240 YHTENÄISTETTY NIMEKE (ET)

Indikaattorit (valikoima):
Ensimmäinen
- Yhtenäistetty nimeke painettuna tai näytetään
1 - Painettuna tai näytetään (1. indikaattorina käytetään aina arvoa 1)
Toinen
- Ohitusindikaattori
0-9 - Ohitettavien merkkien määrä

0 o

Osakenttäkoodit (valikoima):
‡a - Nimeke (ET)
‡m - Esityskokoonpano: pieni alkukirjain, edellä pilkku (T)
‡n - Numerointitieto: pieni alkukirjain, edellä pilkku (ET)*
‡r - Sävellaji: edellä pilkku (ET)
‡g - Muut tiedot: ympärillä sulkumerkit (ET)**
‡n - Osan numerointitieto: iso alkukirjain, edellä piste (T)*
‡p - Teoksen osan nimeke: iso alkukirjain, edellä pilkku, kun edeltävänä osakenttänä ‡n, jossa osan numero, muuten piste (T)
‡k - Muotoa kuvaava kokoava nimeke, edellä piste (T)
‡s - Versio [mm. merkintö partituurin muodosta]: iso alkukirjain, edellä piste (ET)
‡l - Teoksen kieli: pieni alkukirjain, edellä pilkku (ET)
‡o - Sovitusmerkintö: pieni alkukirjain, edellä puolipiste (ET)
‡h - Aineiston yleismääre (ET)
‡f Teoksen julkaisuaika: edellä piste (ET)
* ‡n-osakenttää voidaan toistaa, jos osajako on monitasoinen eli numerointitietojen välille tulee piste
** ‡g-osakenttää käytetään vain teoskokonaisuutta koskevien muiden tietojen merkitsemiseen

Loppupiste: Kentän loppuun ei lisätä pistettä.

Teoksen ensisijainen nimeke ja tarvittavat lisäelementit merkitään 240-kenttään, kun teoksen päävastuullinen tekijä eli säveltäjä on merkitty kenttään 100 tai 110. Jos päävastuullista tekijää ei ole, ensisijainen nimeke ja lisäelementit merkitään kenttään 130.

Katso tarkemmat ohjeet teoksen ja ekspression auktorisoidun hakutiedon muodostamisesta erillisestä hakutieto-ohjeesta.

Asterin teosauktoriteettikantaan tallennettuja teosten ja ekspressioiden auktorisoituja hakutietoja on mahdollista poimia Melindan bibliografisiin tietueisiin. Poiminnan mukana tulee myös auktoriteettitietueen tunniste, joka tallentuu $0-osakenttään.


Teos
‡a - Nimeke (ET)
RDA 6.14.2 Musiikkiteoksen ensisijainen nimeke
YDINELEMENTTI

240 10 ‡a Laulu vaakalinnusta ‡0 (FIN13)000007696

‡m - Esityskokoonpano: pieni alkukirjain, edellä pilkku (T)
RDA 6.15 Esityskokoonpano
YDINELEMENTTI, kun sitä tarvitaan erottamaan samannimiset teokset toisistaan. Se voi olla ydinelementti myös identifioitaessa musiikkiteosta, jolla ei ole erottuvaa nimekettä.

240 10 ‡a Sonaatit, ‡m piano, ‡n op2 ‡0 (FIN13)000008326
382 01 ‡a piano ‡n 1 ‡s 1 ‡2 seko

240 10 ‡a Kvartetot, ‡m viulut (2), alttoviulu, sello, ‡n nro 4, Sz91
382 01 ‡a viulu ‡n 2 ‡a alttoviulu ‡n 1 ‡a sello ‡n 1 ‡s 4 ‡2 seko

240 10 ‡a Laulut, ‡m lauluääni, piano, ‡n op6 ‡0 (FIN13)000010331
382 01 ‡b lauluääni ‡n 1 ‡a piano ‡n 1 ‡s 2 ‡2 seko


‡n - Numerointitieto: pieni alkukirjain, edellä pilkku (ET)
RDA 6.16 Musiikkiteoksen numerointi
YDINELEMENTTI, kun sitä tarvitaan erottamaan samannimiset teokset toisistaan. Se voi olla ydinelementti myös identifioitaessa musiikkiteosta, jolla ei ole erottuvaa nimekettä.

Osakenttään merkitään teoksen järjestysnumero, opusnumero, opusnumeron sisäinen järjestysnumero sekä teosluettelon numero. Välimerkkinä eri numerointitiejoen välillä on pilkku (,).

teoksen järjestysnumero 

240 10 ‡a Sinfoniat, ‡n nro 7, KV45, ‡r D-duuri

240 10 ‡a Konsertot, ‡m piano, orkesteri, ‡n nro 2, op19, ‡r B-duuri

240 10 ‡a Kammersymphonie, ‡n nro 1, op9 ‡0 (FIN13)000011832

teoksen opus- tai teosluettelonumero

Opus- tai teosluettelonumero merkitään teoksen järjestysnumeron jälkeen. Välimerkkinä numerotietojen välillä on pilkku (,).
240 10 ‡a Konsertot, ‡m piano, orkesteri, ‡n nro 2, op19, ‡r B-duuri

Luettelonumeron kirjaimet ja numerot kirjoitetaan yhteen ilman tyhjiä välejä ja lyhenteiden pisteitä. Lyhennystä "op. posth" vaativat merkinnät tehdään ‡g-osakenttään.
240 10 ‡a Impromptut, ‡m piano, ‡n op5 0 (FIN13)000013966
240 10 ‡a Mikrokosmos, ‡n Sz107


opus- tai teosluettelonumeron sisäinen numerointi

Kun kuvailtavilla teoksilla on yhteinen opus- tai teosluettelonumero, mutta ei yhteistä kokoavaa nimekettä ‡a-osakentässä, merkitään opus- tai teosluettelonumeron sisäinen numero opus- tai teosluettelonumeron jälkeen pilkulla erotettuna, edellä pienellä alkukirjaimella kirjoitettu lyhennys "nro".

240 10 ‡a Cantique, ‡n op77, nro 1
240 10 ‡a Devotion, ‡n op77, nro 2

VERTAA: Kun opus- tai teosnumeron yhdistämillä teoksilla on yhteinen nimeke ‡a-osakentässä, osan numero ilmoitetaan toistamalla ‡n-osakenttää (iso alkukirjain, edellä piste).
240 10 Fantasiat, ‡m piano, ‡n op116. ‡n Nro 1, ‡p Capriccio, d-molli
240 10 Fantasiat, ‡m piano, ‡n op116. ‡n Nro 2, ‡p Intermezzo, a-molli

‡r - Sävellaji: edellä pilkku (ET)
RDA 6.17 Sävellaji
YDINELEMENTTI, kun sitä tarvitaan erottamaan samannimiset teokset toisistaan. Se voi olla ydinelementti myös identifioitaessa musiikkiteosta, jolla ei ole erottuvaa nimekettä.

