MARC 21 formaatti: Suomi | Svenska | English

250 251 254 255 256 257 258 260 263 264 270


250 - Painosmerkintö (T)

 Ydinelementtejä: painostieto ja tieto nimetystä uudistetusta painoksesta, muut elementit valinnaisia ; Manifestaatio ; RDA 2.5 Painostiedot Linjaus 2.5.6.3 Nimetyn uudistetun painoksen merkitseminen

Painostiedoiksi katsotaan:

a) ilmaisut jotka sisältävät sellaisia sanoja kuten painos, laitos, julkaisuerä, julkaisun vaihe, versio tai päivitys (tai vastaavat sanat muilla kielillä)
b) ilmaisut, jotka kertovat: sisällön eroavuudesta, maantieteellisen kattavuuden eroavuudesta, kielellisestä eroavuudesta, tietystä kohderyhmästä, muutoksesta julkaisun muodossa, sisältöön liittyvästä painosajankohdasta, nuottiaineiston erottuvasta äänialasta tai julkaisumuodosta.

Painostiedot merkitään tiedonlähteessä esiintyvässä muodossa; lyhenteitä ei käytetä, ellei tiedonlähteessä itsessään ole lyhennetty.
Myös ensimmäinen painos merkitään, jos se on mainittu kuvailun kohteessa.
Virheellinen painostieto: painostieto merkitään niin kuin se on tiedonlähteessä, vaikka se olisi virheellinen. Oikeasta tiedosta tehdään 500-kentän huomautus.

Nimetty uudistettu painos

RDA 2.5.6.3 Jos tiedonlähteessä, esimerkiksi esipuheessa, on tieto uudistetusta painoksesta, merkitään uudistettuun painokseen liittyvät tiedot soveltaen ohjeita painoksen merkitsemistä.

Vastuullisuustietojen merkitseminen

RDA 2.4.1 Vastuullisuusmerkinnöt osakentään ‡b tehdään samoilla säännöillä kuin kentässä 245‡c. Edeltävä välimerkki kauttaviiva ( / ).

Elokuvien painos

Elokuvien painostietoa merkitsevät ilmaisut kuten Director’s cut, limited edition merkitään myös kenttään 250.

Muuttumattomat lisäpainokset

Esimerkiksi: reprint, tryckning, printing, impr.
Muuttumattomista lisäpainoksista tehdään huomatus kenttiin 500 tai 595 (suomalainen linjaus 2.5.6.3: Melinda-tietovarannossa merkitään muuttamattomat lisäpainokset).

Katso kenttä 500 (Lisäpainokset)

Lisäpainos-tieto lisätään olemassa olevaan tietueeseen ja tietue muokataan RDA-tietueeksi, jos alkuperäinen painos on käsillä. Tietueen voi myös jättää hybridimuotoon.

Näköispainokset

Kuvailun kohteena olevan näköispainoksen painostietoihin merkitään näköispainoksen painostiedot. Alkuperäisen manifestaation tiedot merkitään kenttään 534 (Huomautus alkuperäisversiosta)

tai rakenteistettuna kenttään 775 (Linkkikenttä - muu painos)

Kiinteämittaiset kentät: 008/06 tulee r

008/07-10 näköispainoksen kustannusvuosi, 008/11-14 alkuperäisen julkaisun kustannusvuosi

Kaksi painosmerkintää

Kenttää toistetaan kun aineistossa on kaksi erillistä painosmerkintää:

250 ## ‡a Canadian edition.
250 ## ‡a 3rd edition.

Rinnakkainen painostieto

Jos rinnakkainen painostieto merkitään, se merkitään osakenttään ‡b. Edeltävä välimerkki yhtäläisyysmerkki ( = ).

Esimerkki
250 ## ‡a
 6th revised and enlarged edition ‡b 6. verbesserte und erweiterte Auflage.

Musiikkiaineisto

Ohjeistus Musiikin RDA-sovellusohjeessa


ESIMERKKEJÄ

250 ## ‡a 2. painos.
250 ## ‡a Toinen painos.
250 ## ‡a Toinen uusittu painos.
250 ## ‡a 8., uudistettu painos.
250 ## ‡a 3. uudistettu painos Yhdessä jaksamme paremmin -taskumatista.
250 ## ‡a New Wessex ed. / b introduction by J. Hillis Miller ; notes by Edward Mendelson.
250 ## ‡a Director's cut.

