MARC 21 formaatti: Suomi | Svenska | English

300 306 307 310 321 335 336 337 338 340 341 342 343 344 345 346 347 348 351 352 353  355 357 362 363 365 366 370 377 380 381 382 383 384 385 386 387 388


300 - Ulkoasutiedot (T)

Indikaattorit: Molemmat indikaattorit ovat määrittelemättömiä.

Osakenttäkoodit (lyhennetty lista):
‡a - Laajuus tai kesto (T)
‡b - Muut fyysiset yksityiskohdat (ET)
‡c - Mitat (T)
‡e - Liiteaineisto (ET)
‡f - Yksikön tyyppi (T)
Termejä kuten sivua, volyymia, laatikkoa.
‡g - Yksikön koko (T)
Osakenttään ‡f merkityn yksikön koko. Osakenttä ‡g on toistettavissa, kun halutaan antaa kokotietoja useassa muodossa.
‡3 - Aineiston osa, jota tiedot koskevat (ET)

Kenttään merkitään kuvailun kohteen fyysiset ominaisuudet: laajuus/kesto, mitat yms. yksityiskohdat ja liiteaineistot. Kenttää ei tavallisesti käytetä osakohteissa.

Osakenttäjärjestys: ‡a laajuus : ‡b kuvitus ; ‡c koko + ‡e liiteaineisto ‡f yksikön tyyppi ‡g yksikön koko

‡a - Laajuus tai kesto

Manifestaatio ; RDA 3.4 Laajuus
Ydinelementti: Laajuus on ydinelementti ainoastaan silloin, kun aineisto on täydellinen tai jos sen koko laajuus tiedetään. Osayksiköiden laajuudet merkitään vain jos ne ovat helposti todennettavissa ja niitä pidetään tärkeinä tunnistamisen tai valinnan kannalta.

Ekspressio ; RDA 7.22 Kesto
Suomalaisten kirjastojen linjaus: Lisäydinelementti

Manifestaation laajuus merkitään ilmoittamalla yksiköiden määrä arabialaisin numeroin, yksikkö ja osayksiköiden määrä. Yksiköstä käytetään soveltuvaa termiä kohdan 3.3.1.3  tallennetyyppien luettelosta tai Metatietosanastosta. Yksikkö merkitään osakenttään ‡a kun kuvaillaan kartta-aineistoa, musiikkia, visuaalista aineistoa tai elektronista aineistoa. Osayksiköt merkitään kaarisuluissa yksikköä kuvaavan termin jälkeen (esim. arkit, lehdet, kuvat, minuutit, osat, palat tai sivumäärät). Yksiosaisia painettuja tekstimanifestaatiota kuvailtaessa aineiston yksikön sijaan merkitään osayksikköjen määrä, esimerkiksi painetussa tekstiaineistossa sivumäärä. Eri tallennetyypit (esim. moniviestimissä) merkitään toistamalla 300 kenttää. 

Laajuus ilmoitetaan käyttämällä avattuja muotoja sekä liitteessä B lueteltuja lyhenteitä.  

Laajuus merkitään sivuina, jos lehdet on painettu molemmin puolin, ja lehtinä, jos lehdet on painettu yhdelle puolelle. Jos aineisto koostuu useasta niteestä, merkitään niteiden lukumäärä.

Jos manifestaatiossa ei ole sivunumerointia, niin sivujen, lehtien tai palstojen määrä lasketaan/arvioidaan nimiösivusta tai sen vastineesta alkaen viimeiselle sivulle tai muita kommentteja sisältäville sivuille (esim. selostusteksti, sisällysluettelo jne.) saakka. Tyhjiä sivuja ja mainossivuja ei lasketa mukaan. Laskettujen sivujen lukumäärän jälkeen merkitään ilmaisu numeroimaton(ta) sivu(a). Arvioitujen sivujen lukumäärä merkitään antamalla arvioitu sivujen, lehtien tai palstojen määrä, jota edeltää sana noin.

ESIMERKKI. Sivunumeroimattoman manifestaation sivujen merkitseminen laskemalla ja arvioimalla
300 ## ‡a 93 numeroimatonta sivua  ← laskettu
300 ## ‡a noin 600 sivua  ← arvioitu

Jos manifestaatio koostuu sekä numeroiduista että numeroimattomista jaksoista, lehdistä tai palstoista, numeroimattomia jaksoja ei huomioida, paitsi jos a) numeroimaton jakso muodostaa oleellisen osan manifestaatiosta tai b) numeroimattomaan jaksoon kuuluu sivuja jne. joihin viitataan huomautuksissa. Kun merkitään numeroimattomia jaksoja, ilmoitetaan joko a) tarkka määrä (jos määrä on helposti todennettavissa) jota seuraa ilmaus numeroimatonta sivua tms. tai b) arvioitu määrä, jota edeltää sana noin

ESIMERKKI. Sivunumeroiduista ja numeroimattomista jaksoista koostuvan manifestaation sivujen merkitseminen laskemalla ja arvioimalla
300 ## ‡a 33 lehteä, 31 numeroimatonta lehteä  ← laskettu
300 ## ‡a 8, vii, noin 300, 73 sivua  ← arvioitu

Jos manifestaation sivunumerointi tms. on monimutkainen tai epäsäännöllinen, merkitään sivujen, lehtien tai palstojen määrä käyttämällä jompaa kumpaa seuraavista tavoista: a) merkitään sivujen, lehtien tai palstojen kokonaismäärä (tyhjät ja ilmoituksia sisältävät sivut sekä muu epäoleellinen materiaali jätetään huomioimatta), jonka jälkeen seuraa ilmaus useina numerointijaksoina tai b) merkitään pääjakson sivujen, lehtien tai palstojen määrä ja lisätään jäljelle jäävien numeroitujen tai numeroimattomien jaksojen kokonaissivumäärä.

ESIMERKKI. Monimutkaisen sivunumeroinnin merkitseminen; molemmissa esimerkeissä 1000 sivua
1000 sivua useina numerointijaksoina  ← (a)
560, 223 sivua, 217 sivua useina numerointijaksoina  ← (b)

Sivumäärän ilmoittamisen erityistapauksia:

 • Verkkoaineiston laajuudeksi merkitää aina '1 verkkoaineisto'. Jos verkkoaineisto vastaa muodoltaan painettua tekstiä, käsin kirjoitettua tai graafista aineistoa (esimerkiksi PDF), niin osayksiköt lasketaan kuten ko. aineistotyypeissä tehtäisiin. PDF-lukuohjelman ilmoittamaaa sivumäärää ei koskaan merkitä sellaisenaan kuvailuun. Vähintään päänumerointijakso merkitään. Kun yksikön tyyppiä on käytetty, laajuus tai kesto merkitään sulkuihin.  Muulloin laitetaan julkaisun viimeksi numeroitu sivu. Jos sivua ei voi laskea (esimerkiksi EPUB), merkitään laajuuksi vain '1 verkkoaineisto'

 • Kun luetteloidaan kopiota, jossa sivut on pienennetty, merkitään alkuperäisen sivumäärä kenttään 300 ja kentän 500 huomautukseen, että sivut on pienennetty.

Laajuuden yksikön termejä Metatietosanastosta (lista ei ole täysin kattava):

 • nuottijulkaisut: johtostemma, kuoropartituuri, laulunopas, partiselli, partituuri, partituurin tiivistelmä, pianopartituuri, pienoispartituuri, soitonopas, soolopartituuri, sävelmäkokoelma, sävelmänuotinnos, teorianopas, stemma
 • äänitteet: C-kasetti, CD-äänilevy, DAT-kasetti, DCC-kasetti, DVD-äänilevy, MD-äänilevy, SACD-äänilevy, äänikela, äänilevy.
 • videotallenteet: DVD-videolevy, laservideolevy, videokasetti, Blu-ray-videolevy
 • verkkolehdet, verkkokirjat: verkkoaineisto

Äänitteen kokonaiskesto merkitään julkaisussa ilmoitetulla tarkkuudella. Jos kokonaiskestoa ei ole merkitty julkaisuun, kesto voidaan 1) laskea yhteen julkaisussa ilmoitetuista teosten tai raitojen kestoista, 2) ottaa esim. CD-soittimen laskurista, 3) arvioida. Kokonaiskesto ilmoitetaan muodossa "45 min 10 s" tai tarvittaessa arvioinneissa esim. "noin 30 min". Jos julkaisu koostuu esim. useammasta levystä, kenttään merkitään levykohtaiset kokonaiskestot pilkulla erotettuina.  Äänikirjoissa suositellaan levykohtaisten kestojen sijaan kokonaiskestoa muodossa "4 h 30 min".