240 10 ‡a Valssit, ‡m piano, ‡n KK4a:14, ‡r Es-duuri
240 10 ‡a Sonaatit, ‡m piano, ‡n S178, ‡r h-molli ‡0 (FIN13)000000106


‡g - Muut tiedot: ympärillä sulkumerkit (ET)

RDA 6.4 Teokseen liittyvä ajankohta
YDINELEMENTTI, jos sitä tarvitaan erottamaan samannimiset teokset toisistaan tai jos teoksen nimeke on sama kuin henkilön, suvun tai yhteisön nimi.

046 1# ‡k 1943
100 1# ‡a Klami, Uuno, ‡d 1900-1961, ‡e säveltäjä. ‡0 (FIN11)000068630
240 10 ‡a Konsertot, ‡m viulu, orkesteri ‡g (1943) ‡0 (FIN13)000000614

046 1# ‡k 1954
100 1# ‡a Klami, Uuno, ‡d 1900-1961, ‡e säveltäjä. ‡0 (FIN11)000068630
240 10 ‡a Konsertot, ‡m viulu, orkesteri ‡g (1954) ‡0 (FIN13)000000613

RDA 6.5 Teoksen alkuperään liittyvä paikka
YDINELEMENTTI, kun sitä tarvitaan erottamaan teos toisesta samannimisestä teoksesta tai henkilön, suvun tai yhteisön nimestä.

RDA 6.6 Teoksen muu erottava ominaispiirre
YDINELEMENTTI, kun sitä tarvitaan erottamaan teos toisesta samannimisestä teoksesta tai henkilön, suvun tai yhteisön nimestä.

100 1# ‡a Sibelius, Jean, ‡d 1865-1957, ‡e säveltäjä. ‡0 (FIN11)000058877
240 10 ‡a Kappaleet, ‡m viulu, piano, ‡n JSdeest, ‡r c-molli ‡g (UBHels0661/2)

‡n - Osan numerointitieto: iso alkukirjain, edellä piste (T)

RDA 6.14.2 Musiikkiteoksen ensisijainen nimeke
YDINELEMENTTI

Jos kokonaisuuden numerointitiedot on merkitty ‡n-osakenttään, osakenttää toistetaan osan numerointitietojen ilmaisemiseksi. Osan numerointitiedon sisältävä ‡n-osakenttä sijoittuu koko teosta koskevien osakenttien jälkeen.
240 10 ‡a Impromptut, ‡m piano, ‡n op5. ‡n Nro 5, ‡p Vivace, h-molli
240 10 ‡a Sonaatit, ‡m urut, ‡n BWV525-530. ‡n BWV529, ‡p C-duuri 
240 10 ‡a Sonaatit, ‡m viulu, piano, ‡n nro 2, op94b, ‡r D-duuri. ‡n Osa 1-2 

‡p - Teoksen osan nimeke: iso alkukirjain, edellä pilkku, kun edeltävänä osakenttänä ‡n, jossa osan numero, muuten piste (T)

Osakenttään merkitään osaa koskeva nimeketieto, jota ei ole merkitty ‡n-osakenttään.
240 10 ‡a Laulut, ‡n op13. ‡n Nro 6, ‡p Till Frigga        
240 10 ‡a Vesipatsas. ‡p Danse d’extase


Ekspressio

‡s - Versio
  (ET)
RDA 6.18 Musiikkiteoksen ekspression muut erottavat ominaispiirteet
YDINELEMENTTI, kun sitä tarvitaan erottamaan teoksen eri ekspressioita toisistaan

Osakenttään merkitään tieto luonnoksista, partituurin tai stemman muodosta tai muihin osakenttiin soveltumattomasta muusta versiosta.
240 10 ‡a Carmen. ‡s Pianopartituuri

240 14 ‡a Die Kunst der Fuge, ‡n BWV1080. ‡n Nro 14, ‡p Contrapunctus 14 s (täydennetty : Aho)

Huom.: Libretto on RDA:ssa libretistin teos, jonka hakutiedon perustana on libretistin nimi. Hakutietoon ei tällöin merkitä "librettoa" s-osakenttään. Sen sijaan libreton varianttihakutieto muodostetaan lisäämällä musiikkiteoksen hakutiedon s-osakenttään "Libretto".

‡l - Teoksen kieli: pieni alkukirjain, edellä pilkku (ET)
RDA 6.11 Ekspression kieli
YDINELEMENTTI

041 1# ‡a ger ‡h fre
240 10 ‡a Carmen.
‡s Pianopartituuri, ‡l saksa

‡o - Sovitusmerkintö: pieni alkukirjain, edellä puolipiste (ET)
RDA 6.18 Musiikkiteoksen ekspression muut erottavat ominaispiirteet
YDINELEMENTTI, kun sitä tarvitaan erottamaan teoksen eri ekspressioita toisistaan

100 1# Schubert, Franz, ‡d 1797-1828, ‡e säveltäjä. ‡0 (FIN11)000058657
240 10 ‡a Am Tage Aller Seelen, ‡n D343; ‡o sovitettu, piano ‡0 (FIN13)000001790
382 01 ‡a piano ‡n 1 ‡s 1 ‡2 seko

‡h - Aineiston yleismääre (ET)
RDA 6.9 Sisältötyyppi
YDINELEMENTTI

Osakenttä on käytössä toistaiseksi vain kansallisdiskografiassa.

240 1# ‡a Sarjat, ‡m luuttu, ‡n BWV996, ‡r e-molli. ‡h Nuottikirjoitus

336 ## ‡a nuottikirjoitus ‡b ntm
‡2 rdacontent

240 1# ‡a Sarjat, ‡m luuttu, ‡n BWV996, ‡r e-molli. ‡h Esitetty musiikki
336 ## ‡a esitetty musiikki ‡b prm ‡2 rdacontent

240 14 ‡a The pajama game. ‡p Hernando's hideaway, ‡l suomi. ‡h Esitetty musiikki (Santeri Kinnunen)
240 14 ‡a The pajama game. ‡p Hernando's hideaway, ‡l suomi.
‡h Esitetty musiikki (Laila Kinnunen)


‡f Teoksen julkaisuaika: edellä piste (ET)
RDA 6.10 Ekspressioon liittyvä ajankohta
YDINELEMENTTI, kun sitä tarvitaan erottamaan toisistaan saman teoksen eri ekspressiot

Osakenttä on käytössä toistaiseksi vain kansallisdiskografiassa.

