100 PÄÄKIRJAUS – HENKILÖNNIMI (ET)

Indikaattorit (valikoima):

Ensimmäinen - Nimikirjauksen muoto

0 - Nimen osien järjestys suora (etunimi ennen sukunimeä tai nimi, joka koostuu sanoista, alkukirjaimista, kirjaimista jne. suorassa järjestyksessä; tähän myös yksittäinen sana tai nimi, joka voi olla joko etu- tai sukunimi)     
1 - Nimen osien järjestys käänteinen (sukunimi ennen etunimeä; tähän myös yksittäinen nimi, joka varmasti tiedetään sukunimeksi)

Osakenttäkoodit (valikoima):
‡a - Henkilönnimi
(ET): Sukunimi ja etunimi erotetaan toisistaan pilkulla. Etuniminä käytetään vain joko koko etunimeä tai etunimen ensimmäistä kirjainta. Jos etunimistä tiedetään vain etukirjaimet, kirjaimien väliin tulee tyhjämerkki. Alkukirjaimen perään tulee piste.
‡c - Arvonimet ja muut nimeen liittyvät sanat
(T): Muut nimeen tehtävät lisäykset selventävät useimmiten suoraa yksiosaista nimeä.
‡d - Nimeen liittyvät aikamääreet
(ET): Henkilön syntymä- ja kuolinvuosi
‡q - Henkilönnimen täydellisempi muoto
(ET)
‡e - Funktiotermi
(T)

Loppupiste: Kentän loppuun lisätään piste, jos kenttä ei muuten lopu lyhenteen pisteeseen tai virkkeen lopetusmerkkiin (pisteeseen, huutomerkkiin, kysymysmerkkiin, kolmeen pisteeseen). Pistettä ei lisätä, jos kenttä loppuu sulkumerkkiin, yhdysmerkkiin tai ajatusviivaan.

Kenttää käytetään, kun bibliografisen tietueen pääkirjauksen otsikko muodostetaan henkilönnimestä.


Teos
RDA 19.2 Tekijä
YDINELEMENTTI

100 1# ‡a Salonen, Esa-Pekka, ‡d 1958- ‡e säveltäjä. ‡0 (FIN11)000058173

100 1# ‡a Kärki, Toivo, ‡d 1915-1992, ‡e säveltäjä. ‡0 (FIN11)000074381

Mikäli säveltäjä toimii myös muissa rooleissa kuvailtavassa aineistossa, merkitään asianmukaiset roolitermit omiin ‡e-osakenttiinsä säveltäjä-termin jälkeen niin, että ensin tulevat teokseen liittyvät (sanoittaja) ja sitten ekspressioon liittyvät (sovittaja, esittäjä) suhteet.

100 1# ‡a Leskinen, Juice, ‡d 1950-2006, ‡e säveltäjä, ‡e sanoittaja, ‡e sovittaja, e esittäjä. ‡0 (FIN11)000050709
245 10 ‡a Hauho

Ekspressio
RDA 20.2 Ekspression tekijä

Esittäjä "pääkirjauksen otsikossa" äänitteen emotietueessa

Bibliografisen emotietueen "pääkirjauksen otsikko" valitaan seuraavien periaatteiden mukaisesti: 

1)    Taidemusiikki
-       Mikäli kaikilla julkaisuun sisältyvillä teoksilla on sama säveltäjä, valitaan pääkirjauksen otsikkoon 100- tai 110-kenttään säveltäjän auktorisoitu hakutieto, johon lisätään e-osakenttään suhteen määrite ”säveltäjä”.
-       Mikäli äänitejulkaisuun sisältyvien teosten säveltäjyys vaihtelee tai säveltäjää ei tunneta, mutta äänitteellä on yksi pääesittäjä, valitaan pääkirjauksen otsikkoon 100- tai 110-kenttään pääesittäjän auktorisoitu hakutieto. Hakutietoon liitetään suhteen määrite tai määritteet. Tarvittaessa e-osakenttää toistetaan. Suhteen määrite voi olla joko RDA-termi ”esittäjä” ja/tai sen alakäsite ”johtaja”, "laulaja", "soittaja". Lisäksi suhteen määritteenä voidaan käyttää Seko-sanaston soitintermejä ja seuraavia äänialatermejä: "sopraano", "mezzosopraano", "altto", "tenori", "baritoni", "basso". 
-       Mikäli julkaisuun sisältyvien teosten säveltäjyys vaihtelee tai säveltäjää ei tunneta eikä julkaisulla ole yhtä pääesittäjää, valitaan "pääkirjauksen otsikkoon" 130- tai 245-kenttään nimeke.