ESIMERKKI

Painettu kirja
300 ## ‡a 350 sivua
300 ## ‡a 245, 25 sivua
300 ## ‡a x, 250 sivua
300 ## ‡a 378 sivua, 8 numeroimatonta kuvasivua
300 ## ‡a 120 sivua, 6 numeroimatonta sivua
300 ## ‡a vii, 51 sivua, 35 sivua useina numerointijaksoina : ‡b kuvitettu ; ‡c 25 cm

Moniosaisen teoksen kuvailu yhtenä kokonaisuutena:

 • Jos moninidoksisen julkaisun sivunumerointi on jatkuva osasta toiseen, lisätään sivujen määrä kaarisulkeissa nidosmäärää osoittavan merkinnän jälkeen 
  • ESIMERKKI: 300 ## ‡a 3 nidettä (894 sivua)
 • Jos moninidoksisen julkaisun sivunumerointi ei ole jatkuva, lisätään sivujen määrät kaarisulkeissa nidosten lukumäärän perään
  • ESIMERKKI: 300 ## ‡a 3 nidettä (x, 110; iii, 153; v, 173 sivua)

Videotallenne
300 ## ‡a 1 videokasetti
300 ## ‡a 1 DVD-videolevy
(2 h 45 min)

Moniviestin
300 ## ‡3 Nide ‡a 1 nide (99 sivua)
300 ## ‡3 CD-äänilevy ‡a 1 CD-äänilevy (61 min 44 s)

300 ## ‡3 Nide ‡a 1 nide (38 sivua) : ‡b kuvitettu ; $c 21 cm
300 ## ‡3 CD-äänilevy ‡a 1 CD-äänilevy (65 min 49 s)

Verkkokirja
300 ## ‡a 1 verkkoaineisto (656 sivua)

Nuottijulkaisu
300 ## ‡a 1 pienoispartituuri (22 sivua)
300 ## ‡a 1 soitonopas (vi, 310 sivua)
300 ## ‡a 1 soolonuotti (36 numeroimatonta sivua)
300 ## ‡a 4 stemmaa (11, 11, 11, 11 sivua)

Äänite
300 ## ‡a 1 CD-äänilevy (34 min)
300 ## ‡a 2 CD-äänilevyä (53 min 38 s, 66 min 1 s)
300 ## ‡a 1 C-kasetti (n. 30 min)

‡b - Muut fyysiset yksityiskohdat (ohje päivitetty 11/2022)

Manifestaatio  RDA 3.16 Äänen ominaisuudet

Ekspressio RDA 7.15 Kuvitus
Suomalaisten kirjastojen linjaukset: Lisäydinelementti kuvateoksissa

Ekpressio, RDA 7.17 Värisisältö

Kenttään voidaan merkitään esimerkiksi kuvasisältö, värillisyys ja tieto äänestä.

Kuvasisältö

Ekspressio RDA 7.15 Kuvitus
Suomalaisten kirjastojen linjaukset: Lisäydinelementti kuvateoksissa

Jos sisällössä on yksikin kuva, merkitään kuvitettu. Kuvitettua nimiösivua, kansien tai irtopäällysten kuvitusta ei merkitä kuvituksena.

Jos julkaisu koostuu kokonaan kuvista, siitä tehdään merkintö

Esimerkki
500 ## ‡a Tekstitön kirja.  

Taulukoita, jotka sisältävät pelkkiä sanoja ja/tai numeromuotoista dataa, ei merkitä kuvitussisällöksi.

Kuvitussisällön termit. Termejä löytyy myös Metatietosanastosta, ks. kuvasisältö

 • kuvitettu
 • faksimilejäljennöksiä
 • illuminointeja
 • kaavioita
 • karttoja
 • lomakkeita
 • muotokuvia
 • otoksia
 • sukutauluja
 • suunnitelmia   (sisältää mm. asemakaavat)
 • vaakunoita
 • valokuvia
 • nuotteja   (Huom. suomalainen lisäys kuvitustermeihin)

Tieto voidaan tarvittaessa antaa tarkemassa muodossa: 1 kuva, 15 kuvaa jne.

Aikaisemmin käytössä olleita ja/tai ISBD termejä, joita ei saa enää RDA-kuvailussa käyttää:

 • asemakaavoja
 • diagrammeja   (Huom. voidaan käyttää kartta-aineiston laajuuden merkitsemiseen)
 • kohokuvia
 • mallinäytteitä
 • pohjapiirustuksia
 • taulukoita

Värisisältö

(ekpressio, RDA 7.17)

Värisisältö merkitään, jos sitä pidetään tärkeänä tunnistamisen tai valinnan kannalta. 

Värillisyydestä käytettävät termit, ks. myös Metatietosanasto

 • monivärinen
 • mustavalkoinen
 • värillinen
 • yksivärinen (musta, valkoinen, yksivärinen mustan sävy, yksivärinen valkoisen sävy sekä yksiväriset harmaan sävyt)

Värillisyys - kirjat ja kartat

Kuvien värillisyydestä (RDA 7.17) ei tehdä merkintöä. Poikkeuksena kartat

Esimerkki
300 ## ‡a 1 kartta kahdessa osassa : ‡b värillinen ; ‡c 70 x 100 cm, taitettuna 24 x 12 cm

Värillisyys - videotallenteet

Videotallenteiden ohje

 • värillinen, mustavalkoinen

Esimerkkejä

300 ## ‡a 1 Blu-ray-videolevy (1 h 33 min) : ‡b värillinen, ääni
300 ## ‡a 1 Blu-ray-videolevy (4K Ultra HD) (120 min) : ‡b värillinen, ääni
300 ## ‡a 1 Blu-ray-videolevy (4K Ultra HD) (3D) (120 min) : ‡b värillinen, ääni
300 ## ‡a 1 DVD-videolevy (63 min) : ‡b mustavalkoinen, äänetön


Äänen ominaisuudet

Manifestaatio  RDA 3.16 Äänen ominaisuudet

Äänisisältö - puhe

Jos äänen laatu / äänikanavien määrä halutaan kertoa, käytetään 344-kenttää.

Äänisisältö - musiikki

300 ... $b DDD
DDD äänenlaatu, ks. https://en.wikipedia.org/wiki/SPARS_code

Äänisisältö - videotallenteet

Videotallenteiden ohje

 • ääni, äänetön
 • jos mykkäelokuvassa on musiikkisäestys, merkitään ääni

Esimerkkejä  (samat kuin videotalleinteiden värillisyydessä)

300 ## ‡a 1 Blu-ray-videolevy (1 h 33 min) : ‡b värillinen, ääni
300 ## ‡a 1 Blu-ray-videolevy (4K Ultra HD) (120 min) : ‡b värillinen, ääni
300 ## ‡a 1 Blu-ray-videolevy (4K Ultra HD) (3D) (120 min) : ‡b värillinen, ääni
300 ## ‡a 1 DVD-videolevy (63 min) : ‡b mustavalkoinen, äänetön
Elokuva on mykkäelokuva, jossa ei ole säestystäkään

‡c - Mitat (ohje päivitetty 11/2018)

Manifestaatio  RDA 3.5 Koko

Julkaisun selän korkeus voidaan merkitä. Jos koko on merkitty Melinda-tietueesen, tietoa ei saa poistaa.

Jos julkaisun leveys on suurempi kuin sen korkeus, merkitään myös leveys. Niteen korkeus merkitään senttimetreinä käyttämällä lyhennettä cm. Jos korkeus on pienempi kuin 10 senttimetriä, se merkitään millimetreinä käyttämällä lyhennettä mm. Jos niteen leveys on vähemmän kuin puolet korkeudesta tai suurempi kuin korkeus, merkitään korkeus x leveys. Arkin koko merkitään muodossa korkeus x leveys.

ESIMERKKI

300 ## ‡a 116 sivua ; ‡c 28 cm
300 ## ‡a 1 partituuri (5 sivua) ; ‡c 21 x 30 cm 

‡e - Liiteaineisto

Manifestaatio

Liiteaineisto tarkoittaa mitä tahansa kuvailun kohteesta fyysisesti erillään olevaa osaa, joka ilmestyy samaan aikaan kuvailun kohteen kanssa ja on tarkoitettu käytettäväksi kuvailun kohteen kanssa. Kenttä voi sisältää liiteaineiston kuvailua suluissa. Metatietosanastossa on valikoima käytettäviä termejä.  

Äänitteissä merkitään tieto kansitekstiä laajemmasta liitteestä.

ESIMERKKI

300 ## ‡a 271 sivua : ‡b kuvitettu ; ‡c 21 cm + ‡e 1 hinnasto
300 ## ‡a 325 sivua : ‡b kuvitettu ; ‡c 30 cm + ‡e 1 korjauslehti + 1 taitekartta
300 ## ‡a 1 CD-äänilevy (72 min 12 s) + ‡e 1 esiteliite
300 ## ‡a 2 CD-äänilevyä (79 min 14 s, 63 min 21 s) : ‡b DDD + ‡e 1 libretto (78 sivua)

‡f - Yksikkö

‡g - Yksikön koko

Jos aineisto on kotelossa ja sen mitoista halutaan tehdä merkintö, käytetään osakenttiä ‡f ja ‡g.

ESIMERKKI
300 ## ‡a 1 CD-äänilevy ‡f kotelo ‡g 19 x 14 x 2 cm
300 ## ‡a 4 nidettä (36 numeroimatonta sivua) : ‡b kuvitettu ; ‡c 13 cm ‡f kotelo ‡g 9 x 13 x 3 cm
300 ## ‡a 1 arkki : ‡b kuvitettu ; ‡c 19 x 102 cm, käärittynä 19 × 7 cm ‡f kotelo ‡g korkeus 21 cm, halkaisija 7 cm306 - Kesto (ET)

Ekspressio

Kuusi numeroa muodossa ttmmss kertovat teoksen keston. Jos kesto on vähemmän kuin yksi tunti, tunnit (tt) merkitään kahtena nollana. Jos kesto on vähemmän kuin yksi minuutti, myös minuutit (mm) merkitään kahtena nollana.