100 1# ‡a Pembroke, Jim, ‡d 1946-2021, ‡e säveltäjä. ‡0 (FIN11)000198566
240 10 ‡a Tombstone valentine, ‡l englanti. ‡h Esitetty musiikki (Wigwam). ‡f 1970
240 10 ‡a Tombstone valentine, ‡l englanti. ‡h Esitetty musiikki (Wigwam). ‡f 1991


243 KOKOAVA YHTENÄISTETTY NIMEKE (ET)

Indikaattorit:
Ensimmäinen
– Yhtenäistetty nimeke painettuna tai näytetään (valikoima)
1 – Painettuna tai näytetään
Toinen –
Ohitusindikaattori
0–9 – Ohitettavien merkkien määrä

Osakenttäkoodit (valikoima):
‡a - Nimeke (ET)
‡m - Esityskokoonpano: pieni alkukirjain, edellä pilkku (T)
‡n - Numerointitieto: pieni alkukirjain, edellä pilkku (ET)
‡r - Sävellaji: edellä pilkku (ET)
‡g - Muut tiedot: ympärillä sulkumerkit (ET)
‡n - Osan numerointitieto: iso alkukirjain, edellä piste (T)
‡p - Teoksen osan nimeke: iso alkukirjain, edellä pilkku, kun edeltävänä osakenttänä ‡n, jossa osan numero, muuten piste (T)
‡k - Muotoa kuvaava kokoava nimeke, edellä piste (T)
‡s - Versio: iso alkukirjain, edellä piste (ET)
‡l - Teoksen kieli: pieni alkukirjain, edellä pilkku (ET)
‡o - Sovitusmerkintö: pieni alkukirjain, edellä puolipiste (ET)
‡h - Aineiston yleismääre (ET)
‡f Teoksen julkaisuaika: edellä piste (ET)

Loppupiste: Kentän loppuun ei lisätä pistettä.

Kenttään 243 merkitään yhden säveltäjän musiikkiteosten koosteen, jota ei tavallisesti tunneta tietyllä nimekkeellä, ensisijainen nimeke sekä tarvittavat lisäelementit.

Koosteet jaetaan neljään ryhmään:
1) kootut teokset
2) kootut teokset tietylle yleisluonteiselle tai täsmälliselle kokoonpanolle
3) kootut yksittäistä sävellystyyppiä edustavat teokset tietylle täsmälliselle kokoonpanolle tai vaihteleville kokoonpanoille
4) epätäydelliset koosteet.

Katso tarkemmat ohjeet teoksen ja ekspression auktorisoidun hakutiedon muodostamisesta erillisestä hakutieto-ohjeesta.

Asterin teosauktoriteettikantaan tallennettuja teosten ja ekspressioiden auktorisoituja hakutietoja on mahdollista poimia Melindan bibliografisiin tietueisiin. Poiminnan mukana tulee myös auktoriteettitietueen tunniste, joka tallentuu $0-osakenttään.

Teos

‡a - Kokoava yhtenäistetty nimeke (ET)
RDA 6.14.2 Musiikkiteoksen ensisijainen nimeke ( RDA 6.14.2.8 Yhden säveltäjän musiikkiteosten koosteen ensisijaisen nimekkeen merkitseminen)
YDINELEMENTTI

Osakenttään merkitään vakiintunut kokoava nimeke ("conventional collective title", AACR2:n "kokoava yhtenäistetty nimeke"). Se voidaan merkitä yhden säveltäjän musiikkiteosten koosteen ensisijaiseksi nimekkeeksi.

243 10 ‡a Teokset
243 10 ‡a Konsertot
243 10 ‡a Pianomusiikki
243 10 ‡a Sinfoniat

100 0# ‡a Adam de la Halle, ‡d noin 1245-1288?, ‡e säveltäjä. ‡0 (FIN11)000187388
243 10 ‡a Teokset
245 10 ‡a Complete works of the troubadour : ‡b poetry and music : a facsimile of the 1872 Paris Edition / ‡c Adam de la Halle ; edited by E. de Coussemaker.

‡m - Musiikin esityskokoonpano (T)
RDA 6.15 Esityskokoonpano
YDINELEMENTTI, kun sitä tarvitaan erottamaan samannimiset teokset toisistaan. Se voi olla ydinelementti myös identifioitaessa musiikkiteosta, jolla ei ole erottuvaa nimekettä.

243 10 ‡a Kvartetot, ‡m viulut, alttoviulu, sello
243 10 ‡a Sonaatit, ‡m viulu, piano

100 1# ‡a Beethoven, Ludwig van, ‡d 1770-1827, ‡e säveltäjä. ‡0 (FIN11)000041000
243 10 ‡a Sonaatit, ‡m piano
245 10 ‡a Complete sonatas for piano / ‡c Ludwig van Beethoven.

‡k - Muotoa kuvaava kokoava nimeke (T)
RDA 6.14.2 Musiikkiteoksen ensisijainen nimeke
YDINELEMENTTI

243 10 ‡a Orkesterimusiikki. ‡k Valikoima

100 1# ‡a Tiensuu, Jukka, ‡d 1948- ‡e säveltäjä. ‡0 (FIN11)000064853
243 10 ‡a Teokset. ‡k Valikoima
245 10 ‡a Nemo ; ‡b Puro ; Spiriti / ‡c Jukka Tiensuu.

Ekspressio
RDA 6.18 Musiikkiteoksen ekspression muut erottavat ominaispiirteet
YDINELEMENTTI, kun sitä tarvitaan erottamaan teoksen eri ekspressioita toisistaan

243 10 ‡a Oopperat. ‡s Pianopartituurit
243 10 ‡a Teokset. ‡k Valikoima; ‡o sovitettu, nokkahuilu, orkesteri


245 NIMEKE- JA VASTUULLISUUSMERKINTÖ (ET)

Indikaattorit
Ensimmäinen
- Lisäkirjausindikaattori
0 - Pääkirjaus päänimekkeestä (kun ei ole käytetty kenttiä 100, 110 tai 130)
1 - Päänimekkeestä lisäkirjaus (kun on käytetty kenttiä 100, 110 tai 130)

Toinen - Ohitusindikaattori
0-9 - Ohitettavien merkkien määrä

Osakenttäkoodit (valikoima):
‡a - Päänimeke (ET)
‡b - Muut nimeketiedot (ET)
‡n - Numerointitieto (T)
‡p - Teoksen osan nimi (T)
‡c - Vastuullisuusmerkinnöt jne. (ET)

 HUOM! Osakenttien järjestys vaihtelee tapauskohtaisesti.

