoriteettitietueen kontrollinumero (T)
‡2 - Termin lähde (ET)
‡3 - Aineiston osa, jota tiedot koskevat (ET)

Loppupiste : Kentän loppuun ei lisätä pistettä.

Paikka merkitään bibliografiseen tietueeseen yleensä maan tarkkuudella. Kentässä käytetään YSO-paikoissa olevia maantieteellisiä nimiä.

Jos paikat vaihtelevat koosteessa eri teosten tai esitysten välillä, ne merkitään osakohteittain.

Mikäli kappaleita ei ole kuvailtu osakohteittain, voidaan emotietueen osakentässä ‡3 ilmoittaa, mitä aineiston osia paikka koskee.

Teos
RDA 6.5 Teoksen alkuperään liittyvä paikka

Kenttään merkitään teoksen alkuperään liittyvä paikka. Tyypillisesti tieto merkitään taidemusiikkiteoksen kuvailuun. Teoksen alkuperään liittyvä paikka ymmärretään väljästi paikaksi, johon teoksen alkuperä identifioituu. Tällainen paikka on esimerkiksi säveltäjän kotimaa. Konkreettinen sävellyspaikka ei siis ole välttämättä tässä tarkoitettu alkuperään liittyvä paikka.

370 ## ‡g Suomi ‡2 yso/fin ‡0 http://www.yso.fi/onto/yso/p94426
(teoksen alkuperään liittyvä maa)

Ekspressio
RDA 6.12 Ekspression muu erottava ominaispiirre

Populaarimusiikkiäänitteiden kuvailussa kenttää käytetään tyypillisesti esittäjän kotimaan merkitsemiseen.

370 ## ‡g Venäjä ‡2 yso/fin ‡0 http://www.yso.fi/onto/yso/p94479380 TEOKSEN MUOTO (T)

Indikaattorit: Molemmat indikaattorit ovat määrittelemättömiä.

Osakenttäkoodit (valikoima): ‡a - Teoksen muoto (T)

Loppupiste: Kentän loppuun ei lisätä pistettä.

Teos

RDA 6.3 Teoksen muoto
YDINELEMENTTI, jos sitä tarvitaan erottamaan samannimiset entiteetit toisistaan

Kenttää suositellaan käytettävän lähinnä auktoriteettitietueissa. Jos auktoriteetteja ei tehdä, kentän voi tarvittaessa tallentaa myös bibliografisiin tietueisiin.

Teoksen muoto on kategoria, ryhmä tai genre, johon teos kuuluu. Tieto merkitään silloin, kun se on helposti saatavilla aineistosta tai muusta tiedonlähteestä tai sitä pidetään tärkeänä aineiston identifioimiseksi. Jälkimmäisessä tapauksessa tieto merkitään myös osaksi teoksen auktorisoitua hakutietoa. Yksittäisten teosten kohdalla tämä on tarpeen lähinnä taidemusiikkia kuvailtaessa.

Termin valinnassa käytetään kontrolloitua sanastoa, kuten Metatietosanastoa. Myös muita termejä voi tarvittaessa käyttää. Termi merkitään yksikkömuodossa pienellä alkukirjaimella.

Mikäli teoksen muoto on merkitty kuvailtavan teoksen auktorisoidun hakutiedon yhteyteen, sama termi merkitään 380-kenttään.

Teoksen osaa tai osia kuvailtaessa ei kokonaisteoksen muotoa merkitä.

100 1# ‡a Granados, Enrique, ‡d 1867-1916, ‡e säveltäjä. ‡0 (FIN11)000190028
240 10 ‡a Goyescas (ooppera)
380 ## ‡a ooppera


381 TEOKSEN TAI EKSPRESSION MUUT ERITYISPIIRTEET (T)

Indikaattorit: Molemmat indikaattorit ovat määrittelemättömiä.

Osakenttäkoodit (valikoima): ‡a - Muu erityispiirre (T)

Loppupiste: Kentän loppuun ei lisätä pistettä.

Teos

RDA 6.6 Teoksen muu erottava ominaispiirre
YDINELEMENTTI, jos sitä tarvitaan erottamaan samannimiset entiteetit toisistaan

Kenttää käytetään auktoriteettitietueissa. Jos auktoriteetteja ei tehdä, kenttän voi tarvittaessa tallentaa myös bib-tietueisiin. 

