020 ISBN-tunnus (T)

Indikaattorit: Molemmat indikaattorit ovat määrittelemättömiä.

Osakenttäkoodit (valikoima)

‡a - ISBN-tunnus, International Standard Book Number (ET)
‡q - Tarkentava tieto (T)
‡z - Peruttu tai virheellinen ISBN-tunnus (T)

Loppupiste: Kentän loppuun ei lisätä pistettä.

Manifestaatio
RDA 2.15 Manifestaation tunniste
YDINELEMENTTI

ISBN-tunnus tallennetaan aina, kun se löytyy julkaisusta. Tieto voidaan ottaa myös mistä tahansa muusta lähteestä. Tunnus merkitään yhdysmerkkeineen. Jos mahdollista, tarkentava lisäys merkitään tiedonlähteessä esiintyvällä tavalla. Kansityyppi merkitään tunnuksen jälkeen ‡q-osakenttään aina kun mahdollista, ja termi otetaan metatietosanastosta.

020 ## ‡a 978-952-7012-24-6 ‡q pehmeäkantinen

020 ## ‡a 978-951-607-364-7 ‡q pehmeäkantinen

020 ## ‡a 978-951-607-554-2 ‡q kierreselkä

020 ## ‡a 951-861-386-9 ‡q kovakantinen ‡z 951-861-384-2


024 MUUT STANDARDITUNNUKSET (T)

Indikaattorit:

Ensimmäinen - Standarditunnuksen tyyppi

0 - ISRC-tunnus
1 - UPC-tunnus
2 - ISMN-tunnus
3 - EAN-tunnus

Toinen - Eroavuusindikaattori

# - Tieto puuttuu

1 - Eroavuus: Jos havaitaan, että skannattu (viivakoodinlukijalla tai levystä suoraan luettu) tunnus poikkeaa silmin luettavasta, merkitään arvo 1. Tietoa voidaan tarkentaa q-osakentässä.

Loppupiste: Kentän loppuun ei lisätä pistettä.

Tähän kenttään merkitään ISRC-, UPC-, ISMN- sekä EAN-tunnukset.

0 - ISRC-tunnus, International Standard Recording Code

‡a - ISRC-tunnus (ET)
‡q - Tarkentava tieto (T)
‡z - Peruttu tai virheellinen ISRC (T)

Ekspressio
RDA 6.13 Ekspression tunniste
YDINELEMENTTI

ISRC on äänityskohtainen, 12-merkkinen koodi. Koodi merkitään ai­na, kun se ilmenee aineistosta. Tieto voidaan ottaa myös mistä tahansa muusta lähteestä. Toisinaan julkaisija on merkinnyt virheellisesti koko äänitteelle vain yhden ISRC:n, joka silloin merkitään äänitekokonaisuuden kuvailuun (emoon) ja q-osakenttään kirjoitetaan teksti ”koko äänite”.

ISRC kirjoitetaan yhteen ilman mahdollisia välivii­voja. Jos ky­seessä on mo­niosaisen teoksen ekspressio, jonka jo­kaisella osa­lla on oma ISRC:nsä, kent­tää 024 toistetaan ja osan numero/nimi merkitään tunnuksen jälkeen q-osakenttään sulkeisiin.

ISRC-koodit kulkevat yleensä kappaleiden numerojärjestyksessä, vaikka niitä ei olisi äänitteellä eritelty kappaleittain.

024 0# ‡a FIFIN9800405 ‡q osa 1

1 - UPC-tunnus, Universal Product Code

‡a - UPC-tunnus (ET)
‡q - Tarkentava tieto (T)

Manifestaatio
RDA 2.15 Manifestaation tunniste
YDINELEMENTTI

Identifioi tuotteen. Tunnuksessa on 12 numeroa. Tunnuksessa ei käytetä kirjaimia tai muita merkkejä.

024 1# ‡a 743218900525

2 - ISMN-tunnus, International Standard Music Number

‡a - ISMN-tunnus (ET)
‡q - tarkentava tieto (T) (kansityyppi tai muu määre)
‡z - peruttu tai virheellinen ISMN (käytetään kuten ISBN-tunnusta)

Manifestaatio
RDA 2.15 Manifestaation tunniste
YDINELEMENTTI

ISMN-tunnus identifioi nuottijulkaisun tai sen osan. Tunnus merkitään väliviivojen kanssa. Tunnus otetaan aineistosta tai mistä tahansa muusta lähteestä.

