Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

MARC 21 formaatti: Suomi | Svenska | English

760 762 765 767 770 772 773 774 775 776 777 780 785 786 787 790

MARC 21:ssä linkkikenttiä 760-789 voidaan käyttää kaikkien aineistojen yhteydessä, ei vain sarja-aineiston kuvailussa.760 - Linkkikenttä - pääsarja (T)

‡c - Osakenttään merkitään lisäys, jonka avulla kaksi samannimistä sarja-aineistoa voidaan erottaa toisistaan (ks. kenttä 222). Tavallisesti lisäys on julkaisupaikka. Jos sekin on sama, merkitään lisäksi ensimmäinen julkaisuvuosi.762 - Linkkikenttä - alasarja (T)765 - Linkkikenttä - alkukielinen julkaisu (T)

Kun sarja-aineisto on käännös toisesta julkaisusta, merkitään alkuperäisen julkaisun nimeke kenttään 765.

MARC 21 -formaatin mukaisesti alkuperäisen sarja-aineiston nimeke tallennetaan kenttään 130.767 - Linkkikenttä - käännös (T)

Kun aineisto ilmestyy myös käännettynä toiselle kielelle, käännöksen nimeke voidaan merkitä kenttään 767.770 - Linkkikenttä - suplementti/erikoisnumero (T)

Kenttään 770 merkitään sarja-aineiston jatkuvasti ilmestyvä suplementtijulkaisu tai sisäliite.772 - Linkkikenttä - suplementin pääjulkaisu (T)

Kenttään 772 merkitään suplementin tai sisäliitteen pääjulkaisu.773 - Linkkikenttä - emokohde (T)

Kenttään 773 merkitään emojulkaisun (aikakauslehti, äänite, nuottijulkaisu, kokoomateos tms.) tiedot.

Suositus kentän osakentiksi musiikkiaineistossa:

w Linkki emoon ‡t Nimeke / tekijät (emon 245 a, b, n, p ja c) . - ‡d Julkaisutiedot. - ‡h Fyysinen kuvailu. -  ‡o/‡z tuotetunnus tai standardinumero. - ‡g sijainti

Esimerkki
w Linkki ‡t Guitar heroes. - ‡d Espoo : SONY BMG Music Entertainment (Finland), ℗ 2007. - ‡h 1 CD-äänilevy. - ‡o Epic 88697185012. - ‡g Levy 2, raita 1

Suositellaan, että emon 100-kenttää ei merkitä tähän.  Emon hakutiedot voivat muuttua, eivätkä järjestelmät ainakaan tällä hetkellä päivitä osakohteiden linkkejä automaattisesti.  773-kenttä on linkkikenttä, ei emon hakukenttä.774 - Linkkikenttä - osakohde (T)775 - Linkkikenttä - muu painos (T)

Kenttään merkitään tiedot muista painoksista tai versioista.
Kyseessä on horisontaalinen suhde kahden eri ekspression tai kahden eri manifestaation välillä esimerkiksi:

  • uuden version suhde aiempaan versioon ja vastavuoroisesti suhde aiemmasta versiosta uuteen versioon
  • näköispainoksen ja näköispainoksen perustana olevan alkuperäisen julkaisun suhteet
  • saman aikaan ilmestyvien erikielisten versioiden suhteet, silloin kun aineistot eivät ole toistensa käännöksiä

Ekspressio - Ekspressio, uudistettu painos

Uudistettu versio ilmestyy eri nimekkeellä (teos on sama kuin aiemmassa versiossa)

100 1# ‡a Mäkelä, Janne, ‡e kirjoittaja. ‡0 (FIN11)000127059
240 10 ‡a Kansainvälisen populaarimusiikin historiaa
245 10 ‡a Pophistoria : ‡b kuinka musiikki muutti maailman / ‡c Janne Mäkelä.
250 ## ‡a [Uudistettu ja päivitetty painos].
775 08 ‡i Uudistetun version perustana: ‡a Mäkelä, Janne, 1965- ‡t Kansainvälisen populaarimusiikin historiaa. ‡d [Helsinki] : Suomen jazz & pop arkisto, 2011 ‡z 9789526740126
240-kentässä teos, joka sisältyy tähän manifestaatioon
775-kentään merkitään kuvailtavan manifestaation suhde aiempaan versioon (manifestaatioon)