Teoksen muu erottava ominaispiirre on muu ominaispiirre kuin teoksen muoto, teoksen ajankohta tai teoksen alkuperään liittyvä paikka. Tieto merkitään silloin, kun se on helposti saatavilla aineistosta tai muusta tiedonlähteestä tai sitä pidetään tärkeänä aineiston identifioimiseksi. Jälkimmäisessä tapauksessa tieto merkitään myös osaksi teoksen auktorisoitua hakutietoa. Tietoa ei merkitä, jos se ilmenee kuvailussa jostakin muusta yhteydestä (lukuun ottamatta hakutietoja).

Tieto merkitään kenttään mahdollisimman ytimekkäällä ilmaisulla pienellä alkukirjaimella.

Mikäli teoksen muu erottava ominaispiirre on merkitty kuvailtavan teoksen auktorisoidun hakutiedon yhteyteen, sama termi voidaan merkitän myös 381-kenttään.

Teoksen osaa tai osia kuvailtaessa ei kokonaisteoksen muuta erottavaa ominaispiirrettä merkitä.

381 ## ‡a kansansävelmä
381 ## ‡a kansansävelmä, Ruotsi
381 ## ‡a toisinto, Pohjois-Savo
381 ## ‡a saamelainen kansansävelmä


Ekspressio
RDA 6.18 Musiikkiteoksen ekspression muu erottava ominaispiirre
YDINELEMENTTI, jos sitä tarvitaan erottamaan teoksen eri ekspressioita toisistaan

Musiikkiteoksen ekspression muu erottava ominaispiirre on muu ominaispiirre kuin sisältötyyppi, ekspression kieli tai ekspressioon liittyvä ajankohta. Tieto merkitään silloin, kun se on helposti saatavilla aineistosta tai muusta tiedonlähteestä tai sitä pidetään tärkeänä aineiston identifioimiseksi. Jälkimmäisessä tapauksessa tieto merkitään myös osaksi teoksen auktorisoitua hakutietoa. Tietoa ei merkitä, jos se ilmenee kuvailussa jostakin muusta yhteydestä (lukuun ottamatta hakutietoja).

Tieto merkitään kenttään mahdollisimman ytimekkäällä ilmaisulla ja pienellä alkukirjaimella.

Mikäli musiikkiteoksen ekspression muu erottava ominaispiirre on merkitty kuvailtavan teoksen auktorisoidun hakutiedon yhteyteen, sama termi voidaan merkitä myös 381-kenttään.

Ekspression osaa kuvailtaessa ei muuta erottavaa ominaispiirrettä merkitä, ellei se eroa kokonaisekspression vastaavasta ominaispiirteestä.

381 ## ‡a uudelleenmiksaus
381 ## ‡a radio edit
381 ## ‡a luonnoksia


382 ESITYSKOKOONPANO (T)

Indikaattorit:
Ensimmäinen - Vakionäyttöindikaattori
# - Tieto puuttuu 
0 - Esityskokoonpano
1 - Osittainen esityskokoonpano

Toinen - Haetttavuus (valikoima)
1 - Tieto haettavissa

Osakenttäkoodit (valikoima):
‡a - Esityskokoonpano (T)
‡b - Solisti (T)
‡d - Sivusoitin (T)
‡e - Samantyyppisten esittäjäryhmien lukumäärä (T)
‡n - Saman kokoonpanon esittäjien lukumäärä (T)
‡p - Vaihtoehtoinen esityskokoonpano (T)
‡r - Esittäjäryhmien kanssa esiintyvien yksittäisten esiintyjien kokonaismäärä (ET)
‡s - Esittäjien kokonaismäärä (ET)
‡t - Esittäjäryhmien kokonaismäärä (ET)
‡v - Huomautus (T)
‡2 - Termin lähde (ET)

Loppupiste: Kentän loppuun ei lisätä pistettä.


Ekspressio
RDA 7.21 Musiikin esityskokoonpano

Musiikin esityskokoonpano tarkoittaa niitä soittimia, lauluääniä tai esitysryhmiä, joita on käytetty tai tarkoitus käyttää musiikin esittämiseen. Musiikin esityskokoonpano merkitään, kun tieto on helposti saatavana aineistosta tai muusta tiedonlähteestä tai sitä pidetään tärkeänä aineiston identifioimiseksi. Termi valitaan Suomalaisesta esityskokoonpanosanastosta.