Musiikkiäänitteissä teoksen kesto pyritään merkitsemään aina koodimuotoisena. Ensisijaisena lähteenä käytetään julkaisussa ilmoitettuja tietoja. Tarvittaessa teoksen keston voi tarkistaa esim. CD-soittimen näytön avulla.

Nuottijulkaisuissa kesto merkitään vain, jos se löytyy julkaisusta.

505- ja 7XX-kentissä luetteloitujen teosten kestoja ei ilmaista 306-kentässä.

ESIMERKKI

306 ## ‡a 000433

306 ## ‡a 011242

306 ## ‡a 001000
(esim. nuottijulkaisussa merkintä "n. 10 minuuttia")

300 ## ‡a 2 CD-äänilevyä (79 min 14 s, 63 min 21 s) : ‡b DDD
306 ## ‡a 022235
(julkaisussa vain yksi teos, esim. ooppera, 306-kenttä emotietueessa)


307 - Käyttöajat jne. (T)310 - Nykyinen ilmestymistiheys (T)

RDA 2.14

Suositellaan käytettäväksi. Kenttään merkitään myös päivittyvien aineistojen päivittymistiheys. 

Termejä metatietosanastosta ja RDA-ohjeista.


321 - Aikaisempi ilmestymistiheys (T)

RDA 2.14

Suositellaan käytettäväksi. Koskee myös päivittyvien aineistojen päivittymistiheyttä.

Termejä Metatietosanastosta ja RDA-ohjeista.

Osakenttäkoodit:

‡a - Aikaisempi ilmestymistiheys (ET)

‡b - Edeltävän ilmestymistiheyden aikaväli (ET)

ESIMERKKI

321 ## ‡a Kymmenen kertaa vuodessa, ‡b 1982-1984

Jos muutoksia on ollut useita, tehdään yleinen huomautus. Kun pitäisi merkitä neljäs 321-kenttä, niin poistetaan edelliset ja merkitään "321 Ilmestymistiheys vaihtelee".

ESIMERKKI

321 ## ‡a Ilmestymistiheys vaihtelee

Kansalliskirjaston ISSN-keskus siirtää päättyneiden sarja-aineistojen ilmestymistiheyden kentästä 310 tähän kenttään.334 - Julkaisutapa (T) - Uusi kenttä Update 32 (June 2021), lisätty sovellusoppaaseen 11/2021

Määrämuotoinen tieto, joka osoittaa, ilmestyykö kuvailtava aineisto yhtenä tai useampana yksikkönä.

Indikaattorit

 • Ensimmäinen - Määrittelemätön
  • # - Määrittelemätön
 • Toinen - Määrittelemätön
  • # - Määrittelemätön

Osakenttäkoodit

 • ‡a - Julkaisutapaa kuvaava termi (ET)
  Kuvailtavan manifestaation julkaisutavan osoittava kontrolloidun sanaston termi.


ESIMERKKI

334 ## ‡a yhtenä yksikkönä ilmestyvä aineisto ‡2 rdami 

334 ## ‡a useampana yksikkönä ilmestyvä aineisto ‡2 rdami 335 - Laajennussuunnitelma (T) - Uusi kenttä Update 31 (December 2020), lisätty sovellusoppaaseen 11/2021

Teoksen sisällön laajennussuunnitelman kuvaus.

Indikaattorit

 • Ensimmäinen - Määrittelemätön
  • # - Määrittelemätön
 • Toinen - Määrittelemätön
  • # - Määrittelemätön

Osakenttäkoodit

 • ‡a - Laajennussuunnitelmaa kuvaava termi (ET)
  Merkitään kuvailtavan teoksen laajennussuunnitelma.
 • ‡b - Laajennussuunnitelmaa kuvaava koodi (ET)
  Merkitään koodi, joka kuvaa teoksen laajennussuunnitelman. Huom. Koodeja ei ole vielä määritelty, käytetään osakentän ‡a kontrolloituja termejä.
 • ‡0 - Auktoriteettitietueen kontrollinumero tai standardinumero (T)
  Ks. osakentän kuvaus Kontrolliosakentät.
 • ‡1 - Reaalimaailman kohteen tunniste (T)
  Ks. Kontrolliosakentät.
 • ‡2 - Koodin lähde (ET)
  Koodi otetaan listalta, ks. Genre/Form Code and Term Source Codes.
 • ‡3 - Aineiston osa, jota tiedot koskevat (ET)
 • ‡6 - Linkitys (ET)
  Ks. Kontrolliosakentät.
 • ‡7 - Tietojen provenienssi (T)
  Ei vielä käytössä
 • ‡8 - Linkki- ja järjestysnumero (T)
  Ks. Kontrolliosakentät.336 - Sisältötyyppi (T)

Ydinelementti ; Ekspressio ;  RDA 6.9 Sisältötyyppi

Jos kuvailtava aineisto sisältää useita sisältötyyppejä, merkitään ainoastaan sisältötyypit, jotka soveltuvat aineiston olennaisimpiin osiin (ml. pääosaan, jos sellainen on olemassa). Sisältötyypit voi merkitä haluamassaan järjestyksessä, esim. loogisessa järjestyksessä (kirja, CD-levy...). Liiteaineiston sisältötyyppiä ei yleensä merkitä. Jos liite kuvaillaan osakohteena, sisältötyyppi merkitään osakohteen kuvailuun.

Osakenttien järjestys: ‡3  ‡a  ‡b  ‡2

Käytetään valmiita termejä ja koodeja: http://www.loc.gov/standards/valuelist/rdacontent.html 

Metatietosanasto: https://finto.fi/mts/fi/page/m346

‡a - Sisältötyyppi

Sisältötyyppitermit: digitaalinen data, esitetty musiikki, kaksiulotteinen liikkuva kuva, kartografinen data, kartografinen kuva, kartografinen kolmiulotteinen kuva, kartografinen liikkuva kuva, kartografinen taktiili kolmiulotteinen muoto, kartografinen taktiili kuva, kolmiulotteinen liikkuva kuva, kolmiulotteinen muoto, liikenotaatio, nuottikirjoitus, puhe, stillkuva, taktiili kolmiulotteinen muoto, taktiili kuva,  taktiili liikenotaatio, taktiili nuottikirjoitus, taktiili teksti, teksti, tietokoneohjelma, ääni, muu, määrittelemätön

‡b - Sisältötyypin koodi

Sisältötyypin koodi merkitään aina jokaisen sisältötyypin jälkeen.   

‡a - Sisältötyyppi

‡b - Sisältötyypin koodi

‡2 - Koodin lähde

esitetty musiikki

prm

rdacontent

kaksiulotteinen liikkuva kuva

tdi

rdacontent

kolmiulotteinen liikkuva kuva

tdm

rdacontent

nuottikirjoitus

ntm

rdacontent

puhe

spw

rdacontent

stillkuva

sti

rdacontent

teksti

txt

rdacontent

äänisndrdacontent

‡2 - Koodin lähde

Sisältötyypin koodin lähteeksi merkitään rdacontent.

‡3 - Aineiston osa, jota tiedot koskevat

Osakenttään 3 merkitään aineiston osa, jota tiedot koskevat. Osakenttää käytetään silloin, kun a-osakenttään merkitty sisältötyyppi ei liity aineiston kaikkiin osiin. Osakentässä käytetään 300-kentässä olevia laajuuden yksikön tai tarvittaessa tätä tarkempia termejä.

‡7 - Tietojen provenienssi (T)

Ei vielä käytössä

Esimerkkejä

336 ## ‡a teksti ‡b txt ‡2 rdacontent

336 ## ‡a kaksiulotteinen liikkuva kuva ‡b tdi ‡2 rdacontent

336 ## ‡a esitetty musiikki ‡b prm ‡2 rdacontent

336 ## ‡a kartografinen kuva ‡b cri ‡2 rdacontent

336 ## ‡a tietokoneohjelma ‡b cop $2 rdacontent

336 ## ‡a digitaalinen data $b cod $2 rdacontent

Kuvakirja, jossa runsaasti kuvia

336 ## ‡a stillkuva ‡b sti ‡2 rdacontent
336 ## ‡a teksti b txt 2 rdacontent

Pop-up-kirja/näyttämökirja

336 ## ‡a teksti ‡b txt ‡2 rdacontent
336 ## ‡a stillkuva ‡b sti ‡2 rdacontent
336 ## ‡a kolmiulotteinen muoto ‡b dtf ‡2 rdacontent

Karttakirja

336 ## ‡a teksti ‡b txt ‡2 rdacontent
336 ## ‡a kartografinen kuva ‡b cri ‡2 rdacontent

Musiikkia ja puhetta sisältävä äänite

336 ## ‡a esitetty musiikki ‡b prm ‡2 rdacontent
336 ## ‡a puhe ‡b spw ‡2 rdacontent

Musiikkivideo

336 ## ‡a esitetty musiikki ‡b prm ‡2 rdacontent
336 ## ‡a kaksiulotteinen liikkuva kuva  ‡b tdi ‡2 rdacontent

Moniviestin sisältää kirjan ja äänitteen  

336 ## ‡3 Nide ‡a teksti ‡b txt ‡2 rdacontent
336 ## ‡3 CD-äänilevy ‡a puhe ‡b spw ‡2 rdacontent

Moniviestin sisältää kuvakirjan ja äänitteen   

336 ## ‡3 Nide ‡a teksti  ‡b txt ‡2 rdacontent
336 ## ‡3 Nide ‡a stillkuva  ‡b sti  ‡2 rdacontent
336 ## ‡3 CD-äänilevy ‡a puhe  ‡b spw ‡2 rdacontent337 - Mediatyyppi (T)

Lisäydinelementti ; Manifestaatio ;  RDA 3.2 Mediatyyppi

 Mediatyyppi on jaottelu, joka ilmaisee aineiston sisällön katsomiseen, toistamiseen, suorittamiseen ym. tarvittavan laitteen tyyppiä.