250 ## ‡a 2. painos.
500 ## ‡a Oikea painostieto: 3. painosX 251 - Versio (T)

Kenttä ei ole enää käytössä. Käytä kenttää 250.


X 254 - Nuottijulkaisun julkaisumuoto (ET) 

Kenttä ei ole enää käytössä. Julkaisumuototiedot merkitään kenttään 250.255 - Kartta-aineiston matemaattiset tiedot (T)

Kartan horisontaalinen mittakaava ja kartan vertikaalinen mittakaava ovat ydinelementtejä. Lisätieto mittakaavasta sekä karttaprojektio ovat lisäydinelementtejä.
Ekspressio ; RDA 7.25 Mittakaava, 7.26 Karttaprojektio


ESIMERKKI

255 ## ‡a 1:8500, 1:50000.

255 ## ‡a Eri mittakaavoja.
Kartasto, jossa karttojen mittakaavat vaihtelevat

255 ## ‡a 1:50000 ; ‡b ETRS-TM35FIN.
Mittakaava ja projektiomerkintö

255 ## ‡a Noin 1:1,200.
Arvioitu mittakaava

255 ## ‡a 1:15000–1:25000.
Mittakaava vaihtelee, äärimmäiset arvot tiedetään

Tiedonhakua varten mittakaava ja koordinaatit voidaan tallentaa koodimuodossa myös kenttään 034 ja projektiomerkintö kenttään 008 mp 22-23X 256 - Elektronisen aineiston ominaisuudet (ET)

KENTTÄÄ EI KÄYTETÄ RDA:N MUKAISESSA KUVAILUSSA!

Kenttä on jäänyt pois käytöstä vuonna 2012 kirjastoissa, jotka käyttävät ISBD-kuvailusääntöä. Elektronisen aineiston laajuuteen liittyvät tiedot merkitään fyysisen kuvailun alueelle, kenttään 300.

Elektronisen aineiston tyyppiin liittyvät merkinnät voidaan tehdä huomautuskenttään 516.257 - Tuottajan maa (ET) (Tiedot lisätty 9/2021)

Kenttään tallennetaan tuottajan maa YSO-paikat-sanastosta.

Indikaattorit

 • Ensimmäinen - Määrittelemätön
  • # - Määrittelemätön
 • Toinen - Määrittelemätön
  • # - Määrittelemätön

Osakentät (valikoima)

 • ‡a - Tuottajan maa (T)
  Maiden nimet otetaan YSO-paikat-sanastosta. Ei käytetä lyhenteitä tai maakoodeja. 
 • ‡0 - Auktoriteettitietueen kontrollinumero tai standardinumero (T)
  Ks. osakentän kuvaus Kontrolliosakentät.


ESIMERKKI
257 ## ‡a Suomi ‡2 yso/fin ‡0 http://www.yso.fi/onto/yso/p94426

Jos on tarpeen merkitä useita maita, kenttä toistetaan.

ESIMERKKI
257 ## ‡a Suomi ‡2 yso/fin ‡0 http://www.yso.fi/onto/yso/p94426
257 ## ‡a Japani ‡2 yso/fin ‡0 http://www.yso.fi/onto/yso/p105023258 - Filatelistisen julkaisun tiedot (T)X 260 - Julkaisutiedot (T)

KENTTÄÄ EI KÄYTETÄ RDA:N MUKAISESSA KUVAILUSSA! ISBD:n AIKAINEN KENTTÄ

Jos tiedonlähteet ovat saatavilla, niin kuvailu muutetaan RDA:n mukaiseksi ja käytetään kenttää 264.

Kun RDA:han siirryttiin, niin sarja-aineistojen ja päivittyvien aineistojen kuvailussa tehtiin hybriditietue, jossa 260 kentässä alkanutta kuvailua jatkettiin 264 kentässä. Näin ei tehdä enää vaan kuvailussa käytetään ISBD-sääntöjä ja julkaisutietomuutokset merkitään 260 kenttään, paitsi jos koko kuvailu voidaan päivittää RDA:n mukaiseksi.