Teoksen osaa tai osia kuvailtaessa ei kokonaisteoksen esityskokoonpanoa merkitä.

Ohjeluettelosta otetun termin lähteeksi merkitään osakenttään ‡2 koodi seko. Osakenttä tallennetaan kentän loppuun.

Esityskokoonpano merkitään tässä järjestyksessä:
a)    lauluäänet
b)    kosketinsoitin, jos kokoonpanossa on lisäksi vähintään kaksi muuta soitinta
c)    muut soittimet partituurijärjestyksessä (ensisijaisesti noudatetaan teoksen omaa tai teoksen lajille tyypillistä partituurijärjestystä, mutta jos tällaista ei ole käytettävissä, noudatetaan vakiintunutta orkesterin partituurijärjestystä)
d)    continuo.

Esityskokoonpanotermit merkitään aina yksikkömuodossa.

Jos teoksella ei ole solistia tai solisteja, merkitään kaikki esityskokoonpanotermit omiin ‡a-osakenttiinsä. Myös solisti, jota säestää yksi soitin tai soitinyhtye, merkitään ‡a-osakenttään.

382 01 ‡a piano ‡n 1 ‡a klarinetti ‡n 1 ‡a sello ‡n 1 ‡s 3
‡2 seko
382 01 ‡a viulu ‡n 1 ‡a piano ‡n 1 ‡s 2 ‡2 seko

382 01 ‡a lauluääni ‡n 1 ‡a piano ‡n 1 ‡a kitara ‡n 1‡s 3 ‡2 seko
(nuottiaineisto, jossa lalulumelodia, pianosäestys sekä soinnutus kitaralle)

Osakentässä ‡a (esityskokoonpano), ‡b (solisti), ‡d (kaksintava soitin/lauluääni) tai ‡p (vaihtoehtoinen esityskokoonpano) olevan soitinta tai lauluääntä merkitsevän esityskokoonpanotermin jälkeen merkitään esittäjien lukumäärä osakenttään ‡n.

Esittäjien  kokonaismäärä merkitään osakenttään ‡s.

382 01 ‡a klarinetti ‡n 1 ‡a fagotti ‡n 1 ‡a käyrätorvi ‡n 1 ‡a viulu ‡n 2 ‡a alttoviulu ‡n 1 ‡a sello ‡n 1 ‡a kontrabasso ‡n 1 ‡s 8 ‡2 seko

Osakentässä ‡a (esityskokoonpano) tai ‡p (vaihtoehtoinen esityskokoonpano) olevan samantyyppistä yhtyettä, orkesteria tai kuoroa merkitsevän esityskokoonpanotermin jälkeen merkitään yhtyeiden, orkestereiden tai kuorojen lukumäärä osakenttään ‡e.

Yhtyeiden, orkestereiden ja kuorojen kokonaismäärä merkitään osakenttään ‡t.

382 01 ‡a sekakuoro ‡e 2 ‡a orkesteri ‡e 1 ‡t 3 ‡2 seko

Jos esityskokoonpano koostuu ‡b-osakenttiin merkittävistä solisteista sekä yhtyeistä, orkestereista ja/tai kuoroista, solistien kokonaismäärä merkitään osakenttään ‡r.

382 01 ‡b mezzosopraano ‡n 1 ‡b baritoni ‡n 1 ‡a orkesteri ‡e 1 ‡r 2 ‡t 1 ‡2 seko

Kenttää voidaan selvyyden vuoksi toistaa, jos esimerkiksi vaihtoehtoisten kokoonpanojen merkitseminen omissa kentissään auttaa hahmottamaan kokonaisuutta paremmin.

Osakentässä ‡v voidaan tarvittaessa ilmoittaa tietoja, jotka eivät sovellu muihin osakenttiin. Tällaisia ovat esimerkiksi kuoron äänityypit, soittimen viritys ja muuten kuin kahdella kädellä soitettavasta soittimesta käsien lukumäärä.