Loppupiste: Kentän loppuun lisätään piste, jos kenttä ei muuten lopu lyhenteen pisteeseen tai virkkeen lopetusmerkkiin (pisteeseen, huutomerkkiin, kysymysmerkkiin, kolmeen pisteeseen). Piste lisätään myös esim. sulkumerkin, yhdysmerkin ja ajatusviivan jälkeen. Kun kenttä loppuu lainausmerkkiin, piste lisätään lainausmerkin edelle.

 Nimekkeellä tarkoitetaan tässä yleensä täydellistä päänimekettä, joka yksin tai yhdessä vastuullisuustietojen ja muiden nimeketietojen kanssa muodostaa kuvailun kohteena olevan manifestaation tunnistamiseen tarvittavat tiedot.

Ohitettavien merkkien määrä:

245 10 ‡a Pium pam.
245 13 ‡a En historisk sommar.
245 12 ‡a L’homme dans la paysage.

 Arvoa 0 käytetään myös silloin, kun ensimmäistä lajiteltavaa aakkosnumeerista merkkiä edeltää vain jokin erikoismerkki, kuten sulku- tai lainausmerkki (esim. 245 10 ‡a "Erotikk og galskap".). HUOM! jos erikoismerkin jälkeen seuraa artikkeli, myös erikoismerkki lasketaan yhdeksi merkiksi (esim. 245 15‡a <The end>).

Mikäli esittäjä mainitaan nuottiaineiston nimiösivulla, esittäjän nimi voidaan tulkita nimekkeen osaksi.
245 00 ‡a Repullinen nuotteja : ‡b Eppu Normaali. ‡n 2.

Kenttään tallennettavat tiedot merkitään tiedonlähteessä käytetyllä kielellä ja kirjoitusjärjestelmällä ja lisäksi translitteroidussa tai transkriboidussa muodossa varianttinimekkeeksi 246-kenttään. Jos tietoa ei voi merkitä tiedonlähteen mukaisella kirjoitusjärjestelmällä, se merkitään translitteroidussa tai transkriboidussa muodossa. Translitteroinnissa ja transkriboinnissa käytetään kansallisia (esim. venäjän, ukrainan, kreikan ja heprean kielissä) tai sellaisen puuttuessa kansainvälisiä standardeja.

‡a - Päänimeke
Manifestaatio

RDA 2.3.2 Päänimeke
YDINELEMENTTI

Päänimekkeeksi merkitään tiedonlähteessä esiintyvä, kielellisesti ja ilmaisullisesti luonnollinen kokonaisuus.

Päänimeke otetaan aineistoa identifioivasta ensisijaisesta tiedonlähteestä.

Nuottiaineiston ensisijaisen tiedonlähde valitaan seuraavassa tärkeysjärjestyksessä:
1)    nimiösivu tai -lehti
2)    kannet tai irtopäällys (tai kuva kansista tai irtopäällyksestä)
3)    seliteteksti (tai kuva selitetekstistä)
4)    toimitustietolaatikko (tai kuva toimitustietolaatikosta)
5)    kolofoni (tai kuva kolofonista)
6)    jokin muu aineistoon sisältyvä lähde, jossa nimeke esiintyy (ensisijaisesti lähde, jossa tieto on muodollisesti esitettynä)
7)    jokin muu aineiston osa (ensisijaisesti lähde, jossa tieto on muodollisesti esitettynä).

Äänitteiden ensisijainen tiedonlähde valitaan seuraavassa tärkeysjärjestyksessä:
1) aineistoon (ei tekstiliitteisiin tai koteloon) painettu tai pysyvästi kiinnitetty etiketti (esim. otsikko CD-levyllä)
2) aineiston sisäinen lähde kuten nimiönäyttö, jonka tekstimuotoisessa sisällössä esiintyy nimeke muodollisesti esitettynä
3) aineiston liitteenä oleva kotelo (ml. kansilipuke).

Jos yllä mainituissa lähteissä ei esiinny nimekettä, käytetään ensisijaisena tiedonlähteenä jotain muuta aineistoon sisältyvää lähdettä, jossa nimeke esiintyy. Etusijalla ovat lähteet, joissa tieto on muodollisesti esitettynä.

Jos tiedonlähteessä on mainittu vain yksittäisten aineiston osioiden nimekkeet ja aineiston muussa osassa esiintyy aineiston kokoomanimeke, otetaan ensisijaiseksi tiedonlähteeksi ensimmäinen kokoomanimekkeen sisältävä tiedonlähde.

Jos tieto ei esiinny julkaisuun sisältyvissä osissa, otetaan tieto seuraavista lähteistä (tässä tärkeysjärjestyksessä):
1) liiteaineisto (esim. esitelehtinen, esittelevä tiedosto), jota ei pidetä itse aineistoon sisältyvänä
2) muut aineistosta julkaistut kuvailutiedot
3) kotelo, joka ei kuulu aineistoon
4) mikä tahansa käytettävissä oleva lähde (esim. hakuteos).

Aineiston ulkopuolisestä lähteestä otettu tieto ilmaistaan huomautuksena kentässä 500 (ks. kentän 500 ohje).

Sävellystyypin nimen yhteydessä oleva esityskokoonpano, sävellaji, sävellysajankohta ja numero käsitellään osana päänimekettä.
245 10 ‡a Sonata for violin and piano / ‡c Paul Hindemith.

(EI
: 245 10 ‡a Sonata : ‡b for violin and piano / ‡c Paul Hindemith.)

245 10 ‡a Symphony no. 1, op. 20 / ‡c Jouni Kaipainen.

Vaihtoehtoista nimekettä pidetään päänimekkeen osana.
245 10 ‡a Volare (Nel blu dipinto di blu).
246 30 ‡a Nel blu dipinto di blu

Jos aineistossa itsessään ei esiinny nimekettä, merkitään päänimekkeeksi aineiston ulkopuolelta otettu nimeke. Jos tällaistakaan ei löydy, merkitään päänimekkeeksi sepitetty nimeke. Tiedonlähteestä tehdään huomautus kenttään 500.