1. indikaattori - julkaisumerkintöjen järjestys

 • # - Soveltumaton/Tietoa ei ole annettu/Aikaisin tiedossa oleva julkaisija
 • 2 - Välijulkaisija
 • 3 - Nykyinen/viimeisin julkaisija

Osakentät

 • ‡a Julkaisu-/kustannus-, jakelu- jne. paikka
 • ‡b Julkaisijan/kustantajan, jakajan jne. nimi
 • ‡c Julkaisu-, jakelu- jne. aika
 • ‡e Valmistuspaikka‡f Valmistaja
 • ‡3 Aineiston osa, jota tiedot koskevat263 - Arvioitu julkaisuaika (ET)

Kenttä 263 on käytössä Fennican ennakkotietueissa. Kenttää voidaan käyttää myös muiden kirjastojen hankintatietueissa.

Kenttä on muotoa vvvvkk, esim. 263 ## ‡a 201012

Kentän voi poistaa, kun aineisto on ilmestynyt ja tietueessa on 264-kenttä.264 - Huomautus tuotanto-, kustannus-, jakelu-, valmistus- ja tekijänoikeustiedoista (T) (ohje päivitetty 10/2021)

Manifestaatio

Indikaattorit

1. indikaattori - merkintöjen järjestys

 • # - Soveltumaton/Tietoa ei ole annettu/Aikaisin
 • 2 - Välituottaja, -julkaisija, -jakelija tai -valmistaja
 • 3 - Nykyinen/viimeisin

Ensimmäisen indikaattorin arvoja 2 ja 3 käytetään, kun kustantaja/julkaisija vaihtuu toistuvasti; tämä koskee vain sarja-aineistoa ja päivittyvää aineistoa. Kun näitä indikaattoreita on käytetty, vuosilukuja ei merkitä osakenttään ‡c, vaan osakenttään ‡3.

2. indikaattorin arvo kertoo, mikä funktio kenttään tallennetulla entiteetillä on:

 • 0 Tuotantotiedot
 • 1 Julkaisutiedot
 • 2 Jakelutiedot
 • 3 Valmistustiedot
 • 4 Copyright-vuosi

264 #0 Tuotantotiedot (T)

Tuottaminen RDA 2.7

Tuotantoaika on ydinelementti julkaisemattoman aineiston kuvailussa. Muut tuotantotietojen  elementit ovat valinnaisia.

Tuotantotiedot merkitään julkaisemattoman aineiston (esim. käsikirjoitus, maalaus, veistos, paikallinen tallennus) kuvailuun.

Tuotantotietojen tiedonlähteet tärkeysjärjestyksessä:

 • tuotantopaikka: tuottajan nimen tiedonlähde, muu aineistoon sisältyvä tiedonlähde, muu aineistoon liittyvä tiedonlähde 
 • rinnakkainen tuotantopaikka: tuotantopaikan tiedonlähde, muu aineistoon sisältyvä tiedonlähde, muu aineistoon liittyvä tiedonlähde 
 • tuottajan nimi: päänimekkeen tiedonlähde, muu aineistoon sisältyvä tiedonlähde, muu aineistoon liittyvä tiedonlähde
 • tuottajan rinnakkainen nimi: tuottajan nimen tiedonlähde, muu aineistoon sisältyvä tiedonlähde, muu aineistoon liittyvä tiedonlähde 
 • tuotantoaika: mikä tahansa lähde ← aineiston ulkopuolelta otettua tuotantoaikaa ei merkitä hakasulkuihin

Esimerkiksi julkaisemattomat opinnäytteet.

Osakentät:

 • ‡a tuotantopaikka
 • ‡b tuottaja
 • ‡c tuotantoaika
 • ‡7 Tietojen provenienssi (T)
  Ei vielä käytössä

Tuotantoaika merkitään niin kuin tiedonlähteessä, esim. roomalaisin numeroin ilmaistu tuotantoaika merkitään roomalaisin numeroin.

ESIMERKKI
264 #0 ‡a [Turku], ‡c 2016. 

264 #1 Julkaisutiedot (T)

Kustantaminen RDA 2.8

Ensimmäinen kustannuspaikka, kustantajan nimi ja julkaisuaika ovat ydinelementtejä.

Julkaisutietoihin sisältyvät tiedot aineiston kustantamisesta, julkaisemisesta, julkistamisesta tai ilmestymisestä. Verkossa ilmestynyt aineisto katsotaan julkaistuksi aineistoksi.