024 2# ‡a 979-0-55009-396-6

Kansityyppi merkitään ISMN-tunnuksen yhteyteen (osakenttään ‡q), mikäli aineistolla ei ole ISBN-tunnusta.

Julkaisuun sisältyvällä partituurilla ja jokaisella stemmalla voi olla oma ISMN-numeronsa. Tällöin kenttää 024 toistetaan ja q-osakentässä tarkennetaan, mitä aineiston osaa tunnus koskee. Partituurin ISMN-numero tulee ylimmäksi.

024 2# ‡a M-006-46420-3 ‡q partituuri
024 2# ‡a M-006-46422-7 ‡q urut
024 2# ‡a M-006-46423-4
‡q 1. viulu
024 2# ‡a M-006-46424-1
‡q 2. viulu
024 2# ‡a M-006-46425-8 ‡q alttoviulu

Yksittäisten orkesteristemmojen ISMN-numeromerkinnät voidaan korvata pelkällä huomautuksella "Jokaisella stemmalla oma ISMN-numeronsa." tms. kentässä 500.

024 2# ‡a M-006-45353-5
028 00 ‡b Bärenreiter ‡a BA4710 ‡q partituuri
028 20 ‡b Bärenreiter ‡a 4724 ‡q stemmat
300 ## ‡a 1 partituuri (62 sivua)
300 ## ‡a 34 stemmaa
500 ## ‡a Jokaisella jousistemmalla oma ISMN-numeronsa.

3 - EAN-tunnus, International Article Number

Manifestaatio
RDA 2.15 Manifestaation tunniste
YDINELEMENTTI

‡a - EAN-koodi (ET)
‡q - Tarkentava tieto (T)

EAN on kansainvälinen tavaroita koskeva tunnus, joka esitetään tuotteissa optisesti luettavana viivakoodina. Koodi on 13 numeron mittainen.

024 3# ‡a 6417459102126
024 31
‡a 6417459102126 ‡q painettuna
024 31
‡a 6417459102125 ‡q skannattuna


028 JULKAISIJAN TUNNUS (T)

Indikaattorit (valikoima):
Ensimmäinen - Julkaisijan tunnuksen tyyppi (valikoima)

0 - Tuotenumero (vain äänitteissä)
1 ­- Matriisin numero
2 - Laatan numero
3 - Muu musiikkinumero
4 - Videotallenteen numero

Toinen - Vakionäyttöindikaattori (valikoima)
1 - Vakionäyttö, lisäkirjaus                    

Osakenttäkoodit (valikoima):

‡b - Julkaisija (ET)
‡a - Julkaisijan tunnus (ET)
‡q - Tarkentava tieto (T)

Huom! Osakentät merkitään tässä järjestyksessä.

Loppupiste: Kentän loppuun ei lisätä pistettä.

Manifestaatio
RDA 2.15 Manifestaation tunniste
YDINELEMENTTI

Kenttään merkitään julkaisijoiden antamia tuotetunnuksia äänitteille, nuottijulkaisuille ja videotallenteille. 2. indikaattorin arvoksi merkitään 1. Tunnuksia koskevat huomautukset merkitään tarvittaessa 500-kenttään.

‡b - Julkaisija

Jos kustantajalla ei ole erottuvaa tuotemerkkiä, osakenttään ‡b mer­kitään kustantajan nimi ilman lisämääreitä ("editio" tms). Omakustanteista merkitään tähän kustantajan nimi kokonaan, sekä etu- että sukunimi. Ellei mitään kustantajaa saada helposti selville, osakenttää ei tallenneta lainkaan.

028 01 ‡b Kari Rantanen ‡a KR001

‡a - Julkaisijan tunnus (ET)

Julkaisijan antama tuotetunnus merkitään numeroineen ja kirjaimineen yhteen kirjoitettuna ilman tyhjämerkkejä. Tunnukseen merkitään siihen mah­dolli­sesti kuulu­vat väliviivat (-), kauttaviivat (/), et-merkit (&) ja plussat (+). Suomalaisen kuvailukäytännön mukaan muita välimerkkejä ja numero-sanan lyhenteitä (nr, nro tms.) ei merkitä.