Sepitetyn nimekkeen tulisi ilmaista lyhyesti ja kuvaavasti aineiston luonne, aihe tai molemmat. Musiikkiaineiston sepitettyyn nimekkeeseen sisällytetään mahdollisuuksien mukaan sävellystyyppi, numerointi (esim. sarjanumero, opusnumero), sävellaji ja/tai muu erottuva ominaisuus. Nimeke pyritään merkitsemään aineiston sisällön kielellä.
245 10 ‡a Trio for piano, violin, and cello, no. 2, op. 66, C minor.
500 ## ‡a Nimeke kuvailijan sepittämä.

Aineistot ilman kokoavaa nimekettä
Jos aineistolla ei ole kokoavaa nimekettä, merkitään aineistokokonaisuuden päänimekkeeksi osien päänimekkeet siinä muodossa jossa ne esiintyvät tiedonlähteessä. Jos teosten vastuullisuustiedot pysyvät samoina, merkitään ensimmäisen osan nimekettä seuraavien osien nimekkeet osakenttään ‡b.
245 10 ‡a Nyt reppuni jupiset riimisi rupiset ; ‡b Pari kaunista riviä / ‡c Eppu Normaali.

245 10 ‡a Ikkunasi alla ; ‡b Soita hiljaa kitarain / ‡c Ilkka Rinne.
511 0# ‡a Ilkka Rinne (laulu) ja Rytmi-orkesteri, johtaja Toivo Kärki.

Jos vastuullisuustiedot muuttuvat eri teosten välillä, merkitään ensimmäisen osan nimekettä seuraavien osien nimekkeet osakenttään ‡c.
245 00 ‡a Jos vielä oot vapaa / ‡c Ressu Redford. Anna kaikkien kukkien kukkia / Arja Koriseva.
511 0# ‡a Ressu Redford (laulu A-puolella), yhtye.
511 0# ‡a Arja Koriseva (laulu B-puolella), yhtye.

245 00 ‡a Angoscia / ‡c Nils-Eric Fougstedt. Festivo / Jean Sibelius. Okon Fuoko / Leevi Madetoja. Intrada / Aarre Merikanto. Piano concerto / Einar Englund.

245 00 ‡a Klaviermusik mit Orchester (for piano left hand) / ‡c [music by] Hindemith. Symphony no. 9 "From the New World" / [music by] Dvořák ; [performed by] Leon Fleisher, Curtis Symphony Orchestra ; [conducted by] Christoph Eschenbach.

Kokoomanimekkeettömät sikermät

Kokoomanimekkeetön sikermä, huomautus sikermän osista kentässä 505, osilla eri säveltäjät (pääkirjaus nimekkeestä):
245 00 ‡a Ikkunaprinsessa ; ‡b Rakkauden kiertokulku ; Kangastus.
505 0# ‡a Sikermän osat: Ikkunaprinsessa / Stanley, Puhtila -- Rakkauden kiertokulku / Reid & Altman, Helismaa -- Kangastus / Käyhkö, Jäppilä.

Kokoomanimekkeetön sikermä, sikermän osilla eri säveltäjät, pääkirjaus nimekkeestä.
245 00 ‡a Are you lonesome tonight ; ‡b Stranger on the shore ; Love me tender ; Rock ‘n’ roll is coming.
505 0# ‡a Sikermän osat: Are you lonesome tonight / Turk & Handman -- Stranger on the shore / Bilk -- Love me tender / Poulton & Presley & Matson -- Rock ‘n’ roll is coming / von Trassel.

Kokoomanimekkeetön sikermä, osilla sama säveltäjä:
100 1# ‡a Malmstén, Georg, ‡d 1902-1981, ‡e säveltäjä. ‡0 (FIN11)000064204
245 10 ‡a Suurin onni ; ‡b Vetoketju ; Heili Karjalasta.
505 0# ‡a Sikermän osat: Suurin onni -- Vetoketju -- Heili Karjalasta.

‡b - Muut nimeketiedot – rinnakkaisnimeke
RDA 2.3.3 Rinnakkainen päänimeke
LISÄYDINELEMENTTI

Rinnakkaisnimeke merkitään kenttään 245, ja siitä tehdään lisäkirjaus kenttään 246.
245 14 ‡a The bells = ‡b Les cloches.
246 31 ‡a Cloches

Pääsääntöisesti rinnakkaisnimekkeessä ei tarvitse toistaa päänimekkeen niitä osia, jotka ovat kielenkääntämisen kannalta neutraaleja ja toistuvat samanlaisina käännöksissä. 

Alla esimerkkejä tapauksista, joissa vain osa musiikin esityskokoonpanosta on toisella kielellä ja musiikin esityskokoonpano on osa päänimekettä.
Lähteenä on käytetty Music Library Associationin dokumenttia Supplements to Best Practices for Music Cataloging Using RDA and MARC21. Supplement 2: Recording Parallel Data Using ISBD in MARC and Minimally Punctuated MARC, joka sisältää lisää ohjeita ja esimerkkejä rinnakkaisten tietojen merkitsemisestä kuvailussa
.

Esimerkki 1

WOLFGANG AMADEUS MOZART 
MISSA
for 4 solo voices, chorus and orchestra
für 4 Solostimmen, Chor und Orchester
C minor / c-Moll / Ut mineur
K 427
Edited by / Herausgegeben von H. C. Robbins Landon

RDA-elementit 
Päänimeke (2.3.2): Missa for 4 solo voices, chorus and orchestra C minor K 427 
Rinnakkainen päänimeke (2.3.3): für 4 Solostimmen, Chor und Orchester c-Moll 
Rinnakkainen päänimeke (2.3.3): ut mineur 
Päänimekkeeseen liittyvä vastuullisuusmerkintö (2.4.2): Wolfgang Amadeus Mozart
Päänimekkeeseen liittyvä vastuullisuusmerkintö (2.4.2): edited by H.C. Robbins Landon 
Päänimekkeseen rinnakkaisesti liittyvä vastuullisuusmerkintö (2.4.3): herausgegeben von H.C. Robbins Landon 

245 10 Missa for 4 solo voices, chorus and orchestra C minor K 427 = $b für 4 Solostimmen, Chor und Orchester c-Moll = ut mineur / $c Wolfgang Amadeus Mozart ; edited by H.C. Robbins Landon = herausgegeben von H.C. Robbins Landon.

