Kiinteiden kenttien käytön perusperiaate

 1. Nimiön merkkipaikka 06 Tyyppi määrittää aineistotyypin mukaisen 008-kentän, johon valitaan tarvittavat koodit.
 2. Ulkoasutiedot kerrotaan 007-kentässä, jota voi myös toistaa.
 3. 006-kentässä kerrotaan mahdollinen lisäinformaatio silloin, kun 008-kentän koodit eivät riitä (esim. e-äänite: 000/06 + 008 äänitekoodit, 006 e-aineiston koodit). Moniviestimissä ja kokoelmissa kenttää tarvitaan myös eri osien kuvailuun.

000 - Nimiö (000, LDR)Kuvailijan täydentämät koodit (muut tulevat järjestelmissä automaattisesti):

mp 05 - Tietueen tila

Merkkipaikassa 05 Tietueen tila käytetään yleisimmin koodeja n = uusi ja c = korjattu.

mp 06-07 - Tietueen tyyppi + tietueen bibliografinen taso

Merkkipaikat 06 Tietueen tyyppi ja 07 Tietueen bibliografinen taso on aina tallennettava.
Merkkipaikkaan 06 Tyyppi valitaan sopiva koodi aineiston tyypin mukaan. Esimerkiksi
c - nuottijulkaisu
j - musiikkiäänite
g - heijastettava kuva tai viestin
o - moniviestin


Merkkipaikassa 07 Bibliografinen taso yleisimmin:
m - monografia (emo)
a - osakohde monografiassa


mp 17 - KoodaustasoKoodaustaso määräytyy kirjasto- tai tietokantakohtaisesti. Musiikkiaineiston kuvailussa yleisimmät koodit on lihavoitu. Melinda-tietueissa on käytetty myös muita koodeja, jotka muutetaan tietuetta päivitettäessä vastaamaan uutta tasoa.

 • # - Kattava taso
  Kansallisbibliografian ja -diskografian taso. Kattava MARC-tietue, kuvailun kohde on ollut käsillä.
  • Viola/Fennica-tietueen taso. Tätä koodia ei saa muuttaa Melindassa. Muut kirjastot eivät voi käyttää tätä koodia.
 • 1 - Kattava taso, kuvailun kohde ei ole ollut käsillä
  2 - Kattavaa tasoa niukempi, kuvailun kohde ei ole ollut käsillä
  •  Melindassa eivät aktiivisessa käytössä. Tietuetta täydennettäessä muutetaan vastaamaan uutta tasoa.
 • 3 - Ydintasoa niukempi
  Lyhyt tietue, joka ei täytä luetteloinnin vähimmäistason vaatimuksia.
  • Käytössä mm. Varastokirjaston primaariluetteloinnissa. Täydennettäessä muutetaan vastaamaan uutta tasoa.
 • 4 - Perustaso
  • Melindan suositeltu kuvailutaso. Vastaa Kuvailustandardiryhmän määrittelemää RDA-kuvailun perustasoa.
 • 5 - Osittainen (alustava) taso
  Tietue, jota luetteloiva organisaatio ei pidä lopullisena (esim. auktoriteettitiedot eivät ole vahvistettuja muotoja tai tietue ei täytä kansallisen tason luettelointivaatimuksia).
  • Käytössä mm. Fennica-tietueissa, joissa ei vielä ole sisällönkuvailua. Täydennettäessä tietuetta koodi muutetaan vastaamaan uutta tasoa.
 • 7 - Ydintaso
  Tietue, joka täyttää vähimmäistason vaatimukset ja jota luetteloiva organisaatio pitää lopullisena. Auktoriteetit ovat vahvistettuja. Taso vastaa Kuvailustandardityöryhmän määrittelemää RDA-kuvailun ydintasoa.
  • Täydennettäessä tietuetta koodi muutetaan vastaamaan uutta tasoa.
 • 8 - Ennakkotieto
  • Käytössä Melindassa, täydennettäessä muutetaan vastaamaan uutta tasoa.
 • u - Tuntematon
  Käytetään lähetettävissä tai vastaanotettavissa tietueissa korvaamaan paikallista koodaustasoa silloin kun sopivaa koodaustasoa ei pystytä määrittelemään. Koodia u ei käytetä uusissa tai päivitetyissä tietueissa.
  • Täydennettäessä tietuetta koodi muutetaan vastaamaan uutta tasoa.
 • z - Soveltumaton
  Koodaustason käsite ei sovellu tietueelle.
  • Käytetty joissain vanhoissa Fennica-tietueissa, täydennettäessä muutetaan vastaamaan uutta tasoa.


