MARC 21 formaatti:  Suomi |  Svenska |  English

Tarkempia ohjeita luokituksista ks. Sisällönkuvailuopas


050 051 052 055 060 061 066 070 071 072 074 080 082 083 084 085 086 088 090-099050 - Library of Congress -luokitus (T)

http://www.loc.gov/catdir/cpso/lcco/

Tulee kopioitujen tietueiden mukana esim. Kongressin kirjaston tietokannasta.

1. indik. Määrittelemätön (kopioiduissa tietueissa myös 0 tai 1)

2. indik. 4 (kopioiduissa tietueissa myös 0)

Osakenttä ‡a LC-luokka

ESIMERKKI

050 #4 ‡a NB933.F44


051 - Library of Congress, tiedot kappaleesta, numerosta, eripainoksesta (T)052 - Maantieteellinen luokitus (T)055 - Kanadalaisten kirjastojen luokitukset (T)060 - National Library of Medicine -luokitus (T)061 - National Library of Medicine, tiedot kappaleesta (T)066 - Merkistöt (ET)

Kenttien 066 ja 880 merkistökoodit ovat Unicode-aikana tarpeettomia (sekä Aleph- että Voyager-järjestelmien merkistö on Unicode).  Tietokannoissa jo olevista koodeista ei ole haittaa, joten niitä ei tarvitse poistaakaan. 070 - National Agricultural Library -luokitus (T)071 - National Agricultural Library, tiedot kappaleesta (T)072 - Aihealuekoodi (T)

Kokoelmakarttahankkeessa vuonna 2007 perustettu luokitus. Ei enää aktiivisessa käytössä.

1. indik. - Määrittelemätön
2. indik. 7 - Sanaston lyhenne osakentässä ‡2

Osakentät
‡a Aihealuekoodi
‡2 kkaa

ESIMERKKI
072 #7 ‡a 80 ‡2 kkaa074 - U.S. Government Printing Office kappalenumero (T)080 - Yleinen kymmenluokitus, UDK (T)

Sisällönkuvailussa käytetyn UDK-luokituksen laitos/painos on aina merkittävä luokitustiedon yhteyteen, vaikka aikaisemmin niin ei ole tehty. Ohjeet merkitsemisestä Sisällönkuvailuoppaassa.

1. indikaattori:

  • # - Tieto puuttuu
  • 0 - Täysi laitos
  • 1 - Lyhennetty laitos

Osakenttä ‡a UDK-luokka
Painoksen tunnistetiedot ‡2

ESIMERKKI

080 1# ‡a 021 ‡2 2018

080 1# ‡a 393 ‡2 1974/fin/1989082 - Deweyn luokitus, DDC (T)083 - Deweyn luokitus, lisäluokka (T)
084 - Muu luokitus (T)

1. indikaattori:
9 - YKL-luokituksen fiktiivisen aineiston lisäluokka – suomalainen indikaattori

Luokituskoodien täydellinen lista on sivulla Classification scheme source codes

Osakentät

Osakentässä ‡2 käytettäviä tavallisimpia luokituskoodeja:

acmccs = Association of Computing Machinery/Computing Reviews -luokitus
agrissc = Agris-luokitus
bar = Barnard-luokitus
ekl = Eduskunnan kirjaston luokitus
finagri = Finagri-luokitus
gfdc = Forest Decimal Classification -luokitus
inspec = INSPEC classification -luokitus
kssb = Klassifikationssystem för svenska bibliotek
kuvacs = Kuvataideakatemian kirjaston luokitusjärjestelmä
mpkkl = Maanpuolustuskorkeakoulun kirjaston luokitusjärjestelmä
msc = American Mathematical Society -luokitus
rubbk = Bibliotečno-bibliografičeskaâ klassifikaciâ -luokitus
siblcs = Sibelius-Akatemian kirjaston luokitusjärjestelmä
taikclas = Taideteollisen korkeakoulun kirjaston luokitus
taykl = Tampereen yliopiston kirjaston luokitus
teatkl = Teatterikorkeakoulun kirjaston luokitusopas
tykoma = Turun yliopiston kirjaston vanha luokitus
uef = Itä-Suomen yliopiston luokitus (ei enää käytössä, poistettu Melindan tietueista 2021)
veera = VEERA-luokitus
ykl = Yleisten kirjastojen luokitus

Tässä kentässä oleva luokituskoodi on sisällönkuvailua.  Hyllyluokitus merkitään vain omaan tietokantaan joko bibliografisen tietueen kenttään 852 tai erilliseen varastotietueeseen.  Sisällönkuvailuluokka ja hyllyluokka voivat olla yhteneviä tai erilaisia keskenään.


ESIMERKKI

084 ## ‡a 78.541 ‡2 ykl

084 9# ‡a Eläimet ‡2 ykl

084 ## ‡a Sib Mc4.13 ‡2 siblcs

084 ## ‡a Teat Nuotit 78.352 ‡2 teatkl085 - Synteettisen luokituksen rakenne (T)086 - Virallisjulkaisujen luokitus (T)088 - Raporttinumero (T)

Ei indikaattoreita

Osakenttäkoodit

  • ‡a Raporttinumero (ET)
  • ‡z Virheellinen tai peruttu raporttinumero (T)

Raporttinumero, joka ei ole minkään standardin mukainen. Jäljennetään aineistosta.

ISRN-tunnus ja muut standardoidut raporttinumerot merkitään kenttään  027  (ISRN-tunnus tai muu standardoitu raporttinumero)

Esimerkki

088 ## ‡a TKK-IGE-A

088 ## ‡a RIL-248-2013
245 00 ‡a NR-kattorakenteen jäykistyksen suunnittelu ja toteuttaminen.
490 1# ‡a RIL,  ‡x 0356-9403 ;  ‡v 248-2013090-099 - Kirjastokohtaiset luokituskentät

Kirjastokohtaiset luokituskentät

  • No labels