382 01 ‡a sekakuoro ‡e 2 ‡v SATB, SATB ‡t 2 ‡2 seko
(teos kahdelle säestämättömälle kuorolle, jotka molemmat koostuvat sopraano-, altto-, tenori- ja bassoäänistä (SATB))

382 01 ‡a klarinetti ‡n 1 ‡v A-klarinetti ‡s 1 ‡2 seko

382 01 ‡a piano ‡n 2 ‡v piano, 4-kätisesti  ‡s 2 ‡2 seko

382 01 ‡a piano ‡n 4 ‡v 2 pianoa, 8-kätisesti  ‡s 4 ‡2 seko

382 01 ‡b piano ‡n 1 ‡v piano, vasen käsi ‡a orkesteri ‡e 1 ‡r 1 ‡t 1 ‡2 seko

Kenraalibassosäestyksestä käytetään termiä continuo (EI basso continuo, kenraalibasso, figured bass, thorough bass). Continuosta ei tehdä merkintää, jos se on osa (jousi)orkesteria.

Nuottijulkaisu, joka sisältää sonaatteja viululle ja continuolle (continuo-osuuden soittimistoa ei ole määritelty):

382 01 ‡a viulu ‡n 1 ‡a continuo ‡2 seko

Heinrich Ignaz Franz Biberin Mysteerisonaatit. Esitys, jossa continuo-osuus on toteutettu uruilla:

382 01 ‡a viulu ‡n 1 ‡a continuo ‡v urut ‡2 seko     (jotta voidaan etsiä ekspressioita, joissa continuo on toteutettu uruilla)

382 01 ‡a viulu ‡n 1 ‡a urut ‡n 1 ‡s 2 ‡2 seko     (esityskokoopanon tieto sinänsä, ottamatta kantaa urkujen osuuden solistisuuteen)

Sama esityksena, jossa continuo-osuus toteutettu sellolla, teorbilla ja cembalolla:

382 01 ‡a viulu ‡n 1 ‡a continuo ‡v sello, teorbi, cembalo ‡2 seko     (jotta voidaan etsiä ekspressioita, joissa continuo on toteutettu sellolla, teorbilla ja cembalolla)

382 01 ‡a viulu ‡n 1 ‡a sello ‡n 1 ‡a teorbi ‡n 1 ‡n cembalo ‡n 1 ‡s 4 ‡2 seko     (esityskokoopanon tieto sinänsä, ottamatta kantaa continuosoittimien osuuden solistisuuteen)

Vaihtoehtoinen soitin merkitään osakenttään ‡p ensisijaisen soittimen jälkeen.
382 01 ‡a klarinetti ‡n 1 ‡p alttoviulu ‡n 1 ‡a piano ‡n 1 ‡s 2 ‡2 seko

Sivusoitin merkitään osakenttään ‡d pääsoittimen jälkeen. Sivusoittimella tarkoitetaan soitinta, jota pääsoittimen lisäksi soittaa saman teoksen aikana yksi henkilö.
382 01 ‡a huilu ‡n 1 ‡d piccolo ‡n 1 ‡a piano ‡n 1 ‡s 2 ‡2 seko

Säestävän kokoonpanon termit merkitään solistin tai solistien jälkeen ‡a-osakenttään tai -kenttiin. Solistit merkitään kentän alkuun omiin ‡b-osakenttiinsä.
382 01 ‡b viulu ‡n 1 ‡a orkesteri ‡e 1 ‡r 1 ‡t 1 ‡2 seko
(viulukonsertto)

Säestävän yhtyeen kokoonpanotietoon merkitään sopiva termi jokaiselle soittimelle.

Soololauluäänien äänialasta käytetään sopivaa termiä seuraavista: sopraano, mezzosopraano, altto, tenori, baritoni, basso. Myös sanastosta löytyviä tarkempia termejä voidaan käyttää tarvittaessa (esim. kontratenori). Jos soololauluäänten äänialoja ei ole eritelty, käytetään laajempia termejä (mieslauluääni, naislauluääni). Myös muita sanastosta löytyviä termejä voidaan käyttää tarvittaessa.