Vastavuoroinen suhde aiemmin ilmestyneen julkaisun kuvailussa:
100 1# ‡a Mäkelä, Janne, ‡e kirjoittaja. ‡0 (FIN11)000127059
245 10 ‡a Kansainvälisen populaarimusiikin historiaa / ‡c Janne Mäkelä.
775 08 ‡i Uudistettu versio: ‡a Mäkelä, Janne, 1965- ‡t Pophistoria : kuinka musiikki muutti maailman. ‡d Riihimäki : Klaava Media, 2014 ‡z 9789527074190
HUOM! 775‡t-osakentässä voi käyttää muuta nimeketietoa

Näköispainos

Manifestaatio - manifestaatio (RDA J.4.2 Vastaava manifestaatio)

ESIMERKKI

100 1# ‡a Olki, Mary, ‡e kirjoittaja.
245 10 ‡a Suomalaisia sukkia ja muita neuletöitä / ‡c Mary Olki.
250 ## ‡a Näköispainos, 2. painos.
264 #1 ‡a Porvoo ; ‡a Helsinki : ‡b Werner Södeström Osakeyhtiö, ‡c [2008]
300 ## ‡a 73 sivua : ‡b kuvitettu ; ‡c 25 cm
534 ## ‡p Alun perin julkaistu: ‡c 1948.
775 08 ‡i Näköispainoksen alkuperä: ‡a Olki, Mary. ‡t Suomalaisia sukkia ja muita neuletöitä. ‡d Porvoo ; Helsinki : Werner Södeström Osakeyhtiö, [1948] ‡h 73 sivua : kuvitettu ; 25 cm

Vastavuoroinen suhde alkuperäisen julkaisun kuvailussa:
100 1# ‡a Olki, Mary, ‡e kirjoittaja.
245 10 ‡a Suomalaisia sukkia ja muita neuletöitä / ‡c Mary Olki.
264 #1 ‡a Porvoo ; ‡a Helsinki : ‡b Werner Södeström Osakeyhtiö, ‡c 1948.
300 ## ‡a 73 sivua : ‡b kuvitettu ; ‡c 25 cm
775 08 ‡i Näköispainos (manifestaatio): ‡a Olki, Mary. ‡t Suomalaisia sukkia ja muita neuletöitä. ‡d Porvoo ; Helsinki : Werner Södeström Osakeyhtiö, [2008]  ‡h 73 sivua : kuvitettu ; 25 cm ‡z 9789510349595

Samaan aikaan julkaistavat kieliversiot, jotka eivät ole toistensa käännöksiä

ESIMERKKI

110 1# ‡a Suomi. ‡b Liikenne- ja viestintäministeriö, ‡e kirjoittaja.
245 10 ‡a Suomen ja Norjan välisen Jäämeren radan selvitystyöryhmän loppuraportti.
264 #1 ‡a Helsinki : ‡b Liikenne- ja viestintäministeriö, ‡c 2019.
775 08 ‡i Julkaistu myös englanniksi: ‡t Final report of the Joint Working Group Between Finland and Norway on the Arctic Railway ‡z 9789522435644
775 08 ‡i Julkaistu myös pohjoissaameksi: ‡t Oktasaš suopmelaš-norgalaš jiekŋameara ráŧi čielggadanbargojoavku ‡z 9789522435637
775 08 ‡i Julkaistu myös koltansaameksi: ‡t Lääʹddjânnam da Taar kõskksa Jiõŋŋmiâr ǩeäin čiõlǥtõsäʹrttel loppraportt ‡z 9789522435651776 - Linkkikenttä - toinen ilmiasu (T)

Kenttään 776 voidaan merkitä kuvailtavan kohteen muuta ilmiasua edustavat, yleensä samannimiset rinnakkaisjulkaisut.  Kenttää käytetään sekä monografioissa että sarja-aineistossa.  Kenttään 530 voidaan merkitä huomautus julkaisun ilmestymisestä toisessa ilmiasussa. Kenttää toistetaan, kun ilmiasuilla on eri ISBN-tunnukset.