Jokainen mediatyyppi tallennetaan omaan 337-kenttäänsä.  

Käytetään valmiita termejä ja koodeja: https://www.loc.gov/standards/valuelist/rdamedia.html

Metatietosanasto: https://finto.fi/mts/fi/page/m777

‡a - Mediatyyppi

Jos kuvailtava aineisto sisältää useita mediatyyppejä, merkitään ainoastaan mediatyypit, jotka soveltuvat aineiston olennaisimpiin osiin (ml. pääosaan, jos sellainen on olemassa). Termiä "useita välittäviä laitteita" ei käytetä (RDA-konversion läpikäyneissä hybriditietueissa termi voi esiintyä).

Mediatyyppitermit:

‡a - Mediatyyppi‡b - Mediatyypin koodi‡2 - Koodin lähde
audiosrdamedia
tietokonekäyttöinencrdamedia
heijastettavagrdamedia
mikromuotohrdamedia
mikroskooppinenp

rdamedia

stereografinenerdamedia
videovrdamedia
käytettävissä ilman laitettanrdamedia
määrittelemätönzrdamedia
muuxrdamedia


‡2 - Koodin lähde

Mediatyypin koodin lähteeksi merkitään rdamedia.

‡3 - Aineiston osa, jota tiedot koskevat

Osakenttään 3 merkitään aineiston osa, jota tiedot koskevat. Osakenttää käytetään silloin, kun a-osakenttään merkitty sisältötyyppi ei liity aineiston kaikkiin osiin. Osakentässä käytetään 300-kentässä olevia laajuuden yksikön tai tarvittaessa tätä tarkempia termejä.

Esimerkkejä

337 ## ‡a käytettävissä ilman laitetta ‡b n ‡2 rdamedia
337 ## ‡a audio ‡b s ‡2 rdamedia
337 ## ‡a video ‡b v ‡2 rdamedia
337 ## ‡a tietokonekäyttöinen ‡b c ‡2 rdamedia
337 ## ‡a mikromuoto ‡b h ‡2 rdamedia


338 - Tallennetyyppi (T)

Ydinelementti ; Manifestaatio ; RDA 3.3 Tallennetyyppi

Ilmaisee tallennusvälineen muotoa yhdessä aineiston sisällön katsomiseen, toistamiseen, suorittamiseen ym. tarvittavan laitetyypin kanssa.

Käytetään valmiita termejä ja koodeja: http://www.loc.gov/standards/valuelist/rdacarrier.html  

Metatietosanasto:   https://finto.fi/mts/fi/page/m180  

Allaolevissa taulukoissa valikoima koodeja!

Äänitallenteet:  

‡a - Tallennetyyppi‡b - Tallennetyypin koodi‡2 - Koodin lähde
äänikasettissrdacarrier
äänikelastrdacarrier
äänilevysdrdacarrier
muuszrdacarrier


Tietokonetallenteet:

‡a - Tallennetyyppi‡b - Tallennetyypin koodi‡2 - Koodin lähde
muistikorttickrdacarrier
piirikotelocbrdacarrier
tietokasetticfrdacarrier
tietolevycdrdacarrier
tietolevykotelocerdacarrier
tietonauhakelachrdacarrier
tietonauhan silmukkakasetticardacarrier
verkkoaineistocrrdacarrier
muuczrdacarrier


Mikromuotoiset tallenteet:

‡a - Tallennetyyppi‡b - Tallennetyypin koodi‡2 - Koodin lähde
ikkunakorttihardacarrier
mikrokorttiherdacarrier
mikrofilmikasettihcrdacarrier
mikrofilmikelahdrdacarrier
mikrofilmiliuskahhrdacarrier
mikrofilmirullahjrdacarrier
mikrofilmisilmukkakasettihbrdacarrier
mikrokortti (läpinäkymätön)hgrdacarrier
mikrokorttikasettihfrdacarrier
muuhzrdacarrier


Mikroskooppiset tallenteet: 

‡a - Tallennetyyppi‡b - Tallennetyypin koodi‡2 - Koodin lähde
preparaattilasipprdacarrier
muupzrdacarrier


Heijastettavat kuvatallenteet:

‡a - Tallennetyyppi‡b - Tallennetyypin koodi‡2 - Koodin lähde
diagsrdacarrier
filmikasettimfrdacarrier
filmikelamrrdacarrier
filmiliuskagdrdacarrier
filmirullamordacarrier
filmisilmukkakasettimcrdacarrier
piirtoheitinkalvogtrdacarrier
rainagfrdacarrier
rainakasettigcrdacarrier
muumzrdacarrier


Stereografiset tallenteet:  

‡a - Tallennetyyppi‡b - Tallennetyypin koodi‡2 - Koodin lähde
stereografinen korttiehrdacarrier
stereografinen levyesrdacarrier
muuezrdacarrier


Ilman laitetta käytettävät tallenteet:  

‡a - Tallennetyyppi‡b - Tallennetyypin koodi‡2 - Koodin lähde
arkkinbrdacarrier
korttinordacarrier
lehtiötaulunnrdacarrier
nidencrdacarrier
objektinrrdacarrier
rulla  nardacarrier
muunzrdacarrier


Videotallenteet:

‡a - Tallennetyyppi‡b - Tallennetyypin koodi‡2 - Koodin lähde
videokasettivfrdacarrier
videokelavrrdacarrier
videolevyvdrdacarrier
videosilmukkakasettivcrdacarrier
muuvzrdacarrier


Jos mikään RDA-kuvailuohjeiden termeistä ei sovellu kuvailtavan kohteen tallenteeseen tai tallenteisiin, merkitään arvo muu:

338 ## ‡a muu ‡b zu ‡2 rdacarrier


Kenttää käytetään osakohteissa silloin, kun tallennetyyppi poikkeaa emotietueen tallennetyypistä.

Jos tallennetyyppiä tai -tyyppejä, jotka soveltuvat kuvailtavaan aineistoon ei voida helposti todentaa, merkitään määrittelemätön.

Termit löytyvät Alephin valmiista osakenttien sisältövaihtoehdoista.

‡3 - Aineiston osa, jota tiedot koskevat

Osakenttään 3 merkitään aineiston osa, jota tiedot koskevat. Osakenttää käytetään silloin, kun a-osakenttään merkitty tallennetyyppi ei liity aineiston kaikkiin osiin. Osakentässä käytetään 300-kentässä olevia laajuuden yksikön tai tarvittaessa tätä tarkempia termejä.

Esimerkkejä

338 ## ‡a nide ‡b nc ‡2 rdacarrier
338 ## ‡a äänilevy ‡b sd ‡2 rdacarrier
338 ## ‡a verkkoaineisto ‡b cr ‡2 rdacarrier
338 ## ‡a arkki ‡b nb ‡2 rdacarrier
338 ## ‡a tietolevy ‡b cd ‡2 rdacarrier
338 ## ‡a mikrokortti ‡b he ‡2 rdacarrier

Esimerkkejä 336, 337 ja 338 kenttien käytöstä (PITÄISI SIIRTÄÄ MUUALLE)

MONOGRAFIAT
100 1# ‡a Veirto, Kalle, ‡e kirjoittaja.
245 10 ‡a Kolmannen asteen yhteys / ‡c Kalle Veirto.
300 ## ‡a 144 sivua ; ‡c 22 cm
336 ## ‡a teksti ‡b txt ‡2 rdacontent
337 ## ‡a käytettävissä ilman laitetta ‡b n ‡2 rdamedia
338 ## ‡a nide ‡b nc ‡2 rdacarrier

MONOGRAFIA VERKKO-AINEISTONA
100 1# ‡a Putkinen, Vesa, ‡d 1976- ‡e kirjoittaja.
245 10 ‡a Musical activities and the development of neural sound discrimination / ‡c Vesa Putkinen.
300 ## ‡a 1 verkkoaineisto (101 sivua)
336 ## ‡a teksti ‡b txt ‡2 rdacontent
337 ## ‡a tietokonekäyttöinen ‡b c ‡2 rdamedia
338 ## ‡a verkkoaineisto ‡b cr ‡2 rdacarrier