Kuoron ja lauluyhtyeen kokoonpanosta käytetään sanastosta löytyviä soveltuvia termejä (esim. kuoro, lapsikuoro, lauluyhtye, mieskuoro, naiskuoro, sekakuoro). Soololauluääni- ja kuoro-osuuksia sisältävän sävellyksen esityskokoonpanoksi merkitään soololauluäänet, kuoroa kuvaava termi ja mahdollinen säestys.
382 01 ‡b sopraano ‡n 1 ‡b tenori ‡n 1 ‡a sekakuoro ‡e 1 ‡a orkesteri ‡e 1 r 2 t 2 ‡2 seko

Täsmentämätön kokoonpano
Jos täsmällistä esityskokoonpanoa tai sen osaa ei saada selville, merkitään

1) soitinryhmää tai kokoonpanoa kuvaava kokoava termi (esim. puupuhallin, vaskipuhallin, puhallinsoitin, lyömäsoitin, näppäilysoitin, kosketinsoitin, jousisoitin)
382 01 ‡a harmonikka ‡n 1 ‡a näppäilysoitin ‡n 1 ‡a viulu ‡n 1 s 3 ‡2 seko

2) soittimen tai lauluäänen ääniala tai yleinen tyyppi (esim. korkea lauluääni, naislauluääni, lauluääni).
382 01 ‡a lauluääni ‡n 1 ‡a marimba ‡n 1 s 2 ‡2 seko

3) soveltuva termi täsmentämättömälle soittimelle, lauluäänelle tai esittäjäryhmälle
382 01 ‡a soitin ‡n 1 ‡a piano ‡n 1 s 2 ‡2 seko
(Aineistossa: Three carols for piano and solo instrument)

ja/tai

4) mikäli esityskokoonpano on kokonaan määrittämätön, käytetään termiä esittäjä. Mikäli äänien lukumäärä on tiedossa, se voidaan merkitä osakenttään ‡n termin ääni jälkeen.
382 01 ‡a ääni ‡n 4 ‡s 4 ‡2 seko
382 01 ‡a esittäjä ‡2 seko

Osittainen esityskokoonpano voidaan merkitä, kun tietyt soittimet tai lauluäänet ovat tärkeitä aineiston identifioimiseksi mutta täydellinen kokoonpano on tuntematon.

382 11 ‡a didgerido ‡n 1 ‡2 seko


Manifestaatio
Julkaisuun sisältyvien ekspressioiden esityskokoonpano voidaan merkitä tarvittaessa myös emotietueeseen.

382 01 ‡a viulu ‡n 1 ‡s 1 ‡2 seko
382 01 ‡a viulu ‡n 2 ‡s 2 ‡2 seko
(Esityskokoonpano vaihtelee aineiston sisältämissä kappaleissa)383 MUSIIKKITEOKSEN NUMEROINTIMERKINTÖ (T)

Indikaattorit: Molemmat indikaattorit ovat määrittelemättömiä.

Osakenttäkoodit (valikoima):
‡a - Järjestysnumero (T)
‡b - Opusnumero (T)
‡c - Teosluettelonumero (T)
‡e - Järjestys- tai opusnumeroon liittyvä kustantaja (ET)

Loppupiste: Kentän loppuun ei lisätä pistettä.

Teos
RDA 6.16 Musiikkiteoksen numerointi

YDINELEMENTTI, jos sitä tarvitaan erottamaan samannimiset teokset toisistaan. Se voi olla ydinelementti myös identifioitaessa musiikkiteosta, jolla ei ole erottuvaa nimekettä.

Kenttä on käytössä kansallisdiskografiassa, jossa siihen merkitään musiikkiteoksen numerointi, jos teosta ei kuvailla auktoriteettitietueessa.

Musiikkiteoksen numerointi tarkoittaa järjestys-, opus- tai temaattisen teosluettelon numeroa, jonka säveltäjä, julkaisija tai musiikintutkija on antanut musiikkiteokselle.

Musiikkiteoksen numerointi merkitään erillisenä elementtinä riippumatta siitä, onko se osa teoksen auktorisoitua hakutietoa, kun tieto on helposti saatavana aineistosta tai muusta tiedonlähteestä.

Mikäli musiikkiteoksen numerointi on merkitty kuvailtavan teoksen auktorisoidun hakutiedon yhteyteen, tulee vastaava merkintä tehdä 383-kenttään.

Teoksen osaa tai osia kuvailtaessa kokonaisteoksen numerointia ei merkitä.

‡a - Järjestysnumero
Musiikin tietolähteissä teoksesta käytetty järjestysnumero.

Järjestysnumeroita merkittäessä käytetään arabialaisia numeroita.

Jos järjestysnumeron yhteydessä esiintyvä termi merkitsee numeroa tai sen yhteydessä ei esiinny mitään termiä, käytetään suomenkielistä lyhennettä nro. Kiinteästi yhteen kuuluvat järjestys- ja opusnumero merkitään samaan kenttään (järjestysnumero osakenttään ‡a ja opusnumero osakenttään ‡b).