028 31 ‡b Fazer ‡a FM06730-6

028 31 ‡b Bärenreiter ‡a BA5635 ‡q kannessa

028 31 ‡b Bärenreiter ‡a 5635 ‡q nimiösivulla
(nuottijulkaisussa tuotenumero voi esiintyä useassa eri muodossa esim. kannessa ja nimiösivulla. Näissä tapauksissa 028-kenttää toistetaan)

028 21 ‡b Breitkopf & Härtel ‡a MB46 ‡q partituuri
028 21 ‡b Breitkopf & Härtel ‡a Wb1687 ‡q stemmat

028 31 ‡b Hansen ‡a 1998

028 21 ‡b Hansen ‡a 17640
(julkaisulla eri tuotetunnus ja laatan numero, mutta sama kustantaja)

028 31 ‡b Hal Leonard ‡a HL50328730

028 31 ‡b Schirmer ‡a 2138
028 31 ‡b Schirmer ‡a 40969
(nuottijulkaisulla useita eri kustantajien/jakelijoiden tuotenumeroita)

028 01 ‡b RCA Red Seal ‡a 74321828662

028 01 ‡b BMG Classics ‡a 74321828662
(CD-äänilevyllä kaksi tuotemerkkiä, mutta yksi tuotenumero)

028 01 ‡b Finlandia Records ‡a 4509-96937-2 260 01
264 #1 ‡a [Espoo] : ‡b Warner Music Finland : ‡b Finlandia Records, ‡c [1995]  

Jos julkaisun painatuksessa on käytetty useita erinum­eroisia laattoja, ne merkitään kukin omaan 028-kenttäänsä.

Julkaisussa, jossa on monta teos­ta, saattaa laatan nu­mero muut­tua teoskohtaises­ti. Tällöin jokainen laatan numero merkitään omaan 028-kenttäänsä (emotietueessa). ‡q-osakentässä tarkennetaan, mihin numero liittyy.

Jos julkaisussa on enemmän kuin kolme osaa, joilla on eri tuotetunnukset, toisiaan seuraavat tunnukset merkitään yhdysmerkin avulla. Selvyyden vuoksi yhdysmerkin molemmille puolille voidaan lisätä tyhjämerkki. Jos numerosarja ei ole jatkuva, erilliset numerot merkitään kauttaviivalla erotettuina. Erilliset numerot voidaan tarvittaessa merkitä myös 028-kenttää toistamalla.

028 21 ‡b Gutheil ‡a A9612G-A9624G

028 01 ‡b Deutsche Grammophon ‡a 445400-2 - 445411-2

Tuotetunnus voi olla sama kuin EAN-koodi. Molemmat merkitään omiin kenttiinsä.

‡q - Tarkentava tieto (T)

Osakentässä ‡q voidaan tarkentaa, mitä julkaisun osaa tunnus koskee tai tunnuksen sijaintia julkaisussa. Eri tallennetyypeistä koostuvan julkaisun osista käytetään soveltuvia nimityksiä kuten CD, LP, vinyylisingle, C-kasetti, gramofonilevy, DVD.

028  01 ‡b Philips Classics ‡a 438953-2 ‡q koko julkaisu
028  01 ‡b
Philips Classics ‡a 438954-2 ‡q levy 1
028  01 ‡b
Philips Classics ‡a 438955-2 ‡q levy 2
(aineisto koostuu useammasta tallenteesta, joilla on omat tuotetunnuksensa koko julkaisun tunnuksen lisäksi)

028  01 ‡b EMI Music Canada ‡a K231158 ‡q etiketissä
028  01 ‡b EMI Music Canada
‡a K231159 ‡q kansikotelon selässä
(aineiston eri osissa on eri tuotetunnuksia)

028 01 ‡b Perussanoma ‡a PSCD-28 ‡q CD
028 01 ‡b Perussanoma ‡a PSDVD-01 ‡q DVD

(CD- ja DVD-levystä koostuvan aineiston tuotetunnukset)


031 LAULUJEN ALKUSANAT (T)

Indikaattorit: Molemmat indikaattorit ovat määrittelemättömiä.