Julkaisutietojen tiedonlähteet tärkeysjärjestyksessä:

 • kustannuspaikka: kustantajan nimen tiedonlähde, muu aineistoon sisältyvä tiedonlähde, muu aineistoon liittyvä tiedonlähde
 • rinnakkainen kustannuspaikka: kustannuspaikan tiedonlähde, muu aineistoon sisältyvä tiedonlähde, muu aineistoon liittyvä tiedonlähde
 • kustantajan nimi: päänimekkeen tiedonlähde, muu aineistoon sisältyvä tiedonlähde, muu aineistoon liittyvä tiedonlähde
 • kustantajan rinnakkainen nimi: kustantajan nimen tiedonlähde, muu aineistoon sisältyvä tiedonlähde, muu aineistoon liittyvä tiedonlähde
 • julkaisuaika: päänimekkeen tiedonlähde, muu aineistoon sisältyvä tiedonlähde, muu aineistoon liittyvä tiedonlähde


Osakentät:

 • ‡a julkaisu-/kustannuspaikka
 • ‡b julkaisija/kustantaja
 • ‡c julkaisu-/kustannusaika 


ESIMERKKI
264 #1 ‡a Helsinki : ‡b University of Helsinki, ‡c 2014.

264 #1  ‡a [Kustannuspaikka tuntematon] : ‡b [kustantaja tuntematon], ‡c 2015.

264 #1  ‡a London : ‡b Old Oak, ‡c MMXVIII.

Välimerkitysohje

Yleensä aineistossa esiintyvä välimerkitys jäljennetään kuvailuun. Tähän on kuitenkin kaksi poikkeusta:

 1. Tietoelementtien yksittäisiä tietoja erottava välimerkitys. Aineistossa käytetty välimerkitys, joka erottaa yksittäiset tiedot toisistaan, jätetään merkitsemättä.
  ESIMERKKI
  Aineistossa kustannuspaikka: Porvoo, Helsinki, Juva → tietoelementit: 'Porvoo', 'Helsinki' ja 'Juva'
 2. Tietoelementtejä erottava välimerkitys. Aineistossa käytetty välimerkitys, joka erottaa eri kuvailuelementteinä merkityt tiedot toisistaan, jätetään merkitsemättä.
  ESIMERKKI
  Aineistossa kustantajana "Pellervon taloustutkimus PTT / Pellervo Economic Research" → Tietoelementit: 'Pellervon taloustutkimus PTT' ja 'Pellervo Economic Research'

Kustannuspaikka

Kustantajan kaikki hierarkiatasot merkitään yleensä. Sarja-aineistossa ja äänitteissä hierarkiatasot merkitään tapauskohtaisesti (RDA 2.8.4.3).

Useita kustannuspaikkoja

Merkitään kuvailuun järjestyksessä, joka vastaa tiedonlähteessä esiintyvää kustannuspaikkojen järjestystä tai layoutin tai typografian osoittamaa ensisijaisuutta. Vain ensimmäinen kustannuspaikka on pakollinen.

ESIMERKKI
264 #1 ‡a Porvoo ; ‡a Helsinki ; ‡a Juva : ‡b ...     ydinelementti


Useita kustantajia ja yhteen tai useampaan kustantajaan liittyy useita kustannuspaikkoja

Kuvailuun merkitään kuhunkin kustantajaan liittyvät paikat järjestyksessä, joka vastaa tiedonlähteessä esiintyvää kustannuspaikkojen järjestystä tai layoutin tai typografian osoittamaa ensisijaisuutta. Vain ensimmäinen kustannuspaikka (ja kustantaja) on pakollinen.

ESIMERKKI
264 #1 ‡a Espoo : ‡b Outokumpu Oy ; ‡a Helsinki : ‡b Tekniikan historian seura, ‡c ...     ydinelementti


Kustannuspaikka tiedonlähteessä useammalla kielellä tai kirjoitusjärjestelmällä

Kuvailuun merkitään päänimekkeen kielellä tai kirjoitusjärjestelmällä oleva muoto. Jos tätä ohjetta ei voida soveltaa, merkitään paikan nimi ensimmäiseksi esiintyvällä kielellä tai kirjoitusjärjestelmällä.