Jos teoksen ensisijainen nimeke on muodostettu suomenkielisestä sävellystyypin nimestä ja järjestysnumeron yhteydessä esiintyvä termi merkitsee muuta kuin numeroa, merkitään termi suomenkielisenä.

100 1# ‡a Aho, Kalevi, ‡d 1949- ‡e säveltäjä. ‡0 (FIN11)000039941
240 10 ‡a Sinfoniat, ‡n nro 11 ‡0 (FIN13)000000230
383 ## ‡a nro 11

100 1# ‡a Beethoven, Ludwig van, ‡d 1770-1827, ‡e säveltäjä. ‡0 (FIN11)000041000
240 10 ‡a Sonaatit, ‡m piano, ‡n nro 14, op27, nro 2, ‡r cis-molli
383 ## ‡a nro 14, ‡b op27, nro 2

Muissa tapauksissa järjestysnumeron yhteydessä oleva termi (esim. book, livre, collection) merkitään sillä kielellä kuin se on tiedonlähteessä.

383 ## ‡a 2nd book

‡b - Opusnumero
Musiikkiteoksen identifioiva opusnumero ja/tai sen sisäinen järjestysnumero. Opusnumero merkitään kirjoittamalla kirjaimet ja numerot yhteen ilman lyhenteen pistettä.

383 ## ‡b op114

383 ## ‡b op2, nro 3

‡c - Teosluettelonumero

Vakiintuneessa teosluettelossa säveltäjän teokselle annettu numero. Temaattisen teosluettelon numeron kirjaimet ja/tai numerot kirjoitetaan yhteen yleensä ilman lyhenteiden pisteitä.

Temaattisen teosluettelon numeroa merkittäessä käytetään arabialaisia numeroita.

Eri teosluetteloista otetut numerot merkitään omiin kenttiinsä.

Numerointi voidaan ottaa myös muista säveltäjien teosluetteloista. Listaus Suomessa käytössä olevista ohjeluetteloista, ks. Yhtenäistettyjen nimekkeiden ohjeluettelot (http://www.kirjastot.fi/fi/musiikki/yhtenaistetyt).

383 ## ‡c BWV211

‡e - Opusnumeroon liittyvä kustantaja
Kustantaja (lyhyesti merkittynä), jolta ‡b-osakenttään merkitty opusnumero on peräisin. Käytetään vain silloin, kun eri kustantajat ovat antaneet samalle teokselle eri opusnumeroita tai eri kustantajat ovat antaneet saman opusnumeron eri teoksille.

100 1# ‡a Gyrowetz, Adalbert, ‡d 1763-1850, ‡e säveltäjä. ‡0 (FIN11)000207447
240 10 ‡a Serenadit, ‡m klarinetit (2), käyrätorvet (2), fagotti, ‡n op3 (André)

383 ## ‡b op3 ‡e André
383 ## ‡b op5 ‡e Hummel


384 SÄVELLAJI (ET)

Indikaattorit
Ensimmäinen - Sävellajin tyyppi
# - Suhdetta alkuperäiseen sävellajiin ei tiedetä
0 - Alkuperäinen sävellaji
1 - Transponoitu sävellaji
Toinen - Määrittelemätön (#)

Osakenttäkoodit
‡a - Sävellaji (ET)

Loppupiste: Kentän loppuun ei lisätä pistettä.

Ekspressio

Sävellaji merkitään kenttään 384, jos ekspression sävellaji poikkeaa alkuperäisestä.

Teoksen alkuperäisestä sävellajista poikkeava sävellaji merkitään silloin, kun se on helposti saatavilla aineistosta tai muusta tiedonlähteestä tai sitä pidetään tärkeänä aineiston identifioimiseksi. Jälkimmäisessä tapauksessa tieto merkitään myös osaksi ekspression auktorisoitua hakutietoa.

