MARC 21 formaatti: Suomi | Svenska | English

800 810 811 830

Sarjalisäkirjauskentät ovat ydinelementtejä

Ydinelementit: Sarjan päänimeke, Sarjan numerointi, Alasarjan päänimeke, Alasarjan numerointi

Suomalaisten kirjastojen linjaamat ydinelementit: Sarjan ISSN-tunnus, Alasarjan ISSN-tunnus

RDA 2.12.8 Sarjan ISSN-tunnus ; 2.12.9 Sarjan numerointi ; 2.12.16 Alasarjan ISSN-tunnus ; 2.12.17 Alasarjan numerointi ;   6.2.2-6.6 Teoksen nimeke, muoto jne. ; 24.6 Osan numerointi ; 25.1 Viittauksen kohteena oleva teos

HUOM! KENTTIEN 490 JA 8XX ERO:

Kenttä 490 on kuvailutietoa ja siihen tallennetaan se sarjan nimenmuoto, joka on julkaisussa.  8XX-kentässä on sarjatietueen  kentässä 245 oleva nimekkeen muoto (= auktorisoitu muoto).


800 - Sarjalisäkirjaus - henkilönnimi (T)

Tähän kenttään merkitään henkilönnimi-alkuinen sarjalisäkirjaus. Kirjaus perustuu yleensä 490-kenttään tai huomautuskenttiin merkittyihin tietoihin. Kenttää 800 voi kuitenkin käyttää myös ilman 490-kenttää.


‡t osakentässä ei käytetä artikkelia, koska kentässä ei ole ohitusindikaattoria

‡e-osakenttää käytetään vain musiikkiaineistossa.

‡f-osakenttään merkitään julkaisusarjan alkamisvuosi (ensimmäisenä ilmestyneen osan julkaisuvuosi).

‡v-osakentän merkinnässä käytetään julkaisussa esiintyviä ilmaisuja.

‡y-tietojen provenienssi - ei vielä käytössä

Voyager-osakenttä:  

‡9 - tekijä-nimeke-kirjauksissa nimekkeen alussa oleva artikkeli (ARSCA)


ESIMERKKI

100 1# ‡a Cast, P. C., ‡e kirjoittaja.
240 10 ‡a Redeemed, ‡l suomi
245 10 ‡a Pelastettu /c  P.C. ja Kristin Cast ; suomentanut Inka Parpola.
1# ‡a Yön talo ;v 12  ‡a Cast, P. C. ‡t House of night ; ‡v 12, ‡l  suomi. ‡a Cast, P. C. ‡t Yön talo ; ‡v 12 .


Henkilönnimi-muotoiset sarjalisäkirjaukset, silloin jos aineistossa ei ole sarjamerkintää

800-kenttään voidaan merkitä henkilönnimi-alkuinen tekijä-nimeke-sarjalisäkirjaus myös silloin, kun aineistossa ei ole sarjamerkintöä, jos julkaisun tiedetään kuuluvan johonkin sarjaan (esim. romaanisarjat). Lisäkirjaus tehdään sarjan alkuperäisestä nimimuodosta. Romaanit ja niiden jatko-osat eivät aina muodosta sarjaa, ja silloin tieto teosten välisestä suhteesta tallennetaan 700-kenttään teosviittauksena.

ESIMERKKI
800 1# ‡a Hirvisaari, Laila. ‡t Imatra-sarja ; ‡v 3.

Käännösteoksissa merkitään lisäkirjaus myös julkaisun kielellä olevasta sarjasta. Eli käännösteoksissa kenttä toistetaan.

ESIMERKKI
800 1# ‡a Cabot, Meg. ‡t Princess diaries ; ‡v 1, ‡l suomi.
800 1# ‡a Cabot, Meg. ‡t Prinsessapäiväkirjat ; ‡v 1.
Suhdetermiä ei tallenneta osakenttään ‡e.

Musiikiaineistoissa tätä kenttää käytetään tyypillisesti säveltäjien kootuista teoksista.

ESIMERKKI
800 1# ‡a Sibelius, Jean, ‡e säveltäjä ‡t Teokset. ‡f 1999 ; ‡v series 1, volume 1, 1.
Musiikkiaineistossa suhdetermi tallennetaan osakenttään ‡e.810 - Sarjalisäkirjaus - yhteisönimi (T)

Tähän kenttään merkitään yhteisönnimellä alkava sarjannimi.

‡y-tietojen provenienssi - ei vielä käytössä

Voyager-osakenttä:  

‡9 - tekijä-nimeke-kirjauksissa nimekkeen alussa oleva artikkeli (ARSCA)811 - Sarjalisäkirjaus - kokouksen nimi (T)

‡y-tietojen provenienssi - ei vielä käytössä

Voyager-osakenttä:  

‡9 - tekijä-nimeke-kirjauksissa nimekkeen alussa oleva artikkeli (ARSCA)830 - Sarjalisäkirjaus - yhtenäistetty nimeke (T)

Tähän kenttään merkitään sen sarjan nimi, johon kuvailtava julkaisu kuuluu. 490-kenttään merkitään tiedot siinä muodossa kuin ne ovat kuvailtavassa julkaisussa (eli tiedot saattavat vaihdella sarjan eri osien välillä), mutta 830-kenttään tulevat tiedot sarjan kaikkien osien kesken yhtenäisellä tavalla. 830-kenttä toimii linkkinä: kun tietokannasta on löytänyt yhden osan sarjaa, pääsee 830-kentästä kaikkiin muihinkin sarjan osiin. 