mp 18 - Luettelointisäännöt

Merkkipaikassa 18 koodi on aina i = ISBD-välimerkitys


006 - Lisäinformaatiokoodit (T)

 • 006 - (BK) KIRJAT
 • 006 - (CF) ELEKTRONISET AINEISTOT
 • 006 - (CR) JATKUVAT JULKAISUT
 • 006 - (MP) KARTAT
 • 006 - (MU) MUSIIKKI
 • 006 - (MX) SEKALAISET AINEISTOT
 • 006 - (VM) VISUAALISET AINEISTOT


Kenttää 006 käytetään aineistotyyppiä koskevan lisäinformaation tallentamiseen silloin, kun informaatiokoodit kentässä 008 eivät riitä kohteen ominaisuuksien kuvaamiseen. Kenttää 006 käytetään tarvittaessa kentän 008 lisänä, ei sen korvikkeena. Kentän 006 merkkipaikat 01-17 vastaavat kentän 008 merkkipaikkoja 18-34. Kenttää voidaan toistaa tarvittaessa.

Esimerkkejä

 • Musiikkivideo on ensisijaisesti visuaalista aineistoa (000/06 = g ja 008 = VM), musiikkia kuvaavat koodit annetaan kentässä 006 (MU)
 • Verkkovideo koodataan visuaalisena aineistona (000/06 = g ja 008 = VM), lisäksi tarvitaan 006 (CF) koodit
 • Musiikkiäänite verkossa koodataan musiikkiäänitteenä (000/06 = j  ja 008 = MU), lisäksi tarvitaan 006 (CF) koodit
 • Moniviestimissä valitaan 000/06 = o ja 008 = VM (008/39 = b - moniviestin).  006 kenttää toistetaan, niin että kaikkien aineistotyyppien erityispiirteet saadaan näkyviin.
 • Tarkempia ohjeita informaatiokoodeista löytyy aineistokohtaisista ohjeistuksista.


007 - Ulkoasua koskevat informaatiokoodit (T)

 • Toistettava kenttä sisältää koodimuotoista erikoistietoa kuvailun kohteen ulkoasusta. Tiedot voivat koskea koko kohdetta tai sen osia kuten liiteaineistoa.
 • Kenttään tallennetaan kuvailtavan aineiston tallennetyyppiin liittyviä informaatiokoodeja.
 • Merkitään kaikissa muissa aineistoissa paitsi ei painetuissa tekstijulkaisuissa, pakollisia tietoja ovat ainakin merkkipaikat 007/00-01
 • Osakohteissa kenttään tallennetaan koodit sen perusteella, minkä tyyppiselle viestimelle tai tietovälineelle luetteloinnin kohde on tallennettu.
 • Kenttä on yhteydessä tietueen kenttiin 300 ja 336-338.

 

Nuottijulkaisut

 

Nuottijulkaisujen kontrollikentässä 007 käytetään merkkipaikkoja 00 Aineistoluokka = "q : nuottijulkaisu" ja 01 Erityismääre = "u : määrittelemätön".

Äänitteet

CD-äänilevy

Kontrollikentässä 007 käytetään merkkipaikkoja 00 Aineistoluokka (s : äänite), 01 Erityismääre (d : äänilevy), 03 Levyn soittonopeus (f : 1,4 metriä sekunnissa), 06 Koko (g : 4 3/4 tuumaa tai 12 cm) ja 10 Valmistusmateriaali (m : muovi ja metalli). Lisäksi voidaan käyttää merkkipaikkoja 04 Äänikanavien määrä, 12 Äänentoiston erityispiirteet ja 13 Alkuperäinen taltiointi- ja tallennustekniikka.