100 1# ‡a  Heikkinen, Susanna, ‡e kirjoittaja.
245 10 ‡a  Biodegradable films from cereal arabinoxylans /  ‡c Susanna Heikkinen.
300 ## ‡a 1 verkkoaineisto (77 sivua) : ‡b kuvitettu
336 ## ‡a teksti ‡b txt ‡2 rdacontent
337 ## ‡a tietokonekäyttöinen  ‡b c  ‡2 rdamedia
338 ## ‡a verkkoaineisto  ‡b cr  ‡2 rdacarrier
500 ##  ‡a Artikkeliväitöskirjan yhteenveto-osa.
502 ##  ‡a Väitöskirja :  ‡c Helsingin yliopisto,  ‡d 2016.
530 ##  ‡a Yhteenveto-osa eripainoksineen julkaistu myös painettuna.
776 08  ‡i Painettu (yhteenveto-osa ja eripainokset):  ‡z 9789515118585
856 40  ‡u http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-1859-2   ‡z Verkkoaineisto/Nätresursen/Online resource


ÄÄNIKIRJA
100 1# ‡a Mäki, Reijo, ‡e kirjoittaja.
245 10 ‡a Cowboy / ‡c Reijo Mäki.
300 ## ‡a 11 CD-äänilevyä (12 h 39 min) ‡f kotelo ‡g 13 x 13 x 3 cm
336 ## ‡a puhe ‡b spw ‡2 rdacontent
337 ## ‡a audio ‡b s ‡2 rdamedia
338 ## ‡a äänilevy ‡b sd ‡2 rdacarrier

KARTTAKIRJA
100 1# ‡a ‡a Le Tac, Hélène, ‡e kirjoittaja.
245 10 ‡a Nizza : ‡b kartta + opas : nähtävyydet, ostokset, ravintolat, menopaikat / ‡c kirjoittaja: Hélène Le Tac, Frank Davit ; valokuvat: Hélène Le Tac, Thierry Hoarau, X. Navarro ; suomentanut Susanna Tuomi-Giddings.
300 ## ‡a 1 kartasto (9 numeroimatonta sivua, 4 numeroimatonta taitelehteä, 6 numeroimatonta kartta-aukeamaa (taitettuina)) : ‡b värikuvia ; ‡c 18 cm
336 ## ‡a teksti ‡b txt ‡2 rdacontent
336 ## ‡a kartografinen kuva ‡b cri ‡2 rdacontent
337 ## ‡a käytettävissä ilman laitetta ‡b n ‡2 rdamedia
338 ## ‡a nide ‡b nc ‡2 rdacarrier

KARTTA
245 00 ‡a Somero : ‡b opaskartta.
300 ## ‡a 2 karttaa yhdellä lehdellä : ‡b värikuvia ; ‡c 70 x 100 cm, taitettuna 24 x 10 cm
336 ## ‡a
kartografinen kuva ‡b cri ‡2 rdacontent
337 ## ‡a käytettävissä ilman laitetta ‡b n ‡2 rdamedia
338 ## ‡a arkki ‡b nb ‡2 rdacarrier

MONIVIESTIMET
100 1# ‡a Huttunen, Arja, ‡e kirjoittaja, ‡e lukija.
245 10 ‡a Toimintaympäristönä ratsastuskoulu / ‡c Arja Huttunen.
300 ## ‡3 Nide ‡a 1 nide (38 sivua) : ‡b kuvitettu ; ‡c 21 cm

300 ## ‡3 CD-äänilevy ‡a 1 CD-äänilevy (65 min 49 s)  
336 ## ‡3 Nide ‡a teksti ‡b txt ‡2 rdacontent
336 ## ‡3 CD-äänilevy ‡a puhe ‡b spw ‡2 rdacontent
337 ## ‡3 Nide ‡a käytettävissä ilman laitetta ‡b n ‡2 rdamedia
337 ## ‡3 CD-äänilevy ‡a audio ‡b s ‡2 rdamedia
338 ## ‡3 Nide ‡a nide ‡b nc ‡2 rdacarrier
338 ## ‡3
CD-äänilevy ‡a äänilevy ‡b sd ‡2 rdacarrier


ELEKTRONINEN AINEISTO

245 00 ‡a Microsoft Windows 7 Professional.
300 ## ‡a 1 DVD-ROM ;  ‡c 12 cm
336 ## ‡a tietokoneohjelma ‡b cop ‡2 rdacontent
337 ## ‡a tietokonekäyttöinen  ‡b c  ‡2 rdamedia
338 ## ‡a tietolevy  ‡b cd  ‡2 rdacarrier

245 00 ‡a  Ilmastotilastoja Suomesta vuodelta 1952 :  ‡b numeeriset tiedot.
300 ## ‡a 1 verkkoaineisto
336 ## ‡a digitaalinen data  ‡b cod ‡2 rdacontent
337 ## ‡a  tietokonekäyttöinen  ‡b c  ‡2 rdamedia
338 ## ‡a  verkkoaineisto  ‡b cr  ‡2 rdacarrier

VIDEOTALLENTEET

Elokuva DVD-videolevy:
130 0# ‡a Alexander and the terrible, horrible, no good, very bad day.
245 10 ‡a Alexander and the terrible, horrible, no good, very bad day /  ‡c directed by Miguel Arteta ; screenplay by Rob Lieber ; produced by Shawn Levy, Dan Levine, Lisa Henson.
300 ## ‡a 1 DVD-videolevy (1 h 18 min) : ‡b värillinen, ääni ; ‡c 12 cm

336 ## ‡a kaksiulotteinen liikkuva kuva ‡b tdi ‡2 rdacontent
337 ## ‡a video ‡b v ‡2 rdamedia
338 ## ‡a videolevy ‡b vd ‡2 rdacarrier


ÄÄNITTEET

Musiikkia sisältävä CD-levy:
100 1# ‡a Chopin, Frédéric, ‡e säveltäjä.
245 10 ‡a Grand Chopin :  ‡b works for piano and orchestra.
300 ## ‡a 1 CD-äänilevy (56’46) + ‡e tekstiliite
336 ## ‡a esitetty musiikki ‡b prm ‡2 rdacontent
337 ## ‡a audio ‡b s ‡2 rdamedia
338 ## ‡a äänilevy ‡b sd ‡2 rdacarrier

Musiikkia ja puhetta sisältävä äänite:
100 1# ‡a Ruonansuu, Jope, ‡e esittäjä.
245 10 ‡a Työnnä kännykkä hanuriin / ‡c Jope Ruonansuu.
300 ## ‡a 1 CD-äänilevy (38'58)
336 ## ‡a esitetty musiikki ‡b prm ‡2 rdacontent
336 ## ‡a puhe ‡b spw ‡2 rdacontent
337 ## ‡a audio ‡b s ‡2 rdamedia
338 ## ‡a äänilevy ‡b sd ‡2 rdacarrier

Sisältö sekä perinteisenä CD-audiona että mp3:na:

110 2# ‡a Konvehdinmussuttajat, ‡e esittäjä.
245 10 ‡a Älä mussuta! / ‡c Konvehdinmussuttajat.
300 ## ‡a 1 CD-äänilevy
336 ## ‡a esitetty musiikki ‡b prm ‡2 rdacontent
337 ## ‡a audio ‡b s ‡2 rdamedia
338 ## ‡a äänilevy ‡b sd ‡2 rdacarrier
500 ## ‡a Sisältää kappaleet myös MP3-tiedostoina.  


NUOTTIJULKAISUT

Painettu nuottijulkaisu:
245 00 ‡a 101 suomirockin klassikkoa / ‡c toimitus Ari Leskelä.
300 ## ‡a 1 sävelmäkokoelma (251 sivua) ; ‡c 25 cm
336 ## ‡a nuottikirjoitus ‡b ntm ‡2 rdacontent
337 ## ‡a käytettävissä ilman laitetta ‡b n ‡2 rdamedia
338 ## ‡a nide ‡b nc ‡2 rdacarrier

Verkkonuottijulkaisu:

100 1# ‡a Tenor, Jimi, ‡e säveltäjä.
245 10 ‡a Better than ever / ‡c Jimi Tenor.
300 ## ‡a 1 verkkoaineisto (1 partituuri (12 sivua)) 
336 ## ‡a nuottikirjoitus ‡b ntm ‡2 rdacontent
337 ## ‡a tietokonekäyttöinen ‡b c ‡2 rdamedia
338 ## ‡a verkkoaineisto ‡b cr ‡2 rdacarrier

USEASTA AINEISTOTYYPISTÄ KOOSTUVAT MUSIIKKIAINEISTOT
Jos useasta aineistotyypistä koostuvassa aineistossa mikään aineistotyyppi ei ole selvästi muita keskeisempi (ns. moniviestimet), merkitään sisältö- ja mediatyypit näistä kaikista. Koska aineistotyyppien merkittävyyden arviointi on usein tulkinnanvaraista, suositellaan, että rajatapaukset käsitellään moniviestiminä.