Koska tiedonlähteelle ei ole asetettu rajoituksia, niin 830-kentässä ei käytetä hakasulkuja.

Jos 830-kenttä loppuu ISSN-tunnukseksen osakenttään ‡x, niin loppupistettä ei merkitä.

‡y-tietojen provenienssi - ei vielä käytössä

Esimerkkejä 

490 1# ‡a Suomen musiikkikirjastoyhdistyksen julkaisusarja, ‡x 0784-0322 ; ‡v 45
830 #0 ‡a Suomen musiikkikirjastoyhdistyksen julkaisusarja, ‡x 0784-0322 ; ‡v 45.
Sarjan nimi ja ISSN-tunnus julkaisussa ohjeellisessa muodossa


490 1# ‡a Suomen musiikkikirjastoyhdistyksen julkaisuja, ‡x 0784-0322 ; ‡v 44
830 #0 ‡a Suomen musiikkikirjastoyhdistyksen julkaisusarja, ‡x 0784-0322 ; ‡v 44.
Sarjan nimi julkaisussa poikkeaa ohjeellisesta muodosta


490 1# ‡a Publications of the Dept. of Church Music / Sibelius Academy, ‡x [0787-7838] ; ‡v 26
830 #0 ‡a Kirkkomusiikin osaston julkaisuja, ‡x 0787-7838 ; ‡v 26.
Sarjan nimi kirjoitettu eri kielellä julkaisuun kuin millä sarjan nimi tavallisesti kirjoitetaan, eikä ISSN-tunnusta ole luetteloitavassa julkaisussa


490 1# ‡a Europäische Hochschulschriften. Reihe XXXVI, Musikwissenschaft, ‡x 0721-3611 ; ‡v Bd. 94 = ‡a Publications universitaires européennes. Série XXXVI, Musicologie ; ‡v vol. 94 = ‡a European university studies. Series XXXVI, Musicology ; ‡v vol. 94
830 #0 ‡a Europäische Hochschulschriften. ‡n 36, ‡p Musikwissenschaft, ‡x 0721-3611 ; ‡v 94.
Sarjan tiedot on ilmoitettu julkaisussa usealla kielellä


Esimerkki. Sarjalisäkirjauksen muodostaminen

Fennican sarja-aineiston tietue:
022 0# ‡a 2343-3213 ‡2 a
222 #0 ‡a Turun Yliopiston julkaisuja. Sarja D, Medica. Odontologica ‡b (Verkkoaineisto)
245 00 ‡a Turun yliopiston julkaisuja. ‡n Sarja D, ‡p Medica. Odontologica = ‡b Annales Universitatis Turkuensis. ‡n Ser. D.
338 ## ‡a verkkoaineisto ‡b cr ‡2 rdacarrier
362 0# ‡a Osa 778-

Josta saadaan sarjalisäkirjauksen muodostamiseen: 830 #0 ‡a Turun yliopiston julkaisuja. ‡n Sarja D, ‡p Medica. Odontologica, ‡x 2343-3213 ; ‡v osa <ddd>.

  • Päänimeke 245‡anp → 830‡anp: Turun yliopiston julkaisuja. Sarja D, Medica. Odontologica
  • ISSN 022 → 830‡x: 2343-3213
  • Numerointikaava 362 → 830‡v: osa <ddd>


Esimerkki. Sarjalisäkirjauksen muodostaminen, kun aineistossa olevat tiedot ovat virheellisiä

Verkkoaineistossa:
PTT julkaisuja 21
PTT Publications 21
ISSN 1796-4768 (PDF)

Fennican lehtitietue
007 cr
022 1796-4768 ← (tick) ISSN täsmää
245 Pellervon taloudellisen tutkimuslaitoksen julkaisuja ← (error) nimeke ei täsmää
362 19-20. ← (error) numerointi ei täsmää
785 00 ‡t PTT julkaisuja ‡c (Verkkoaineisto) ‡x 2489-9739 (ind2=0 seuraaja)
ISSN on sama, mutta nimeke ja numerointitieto eivät täsmää aineistossa oleviin

Fennican lehtitietue, seuraaja
007 cr
020 2489-9739 (error)
245 PTT julkaisuja (tick)
362 21- (tick)
ISSN on eri kuin aineistossa, mutta nimeke ja numerointi täsmäävät

Tämän perusteella aineistossa oleva ISSN on väärin, mutta nimeke ja numerointi oikein. Kuvailuun merkitään
490 1# ‡a PTT publications, ‡x 1796-4768 ; ‡v 21
500 ## ‡a Oikea ISSN-tunnus: 2489-9739.
830 #0 ‡a PTT julkaisuja, ‡x 2489-9739 ; ‡v 21.
Tässä 490 kenttään valikoituu englanninkielinen sarjan päänimeke, sillä aineiston pääsisältö on englanninkielinen  • No labels