Selitys
Musiikin esityskokoonpanoa, sävellajia ja numeroa pidetään osana päänimekettä, koska latinankielinen nimeke sisältää lisäksi ainoastaan sävellystyypin nimen (Missa) (RDA 2.3.2.8.1).
Teosnumero “K 427” on otettu osaksi päänimekettä, sillä merkintä on tässä tapauksessa kielenkääntämisen kannalta neutraali. H.C. Robbins Landonin nimi on toistettu rinnakkaisessa vastuullisuusmerkinnössä, koska se on tarkoitettu toistettavaksi luettaessa (katso RDA 1.7.7).
Joten: Kaksi rinnakkaista päänimekettä merkitään RDA:n kohdan 2.3.3.4:n mukaisesti, koska esityskokoonpano-, sävellaji-, sävellysajankohta- ja/tai numeromerkintöä pidetään osana päänimekettä ja ne ovat usemmalla kuin yhdellä kielellä.

Esimerkki 2

Florentine Mulsant
Concerto
pour Piccolo et Orchestre
op.
72, 2017 

für Piccoloflöte und Orchester
for piccolo and orchestra  

RDA-elementit
Päänimeke (2.3.2): Concerto pour piccolo et orchestre op. 72, 2017
Rinnakkainen päänimeke (2.3.3): für Piccoloflöte und Orchester
Rinnakkainen päänimeke (2.3.3): for piccolo and orchestra
Päänimekkeeseen liittyvä vastuumerkintö (2.4.2): Florentine Mulsant

245 10 Concerto pour piccolo et orchestre op. 72, 2017 = $b für Piccoloflöte und Orchester = for piccolo and orchestra / $c Florentine Mulsant. 

Selitys
Esimerkissä musiikin esityskokoonpanoa, numeroa ja sävellysajankohtaa pidetään osana päänimekettä, koska nimeke sisältää lisäksi ainoastaan sävellystyypin nimen (RDA 2.3.2.8.1).
Kielenkääntämisen kannalta neutraaleja päänimekkeen osia ei tarvitse toistaa rinnakkaisnimekkeessä.
Joten: Rinnakkainen päänimeke merkitään RDA:n kohdan 2.3.3.4 mukaisesti, koska esityskokoonpano-, sävellaji-, sävellysajankohta- ja/tai numeromerkintöä pidetään osana päänimekettä ja kun merkintö on useammalla kuin yhdellä kielellä. Vaikka vain esityskokoonpano on useammalla kielellä, sitä voidaan pitää rinnakkaisena päänimekkeenä.

‡b - Muut nimeketiedot
RDA 2.3.4 Muu nimeketieto
LISÄYDINELEMENTTI

Muu nimeketieto tarkoittaa aineiston päänimekkeen kanssa esiintyvää tai sille alisteisena esiintyvää tietoa. Muuta nimeketietoa ovat yleensä erottuvanimekkeisten teosten opusnumerot, sävellajit, soittimet, lajityypit sekä ala- ja ylänimekkeet. Muuksi nimeketiedoksi ei merkitä nuottijulkaisun julkaisumuotoa (esim. score, Stimmen), vaan se merkitään kenttään 250. Äänitteessä oleva huomautus kappaleen erilaisesta versiosta (esim. radio edition) merkitään tähän. Huomautusta "promolevy" ei merkitä. Jokaista muuta nimeketietoa edeltää kaksoispiste. Muista nimekkeistä tehdään tarvittaessa lisäkirjaukset kenttään 246.

Nimekkeen yhteydessä olevat maininnat trad., kansansävelmä, tango, valssi tms. merkitään kenttään 500.

Teoksen lajityyppi ja opusnumero muina nimeketietoina:
245 14 ‡a Die Okeaniden : ‡b Tondichtung für Orchester : op. 73.

Julkaisun alanimeke muuna nimeketietona (emotietue):
245 10 ‡a Tapio Heinonen : ‡b kaikki levytykset 1968-1973.

‡b - Muut nimeketiedot - nimeketietojen järjestys

Jos julkaisussa mainitaan erikielisiä päänimekkeitä, alanimekkeitä tai muuta nimeketietoa, ne merkitään järjestyksessä pää- ja alanimeke, tarvittaessa rinnakkainen päänimeke ja muu nimeketieto sekä yhdellä kielellä oleva muu nimeketieto (esim. opusnumero):
245 14 ‡a Die Okeaniden : ‡b Tondichtung für Orchester = The Oceanides : tone poem for orchestra : op. 73.
246 31 ‡a Oceanides : ‡b tone poem for orchestra : op. 73

‡c - Vastuullisuusmerkinnöt jne.

‡c on aina viimeinen osakenttä. Tähän merkitään myös päänimekkeettömän kuvailun kohteen toisen tekijän teoksen tiedot pisteellä erotettuna.

Osakenttä tallennetaan vain emotietueisiin.

RDA 2.4.2 Päänimekkeeseen liittyvä vastuullisuustieto
YDINELEMENTTI

RDA 2.4.3 Päänimekkeeseen liittyvä rinnakkainen vastuullisuustieto

Päänimekkeeseen liittyvä vastuullisuustieto on aineiston päänimekkeeseen yhdistettävä henkilö, suku tai yhteisö, joka on vastuussa aineiston tiedollisen tai taiteellisen sisällön luomisesta tai on osallistunut sen toteutukseen. Päänimekkeeseen liittyvä rinnakkainen vastuullisuustieto tarkoittaa päänimekkeeseen liittyvää vastuullisuustietoa eri kielellä ja/tai kirjoitusjärjestelmällä.

Vastuullisuustiedot erotetaan toisistaan puolipisteellä.

Tiedonlähteet (tärkeysjärjestyksessä)
- päänimekkeen tiedonlähde
- jokin muu aineistoon sisältyvä lähde
- liiteaineisto, muut aineistosta julkaistut kuvailutiedot, kotelo, joka ei kuulu aineistoon
- mikä tahansa käytettävissä oleva lähde (esim. hakuteos), jos vastuullisuustiedon merkitsemistä pidetään tarpeellisena aineiston tunnistamiseksi tai sitä pidetään muuten tärkeänä kuvailtavan aineiston kannalta.

Vastuullisuustiedot merkitään tiedonlähteessä esiintyvässä muodossa. Vastuullisuustieto merkitään hakasulkeisiin, jos tieto on otettu aineiston ulkopuolelta (esim. liiteaineistosta).

Vastuullisuustietojen järjestys

Vastuullisuustiedot merkitään tiedonlähteessä esiintyvässä järjestyksessä tai tiedonlähteen layoutin tai typografian osoittamassa tärkeysjärjestyksessä.