CD-äänilevy ja musiikkivideoita sisältävä DVD-levy + tekstiliite:
110 2# ‡a Popeda, ‡e esittäjä.
245 10 ‡a 30-vuotinen sota 1977–2007 / ‡c Popeda.
300 ## ‡a 1 CD-äänilevy (74'15), 1 DVD-levy (78'28) + ‡e tekstiliite (10 sivua)
336 ## ‡3 CD-äänilevy, DVD-videolevy ‡a esitetty musiikki ‡b prm ‡2 rdacontent
336 ## ‡3 DVD-videolevy ‡a kaksiulotteinen liikkuva kuva ‡b tdi ‡2 rdacontent
337 ## ‡3 CD-äänilevy ‡a audio  ‡b s  ‡2 rdamedia
337 ## ‡3 DVD-videolevy ‡a video  ‡b v  ‡2 rdamedia 
338 ## ‡a äänilevy  ‡b sd  ‡2 rdacarrier
338 ## ‡a videolevy ‡b vd ‡2 rdacarrier

DualDisc:
100 0# ‡a Ninja, ‡d 1982- ‡e esittäjä.
245 10 ‡a Fashion / ‡c Ninja.
300 ## ‡a 1 CD-DVD-levy (3'07, 3'09)
336 ## ‡3 CD-puoli, DVD-puoli ‡a esitetty musiikki ‡b prm ‡2 rdacontent
336 ## ‡3 DVD-puoli ‡a kaksiulotteinen liikkuva kuva ‡b tdi ‡2 rdacontent
337 ## ‡3 CD-puoli ‡a audio ‡b s ‡2 rdamedia
337 ## ‡3 DVD-puoli ‡a video ‡b v ‡2 rdamedia
338 ## ‡3 CD-puoli ‡a äänilevy ‡b sd ‡2 rdacarrier
338 ## ‡3 DVD-puoli ‡a videolevy ‡b vd ‡2 rdacarrier
500 ## ‡a DualDisc.

520 8# ‡a CD-puoli: 1 kappale, DVD-puoli: 1 musiikkivideo.

 

Elektroninen aineisto:
DVD-ROM:
110 2# ‡a Camena, ‡e esittäjä.
245 10 ‡a 2007-2008.
300 ## ‡a 1 DVD-ROM
336 ## ‡a stillkuva ‡b sti ‡2 rdacontent
336 ## ‡a kaksiulotteinen liikkuva kuva ‡b tdi ‡2 rdacontent
336 ## ‡a esitetty musiikki ‡b prm ‡2 rdacontent
337 ## ‡a tietokonekäyttöinen ‡b c ‡2 rdamedia
338 ## ‡a tietolevy ‡b cd ‡2 rdacarrier
505 0# ‡a Valokuvat: MKC Tampereella 1.-6.7.2007, Camēna Llangollenissa 9.-14.7.2008 ; videot: Llangollenin kisaesitykset (FLA- ja WMA-video) ; audio: Llangollenin seka- ja naiskuorokisat (mp3) ; ohjelmistot: Adobe Flash Player, WinAmp.

 

Enhanced CD:
100 1# ‡a Pohjola, Mika, ‡d 1971- ‡e esittäjä.
245 10 ‡a Leivonen lumimyrskyssä : ‡b celebrating the music of Toivo Kärki / ‡c Mika Pohjola, Henrik Lamberg, Sanni Orasmaa, Eeppi Ursin.
300 ## ‡a 1 CD-äänilevy (68'22)
336 ## ‡a esitetty musiikki ‡b prm ‡2 rdacontent
336 ## ‡a puhe ‡b spw ‡2 rdacontent
336 ## ‡a teksti ‡b txt ‡2 rdacontent
337 ## ‡a audio ‡b s ‡2 rdamedia
337 ## ‡a tietokonekäyttöinen ‡b c ‡2 rdamedia
338 ## ‡a äänilevy ‡b sd ‡2 rdacarrier
338 ## ‡a tietolevy ‡b cd ‡2 rdacarrier
500 ## ‡a Enhanced CD -levy: sisältää CD Digital Audio - ja CD-ROM-osiot.

505 0# ‡a CD Digital Audio -osio: 15 kappaletta, 5 haastattelua
505 0# ‡a CD-ROM-osio: 11 kappaletta, 5 haastattelua, tietoja levyn pääesiintyjistä ja -tekijöistä, linkkejä verkkosivuille, yhteenvedot ruotsiksi ja englanniksi.

 

OSAKOHTEET
Osakohteiden kuvailussa noudatetaan samoja periaatteita kuin emotietueissa. Kuitenkin kenttää 338 käytetään vain silloin, kun osakohteen tallennetyyppi poikkeaa emotietueen tallennetyypistä.

Äänite (osakohde):
336 ## ‡a esitetty musiikki ‡b prm ‡2 rdacontent
337 ## ‡a audio ‡b s ‡2 rdamedia

Nuottiaineisto (osakohde):
336 ## ‡a nuottikirjoitus ‡b ntm ‡2 rdacontent
337 ## ‡a käytettävissä ilman laitetta ‡b n ‡2 rdamedia
 

Artikkeli (osakohde):
100 1# ‡a Belinskij, Antti, ‡e kirjoittaja.
245 10 ‡a Vesivarojen käytön kustannusten kattaminen EU:n ja Suomen oikeudessa.
336 ## ‡a teksti ‡b txt ‡2 rdacontent
337 ## ‡a käytettävissä ilman laitetta ‡b n ‡2 rdamedia
773 03 ‡7 nnas ‡w 1388987 ‡t Lakimies : Suomalaisen lakimiesyhdistyksen aikakauskirja. - ‡d Hki : Suomalainen lakimiesyhdistys. - ‡x 0023-7353. - ‡g 113 (2015) : 3-4, sivut 387-409340 - Fyysinen tallenne (T)

Fyysisiä kuvailutietoja kohteelle, jonka käyttö vaatii teknistä laitteistoa ja/tai jonka ominaisuuksien tarkempi kuvaus lisää käytettävyyttä tai tukee kokoelmatyötä.

Indikaattorit

 • Ensimmäinen - Määrittelemätön
  • # - Määrittelemätön
 • Toinen - Määrittelemätön
  • # - Määrittelemätön

Osakenttäkoodit (valikoima)

 • ‡b - Mitat (T)

 • ‡l - Sidosasu (T)

 • ‡n - Kirjasinkoko (T)

 • ‡q - Pienennyssuhdemerkintö (T) - lisätty heinäkuussa 2022
 • ‡2 - Termin lähde (ET)
  Osakentissä käytettyjen termien lähde, jos ne on otettu kontrolloidusta sanastosta.

 • ‡3 - Aineiston osa, jota tiedot koskevat (ET)


‡l - Sidosasu (T)
Osakenttään voi merkitä sidosasun tai sidostyypin kontrolloidusta sanastosta, mutta tässä käytettävät termit puuttuvat vielä Metatietosanastosta. KUMEA ohjeistaa käytöstä, kun termit on lisätty Metatietosanastoon. Lisätietoa sidoksesta voidaan tallentaa kenttään 563 (Huomautus sidoksesta).

‡n - Kirjasinkoko (T)

‡q - Pienennyssuhdemerkintö (T) - lisätty heinäkuussa 2022

Tekstimuotoinen kuvaus mikrokuvan koosta suhteessa alkuperäiseen, josta se on tuotettu (esim. vähäinen pienennys, hyvin voimakas pienennys). Vastaava tieto voidaan ilmaista numeerisesti osakentässä ‡f (Pienennyssuhde).

ESIMERKKI

340 ## ‡n isotekstinen.


Manifestaatio ; RDA 3.5 Koko

Äänilevyjen koko merkitään kenttään 340. Muiden aineistojen koko merkitään kenttään 300.

ESIMERKKI

300 ## ‡a 1 äänilevy (7 min) 
340 ## ‡b 18 cm

300 ## ‡a 1 äänilevy (38 min) 
340 ## ‡b 30 cm341 - Saavutettavuussisältö (T) (Ohjetta tarkennettu 9/2021)

Tiedot aineiston sisällön saavutettavuudesta.

Indikaattorit

 • Ensimmäinen - Sovellus
  • # - Tieto puuttuu
  • 0 - Mukautettavat ominaisuudet ensisijaisen sisällön saavutettavuudessa
  • 1 - Mukautettavat ominaisuudet toissijaisen sisällön saavutettavuudessa
 • Toinen - Määrittelemätön
  • # - Määrittelemätön

Osakentät

‡a - Sisällön saavutettavuustapa (ET)

Osakenttään ‡a merkitään aineiston sisällön ensisijainen saavutettavuustapa, käytössä termivaihtoehdot: tekstiin perustuva, näköön perustuva, kuuloon perustuva tai tuntoaistiin perustuva. Jos ei ole varmaa tietoa, mitä avustavia saavutettavuusominaisuuksia julkaisu sisältää, voidaan merkitä vain osakenttä ‡a, silloin ei käytetä osakenttää ‡2. Jos käytössä vain osakenttä ‡a, kentän 1. indikaattori arvo on tyhjä (#).

Jos aineistossa on useita ensisijaisia saavutettavuustapoja (esim. videotallenteet), kenttä toistetaan.


Osakenttiin ‡b-‡e merkitään osakenttään ‡a merkityn saavutettavuussisällön vaihtoehtoinen saavutettavuustapa. Termit otetaan Metatietosanastosta ja termin lähde merkitään osakenttään ‡2 mts.

‡b - Avustavat tekstiominaisuudet (T)

Käytetään Metatietosanaston termejä. Yksi tai useampi seuraavista: tekstitys kuulovammaisille, tekstiversio, tekstivastine ja selkokielinen.

‡c - Avustavat visuaaliset ominaisuudet (T)

Käytetään Metatietosanaston termiä viittomakieli.