2)    Muu kuin taidemusiikki
-       Mikäli äänitejulkaisulla on yksi pääesittäjä, valitaan pääkirjauksen otsikkoon 100- tai 110-kenttään pääesittäjän auktorisoitu hakutieto. Hakutietoon liitetään suhteen määrite tai määritteet. Tarvittaessa e-osakenttää toistetaan. Suhteen määrite voi olla joko RDA-termi ”esittäjä” ja/tai sen alakäsite ”johtaja”, "laulaja", "soittaja". Lisäksi suhteen määritteenä voidaan käyttää Seko-sanaston soitintermejä.
-       Mikäli julkaisulla ei ole yhtä pääesittäjää, mutta kaikilla siihen sisältyvillä teoksilla on sama säveltäjä, valitaan pääkirjauksen otsikkoon 100- tai 110-kenttään säveltäjän auktorisoitu hakutieto, johon lisätään e-osakenttään suhteen määrite ”säveltäjä”..
-       Mikäli julkaisulla ei ole yhtä pääesittäjää ja julkaisuun sisältyvien teosten säveltäjyys vaihtelee tai säveltäjää ei tunneta, valitaan pääkirjauksen otsikkoon 130- tai 245-kenttään nimeke. 

Huom! Nuottiaineistossa mainituista esittäjistä ei tehdä koskaan tekijäkirjausta.

100 0# ‡a Kirka, ‡d 1950-2007, ‡e esittäjä. ‡0 (FIN11)000103550

100 1# ‡a Rubinstein, Artur, ‡d 1887-1982, ‡e esittäjä. ‡0 (FIN11)000208529
245 14 ‡a The essential Arthur Rubinstein.

100 1# ‡a Karajan, Herbert von, ‡d 1908-1989, ‡e johtaja. ‡0 (FIN11)000203427
245 10 ‡a Kapellimestarin muotokuva / ‡c Herbert von Karajan.

Jos yhtyeen jäsenen nimi sisältyy yhtyeen nimeen, se valitaan pääkirjaukseen. Yhtyeen nimestä tehdään lisäkirjaus. Pääkirjaukseen valitaan vain todellisen henkilön nimi tai pseudonyymi.

100 1# ‡a Leskinen, Juice, ‡d 1950-2006, ‡e esittäjä. ‡0 (FIN11)000050709
710 2# ‡a Juice Leskinen Slam, ‡e esittäjä. ‡0 (FIN11)000181169


110 PÄÄKIRJAUS – YHTEISÖNNIMI (ET)

 Indikaattorit (valikoima):

Ensimmäinen - Nimikirjauksen muoto
0 - Nimen osien järjestys käänteinen (yhteisönnimi alkaa henkilönnimellä, joka esitetään käänteisessä järjestyksessä sukunimi ensin)
1 - Hallintoalueen nimi (julkishallinnollinen tai kirkollinen yhteisö)
2 - Nimen osien järjestys suora

Osakenttäkoodit (valikoima):
‡a - Yhteisönnimi (ET)
‡e - Funktiotermi (T)

Loppupiste: Kentän loppuun lisätään piste, jos kenttä ei muuten lopu lyhenteen pisteeseen tai virkkeen lopetusmerkkiin (pisteeseen, huutomerkkiin, kysymysmerkkiin, kolmeen pisteeseen). Pistettä ei lisätä, jos kenttä loppuu sulkumerkkiin, yhdysmerkkiin tai ajatusviivaan.