Osakenttäkoodit (valikoima): ‡t - Alkusanat (T)

Loppupiste: Kentän loppuun ei lisätä pistettä. Sen sijaan valitun alkusanaotteen mahdollisesti päättävä muu virkkeen lopetusmerkki (kolme pistettä, huutomerkki, kysymysmerkki) merkitään. Myös lainaus- ja heittomerkit sekä lyhenteen piste merkitään. Muita välimerkkejä (pilkku, puolipiste, kaksoispiste, ajatusviiva) ei kentän lopussa käytetä.

Ekspressio

Kuvailun kohteen alkusanat otetaan kuvailun kohteessa olevasta tai siihen liittyvästä tekstimuotoisesta lähteestä (äänitteissä esim. tekstiliitteestä). Äänitettä kuvailtaessa merkitään esityksen alkusanat, ei esim. tekstiliitteessä olevia muunkielisten tekstiversioiden alkusanoja. Sanat merkitään tiedonlähteessä olevassa muodossa lukuun ottamatta isoja ja pieniä kirjaimia, joissa noudatetaan päänimekkeen merkitsemisen ohjeita. Mahdolliset artikkelit merkitään siinä muodossa kuin ne ovat aineistossa, vaikka 031-kentässä ei ole mahdollista käyttää ohitusindikaattoria.

Alkusanat merkitään 031-kenttään, vaikka nämä olisivat samat kuin nimeke.

Kenttään voidaan merkitä myös laulun kertosäkeen alkusanat, jos tätä pidetään laulun identifioinnin kannalta hyödyllisenä.

031 ## ‡t Puut tuuheutuivat ja oli kevätpäivä

031 ## ‡t Nuo mustat silmät lumoaa, ne paulaan saivat

031 ## ‡t A star falls down from the darkened sky

031 ## ‡t Das Schicksal hat mich angelacht

031 ## ‡t Niin kaunis on taivas
(kertosäkeen alkusanat)


033 TAPAHTUMAN AIKA JA PAIKKA (T)

Indikaattorit:

Ensimmäinen - osakentässä ‡a annetun päivämäärän tyyppi (valikoima)

0 - Yksittäinen ajankohta
1 - Monta yksittäistä ajankohtaa
2 - Aikaväli

Toinen - Tapahtuman tyyppi (valikoima)

0 - Äänitys, kuvaus tai tekeminen
1 - Lähetys (äänen/visuaalisten kuvien lähettäminen tai uudelleenlähettäminen)

Osakenttäkoodit (valikoima):

‡a - Päivämäärä/aika (T): kahdeksan merkkiä, jotka tallennetaan muodossa vvvvkkpp. Vuoden, kuukauden tai päivän osalta tuntemattomien numeroiden kohdalla käytetään yhdysmerkkiä.
‡3 - Aineiston osa, jota tiedot koskevat (ET)

Loppupiste: Kentän loppuun ei lisätä pistettä.

Ekspressio

RDA 7.11.3 Tallennusajankohta

Esityksen äänitys- tai kuvausaika koodimuodossa tallennettuna. Sama tieto tallennetaan tekstimuodossa kenttään 518. Kenttää käytetään emotietueissa ainakin silloin, jos kaikkien kappaleiden äänitysaika on sama. Osakohteisiin tieto merkitään, kun se ilmenee aineistosta tai muusta tiedonlähteestä yksiselitteisesti. Kenttään ei merkitä tapahtuman paikkaa, vaan se merkitään ainoastaan kenttään 518.

033 00 ‡a 1999----
51
8 ## ‡o Äänitys:
‡d 1999, ‡p Lontoo, Royal Albert Hall.

033 00 ‡a 200511--
518 ## ‡o Äänitys: ‡d marraskuu 2005, ‡p Lempäälä, Studio Dreamhouse.

033 00 ‡a 19871127
518 ## ‡o Konserttitaltiointi: ‡d 27.11.1987, ‡p Pariisi, Pompidou-keskus.

033 10 ‡a 20040315 ‡a 20040404
518 ## ‡o Äänitys:
‡d 15.3. ja 4.4.2004, ‡p Tyrvää, Tyrvään kirkko.

033 20 ‡a 20071112 ‡a 20071211
518 ## ‡o Äänitys:
‡d 12.11.-11.12.2007, ‡p Hyvinkää.                     