ESIMERKKI
264 #1 ‡a Helsingfors : ‡b ...
Aineistossa 'Helsinki - Helsingfors', päänimeke ruotsinkielinen


Rinnakkaisia kustannuspaikkoja

Merkitään kuvailuun järjestyksessä, joka vastaa tiedonlähteessä esiintyvää kustannuspaikkojen järjestystä tai layoutin tai typografian osoittamaa ensisijaisuutta. Huom. kustannuspaikaksi (ydinelementti) valittua paikkaa ei voi käyttää rinnakkaisessa kustannuspaikassa

ESIMERKKI
264 #1 ‡a Saint Petersburg = ‡a Sankt Petersburg = ‡a Pietari : ‡b ...     ydinelementti
Aineistossa: 'Sankt Petersburg - Saint Petersburg - Pietari'. Päänimeke englanninkielinen → kustannuspaikka (ydinelementti) on 'Saint Petersburg'. Loput ovat rinnakkaisia kustannuspaikkoja


Tuntematon kustannuspaikka

Kustannuspaikka voidaan arvioida tai jos tämä ei ole mahdollista, niin käytetään fraasia [Kustannuspaikka tuntematon]

ESIMERKKI

264 #1 ‡a [Helsinki] 
Arvioitu kustannuspaikka

264 #1 ‡a [Helsinki?] 
Arvioitu todennäköinen kustannuspaikka

264 #1 ‡a [Kustannuspaikka tuntematon]
Kustannuspaikka on täysin tuntematon


Kustantaja

Useita kustantajia

Kuvailuun merkitään kustantajien nimet järjestyksessä, joka vastaa tiedonlähteessä esiintyvää nimien järjestystä tai layoutin tai typografian osoittamaa ensisijaisuutta.


Kustantajan nimi useammalla kielellä tai kirjoitusjärjestelmällä

Kuvailuun merkitään päänimekkeen kielellä tai kirjoitusjärjestelmällä oleva muoto. Jos tätä ohjetta ei voida soveltaa, merkitään nimi ensimmäisenä esiintyvällä kielellä tai kirjoitusjärjestelmällä.

ESIMERKKI
264 #1 ... ‡b Pellervo Economic Research
Aineistossa "Pellervon taloustutkimus PTT / Pellervo Economic Research". Päänimeke on englanninkielinen


Rinnakkainen kustantaja

Merkitään kuvailuun järjestyksessä, joka vastaa tiedonlähteessä esiintyvää nimien järjestystä tai layoutin tai typografian osoittamaa ensisijaisuutta. Huom. varsinaiseen kustantaja-elementtiin (ydinelementti) valittua nimeä ei voida käyttää enää rinnakkaisen kustantajan nimen elementtiin

ESIMERKKI
264 #1 ... ‡b Pellervo Economic Research = ‡b Pellervon taloustutkimus PTT     ydinelementti
Aineistossa "Pellervon taloustutkimus PTT / Pellervo Economic Research". Päänimeke on englanninkielinen → 'Pellervo Economic Research' on varsinainen kustantaja, joten rinnakkaiseen kustantajaan jää käytettäväksi elementti 'Pellervon taloustutkimus PTT'


Tuntematon kustantaja

Kustantajan nimi voidaan arvioida tai jos tämä ei ole mahdollista, niin käytetään fraasia [kustantaja tuntematon]

ESIMERKKI

264 #1 ... ‡b [Helsingin yliopisto] 
Arvioitu kustantaja

264 #1 ... ‡b [Helsinki?] 
Arvioitu todennäköinen kustantaja

264 #1 ... ‡b [kustantaja tuntematon]
Kustantaja on täysin tuntematon


Julkaisuaika

Katso myös Tarkennuksia 264-kentän vuosien merkitsemisestä (sisältää myös loppupiste-esimerkit kootusti)

Merkitään niin kuin tiedonlähteessä, esim. roomalaisin numeroin ilmaistu julkaisuaika merkitään roomalaisin numeroin.

Julkaisuajan merkitseminen

Julkaisuaika on ydinelementti. Jos julkaisuaika on ilmaistu tiedonlähteessä useamman kalenterin mukaan, niin vain gregoriaaninen kalenterin mukainen vaaditaan. (RDA 2.8.6) 008-kenttään merkitään gregoriaaninen kalenterin mukainen vuosi.