Kun vastuullisuustiedon ja nimekkeen välinen suhde ei ole selvä (ks. RDA 2.4.1.7), suhdetta täsmennetään hakasulkeissa aineiston kielellä esimerkiksi seuraavia ilmaisuja käyttäen:
- suomi: säveltäjä, sanoittaja, sovittaja, esittäjä, johtaja, toimittaja
- ruotsi: musik, text, arrangör, framförare, dirigent, redaktör
- englanti: music by, words by, arranged by, performed by, conducted by, edited by
- saksa: Musik von, Wörte von, bearbeitet von, interpretiert von, dirigiert von, herausgebeben von

100 1# ‡a Rautavaara, Einojuhani, ‡d 1928-2016, ‡e säveltäjä. ‡0 (FIN11)000056669
240 10 ‡a Rasputin. ‡s Pianopartituuri
245 10 ‡a Rasputin : ‡b ooppera / ‡c Einojuhani Rautavaara.

100 1# ‡a Saariaho, Kaija, ‡d 1952- ‡e säveltäjä. ‡0 (FIN11)000106850
245 10 ‡a D’om le vrai sens ; ‡b Laterna magica ; Leino songs / ‡c Kaija Saariaho.

100 1# ‡a Aitolehti, Martina, ‡d 1982- ‡e esittäjä. ‡0 (FIN11)000152898
245 10 ‡a 9 digits : ‡b one in a billion / ‡c Martina.

110 10 ‡a Blanko, ‡e esittäjä.
245 10 ‡a Do you remember? / ‡c The Blanko.

100 1# ‡a Piironen, Kari, ‡d 1947-2020, ‡e esittäjä. ‡0 (FIN11)000198125
245 10 ‡a Aamun koi / ‡c Kari Piironen ja Sointu-orkesteri.

100 1# ‡a Leinonen, Ville, ‡d 1975- ‡e esittäjä. ‡0 (FIN11)000199921
245 10 ‡a Varpunen ; ‡b Hei, sisareni / ‡c Ville Leinonen & Valumo.
710 2# ‡a Ville Leinonen & Valumo, ‡e esittäjä. ‡0 (FIN11)000179366

- kaksi tai useampia päävastuullisia esittäjiä, pääkirjaus nimekkeestä
245 00 ‡a Himmelachtungperkele / ‡c Lokalmatadore, Klamydia.

- vastuullisuustieto sisältyy nimekkeeseen, jolloin nimeä ei toisteta osakentässä ‡c.
100 1# ‡a Merikanto, Oskar, ‡d 1868-1924, ‡e säveltäjä. ‡0 (FIN11)000072149
245 10 ‡a Oskar Merikannon kauneimmat laulut.

110 2# ‡a Reetta (yhtye), ‡e esittäjä.
245 10 ‡a Reetta.

Vastuullisuustiedot merkitään puolipisteellä erotettuna. Muista kuin päävastuullisista tekijöistä tehdään lisäkirjaukset kenttiin 7XX.
100 1# ‡a Berwald, Franz, ‡d 1796-1868, ‡e säveltäjä. ‡0 (FIN11)000189757
245 10 ‡a Trio för violin, violoncell och piano nr 4 / ‡c Franz Berwald ; reviderad av Sven Kjellström.

100 1# ‡a Rossini, Gioacchino, ‡d 1792-1868, ‡e säveltäjä. ‡0 (FIN11)000126715
245 10 ‡a Stabat mater : ‡b per due soprani, tenore, basso, coro ed orchestra / ‡c di Gioacchino Rossini ; edited from the original MS and the first edition by Luciano Tomelleri.

100 1# ‡a Lehtola, Jan, ‡d 1972- ‡e esittäjä. ‡0 (FIN11)000145216
245 10 ‡a Hommage à Alfred Kordelin / ‡c Jan Lehtola, organ ; Petri Komulainen, French horn.

Vastuullisuustiedot sekä päävastuullisena tekijänä olevasta säveltäjästä että esittäjistä:
100 1# ‡a Villa-Lobos, Heitor, ‡d 1887-1959, ‡e säveltäjä. ‡0 (FIN11)000107668
240 10 ‡a Chôros, ‡m piano, orkesteri, ‡n nro 11
245 10 ‡a Chôros no. 11 : ‡b for piano and orchestra / ‡c Heitor Villa-Lobos ; Ralf Gothoni, Finnish Radio Symphony Orchestra, Sakari Oramo.


Hakasulkeiden käyttö (vain välttämättömät tapaukset):
245 10 ‡a Lauluja lasten aiheista / ‡c [säveltäjä] Markku Johansson ; [sanoittaja] Jorma Toiviainen.

100 1# ‡a Puumala, Veli-Matti, ‡d 1965- ‡e säveltäjä. ‡0 (FIN11)000106582
245 10 ‡a Chainsprings ; ‡b Seeds of time / ‡c [music by] Veli-Matti Puumala ; Roland Pöntinen, piano, Tampere Philharmonic Orchestra, [conducted by] Hannu Lintu.

100 1# ‡a Soler, Antonio, ‡d 1729-1783, ‡e säveltäjä. ‡0 (FIN11)000200575
245 10 ‡a Harpischord sonatas  / ‡c [music by] Antonio Soler ; Anna-Maaria Oramo, harpsichord = Cembalosonaatteja / [säveltäjä] Antonio Soler ; Anna-Maaria Oramo, cembalo.
246 31 ‡a Cembalosonaatteja / [säveltäjä] Antonio Soler ; Anna-Maaria Oramo, cembalo

245 00 ‡a Harold in Italy / ‡c Berlioz. Sonata per la gran viola e orchestra / Paganini ; [performed by] David Aaron Carpenter, Helsinki Philharmonic Orchestra, [conducted by] Vladimir Ashkenazy.

‡n - Numerointitieto
‡p - Teoksen osan nimi
RDA 2.3.2 Päänimeke
YDINELEMENTTI

Osakentät ‡n ja ‡p seuraavat välittömästi sitä nimekettä, johon ne liittyvät. Tarvittaessa osan nimekkeestä tehdään lisäkirjaus kenttään 246.

245 00 ‡a
Suuri toivelaulukirja. ‡n 8 / ‡c toimittanut Aapeli Vuoristo ; [taitto ja kuvitus Pirkko Huttunen].

245 10 ‡a Kootut levyt. ‡n Osa 29, ‡p 1962-1966 / ‡c Olavi Virta.

245 10 ‡a Lieder. ‡n Heft 6, ‡p Lieder nach Texten von Mayrhofer und anderen Dichtern / ‡c Franz Schubert.

Päänimekkeellä alanimeke, jolloin osan numerointitieto tulee osakentän ‡b jälkeen:

245 00 ‡a Aikamme trubaduurit : ‡b 100 koskettavaa laulua. ‡n 5.