033 20 ‡a 20050519 ‡a 20050520
033 20 ‡a 20051020 ‡a 20051021
518 ## ‡o Äänitys:
‡d 19.-20.5. ja 20.-21.10.2005, ‡p Helsinki, Roihuvuoren kirkko.

033 20 ‡a 199812-- ‡a 199901--
518 ## ‡o Äänitys:
‡d joulukuu 1998 - tammikuu 1999.

033 00 ‡3 Raidat 1-22 ‡a 2009----
033 20 ‡3 Raidat 23-34 ‡a 2005---- ‡a 2006----
518 ## ‡o Äänitys (raidat 1-17): ‡d kevät ja kesä 2009.
518 ## ‡o Äänitys (raidat 18-22): ‡d kevät 2009.
518 ## ‡o Äänitys (raidat 23-32): ‡d 2005-2006.
(Äänitysajat kattavat laajoja kokonaisuuksia, jotka on mielekästä ilmoittaa myös emotietueessa.)


035 JÄRJESTELMÄN TUOTTAMA KONTROLLINUMERO (T)

Kenttään 035 tallennettua järjestelmän tuottamaa kontrollinumeroa hyödynnetään eri tavoin eri järjestelmissä ja eri tietokannoissa. Sen avulla voidaan mm. linkittää tietueita toisiinsa järjestelmän sisällä sekä eri järjestelmien ja/tai tietokantojen välillä. Järjestelmä luo tarvittaessa kentän automaattisesti. Luetteloijan ei pääsääntöisesti tule lisätä eikä muokata kontrollinumeroita.

Huom! Kontrollinumero on tietuekohtainen. Jos omassa tietokannassa ennestään oleva tietue kopioidaan ja kopiosta muokataan uusi tietue, on uudesta tietueesta ehdottomasti poistettava kaikki vanhaan tietueeseen liittyvät 035-kentät.

‡a - Melindassa mukana olevissa tietokannoissa paikalliskannan tietueessa oleva kenttä 035 a toimii linkkinä Melindan tietueen ja paikalliskannan tietueen välillä niissä tapauksissa, joissa tietue on lisätty paikalliskantaan Melindasta replikoimalla. Kenttä sisältää Melindan tietueen tietuenumeron (001) jonka edessä on kaarisuluissa tietokannan ISIL-tunnus (FI-MELINDA). Kenttä syntyy tietueen replikoituessa automaattisesti (esim. (FI-MELINDA)1298376 ).  Ennen 23.9.2013 tunnuksen etuliite oli FCC, joita esiintyy tietokannoissa. Aurora-kirjastojärjestelmässä tietueille luodaan 035 ‡a (FI-MELINDA) -kentät jo aineistosiirtojen yhteydessä.

Voyager-osakenttä:
‡9 - Ovat syntyneet tietueisiin konversiossa edellisistä kirjastojärjestelmistä. Omassa tietokannassa 035-kenttiä ei tarvitse poistaa. Niitä ei kuitenkaan saa käyttää minkään muun tiedon tallentamispaikkana.


036 TIEDOSTOJEN REKISTERINUMERO (ET)

Indikaattorit: Molemmat indikaattorit ovat määrittelemättömiä.

Osakenttäkoodit (valikoima): ‡a - Alkuperäinen rekisterinumero (ET)

Loppupiste: Kentän loppuun ei Violassa lisätä pistettä.

Kenttään merkitään digitoidun tai arkistoidun verkkoaineiston tunnus. Yleensä yksittäisestä kappaleesta luodulle tiedostolle annetaan ainutkertainen tunnus, jota voidaan hyödyntää esimerkiksi linkityksessä tietokannasta tiedostoon.

Mikäli kenttää toistetaan, ne pyritään järjestämään julkaisujärjestykseen. Formaatin mukaan kenttä ei ole toistettava, joten tällaista tietuetta tallennettaessa pitää MARC-vahvistus poistaa tilapäisesti (Options ­- Preferences… - Validation - Bypass MARC Validation).                                       

036 ## ‡a URN:NBN:FI:DUO-k870784-01-1-001


040 LUETTELOIVA ORGANISAATIO (ET)

Vuoden 2017 alusta alkuperäisluetteloitujen tietueiden määrä aletaan laskea kentän 579 ‡a osakentän (= ‡a XLUETTELOITU) sijasta kentän 040 ‡a-osakentästä