Jos manifestaatiossa esiintyvä julkaisuaika ei ole gregoriaanisen tai juliaanisen kalenterin mukainen, lisätään kuvailuun vastaava gregoriaanisen tai juliaanisen kalenterin mukainen ajankohta. Osoitetaan, että tieto on otettu manifestaation ulkopuolelta. (RDA 2.8.6.3)

Esimerkki
264 #1 $a ... $c 4308 [1975]
264 #1 $a ... $c anno 18 [1939]
264 #1 $a ... $c 5730 [1969 tai 1970]
Jos ajankohdan tiedetään olevan jompikumpi peräkkäisistä vuosista, merkitään molemmat vuodet tai-sanalla erotettuna (RDA 1.9.2.2)

Jos tiedonlähteessä esiintyy eri kalenterien mukaan ilmaistuja vuosilukuja, merkitään ne kuvailuun järjestyksessä, joka vastaa tiedonlähteessä esiintyvää järjestystä tai layoutin tai typografian osoittamaa ensisijaisuutta. (RDA 2.8.6.3)

Esimerkki. Julkaisuaika ilmaistu tiedonlähteessä sekä juutalaisen että gregoriaanisen kalenterin mukaan
264 #1 $a ... $c 5772 = 2012.     
TAI VAIN:  264 #1 $a ... $c 2012.
Vain gregoriaanisen kalenterin mukainen julkaisuvuosi vaaditaan (RDA 2.8.6)

Esimerkki. Julkaisuaika ilmaistu tiedonlähteessä sekä Hijri Shamsi (aurinko) että Hijri Qamari (kuu) kalenterien mukaan. Tiedonlähteessä: 1377 H.Sh. 1419 H.Q.
264 #1 $a ... $c 1377 H.Sh. = 1419 H.Q. [1998 tai 1999]  
Jos ajankohdan tiedetään olevan jompikumpi peräkkäisistä vuosista, merkitään molemmat vuodet tai-sanalla erotettuna (RDA 1.9.2.2)


Jos todennäköinen vuosi sijoittuu tietylle ajanjaksolle, merkitään varhaisimman todennäköisen vuoden jälkeen ja-sana ja myöhäisimmän todennäköisen vuoden jälkeen välillä-sana. Loppuun merkitään kysymysmerkki. (RDA 1.9.2.4)

Esimerkki
264 #1 $a ... $c [vuosien 1846 ja 1853 välillä?]


Jos tiedetään varhaisin mahdollinen ajankohta, merkitään aikaisintaan-sana ja päiväys.
Jos tiedetään myöhäisin mahdollinen ajankohta, merkitään viimeistään-sana ja päiväys.
Jos sekä varhaisin että myöhäisin mahdollinen ajankohta tiedetään, merkitään varhaisimman mahdollisen ajankohdan jälkeen ja-sana ja myöhäisimmän mahdollisen ajankohdan jälkeen välillä-sana. (RDA 1.9.2.5)  

Esimerkki
264 #1 $a ... $c [viimeistään 21. elokuuta 1492]
264 #1 $a ... $c [12. elokuuta 1899 ja 2. maaliskuuta 1900 välillä]

Taulukko yllä olevista esimerkeistä:

264$c

008/vuosi

Huomautus

4308 [1975]s1975####Kuvailuun lisätään gregoriaanisen kalenterin mukainen aika
5772 = 2012.s2012####Julkaisuaika ilmaistu tiedonlähteessä sekä juutalaisen että gregoriaanisen kalenterin mukaan
2012.s2012####Julkaisuaika ilmaistu tiedonlähteessä sekä juutalaisen että gregoriaanisen kalenterin mukaan - vain ydinelementti merkitty kuvailuun
1377 H.Sh. = 1419 H.Q. [1998 tai 1999] q19981999

Julkaisuaika ilmaistu tiedonlähteessä sekä Hijri Shamsi (aurinko) että Hijri Qamari (kuu) kalenterien mukaan. Tiedonlähteessä: 1377 H.Sh. 1419 H.Q.