245 10 ‡a Kootut yksinlaulut : ‡b korkealle äänelle. ‡n Vol. 1 / ‡c Oskar Merikanto.


246 MUUT NIMEKKEET (T)

Indikaattorit
Ensimmäisen indikaattorin arvolla määritellään, tuleeko nimekkeestä lisäkirjaus (eli onko nimeke indeksoituva) ja luodaanko kentästä huomautus (eli näytetäänkö kentän sisältö OPACissa). Toisella indikaattorilla täsmennetään nimekkeen tyyppi. 

Ensimmäinen - Huomautus/lisäkirjausindikaattori
0 - Huomautus, ei lisäkirjausta (nimeke huomautustyyppinen, ei indeksoituva)
1 - Huomautus, lisäkirjaus (nimeke huomautustyyppinen, indeksoituva)
2 - Ei huomautusta, ei lisäkirjausta (nimeke ja sen tyyppi ilmenee muualta tietueesta, ei indeksoituva)
3 - Ei huomautusta, lisäkirjaus (nimeke ja sen tyyppi ilmenee muualta tietueesta, indeksoituva)

Toinen - Nimekkeen tyyppi – eritelty alla olevien ohjeiden yhteydessä

Osakentät (valikoima):
‡a - Päänimeke/lyhyt nimeke (ET)
‡b - Muut nimeketiedot (ET)
‡i - Näyttöteksti (ET): osakenttä ‡i sijoitetaan kentän ensimmäiseksi osakentäksi, kun toisen indikaattorin arvo on #. Kenttään kirjoitetaan haluttu selitysteksti, esim. "Avattu nimeke:", "Korjattu nimeke".
‡n - Numerointitieto (T)
‡p - Teoksen osan nimi (T)

Loppupiste: Kentän loppuun ei lisätä pistettä.

Manifestaatio
RDA 2.3.3 Rinnakkainen päänimeke
LISÄYDINELEMENTTI
RDA 2.3.5 Rinnakkainen muu nimeketieto
RDA 2.3.6 Varianttinimeke

Yleensä kenttään tallennetaan ala-, rinnakkais- ja muita nimekkeitä, joiden halutaan indeksoituvan. Kenttään ei tallenneta kuvailun kohteeseen sisältyvien osakohteiden nimekkeitä, vaan ainoastaan koko kuvailun kohdetta koskevia nimekkeitä. Nimekkeen alusta jätetään pois artikkeli, koska merkkien ohittamiseksi ei ole indikaattoria. Kenttä aloitetaan isolla kirjaimella.

Kenttään 246 voidaan tallentaa 245-kentän ‡a-osakenttään tallennetusta nimekkeen muodosta poikkeavia nimekkeitä.

Yleissääntönä indeksoituvissa nimekkeissä on, että kun nimeke on kirjattu myös 245-kenttään (alanimeke, osan nimeke), käytetään 1. indikaattorin arvoa 3. Toisen indikaattorin arvo on tällöin 0 tai 1. Kun nimeke on huomautustyyppinen, eikä se ole näkyvissä tietueen muissa kentissä, käytetään ensimmäisen indikaattorin arvoa 1.

* Alanimeke, ylänimeke - 246 30 ‡a
* Kansinimeke - 246 14 ‡a
* Osan nimeke - 246 30 ‡a
* Rinnakkaisnimeke poikasessa - 246 11 ‡a
* Selkänimeke - 246 18 ‡a
* Toinen nimeke, varianttinimeke - 246 13 ‡a
* Vaihtoehtoinen nimeke - 246 1# ‡i Avattu nimeke: ‡a

100 1# ‡a Lindholm, Dave, ‡d 1952- ‡e säveltäjä. ‡0 (FIN11)000050943
245 10 ‡a 1, two, 3, four.

246 1# ‡i Avattu nimeke: ‡a One, two, three, four

Erittely 2. indikaattorin arvon mukaisesti

# - Tyyppiä ei ole määritelty (voidaan ilmaista osakentän ‡i avulla). Käytetään mm., kun halutaan merkitä avain- tai päänimekkeessä esiintyvien lyhenteiden, numeroiden tai erikoismerkkien avattu muoto.
245 10 ‡a Panda <3 penguin.
246 1# ‡i Avattu nimeke: ‡a Panda loves penguin

0 - Nimekkeen osa (alanimeke, moniosaisen teoksen osan nimeke, vaihtoehtoinen nimeke). Lisäkirjaus voidaan muodostaa ensimmäisen indikaattorin arvolla 1 tai 3. 
245 00 ‡a Vienna 1700 : ‡b baroque music from Austria / ‡c Armonico Tributo, Lorenz Duftschmid.
246 30 ‡a Baroque music from Austria

Moniosaisen aineiston yksittäinen osa; osan nimekkeestä/nimekkeistä on tehty lisäkirjaus:
245 10 ‡a ‡a Reissumies. ‡n 4, ‡p Isoisän olkihattu / ‡c Tapio Rautavaara.
246 30 ‡a Isoisän olkihattu

1 - Rinnakkaisnimeke
100 1# ‡a Richie, Lionel, ‡d 1949- ‡e säveltäjä. ‡0 (FIN11)000193853
240 10 ‡a Hello, ‡l suomi, englanti
245 10 ‡a Hello = ‡b Sä vain.
246 31 ‡a Sä vain

100 1# ‡a Boulanger, Georges, ‡d 1893-1958, ‡e säveltäjä. ‡0 (FIN11)000190493
240 10 ‡a Avant de mourir, ‡l ranska, suomi, ruotsi, saksa
245 10 ‡a Ennen kuolemaa = ‡b Före döden = Eine Saite zersprang = Avant de mourir.
246 31 ‡a Före döden
246 31 ‡a Eine Saite zersprang
246 21 ‡a Avant de mourir

3 - Muu nimeke
Tätä kohteessa olevaa nimekettä ei voida paremmin kuvata muilla indikaattorin arvoilla.

4 - Kansinimeke
Nimeke on painettu alkuperäisen julkaisun kanteen, tekstattu tai leimattu julkaisijan sidokseen ja sitä käytetään, kun kansi ei ole bibliografisen kuvailun pääasiallinen lähde.

5 - Nimeke lisätyllä nimiösivulla
Toisella kielellä kirjoitettu nimeke sijaitsee nimiösivulla, jota ei käytetä bibliografisen kuvailun pääasiallisena lähteenä.

6 - Otsikkonimeke
Nimeke, joka esiintyy julkaisussa tekstin ensimmäisen sivun alussa.

8 - Selkänimeke
Kustantajan antama nimeke sijaitsee julkaisun selässä.

  • No labels