Vinyyliäänilevy

Kontrollikentässä 007 käytetään merkkipaikkoja 00 Aineistoluokka (s : äänite), 01 Erityismääre (d : äänilevy), 03 Levyn soittonopeus, 06 Koko ja 10 Valmistusmateriaali (p : muovi). Lisäksi voidaan käyttää merkkipaikkoja 04 Äänikanavien määrä, 12 Äänentoiston erityispiirteet ja 13 Alkuperäinen taltiointi- ja tallennustekniikka.

C-kasetti

Kontrollikentässä 007 käytetään merkkipaikkoja 00 Aineistoluokka (s : äänite), 01 Erityismääre (s : äänikasetti), 03 Levyn soittonopeus (l : 1 7/8 tuumaa sekunnissa), 06 Koko (j : 3 7/8 x 2 1/2 tuumaa)  ja 10 Valmistusmateriaali (p : muovi). Lisäksi voidaan käyttää merkkipaikkoja 04 Äänikanavien määrä, 12 Äänentoiston erityispiirteet ja 13 Alkuperäinen taltiointi- ja tallennustekniikka.

SACD- ja SACD/CD-äänilevy

Kontrollikentässä 007 käytetään merkkipaikkoja 00 Aineistoluokka (s : äänite), 01 Erityismääre (d : äänilevy), 03 Levyn soittonopeus (f : 1,4 metriä sekunnissa), 06 Koko (g : 4 3/4 tuumaa tai 12 cm) ja 10 Valmistusmateriaali (m : muovi ja metalli) (SAMA KUIN CD-levy). Lisäksi voidaan käyttää merkkipaikkoja 04 Äänikanavien määrä, 12 Äänentoiston erityispiirteet ja 13 Alkuperäinen taltiointi- ja tallennustekniikka. Merkkipaikoissa  "04 Äänikanavien määrä" ja "13 Alkuperäinen taltiointi- ja tallennustekniikka" valitaan sopiva arvo. Merkkipaikassa 13 uudelleenjulkaistu äänite koodataan sen mukaan, miten ääni alun perin taltioitiin ja tallennettiin.

DVD-AUDIO-äänilevy

DVD-Audio-äänilevyt perustuvat DVD-tekniikalle ja tukevat monikanavaääntä. Kontrollikentän 007 käyttö kuten SACD/CD-äänilevyissä.

Blu-ray-äänilevy

Blu-ray-äänilevyt ovat Blu-ray-formaatin mukaisia äänitteitä. Kontrollikentän 007 käyttö kuten SACD/CD-äänilevyissä.

Kelanauha

Kontrollikentässä 007 käytetään merkkipaikkoja 00 Aineistoluokka (s : äänite), 01 Erityismääre (t : ääninauhakela), 03 Levyn soittonopeus (m : 3 3/4 tuumaa sekunnissa), 06 Koko (c : 7 tuumaa) ja 10 Valmistusmateriaali (p : muovi). Lisäksi voidaan käyttää merkkipaikkoja 04 Äänikanavien määrä, 07 Nauhan leveys, 08 Nauhan raitojen lukumäärä, 09 Levy/lieriö/nauha: tyyppi/sukupolvi, 12 Äänentoiston erityispiirteet ja 13 Alkuperäinen taltiointi- ja tallennustekniikka.

Verkkoäänite

Kontrollikenttiä 007 tarvitaan kaksi: 007(S) äänitteen mukaiset merkkipaikat: 00 Aineistoluokka (s : äänite) ja 01 Erityismääre (r - suorakäyttö, online) sekä 007 (C) elektronisen aineiston mukaiset:merkkipaikat: 00 Aineistoluokka (c - elektroninen aineisto), 01 Erityismääre (r - suorakäyttö, online)

Videotallenteet

DVD-videolevy

Kontrollikentässä 007 käytetään merkkipaikkoja 00 Aineistoluokka (v : videotallenne), 01 Erityismääre (d : videolevy), 03 Väritys (c : monivärinen) ja 04 Videojärjestelmä (v : dvd). Lisäksi voidaan käyttää merkkipaikkoja 05 Ääni mukana tai erikseen (a : ääni mukana samalla viestimellä), 06 Äänilähde (i : videolevy), 07 Mitat (z : muu) ja 08 Äänikanavien määrä.