‡a Alkuperäinen luetteloiva organisaatio (ET)

Alkuperäisluetteloinnissa tallennetaan aina ‡a-osakenttään luetteloiva organisaatio. Organisaation koodina on ISIL-tunnus.

b Luettelointikieli (ET)

Primääriluetteloinnissa tallennetaan aina b-osakenttään kuvailukieli (joko fin tai swe). BookWhere-ohjelmalla poimittuihin tietueisiin konvertoituu b-osakenttään arvo mul.

e Kuvailukäytäntö (T)

Vain RDA-tietueissa saa olla e-osakentässä merkintä rda. Jos hybriditietue (= RDA-konversion läpikäynyt ISBD-tietue, jossa sekä ISBD- että RDA-ominaisuuksia) korjataan RDA:n mukaiseksi, osakenttään e merkitään rda ja oma kirjastotunnus 040 d-osakenttään.

d Tietuetta muokkaava organisaatio (T)

040 d-osakentän käyttö ei ole pakollista, mutta suositeltavaa etenkin jos tietuetta on muokattu tai päivitetty ydin- tai lisäydinelementtien osalta. 

Huom! 040-osakenttien järjestys: ‡a, ‡b, ‡e, ‡c, ‡d.

Esimerkkejä:

‡a FI-NL ‡b fin ‡e rda

‡a FI-E  ‡b fin ‡e rda ‡d FI-NL ‡d FI-Jo


041 KIELIKOODI (T)

Indikaattorit (valikoima):
Ensimmäinen - Käännösindikaattori

# - Tieto puuttuu
0 - Kuvailun kohde ei ole käännös eikä sisällä käännöstä
1 - Kuvailun kohde on käännös tai sisältää käännöksen
(vaatii yleensä osakentän ‡h tai ‡k käyttöä)

Osakenttäkoodit (valikoima):

‡a - Tekstin tai ääniraidan kieli tai näiden puuttuessa nimekkeen kieli (T)
‡d - Lauletun tai puhutun aineiston kieli (T)
‡b - Tiivistelmän, abstraktin tai kuvatekstien kieli (T) (merkitään aakkosjärjestyksessä)
‡e - Libreton kieli (T)
‡n - Libreton alkuperäinen kieli (T)
‡g - Liiteaineiston kieli (T)
‡m - Muiden liiteaineistojen kuin librettojen alkuperäinen kieli (T)
‡k - Välikäännösten kieli (T)
‡h - Alkuperäinen kieli (T)

Loppupiste: Kentän loppuun ei lisätä pistettä.

Kenttään merkitään mahdolliset kielikoodit. ‡a- ja ‡d-osakentässä koodit merkitään tärkeysjärjestyksessä osakenttiä toistamalla (esim. siinä järjestyksessä kuin ne ovat nuottiaineistossa). Jos kielillä ei ole merkittävyysjärjestystä, kielikoodit merkitään aakkosjärjestyksessä. 008/35-37 kielikoodin ja 041-kentän ensimmäisen kielikoodin täytyy olla sama. Poikkeuksen muodostaa koodi zxx: jos tietueen 008/35-37 kielikoodi on "zxx (ei kielellistä sisältöä)", tietueessa ei voi olla 041 a- eikä d-osakenttää.

Kun kohteessa on käytetty useita kieliä eikä ole käytännöllistä luetella kaikkien kielten koodeja, voidaan käyttää koodia mul (useita kieliä). Tätä ei kuitenkaan suositella. Kielikoodi und tarkoittaa puolestaan kieltä, jota luetteloija ei kykene identifioimaan. Tähän kuuluvat myös sisällöt, jotka koostuvat satunnaisista tavuista, hyräilystä tai muista ihmisäänistä, joiden kieltä ei voida täsmentää.

Ekspressio
RDA 6.11 Ekspression kieli
YDINELEMENTTI

Kielikoodi merkitään nuottiaineistoissa ‡a-osakenttään aina, ellei ole kyse soitinmusiikista. Monikielisissä tai käännöslaulunuottiaineistoissa ensimmäiseen ‡a-osakenttään merkitään sama kielikoodi kuin merkkipaikkaan 008/35. Myös audiovisuaalisten aineistojen (videoiden) kieli merkitään osakenttään ‡a. Laulumusiikkiäänitteiden esityskieli merkitään puolestaan osakenttään ‡d. Käännöslaulumusiikin alkuperäinen kieli merkitään osakenttään ‡h ja mahdollisen välikäännöksen kieli ‡k-osakenttään. Libreton alkuperäinen kieli merkitään osakenttään ‡n. HUOM! 1. ind. arvo 1.