Julkaisuaika on gregoriaanisessa kalenterissa jompi kumpi peräkkäisistä vuosista

[vuosien 1846 ja 1853 välillä?]q18461853Todennäköinen vuosi sijoittuu tietylle ajanjaksolle
[viimeistään 21. elokuuta 1492]quuuu1492Tiedetään myöhäisin mahdollinen ajankohta


Virheellinen julkaisuaika

Vaikka tiedonlähteessä esiintyvä julkaisuaika tiedetään kuvitteelliseksi tai virheelliseksi, jäljennetään se kuvailuun (RDA 2.8.6.3). Todellisesta julkaisuajasta tehdään huomautus (RDA 2.17.7.3).  

ESIMERKKI
008/06-11 s2010
264 #1 ‡a ...  ‡c 1010.
500 ## ‡a Julkaisuaika todellisuudessa 2010.
Päänimekkeen (ja siten myös julkaisuajan) tiedonlähteessä: 1010


Arvioitu julkaisuaika

Mikäli julkaisussa ei ole mainittu julkaisuaikaa, se on arvioitava. Arvioitu tai aineiston ulkopuolelta otettu julkaisuaika merkitään hakasulkeisiin.

ESIMERKKI

008 s 2010
264 #1  ... ‡c [2010]
Yksittäinen vuosi on arvioitu julkaisuvuodeksi

008 s 2010
264 #1  ... ‡c [2010?]
Yksittäinen vuosi on arvioitu todennäköiseksi julkaisuvuodeksi

008 q 2010 2015
264 #1  ... ‡c [vuosien 2010 ja 2015 välillä?]
Julkaisun on arvioitu tapahtuneen aikavälillä


264 #2 Jakelutiedot (T)

Jakelu RDA 2.9

Jakajan nimi on lisäydinelementti videotallenteiden kuvailussa.

Jakelutietojen tiedonlähteet tärkeysjärjestyksessä:

 • jakelupaikka: jakelijan nimen tiedonlähde, muu aineistoon sisältyvä tiedonlähde, muu aineistoon liittyvä tiedonlähde
 • rinnakkainen jakelupaikka: jakelupaikan tiedonlähde, muu aineistoon sisältyvä tiedonlähde, muu aineistoon liittyvä tiedonlähde
 • jakajan nimi: päänimekkeen tiedonlähde, muu aineistoon sisältyvä tiedonlähde, muu aineistoon liittyvä tiedonlähde
 • jakajan rinnakkainen nimi: jakajan nimen tiedonlähde, muu aineistoon sisältyvä tiedonlähde, muu aineistoon liittyvä tiedonlähde
 • jakeluaika: päänimekkeen tiedonlähde, muu aineistoon sisältyvä tiedonlähde, muu aineistoon liittyvä tiedonlähde

Osakentät:

 • ‡a Jakelupaikka
 • ‡b Jakajan nimi
 • ‡c Jakeluaika

Jakeluaika merkitään niin kuin tiedonlähteessä, esim. roomalaisin numeroin ilmaistu jakeluaika merkitään roomalaisin numeroin.

264 #3 Valmistustiedot (T)

Valmistaminen RDA 2.10

Valmistustietoihin sisältyvät tiedot aineiston valmistuspaikasta, valmistajasta sekä valmistusajasta.

Valmistustietojen tiedonlähteet tärkeysjärjestyksessä:

 • valmistuspaikka: valmistajan nimen tiedonlähde, muu aineistoon sisältyvä tiedonlähde, muu aineistoon liittyvä tiedonlähde
 • rinnakkainen valmistuspaikka: valmistuspaikan tiedonlähde, muu aineistoon sisältyvä tiedonlähde, muu aineistoon liittyvä tiedonlähde
 • valmistajan nimi: päänimekkeen tiedonlähde, muu aineistoon sisältyvä tiedonlähde, muu aineistoon liittyvä tiedonlähde
 • valmistajan rinnakkainen nimi: valmistajan nimen tiedonlähde, muu aineistoon sisältyvä tiedonlähde, muu aineistoon liittyvä tiedonlähde
 • valmistusaika: päänimekkeen tiedonlähde, muu aineistoon sisältyvä tiedonlähde, muu aineistoon liittyvä tiedonlähde

Osakentät:

 • ‡a Valmistuspaikka
 • ‡b Valmistajan nimi
 • ‡c Valmistusaika 

Valmistuspaikka Merkitään niin kuin tiedonlähteessä, mutta ei oteta mukaan lisäsanoja kuten "painettu". 

‡c Valmistusaika Merkitään niin kuin tiedonlähteessä, esim. roomalaisin numeroin ilmaistu valmistusaika merkitään roomalaisin numeroin.  