VHS-videokasetti

Kontrollikentässä 007 käytetään merkkipaikkoja 00 Aineistoluokka (v : videotallenne), 01 Erityismääre (f : videokasetti), 03 Väritys (c : monivärinen) ja 04 Videojärjestelmä (b : vhs (1/2 tuuman videokasetti)). Lisäksi voidaan käyttää merkkipaikkoja 05 Ääni mukana tai erikseen (a : ääni mukana samalla viestimellä), 06 Äänilähde (h : videonauha), 07 Mitat (o : 1/2 tuumaa) ja 08 Äänikanavien määrä.

Blu-ray-videolevy

Kontrollikenttää 007 käytetään kuten DVD-levyissä (lukuun ottamatta kontrollikentän 007 merkkipaikkaa 04 Videojärjestelmä, jonka arvo on "s : blu-ray-levy").

HD DVD -videolevy

Kontrollikenttää 007 käytetään kuten DVD-levyissä (lukuun ottamatta kontrollikentän 007 merkkipaikkaa 04 Videojärjestelmä, jonka arvo on "z : muu").

LD-videolevy

Kontrollikenttää 007 käytetään kuten DVD-levyissä (lukuun ottamatta kontrollikentän 007 merkkipaikkaa 04 Videojärjestelmä, jonka arvo on "g : optinen videolevy, laserdisc").

Verkkovideo

Kontrollikenttiä 007 tarvitaan kaksi eli vähintään: 007 (V) videotallenteen mukaiset merkkipaikat: 00 Aineistoluokka (s : videotallenne) ja 01 Erityismääre (z - muu) sekä 007 (C) elektronisen aineiston mukaiset: merkkipaikat: 00 Aineistoluokka (c - elektroninen aineisto), 01 Erityismääre (r - suorakäyttö, online)

Moniviestimet

Kontrollikentässä 007 käytetään merkkipaikkoja 00 Aineistoluokka (o : moniviestin) ja 01 Erityismääre (u : määrittelemätön). Tee lisäksi jokaiselle aineistotyypille oma 007-kenttä!

Osakohdeluettelointi: Kontrollikentässä 007 käytetään merkkipaikkoja 00 Aineistoluokka (o : moniviestin) ja 01 Erityismääre (u : määrittelemätön). Osakohteet koodataan kulloisenkin aineistotyypin mukaan.

008 - Informaatiokoodit  (ET)

008-koodit suositellaan merkittäväksi mahdollisimman tarkkaan, koska niistä on hyötyä rajauksissa, hauissa, tilastoissa, kokoelmien kartoittamisessa, myöhemmissä konversioissa jne. 

Ellei 008-koodia voida merkitä, suositellaan käytettäväksi koodia | = ei koodattu (täyttömerkki) mieluummin kuin tyhjää (#).

mp. 06 Julkaisuajan tyyppi / Julkaisun tila

Luokittelee merkkipaikkoihin 008/07-10 (Julkaisuvuosi 1) ja 008/11-14 (Julkaisuvuosi 2) merkittävien julkaisuaikojen tyypin. Koodi valitaan samalla, kun määritellään sopivat vuodet merkkipaikkoihin 008/07-14.  Vuosiluvut vastaavat kentän 264 vaihtoehtoja.

mp. 07-10 Julkaisuvuosi 1 ja mp. 11-14 Julkaisuvuosi 2

Julkaisuvuodet merkitään kuten MARC 21 -formaatin esimerkeissä.

mp. 15-17 Maakoodi

Käytetään aina maakoodia, ei osavaltiokoodia. Maakoodit merkitään nykyisten valtionrajojen mukaan. Esimerkiksi Neuvostoliiton aikaan Viron alueella julkaistun teoksen maakoodiksi tulee luetteloitaessa Viron maakoodi. 

mp. 18-19 Musiikinlaji

Kenttää suositellaan käytettäväksi soveltuvin osin. Ellei sopivaa koodia löydy, käytetään "|| : ei koodattu". Lista musiikinlajeista.