‡d - Avustavat auditiiviset ominaisuudet (T)

Käytetään Metatietosanaston termiä kuvailutulkkaus

‡e - Avustavat taktiiliominaisuudet (T)

Käytetään Metatietosanaston termejä pistekirjoitus ja kohokuva.

‡2 - Termin lähde (ET)


ESIMERKKI

341 ## ‡a tekstiin perustuva

341 0# ‡a tekstiin perustuva ‡b selkokielinen ‡2 mts/fin

341 0# ‡a kuuloon perustuva ‡b tekstitys kuulovammaisille ‡2 mts/fin
341 0# ‡a näköön perustuva ‡d kuvailutulkkaus ‡2 mts/fin
Videotallenne, jossa kaksi 341 kenttää.

341 #0 ‡a kuuloon perustuva ‡c viittomakieli ‡2 mts/fin342 - Maantieteellistä tilaa koskeva referenssi (T)343 - Tasokoordinaatit (T)344 - Äänen ominaisuudet (T)

Manifestaatio

RDA 3.16.4 Toistonopeus
Analogisen levyn toistonopeus merkitään ilmoittamalla kierrosluku minuutissa (kierr./min).

ESIMERKKI

300 ## ‡a 1 äänilevy
344 ## ‡c 45 kierr./min

300 ## ‡a 1 äänilevy
344 ## ‡c 33 1/3 kierr./min

RDA 3.16.8 Toistokanavien määrä
Äänitteen toistokanavien määrä merkitään, jos se on jotakin muuta kuin stereo. Käytetään termejä mono, kvadrofoninen, surround tai muuta soveltuvaa termiä.

ESIMERKKI

300 ## ‡a 1 CD-äänilevy (74’42)
344 ## ‡g monikanavaääni (5.0)
538 ## ‡a Hybridi SACD, toistettavissa myös CD-soittimella.
(hybridi SACD -levy)

344 ## ‡3 CD-äänilevy ‡a digitaalinen ‡b optinen

RDA 3.16 Äänen ominaisuudet

Alkuperäinen taltiointi- ja tallennustekniikka

Osakentässä ‡j voidaan ilmoittaa, miten ääni alun perin taltioitiin ja tallennettiin. Tieto merkitään silloin, kun se on helposti saatavilla aineistosta tai muusta tiedonlähteestä tai sitä pidetään tärkeänä aineiston identifioimiseksi. Äänitteet koodataan alkuperäisen taltiointi- ja tallennustekniikan mukaan riippumatta kuvailtavan manifestaation fyysisestä formaatista tai siitä, onko kuvailtavan manifestaation äänisisältöä paranneltu muilla tekniikoilla.

Osakentän käyttö vastaa äänitteiden 007-kentän merkkipaikan 13 käyttöä. Osakenttään tallennettava termi otetaan Metatietosanastosta.

ESIMERKKI

344 ## ‡j Sähköinen taltiointi, digitaalinen tallennus ‡2 mts/fin


345 - Liikkuvan kuvan ominaisuudet (T)346 - Videotallenteen ominaisuudet (T)

Katso videotallenteiden kuvailuohjeet: Videotallenteet


347 - Digitaalisen tiedoston ominaisuudet (T)

RDA 3.19 Digitaalisen tiedoston ominaisuus

Käyttö suotavaa, jos

 • aineistolla ei ole ISBN-tunnusta ja siten sidosasua

 • digitaalisen tiedoston ominaisuudet eivät tule esille muualla kuvailussa

ESIMERKKI

Pro gradu -tutkielma, jolla ei ole ISBN-tunnistetta
100 1# ‡a Törnqvist, Brigantia, ‡e kirjoittaja.
245 10 ‡a Blaue Frau : ‡b feminististä teatteria tositarkoituksella / ‡c Brigantia Törnqvist.
300 ## ‡a 1 verkkoaineisto (78 sivua)
336 ## ‡a teksti ‡b txt ‡2 rdacontent
337 ## ‡a tietokonekäyttöinen ‡b c ‡2 rdamedia
338 ## ‡a verkkoaineisto ‡b cr ‡2 rdacarrier
347 ## ‡a tekstitiedosto ‡b PDF

XML-muotoinen aineisto, jolla ei ole ISBN-tunnistetta
245 00 ‡a  Ilmastotilastoja Suomesta vuodelta 1952 : ‡b numeeriset tiedot.
300 ## ‡a 1 verkkoaineisto
336 ## ‡a digitaalinen data ‡b cod ‡2 rdacontent
337 ## ‡a tietokonekäyttöinen ‡b c ‡2 rdamedia
338 ## ‡a verkkoaineisto ‡b cr ‡2 rdacarrier
347 ## ‡a datatiedosto ‡b XML

Ääni- tai videotiedostot
347 ## ‡a äänitiedosto ‡b MP3 ‡c 80,4 MB
347 ## ‡a videotiedosto ‡b MPEG-4 ‡c 222 MB

PAS (pitkäaikaissäilytys) -aineistoja kuvailtaessa on tärkeää merkitä käytetty tiedostomuoto ja sen versio. Version voi merkitä myös osakenttään ‡b.


348 - Nuottiaineiston ominaisuudet (T)

Lisäydinelementti ; Ekspressio ; RDA 7.20 Nuottiaineiston muotoRDA 7.13.3 Nuottikirjoituksen tyyppi

Kentän sovellusohjeet Musiikin RDA-sovellusohjeessa


351 - Aineiston järjestysperiaatteet (T)352 - Digitaalinen graafinen esitys (T)353 - Täydentävän tietosisällön kuvaus (T)

Indikaattorit

Ensimmäinen - Määrittelemätön

  • # - Määrittelemätön

Toinen - Määrittelemätön

  • # - Määrittelemätön

Osakenttäkoodit

 • ‡a - Täydentävän aineiston sisältöä kuvaava termi (T)
  Täydentävää aineistoa kuvaava kontrolloidun sanaston termi. Käytetään Metatietosanaston termejä.
 • ‡b - Täydentävän aineiston sisältöä kuvaava koodi (T)
  Täydentävää aineistoa kuvaava koodi.
 • ‡0 - Auktoriteettitietueen kontrollinumero tai standardinumero (T)
 • ‡1 - Reaalimaailman kohteen tunniste (T)
  Ks. Kontrolliosakentät.
 • ‡2 - Termin lähde (ET)
  Koodi otetaan listalta,  ks. Genre/Form Code and Term Source Codes.
  Ks. Kontrolliosakentät.
 • ‡3 - Aineiston osa, jota tiedot koskevat (ET)
355 - Salassapitoaste (T)

Suositellaan otettavaksi käyttöön (erityisesti vapaakappaleaineistossa).


357 - Tekijän/tuottajan määräykset jakelusta (ET)362 - Numerointitiedot (T)

Ydinelementti ; RDA 2.6 Sarja-aineistojen numerointi

Kenttään tallennetaan tiedot sarja-aineiston ensimmäisen ja viimeisen vihkon numeroista ja/tai katevuosista. Tieto voi olla vuosikertakohtainen, juoksevaan numerointiin tai päiväykseen perustuva. Numerot merkitään kuvailuun tiedonlähteessä esiintyvässä muodossa.

‡a - Kun sarja-aineiston numeroinnissa otetaan käyttöön uusi numerointijakso, vaikkei päänimeke muutu, merkitään sekä ensimmäisen että toisen jakson mukainen numerointi samaan osakenttään. Tarpeelliset välimerkit kirjoitetaan itse. Kun sarja-aineistolla on kaksi eri numerointitapaa, esim. sekä vuosikertakohtainen että jatkuva numerointi merkitään vaihtoehtoinen numerointitapa myös osakenttään ‡a kaarisulkeisiin.

ESIMERKKI

362 0# ‡a 2016, 1-

362 0# ‡a Vol. 1, issue 1 (2016 Feb.)-

362 0# ‡a 1 (1944)-4 (1950) ; 1951, 1-

362 0# ‡a Volume 33, issue 1 (Feb. 1997)-volume 51, issue 6 (Dec. 2015)


363 - Normalisoitu päiväysmerkintö (T)365 - Kauppahinta (T)366 - Kaupallinen saatavuus (T)

Suositellaan käytettäväksi. Kentässä ilmoitetaan ennakkotiedot, loppuunmyydyt teokset sekä ilmestymättä jääneet teokset. 

‡e - Huomautus, esim. 'Ennakkotieto', 'Loppuunmyyty', 'Ei ilmesty'.

‡g - Päivä, josta lähtien kuvailun kohde on ollut loppuunmyyty muodossa vvvvkkpp.


370 - Paikkamerkintö (T)

Kenttään tallennetaan teoksen tai ekspression (mukaan lukien kokoomateokset) tai kokoomateokseen sisältyvien teosten tai ekspressioiden luomispaikka. Luomispaikka voidaan tallentaa koneymmärrettävään muotoon kenttään 045 tai 046 sekä tiedonhakijalle näytettävään muotoon kenttään 370.377 - Kielimerkintö (T)380 - Teoksen muoto (T)

Ydinelementti, jos tarvitaan erottamaan samannimiset entiteetit toisistaan ; Teos ; RDA 6.3 Teoksen muoto

Kenttää käytetään auktoriteettitietueissa. Jos auktoriteetteja ei tehdä, kenttä tallennetaan tarvittaessa bib-tietueisiin.