NUOTTIAINEISTO

041 0# ‡a spa

(aineistossa espanjankieliset sanat alun perinkin espanjankielisestä laulusta)

041 1# ‡a fin ‡a swe ‡h swe
008/35-37 fin 

(Sibeliuksen lauluja suomen- ja ruotsinkielisenä editiona, alkukieli ruotsi)

041 ## ‡a fin
(aineistossa suomenkieliset sanat, alkuperäinen kieli ei tiedossa)

041 1# ‡a eng ‡a ger ‡h ita
(oopperan pianopartituurissa kaksi kieltä, joista kumpikaan ei ole alkuperäiskieli)


041 1# ‡a ger ‡a ita ‡h ita
(alkuperäiskieli pianopartituurin sekundäärinä kielenä, esim. italiankielisen oopperan pianopartituurissa saksa ensisijaisena kielenä, italia julkaisussa ilman tavutusta) 

041 0# ‡a rus ‡e ger ‡h rus
(venäjänkielisen kuoroteoksen nuotissa kyrillisten aakkosten yhteydessä ääntämisohjeet, saksankielinen käännös julkaisun lopussa)

‡g-osakenttään merkitään muiden liiteaineistojen kuin tiivistelmien (osakenttä ‡b), librettojen (osakenttä ‡e) tai tekstivastineen (osakenttä ‡t) kieli. Liiteaineistolla tarkoitetaan tässä myös mm. nuottijulkaisujen esipuheita.

041 0# ‡a ger ‡g ger ‡g eng
(saksankielisiä lauluja, esipuhe sekä saksaksi että englanniksi)


ÄÄNITTEET

041 0# ‡d fin
(suomenkielinen esitys alun perinkin suomenkielisestä laulusta)

041 1# ‡d swe ‡h fin
(ruotsiksi esitetty käännös alun perin suomenkielisestä laulusta)

041 ## ‡d und
(esityksen kieltä ei tunnistettu)

041 1# ‡d fin ‡k rus ‡h lav
(alun perin latviankielisen laulun venäjänkielisen käännöksen suomennos)

041 1# ‡d rus
(venäjänkielinen käännös, alkukieli ei tiedossa)

041 0#‡d fin h ita
(uusi suomenkielinen teksti (ei käännös) alun perin italiankieliseen lauluun)

041 0# ‡d ita ‡e ita
(italiaksi esitetty ooppera, tekstiliitteessä pelkkä libretto)

041 1# ‡d eng ‡h ita ‡e eng ‡e fre ‡e ger ‡e ita ‡n ita ‡g eng ‡g fre ‡g ger ‡m eng
(englanniksi esitetty alun perin italiankielinen ooppera, tekstiliitteessä libretto englanniksi, italiaksi, ranskaksi ja saksaksi sekä teosesittelyt englanniksi, teosesittelyjen käännökset ranskaksi ja saksaksi)


VIDEOT


041 0# ‡a eng ‡g eng ‡g fre ‡g ger ‡m eng ‡j dut ‡j eng ‡j fre ‡j ger ‡j ita ‡j spa 
(englanniksi esitetty alun perinkin englanninkielinen ooppera, esiteliite englanniksi, ranskaksi ja saksaksi sekä tekstitys englanniksi, ranskaksi, saksaksi, italiaksi, espanjaksi ja hollanniksi)


Manifestaatio
RDA 27.1 Viittauksen kohteena oleva manifestaatio

Kentän 041 osakenttiin ‡g ja ‡m voidaan merkitä myös kuvailun kohteeseen liittyvässä liiteaineistossa käytettyjä kieliä.

008/35-37 zxx
041 ## ‡g fin ‡g eng ‡m fin
(tekstiliitteen esittelyteksti suomeksi ja englanninkielisenä käännöksenä; äänitteellä vain soitinmusiikkia)

041 0# ‡d fin ‡e eng ‡n fin
(tekstiliitteessä suomenkielisten laulujen englanninkieliset käännökset)


042 AUTENTIKOINTIKOODI (ET)

Indikaattorit: Molemmat indikaattorit ovat määrittelemättömiä.