mp. 20 Nuottijulkaisun tyyppi

Nuottiaineistoissa valitaan sopiva arvo. Suomalaisessa kuvailussa ei käytetä arvoa "k" = laulupartituuri. Äänitteissä arvona on  aina "n" = soveltumaton. Lista nuottijulkaisutyypeistä.

mp. 21 Äänet

Nuottiaineistoissa valitaan sopiva arvo, äänitteissä arvona aina "n : soveltumaton". Lista äänistä.

mp. 22 Kohderyhmä

Kohderyhmä eritellään, kun se ilmenee aineistosta (esim. koulujen oppimateriaalit), muuten valitaan "# : tuntematon tai ei eritelty".

mp. 23 Ilmiasu

Älä käytä 'ei koodattu'

Huom! arvo r (tavanomainen painojäljenne) tarkoittaa jäljennettä, esim. valokopiota, ei varsinaista painettua julkaisua

 • 008/23 = # → ei mikään seuraavista, sis.painettu
 • 008/23 = o → verkkoaineisto
 • 008/23 = a, b, c → mikrofilmi, mikrokuultokortti, mikrokortti

Jos aineisto on verkossa, on merkittävä 007/01 = r (suorakäyttö, online)
Jos aineisto on mikromuodossa, on merkittävä 007/00 = h (mikrotallenne)

mp. 24-29 Liiteaineisto 1-6

Kaikki merkkipaikat koodataan. Aakkosjärjestyksessä voidaan tallentaa kuusi eri koodia, jotka ilmaisevat äänitteen, nuottikäsikirjoituksen tai nuottijulkaisun liiteaineiston sisältöä. Jos tallennetaan vähemmän kuin kuusi koodia, koodit tasataan vasemmalle ja käyttämättömissä merkkipaikoissa on "# : ei liiteaineistoa".

mp. 30-31 Kirjallisuuslaji 1-2

Molemmat merkkipaikat koodataan: musiikkiäänitteissä sekä 30 että 31 "# : kohde on musiikkiäänite" ja nuottiaineistoissa vastaavasti sekä 30 että 31 "n : soveltumaton".

mp. 33 Transponointi ja sovitus

Merkkipaikkaa ei tarvitse käyttää.

mp. 33 Visuaalisen aineiston tyyppi  (videotallenteet) 

Käytetään soveltuvaa koodia (esim. v : videotallenne, b : moniviestin).

mp. 34 Menetelmä  (videotallenteet)

Käytetään soveltuvaa koodia. Musiikkiaineistossa ei tarvitse käyttää.

mp. 35-37 Kieli

008-kielikoodi on sama kuin ensimmäinen 041-kentän a- (tai d-) osakenttä. Poikkeuksen muodostaa koodi zxx: jos tietueen 008ssa on kielikoodi zxx (ei kielellistä sisältöä, esim. soitinmusiikki), tietueessa ei voi olla 041 a- eikä d-osakenttää. Kun kohteessa on niin paljon kieliä, ettei ole käytännöllistä luetella kaikkien kielten koodeja, voidaan käyttää koodia mul (Useita kieliä) - tätä ei kuitenkaan suositella. Kielikoodi und tarkoittaa kieltä, jota luetteloija ei kykene identifioimaan tai ihmisääntä, joka ei ole kieltä, esim. ei-kielellistä hyräilyä, joikua tai vokaliisia.

Jos aineiston kieli ei ole virallisella MARC-kielikoodilistalla, mutta kielelle kuitenkin löytyy (ISO-)koodi, niin merkkipaikkaan voidaan merkitä koodi '|||' (ei koodattu) ja 041-kenttään tarkempi koodi.

mp. 38 Muunneltu tietue

Yleensä <tyhjä> = 'ei muunneltu'

mp. 39 Luetteloiva organisaatio

Kansalliskirjasto merkitsee tähän tyhjämerkin = 'Kansallisbibliografia / Kansallisdiskografia', muut kirjastot voivat merkitä koodin c = 'Luettelointiyhteistyö'.

 • No labels