 ESIMERKKI

264 #3 ‡a Keuruu : ‡b Otavan kirjapaino

264 #3 ‡a Kiinassa (aineistossa "painettu Kiinassa")

264 #3 ‡a China (aineistossa "in China")
 

264 #4 Copyright-vuosi (T)

Tekijänoikeusvuosi RDA 2.11

Linjaus: Copyright-vuosi on ydinelementti, kun se poikkeaa julkaisu- tai jakeluajasta.

Muussa tapauksessa copyright-vuotta ei tarvitse merkitä. Sitä ei myöskään koskaan arvioida.

Copyright-vuoden symboli on ©, äänitteissä käytetään phonogram-merkkiä ℗. 

Copyright-vuoden tiedonlähde:

 • Copyright-vuosi: tiedot copyright-vuodesta otetaan mistä tahansa lähteestä

Osakentät:

 • ‡c Tekijänoikeusvuosi

Tekijänoikeusvuosi Merkitään niin kuin tiedonlähteessä, esim. roomalaisin numeroin ilmaistu copyright-vuosi merkitään roomalaisin numeroin.

Tieto copyright-vuodesta otetaan mistä tahansa lähteestä.

Copyright-vuotta edeltää copyright-merkki ilman välilyöntiä. Copyright-vuoden jälkeen ei merkitä pistettä.

‡3 Aineiston osa, jota tiedot koskevat (ET)

Osakenttään merkitään vuosiluku silloin, kun on käytetty indikaattoria 2 ja 3. Osakenttä merkitään ennen osakenttää ‡a.

Sarja-aineistossa kenttää voidaan toistaa. Osakenttä ‡c merkitään sarja-aineistossa ensimmäisen julkaisijan yhteyteen, päivittyvissä julkaisuissa viimeisimmän julkaisijan yhteyteen.

ESIMERKKI


245 00 ‡a Poliisikoira : ‡b Suomen poliisikoirayhdistys r.y:n jäsenlehti.
264 #1 ‡a Helsinki : ‡b Suomen poliisikoirayhdistys, ‡c 1974-
264 21 ‡a Tampere : ‡b Pohjolan poliisikirja
                  [Vuosilukuja ei tiedetä]
264 31 ‡3 2010- ‡a Ruotsinpyhtää : ‡b Div. Sec.

245 10  ‡a Acta crystallographica. ‡n Section A, ‡p Foundations of crystallography.
264 #1  ‡a Copenhagen : ‡b published for the International Union of Crystallography by Munksgaard, ‡c 1983-
264 21  ‡3 2004-2006 ‡a Oxford : ‡b Blackwell on behalf of the International Union of Crystallography
264 31  ‡3 2007-  ‡a [Oxford] : ‡b [Wiley-Blackwell]

päivittyvä julkaisu:
2
64 #1 ‡3 2009-2010 ‡a Helsinki : ‡b WSOYpro

264 21 ‡3 2011-2014 ‡ a Helsinki : ‡b Sanoma Pro
264 31 ‡3 2014- ‡a Helsinki : ‡b Talentum, ‡c 2009-

Loppupisteet

264-kenttään tulee loppupiste, JOS on käytetty osakenttää ‡c tuotantoajan, julkaisuajan, jakeluajan tai valmistusajan ilmaisemiseen (2. indikaattori = 0, 1, 2 tai 3) JA osakenttä ‡c ei pääty hakasulkuun ']' tai tavuviivaan '-'   tai kaarisulkuun ')'  tai kysymysmerkkiin '?'

Copyright-vuoden kanssa ei käytetä loppupistettä (2. indikaattori = 4).

ESIMERKKI
264 #0 ‡a [Vantaa?] : ‡b [Olli Kela], ‡c [2011?]
264 #1 ‡a Helsinki : ‡b Helsingin yliopisto, ‡c 1992-
264 #1 ‡a Helsinki : ‡b Helsingin yliopisto, ‡c 1995-2006.   ← loppupiste
264 #2 ‡a Kouvola : ‡b Nuorisovirasto
264 #3 ‡a Lahti : ‡b Valtion monistuskeskus, ‡c 1965.  ← loppupiste
264 #4 ‡c ©2016270 - Osoite (ET)

 • No labels