Vaikka formaatin hengen mukaista on käyttää linkkikenttää vain silloin, kun molemmista ilmiasuista on olemassa oma kuvailu, voidaan kenttää käyttää, kun tarvittavat tiedot toisesta ilmiasusta on käytettävissä. Esim. poimintaluetteloinnissa kenttää ei tarvitse poistaa, vaikka toista ilmiasua ei olisikaan. Katso myös kenttä 856. 

Osakenttä i: Käytetään suomenkielisiä ilmauksia Painettu ja Verkkoaineisto. Poimituissa tietueissa olevia ilmauksia ei tarvitse kääntää. Tiedostomuotoa ei merkitä.

Osakenttä ‡z: ISBN-tunnus suositellaan merkittäväksi ilman väliviivoja. 10- ja 13-numeroiset, samat ISBN-tunnukset merkitään toistamalla z-osakenttää.

ESIMERKKI
776 08 ‡i Print version: ‡a Semenova, Maria G. ‡t Biopolymers in food colloids. ‡d Leiden ; Boston : Brill, 2010 ‡z 9789004171862
776 08 ‡i Verkkoaineisto: ‡z 9789004258457
776 08 ‡i Verkkoaineisto (yhteenveto-osa): ‡z 9789514493331
776 08 ‡i Painettu: ‡z 9518826536 ‡z 9789518826531

245 00 ‡a Applied Economic Perspectives and Policy. 
776 08 ‡i Painettu: ‡t Applied Economic Perspectives and Policy ‡x 2040-5790
Elektronisen ja painetun julkaisun suhde (sarja-aineisto)

Jäljenteet

Manifestaatio - Manifestaatio, elektroninen jäljenne (RDA J.4.2 Vastaava manifestaatio)

ESIMERKKI
100 1# ‡a Forstén, T. K.,  ‡e kirjoittaja.
245 10 ‡a Muutamia tulevaisuuden suunnitelmia sairaiden eläinten hoidossa vallitsevien epäkohtien poistamiseksi /  ‡c kirjoittanut T.K. Forstén.
264 #1 ‡a Mikkeli :  ‡b Kansalliskirjasto, Digitointi- ja konservointikeskus,  ‡c 2012.
300 ## ‡a 1 verkkoaineisto (8 sivua)
776 08 ‡i Digitoitu manifestaatiosta:  ‡a Forstén, T. K.  ‡t  Muutamia tulevaisuuden suunnitelmia sairaiden eläinten hoidossa vallitsevien epäkohtien poistamiseksi.  ‡d Hämeenlinna : Suomen eläinsuojeluyhdistys, 1922.  ‡h 8 sivua.  ‡k Suomen eläinsuojeluyhdistyksen julkaisuja ; n:o 55
856 40 ‡u http://urn.fi/URN:NBN:fi-fd2012-pp00000675
Painetusta julkaisusta digitoitu jäljenne
Esimerkissä täysin rakenteistettu ja tarkka 776-kenttä

130 0# ‡a Tampere (elokuva : 1964)
245 10 ‡a Tampere / ‡c käsikirjoitus, ohjaus, selostus: Matti Kassila ; tuotanto: Elokuvavalmistamo Oy Opus.
776 08 ‡i Digitoitu manifestaatiosta: ‡t Tampere. ‡d Tampere : Tampereen tietoverkko, 1989. ‡h 1 videokasetti
DVD-levylle tehty kopio VHS-tallenteesta

 


777 - Linkkikenttä - kanssajulkaisu (T)

Voidaan käyttää kääntölehtien ja kääntökirjojen luetteloinnissa, jos erikseen luetteloidut julkaisut halutaan linkata yhteen.780 - Linkkikenttä - edeltäjä (T)

Kenttään 780 merkitään julkaisun aikaisempi nimeke. Jos sarja-aineistolla on useita nimenmuutoksia, merkitään vain viimeisin nimeke. Jos useita julkaisuja on yhdistynyt yhdeksi uudeksi (2. indik. arvo 4), tallennetaan kunkin samanaikaisen sarja-aineiston nimekkeet kenttää 780 toistaen.