Kenttää käytetään, kun bibliografisen tietueen pääkirjauksen otsikko muodostetaan yhteisönnimestä.


Teos
RDA 19.2 Tekijä
YDINELEMENTTI

110 2# ‡a No Shame (yhtye), ‡e säveltäjä. ‡0 (FIN11)000181097

Ekspressio
RDA 20.2 Ekspression tekijä

Katso 100-kentän yhteydessä oleva ohje esittäjästä pääkirjauksessa.

110 2# ‡a Meta4, ‡e esittäjä. ‡0 (FIN11)000177793


130 PÄÄKIRJAUS – YHTENÄISTETTY NIMEKE (ET)

Indikaattorit (valikoima):

Ensimmäinen
0-9 - Ohitettavien merkkien määrä

Osakenttäkoodit (valikoima):
‡a - Nimeke (ET)
‡m - Esityskokoonpano: pieni alkukirjain, edellä pilkku (T)
‡n - Numerointitieto: pieni alkukirjain, edellä pilkku (ET)
‡r - Sävellaji: edellä pilkku (ET)
‡g - Muut tiedot: ympärillä sulkumerkit (ET)
‡n - Osan numerointitieto: iso alkukirjain, edellä piste (T)
‡p - Teoksen osan nimeke: iso alkukirjain, edellä pilkku, kun edeltävänä osakenttänä ‡n, jossa osan numero, muuten piste (T)
‡k - Muotoa kuvaava kokoava nimeke, edellä piste (T)
‡s - Versio: iso alkukirjain, edellä piste (ET)
‡l - Teoksen kieli: pieni alkukirjain, edellä pilkku (ET)
‡o - Sovitusmerkintö: pieni alkukirjain, edellä puolipiste (ET)
‡h - Aineiston yleismääre (ET)
‡f Teoksen julkaisuaika: edellä piste (ET)

Loppupiste: Kentän loppuun lisätään piste, jos kenttä ei muuten lopu lyhenteen pisteeseen tai virkkeen lopetusmerkkiin (pisteeseen, huutomerkkiin, kysymysmerkkiin, kolmeen pisteeseen). Pistettä ei lisätä, jos kenttä loppuu sulkumerkkiin, yhdysmerkkiin tai ajatusviivaan.

Kenttää käytetään silloin, kun auktorisoitu hakutieto muodostetaan teoksesta, jolla ei ole päävastuullista tekijää. Osakenttiä käytetään kuten 240-kentässä. Teoksen auktorisoitu hakutieto koostuu teoksen ensisijaisesta nimekkeestä, joka merkitään ‡a-osakenttään, sekä tarvittavista muihin osakenttiin merkittävistä lisäelementeistä. Nimeke ja lisäykset merkitään kuvailuohjeiden ja sovittujen käytäntöjen mukaisesti osakenttäkoodilistan osoittamassa järjestyksessä.

Katso tarkemmat ohjeet teoksen ja ekspression auktorisoidun hakutiedon muodostamisesta erillisestä hakutieto-ohjeesta.

Asterin teosauktoriteettikantaan tallennettuja teosten ja ekspressioiden auktorisoituja hakutietoja on mahdollista poimia Melindan bibliografisiin tietueisiin. Poiminnan mukana tulee myös auktoriteettitietueen tunniste, joka tallentuu $0-osakenttään.

Teos
RDA 6.28.1 Musiikkiteoksen auktorisoitu hakutieto
RDA 6.28.2 Musiikkiteoksen osan tai osien auktorisoitu hakutieto

130 0# ‡a J'ay grant désespoir de ma vie.
245 10 ‡a J'ay grant désespoir de ma vie / ‡c Anonyme.
 

Ekspressio
RDA 6.28.3 Musiikkiteoksen ekspression auktorisoitu hakutieto

130 0# ‡a Katinka; ‡o sovitettu, harmonikka.

  • No labels