Termin valinnassa hyödynnetään Metatietosanastossa olevaa listaa teoksen muoto. Myös muita termejä voi tarvittaessa käyttää. Termi merkitään yksikkömuodossa pienellä alkukirjaimella.

Mikäli teoksen muoto on merkitty kuvailtavan teoksen auktorisoidun hakutiedon yhteyteen, sama termi merkitään 380-kenttään.

Teoksen osaa tai osia kuvailtaessa ei kokonaisteoksen muotoa merkitä.

Osakenttäkoodit (valikoima)

‡a - Teoksen muoto (T)

‡0 - Auktoriteettitietueen kontrollinumero (T)

Ks. Kontrolliosakentät.

‡2 - Termin lähde (ET)

Koodi otetaan listalta, ks. Subject Heading and Term Source Codes.

‡7 - Tietojen provenienssi (T)
Ei vielä käytössä

ESIMERKKI

380 ## ‡a näytelmä ‡2 mts/fin ‡0 http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:mts:m2052

380 ## ‡a koreografia ‡2 mts/fin ‡0 http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:mts:m2055    

380 ## ‡a televisio-ohjelma ‡2 mts/fin ‡0 http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:mts:m2048


100 1# ‡a Rautavaara, Einojuhani, ‡e säveltäjä.
240 10 ‡a Sinfoniat, ‡n nro 3, op20
380 ## ‡a sinfonia ‡2 mts/fin ‡0 http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:mts:m1921

100 1# ‡a Järnefelt, Armas, ‡e säveltäjä.
240 10 ‡a Leivo
380 ## ‡a laulu ‡2 mts/fin ‡0 http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:mts:m4139

100 1# ‡a Madetoja, Leevi, ‡d 1887-1947, ‡e säveltäjä.
240 10 ‡a Juha
380 ## ‡a ooppera ‡2 mts/fin ‡0 http://urn.fi/URN:NBN:fi:au:mts:m4147


381 - Teoksen tai ekspression muut erityispiirteet (T)

Ydinelementti, jos tarvitaan erottamaan samannimiset entiteetit toisistaan

Teos ; RDA 6.6 Teoksen muu erottava ominaispiirre
Kenttää käytetään auktoriteettitietueissa. Jos auktoriteetteja ei tehdä, kentän voi tarvittaessa tallentaa myös bib-tietueisiin.

Teoksen muu erottava ominaispiirre on muu ominaispiirre kuin teoksen muoto, teoksen ajankohta tai teoksen alkuperään liittyvä paikka. Tieto merkitään silloin, kun se on helposti saatavilla aineistosta tai muusta tiedonlähteestä tai sitä pidetään tärkeänä aineiston identifioimiseksi. Jälkimmäisessä tapauksessa tieto merkitään myös osaksi teoksen auktorisoitua hakutietoa. Tietoa ei merkitä, jos se ilmenee kuvailussa jostakin muusta yhteydestä (lukuun ottamatta hakutietoja).

Tieto merkitään kenttään mahdollisimman ytimekkäällä ilmaisulla pienellä alkukirjaimella.
Mikäli teoksen muu erottava ominaispiirre on merkitty kuvailtavan teoksen auktorisoidun hakutiedon yhteyteen, sama termi voidaan merkitän myös 381-kenttään.

Teoksen osaa tai osia kuvailtaessa ei kokonaisteoksen muuta erottavaa ominaispiirrettä merkitä.

Osakenttäkoodit (valikoima)

‡7 - Tietojen provenienssi (T)
Ei vielä käytössä

ESIMERKKI
381 ## ‡a kansansävelmä
381 ## ‡a kansansävelmä, Ruotsi
381 ## ‡a toisinto, Pohjois-Savo
381 ## ‡a saamelainen kansansävelmä

Ekspressio ; RDA 6.18 Musiikkiteoksen ekspression muu erottava ominaispiirre

Musiikkiteoksen ekspression muu erottava ominaispiirre on muu ominaispiirre kuin sisältötyyppi, ekspression kieli tai ekspressioon liittyvä ajankohta. Tieto merkitään silloin, kun se on helposti saatavilla aineistosta tai muusta tiedonlähteestä tai sitä pidetään tärkeänä aineiston identifioimiseksi. Jälkimmäisessä tapauksessa tieto merkitään myös osaksi teoksen auktorisoitua hakutietoa. Tietoa ei merkitä, jos se ilmenee kuvailussa jostakin muusta yhteydestä (lukuun ottamatta hakutietoja).

Tieto merkitään kenttään mahdollisimman ytimekkäällä ilmaisulla ja pienellä alkukirjaimella.

Mikäli musiikkiteoksen ekspression muu erottava ominaispiirre on merkitty kuvailtavan teoksen auktorisoidun hakutiedon yhteyteen, sama termi voidaan merkitä myös 381-kenttään.

Ekspression osaa kuvailtaessa ei muuta erottavaa ominaispiirrettä merkitä, ellei se eroa kokonaisekspression vastaavasta ominaispiirteestä.

ESIMERKKI
381 ## ‡a uudelleenmiksaus
381 ## ‡a radio edit
381 ## ‡a luonnoksia


382 - Esityskokoonpano (T)

Ohjeet esityskokoonpanon merkitsemisestä Musiikkiaineiston sovellusohjeessa


383 - Musiikkiteoksen numerointimerkintö (T)

Käytetään kansallisdiskografiassa.


384 - Sävellaji (T)

Ekspressio

Sävellaji merkitään kenttään 384, jos ekspression sävellaji poikkeaa alkuperäisestä.

Teoksen alkuperäisestä sävellajista poikkeava sävellaji merkitään silloin, kun se on helposti saatavilla aineistosta tai muusta tiedonlähteestä tai sitä pidetään tärkeänä aineiston identifioimiseksi. Jälkimmäisessä tapauksessa tieto merkitään myös osaksi ekspression auktorisoitua hakutietoa.

Ykkösindikaattori 2 - Edustavan ekspression sävellaji - lisätty heinäkuussa 2022

ESIMERKKI

100 1# ‡a Bach, Johann Sebastian, ‡d 1685-1750, ‡e säveltäjä.
240 10 ‡a Konsertot, ‡m cembalot (2), jousiorkesteri, ‡n BWV1060, ‡r c-molli; ‡o sovitettu, viulu, oboe, jousiorkesteri, d-molli

384 0# ‡a c-molli
384 1# ‡a d-molli


385 - Kohderyhmän ominaisuudet (T)

Kenttään tallennetaan asiasanoin (ja koodein) aineiston kohderyhmä. Fasetteina käytettävät kohderyhmän kokoavat yleistermit, ks. Sisällönkuvailuoppaan Liite 2: Lisäohjeita kohderyhmän merkitsemiseen.

Osakenttäkoodit (valikoima)

‡7 - Tietojen provenienssi (T)
Ei vielä käytössä386 - Tekijän ominaisuudet (T)

Kenttään voidaan merkitä tietoja kuvailtavan aineiston tekijän ominaisuksista (kuuluminen tiettyyn ammatti-, ikä-, etniseen tai muuhun ryhmään, sukupuoli tms), mikäli niiden merkitsemistä pidetään tarpeellisena.

Ohjeet kentän käytöstä löytyvät Sisällönkuvailuoppaan luvusta Tekijän ominaisuudet

Tekijän ominaisuuksia ei voi merkitä tapauksissa, joissa EU:n yleinen tietosuoja-asetus (2016/679, "GDPR") kieltää sen (linkki asetusta käsittelevälle Your Europe -sivulle / linkki varsinaiseen asetukseen). Huomaa, että asetus koskee vain eläviä henkilöitä (1 artikla, 1) ja että elävää tekijää itseään koskevat tiedot, jotka tämä on saattanut julkisuuteen, ovat pääsääntöisesti tallennettavissa (9 artikla, 2e).

Musiikin metatiedon asiantuntijaryhmä suosittelee, että tieto tekijän ominaisuuksista merkitään esimerkiksi kokoomateoksiin, joiden sisältämät yksittäiset teokset ovat lasten säveltämiä tai jotka sisältävät etnisten ryhmien musiikkia. Ks. tarkemmin Musiikin RDA-sovellusohje kenttä 386.

Osakenttäkoodit (valikoima)

‡7 - Tietojen provenienssi (T)
Ei vielä käytössä387 - TULOSSA

xxx388 - Luontiaika (T)

Luontiaika voidaan tallentaa koneymmärrettävään muotoon MARC 21 -formaatin kenttään 045 tai 046 sekä tiedonhakijalle näytettävään muotoon kenttään 388.

Kenttään tallennetaan teoksen tai ekspression (mukaan lukien kokoomateokset) tai kokoomateokseen sisältyvien teosten tai ekspressioiden luontiaika.

Osakenttäkoodit (valikoima)

‡a - Luontiaika (T)

‡2 - Termin lähde (ET)

‡7 - Tietojen provenienssi (T)
Ei vielä käytössä

ESIMERKKI

Väinö Linnan romaani Tuntematon sotilas. Kirjoitettu 1953–54. Julkaistu 1954.
046 ## ‡k 1953 ‡l 1954 ‡2 edtf
388 1# ‡a 1950-luku ‡2 yso/fin • No labels