2. indikaattorin arvoihin 0-6 liittyvät tekstit kuvaavat sitä suhdetta, mikä kenttään 245 tallennetulla sarja-aineistolla on edeltävään tai edeltäviin julkaisuihin.

RDA:n suhdetermejä ei toistaiseksi käytetä, formaatin indikaattorit riittävät.785 - Linkkikenttä - seuraaja (T)

Kenttään 785 merkitään sen julkaisun nimeke, jolla luetteloitava julkaisu jatkaa ilmestymistään. Peräkkäisistä muutoksista merkitään vain välitön seuraaja. Jos julkaisu on jakaantunut useaksi julkaisuksi (2. indik. arvo 6), kunkin seuraajan nimeke merkitään omaan 785-kenttäänsä. Näin tehdään myös silloin, kun julkaisu jakaantuu useiksi alasarjoiksi.

2. indikaattorin arvoihin liittyvät tekstit kuvaavat sitä suhdetta, mikä kenttään 245 tallennetulla sarja-aineistolla on seuraavaan tai seuraaviin julkaisuihin.

RDA:n suhdetermejä ei toistaiseksi käytetä, formaatin indikaattorit riittävät.786 - Linkkikenttä - tietolähde (T)787 - Linkkikenttä - määrittelemätön suhde (T)

Kenttää 787 käytetään silloin, kun julkaisu liittyy läheisesti toiseen julkaisuun, mutta mikään muu linkkikenttä ei sovellu kahden julkaisun välisen suhteen kuvaamiseen.

MARC 21 -konversiossa ARTOssa käytetty kenttä 560 eli "Huomautus arvostellusta teoksesta ja sen tekijöistä osakohteita varten" konvertoitiin tähän. Osakenttään ‡i tulee tällöin näyttöteksti 'Arvosteltu teos: '.

Linkkikenttää 787 käytetään silloin kun joko painettu tai elektroninen versio on päivittyvä. Jos molemmat ilmiasut ovat päivittyviä, niin käytetään kenttää 776.

Esimerkki

Painettu aineisto (kirja)Verkkoaineisto (päivittyvä)
245 10  ‡a Työaikalaki / ‡c Markus Äimälä. 245 10  ‡a Työaikalaki / ‡c Markus Äimälä.
250 ## ‡a 5. uudistettu painos.
264 #1 ‡a Helsinki : ‡b Sanoma Pro, ‡c 2012. 264 #1 ‡a Helsinki : ‡b Sanoma Pro, ‡c 2002-
300 ## ‡a 253 sivua ; ‡c 24 cm. 300 ## ‡a 1 verkkoaineisto.

310 ## ‡a Epäsäännöllinen
490 0#  ‡a Praktika

500 ## ‡a Päivittyvä.Tämän teoksen viimeisin päivitys on tehty v. 2012.
530 ## ‡a Julkaistu myös päivittyvänä verkkoaineistona. 530 ## ‡a Julkaistu myös päivittymättömänä painettuna julkaisuna.

588 ## ‡a Kuvailu päivitetty 30.8.2013.
787 08 ‡i Verkkoaineisto (päivittyvä): ‡a Äimälä, Markus. ‡t Työaikalaki. ‡d Helsinki : Sanoma Pro, 2002- ‡z 9789510270059 787 08 ‡i Painettu (ei päivittyvä): ‡a Äimälä, Markus. ‡t Työaikalaki. ‡b 5. uudistettu painos. ‡d Helsinki : Sanoma Pro, 2012. ‡k Praktika ‡z 9789526306643


 


790 - Linkkikenttä - Voyager-kenttä (T)

Ensimmäinen indikaattori = määrittelemätön
Toinen indikaattori = määrittelemätön

Osakentät:
‡a - Linkkitieto
‡x - järjestys

Käytetty VTLS-aikana Linnea-kirjastojen tietokannoissa. Kentällä on edelleen merkitystä joidenkin tietokantojen osakohdelinkityksessä.
  • No labels