Osakenttäkoodit: ‡a - Autentikointikoodi (T)

Loppupiste: Kentän loppuun ei lisätä pistettä.

Kenttään merkitään Suomen kansallisdiskografian tunnus finbd. Koodilla ilmaistaan, että tietue on käynyt läpi kansallisbibliografisen kuvailun tai tarkistuksen. Kenttä tallennetaan sekä emo- että osakohdetietueisiin.

042 ## ‡a finbd045 AJANKOHTA TAI AJANJAKSO (ET)

Muusa-ryhmä suosittaa teokseen liittyvän ajankohdan merkitsemisessä 045-kentän sijaan kenttää 046.


046 ERIKOISKOODATUT AIKAMÄÄREET (T)

Indikaattorit:
Ensimmäinen - Entiteetti

# - Ei tietoa
1 - Teos
Teokseen liittyvä aikamääre
2 - Ekspressio
Ekspressioon liittyvä aikamääre.
3 - Manifestaatio
Manifestaatioon liittyvä aikamääre.

Toinen - Määrittelemätön
# - Määrittelemätön

Osakenttäkoodit (valikoima):
‡k - Aineiston synty- tai aloitusaika (ET)
‡l - Aineiston lopullinen valmistumisaika (ET)
‡z - Julkinen huomautus (T)
Tähän tallennetaan OPACin näyttöteksti.
‡2 - Tietojen lähde (ET)
‡3 - Aineiston osa, jota tiedot koskevat (ET)

Loppupiste: Kentän loppuun ei lisätä pistettä. 

Teos
RDA 6.4 Teokseen liittyvä ajankohta
YDINELEMENTTI, kun sitä tarvitaan erottamaan samannimiset entiteetit toisistaan 

Kenttään merkitään teoksen sävellysvuosi. Tieto merkitään silloin, kun se on helposti saatavilla aineistosta tai muusta tiedonlähteestä tai sitä pidetään tärkeänä aineiston identifioinnin kannalta. Jälkimmäisessä tapauksessa se merkitään myös osaksi teoksen auktorisoitua hakutietoa. Jos sävellysvuosi on epävarma, merkitään arvioitu vuosi. Jos sävellyksen valmistumisvuosi on moniselitteinen, lisäselvitystä voidaan antaa 500-kentässä. Jos säveltäjä on tarkistanut teosta sen valmistumisvuoden jälkeen ja kuvailtavana on tarkistettu versio, tarkistusvuosi voidaan merkitä omaan 046-kenttäänsä. Osakentässä ‡z voidaan täsmentää, mitä kenttään merkittävä ajankohta koskee. Sävellysvuoden merkitsemiseen ei käytetä pilkkuja eikä kauttaviivoja.

046 1# ‡k 2004
388 1# ‡a  2000-luku (vuosikymmen) ‡2 yso/fin

046 1# ‡k 1973 ‡z Sävellysajankohta
046 1# ‡k 1980 ‡z Tarkistusajankohta
388 1# ‡a 1970-luku ‡2 yso/fin

388 1# ‡a 1980-luku ‡2 yso/fin

046 1# ‡k 2006 ‡l 2007
388 1# ‡a 2000-luku (vuosikymmen) ‡2 yso/fin

(sävelletty 2006–2007)

046 1# ‡k 1943
100 1# ‡a Klami, Uuno, ‡d 1900-1961, ‡e säveltäjä. ‡0 (FIN11)000068630
240 10 ‡a Konsertot, ‡m viulu, orkesteri ‡g (1943) ‡0 (FIN13)000000614
388 1# ‡a 1940-luku ‡2 yso/fin084 MUU LUOKITUS (T)

Indikaattorit: Molemmat indikaattorit ovat määrittelemättömiä.

Osakenttäkoodit (valikoima):
‡a - Luokka (T)
‡2 - Luokituksen lähde (ET)

Loppupiste: Kentän loppuun ei lisätä pistettä.

YKL-luokka merkitään tähän.

084 ## ‡a 78.541 ‡2 ykl
(sinfonian YKL-luokka)


  • No labels