100 1# ‡a Bach, Johann Sebastian, ‡d 1685-1750, ‡e säveltäjä. ‡0 (FIN11)000040920
240 10 ‡a Konsertot, ‡m cembalot (2), jousiorkesteri, ‡n BWV1060, ‡r c-molli; ‡o sovitettu, oboe, viulu, jousiorkesteri, d-molli
384 1# ‡a d-molli


385 KOHDERYHMÄN OMINAISUUDET (T)

Indikaattorit
Ensimmäinen - Määrittelemätön (#)
Toinen - Määrittelemätön (#)

Osakenttäkoodit
‡a - Kohderyhmä (T)
‡m - Väestöryhmä (ET)
‡n - Väestöryhmän koodi (ET)
‡0 - Auktoriteettitietueen kontrollinumero (T)

Loppupiste: Kentän loppuun ei lisätä pistettä.

385 ## ‡m Ikä ‡n age ‡a lapset (ikäryhmät) ‡2 yso/fin ‡0 http://www.yso.fi/onto/yso/p4354

385 ## $m Sukupuoli $ngdr $a naiset $2yso/fin $0http://www.yso.fi/onto/yso/p16991
(Naislaulajille tarkoitettu populaarimusiikin laulukokoelma)

Soitonoppaan kohderyhmän soittotaidon/soittotekniikan vaativuustaso merkitään kenttään 521; sama myös laulunoppaiden osalta.

Kohderyhmän ominaisuuksien merkitsemisestä tarkemmin, ks. Sisällönkuvailuoppaan luku 2. Kohderyhmä.386 TEKIJÄN OMINAISUUDET (T)

Indikaattorit

Ensimmäinen - Määrittelemätön (#)
Toinen - Määrittelemätön (#)

Osakenttäkoodit
‡a - Kohderyhmä (T)
‡m - Väestöryhmä (ET)
‡n - Väestöryhmän koodi (ET)
‡0 - Auktoriteettitietueen kontrollinumero (T)

Loppupiste: Kentän loppuun ei lisätä pistettä.

386 ## ‡m Ikä ‡n age ‡a lapset (ikäryhmät) ‡2 yso/fin ‡0 http://www.yso.fi/onto/yso/p4354

Tekijän ominaisuudet suositellaan merkittäväksi ainakin kokoomateoksiin, joiden sisältämät yksittäiset teokset ovat lasten säveltämiä tai jotka sisältävät etnisten ryhmien musiikkia.

Tekijän ominaisuuksien merkitsemisestä tarkemmin, ks. Sisällönkuvailuoppaan luku 13. Tekijän ominaisuudet.388 LUONTIAIKA (T)

Indikaattorit (valikoima):
Ensimmäinen - Ajanjakson tyyppi
# - Tieto puuttuu
1
- Teoksen luomisaika
2
- Kokoomateoksen luomisaika (aina emoon)
Toinen
- Määrittelemätön

Osakenttäkoodit (valikoima):
‡a - Luomisaika (T)
‡2 - Termin lähde (ET)
‡3 - Aineiston osa, jota tiedot koskevat (ET) 

Loppupiste: Kentän loppuun ei lisätä pistettä.

Ajankohta merkitään vuosikymmenen tarkkuudella. Termin lähteeksi merkitään osakenttään ‡2 ”yso/fin”.

Jos ajankohta vaihtelee koosteessa eri teosten tai esitysten välillä, se merkitään osakohteittain.

Mikäli kappaleita ei ole kuvailtu osakohteittain, voidaan emotietueen osakentässä ‡3 ilmoittaa, mitä aineiston osia ajankohta koskee.

Teos
RDA 6.4 Teokseen liittyvä ajankohta

Kenttään merkitään varhaisin teokseen liittyvä ajankohta, tyypillisesti sävellysajankohta. Tieto merkitään lähinnä taidemusiikkiteoksista.

046 1# ‡k 1994
388 1# ‡a 1990-luku ‡2 yso/fin
(1990-luvulla sävelletty teos)

Ekspressio
RDA 6.10 Ekspressioon liittyvä ajankohta

Kenttään merkitään varhaisin ekspressioon liittyvä ajankohta, tyypillisesti esitysajankohta tai jos tämä ei ole tiedossa, ensimmäinen julkaisuaika. Tieto merkitään lähinnä populaarimusiikkiesityksistä.

388 1# ‡a 2000-luku (vuosikymmen) ‡2 yso/fin
(vuonna 2004 äänitetty ja julkaistu ekspressio)

Huom. Ennen YSO-aika-sanaston käyttöönottoa vuosisadan ensimmäinen vuosikymmen merkittiin näin:
388 1# ‡a 2000-2009

  • No labels