Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

HYVÄKSYTTY KUMEAN KOKOUKSESSA 31.3.2017

Tarkennuksia 264-kentistä: julkaisuvuosien, copyright-vuosien ja painovuosien merkitseminen

Julkaisuvuosi on ydinelementti julkaistulle aineistolle.

Alla olevissa esimerkeissä (plus)-merkillä varustetut rivit ovat pakollisia kansallisbibliografiatasoisessa kuvailuissa, alempitasoisessa vain, jos kuvailija katsoo ne tarpeellisiksi. Melindan kuvailussa kuvailutasoa ei saa laskea. Pääsääntö kansallisbibliografisessa kuvailussa: Merkitään myös aina se vuosi, josta julkaisuvuosi on arvioitu, mikäli julkaisuvuotta ei ole merkitty aineistoon.

Esipuheen päiväystä ei katsota julkaisuvuodeksi. Arvioitu julkaisuvuosi laitetaan hakasulkeisiin. Copyright-vuotta ei tarvitse merkitä, jos se on sama kuin aineistoon merkitty julkaisuvuosi - mutta jos copyright-vuosi eroaa julkaisuvuodesta tai arvioidusta julkaisuvuodesta, niin se merkitään (SKL 2.11: Copyright-vuosi merkitään, jos copyright-vuosi poikkeaa julkaisuajasta).

Jos on selvää, että tuotanto-, jakelu-, valmistus- tai copyright-vuodesta arvioitu julkaisuaika on virheellinen, niin julkaisuaikaa ei arvioida näistä.

Esimerkki. Julkaisuaika arvioitu depot-legal -vuodesta (vapaakappaleen luovutusvuosi), vaikka copyright-vuosi on mainittu aineistossa.
008 t 2015 2005
264 #1 ... ‡c [2015]
264 #4 ‡c ©2005
(plus) 500 ## ‡a Depot legal -vuosi 2015.
Myös copyright-vuosi merkitään, koska se poikkeaa arvioidusta julkaisuajasta (SKL 2.11)

Alla oleva ohje on linjassa SKL 2.8.6.6 (yksiosaisen aineiston julkaisuaika ei ilmene julkaisusta) kanssa.

A. Aineistossa on mainittu vain julkaisu-/kustannusvuosi

264- ja 008-kenttiin merkitään julkaisuvuosi

Esimerkki
008 s 2016
264 #1 ... ‡c 2016.

B. Aineistossa on mainittu sekä copyright- että julkaisuvuosi ja ne ovat samat

264- ja 008-kenttiin merkitään julkaisuvuosi

Esimerkki
008 s 2016
264 #1 ... ‡c 2016.

C. Aineistossa on mainittu vain painovuosi josta arvioidaan julkaisuvuosi

Merkitään molemmat, jos sitä pidetään tarpeellisena.

Esimerkki
008 s 2014
264 #1 ... ‡c [2014]
(plus) 264 #3 ... ‡c 2014.

Julkaisussa mainittu vain painovuosi ja se on arvioitu julkaisuvuodeksi ja merkitty hakasulkeisiin. Painovuosi merkitty omaan 264-kenttäänsä.

D. Aineistossa on mainittu julkaisuvuosi ja painovuosi ja ne ovat samat/eroavat toisistaan

Jos aineistossa on mainittu sama kustannusvuosi ja painovuosi, merkitään kustannusvuosi. Valmistustiedot voidaan tarvittaessa merkitä ilman painovuotta.

008 s 2014
264 #1 ... ‡c 2014.
(plus) 264 #3 ‡a ... ‡b ... (ei vuotta)

Jos vuodet poikkeavat toisistaan, niin merkitään molemmat, jos sitä pidetään tarpeellisena.

008 s 2014
264 #1 ... ‡c 2014.
(plus) 264 #3 ... ‡c 2015.

E. Aineistossa on mainittu julkaisuvuosi ja copyright-vuosi, joka eroaa julkaisuvuodesta

Merkitään molemmat. SKL 2.11: Copyright-vuosi merkitään, jos copyright-vuosi poikkeaa julkaisuajasta.

Esimerkki
008 t 2016 2004
264 #1 ... ‡c 2016.
264 #4 ‡c ©2004

F. Aineistossa on mainittu vain copyright-vuosi josta arvioidaan julkaisuvuosi

Merkitään molemmat, jos sitä pidetään tarpeellisena.

Esimerkki
008 s 2014     (plus) 008 t 2014 2014
264 #1 ... ‡c [2014]
(plus) 264 #4 ‡c ©2014

G. Julkaisussa on mainittu vain painovuosi ja copyright-vuosi ja ne poikkeavat toisistaan

G-1) Copyright-vuosi arvioitu oikeammaksi julkaisuvuodeksi

Merkitään molemmat, jos sitä pidetään tarpeellisena.

Esimerkki
008 s 2013     (plus) 008 t 2013 2013
264 #1 ... ‡c [2013]
(plus) 264 #3 ... ‡c 2014.
(plus) 264 #4 ‡c ©2013

G-2) Painovuosi arvioitu oikeammaksi julkaisuvuodeksi

Merkitään molemmat, jos sitä pidetään tarpeellisena. SKL 2.11: Copyright-vuosi merkitään, jos copyright-vuosi poikkeaa julkaisuajasta.

Esimerkki
008 t 2015 2011
264 #1 ... ‡c [2015]
(plus) 264 #3 ... ‡c 2015.
264 #4 ‡c ©2011

H. Aineistossa on mainittu painovuosi ja copyright-vuosi ja ne ovat samat

Julkaisuaika arvioidaan copyright-vuodesta.

Esimerkki
008 s 2016     (plus) 008 t 2016 2016
264 #1 ... ‡c [2016]
(plus) 264 #4 ‡c ©2016

I. Aineistossa on mainittu vain copyright-vuosi, joka on aineiston vastaanottovuotta seuraava

Julkaisuaika arvioidaan copyright-vuodesta.

Esimerkki
008 s 2016     (plus) 008 t 2016 2016
264 #1 ... ‡c [2016]
(plus) 264 #4 ‡c ©2016

J. Aineistossa on mainittu vain jakeluvuosi

Jos aineistossa on vain jakeluvuosi, arvioidaan julkaisuvuosi siitä, jos jakeluvuosi vaikuttaa todennäköiseltä julkaisuvuodelta. Jos jakeluvuosi ei ole todennäköisesti julkaisuvuosi, arvioidaan muu vuosi hakasulkeisiin julkaisuvuodeksi.

Esimerkki. Julkaisuvuosi arvioitu jakeluvuodesta
008 s 2014
264 #1 ... ‡c [2014]
(plus) 264 #2 ... ‡c 2014.

Esimerkki. Julkaisuvuodeksi on arvioitu jokin muu kuin jakeluvuosi
008/06 s 2015
264 #1 ... ‡c [2015]
(plus)264 #2 ... ‡c 2014.
Aineistossa on mainittu vain jakeluvuosi, mutta julkaisuvuodeksi on arvioitu kuitenkin kuluva vuosi.

K. Aineistossa ei ole mainittu mitään vuotta

Katso RDA 1.9.2 Täydentävät aikamääritteet

Katso MARC21-formaatin esimerkkejä

K-1) Merkitään varmaksi tiedetty julkaisuaika

Esimerkki
008 s 2015
264 #1 ... ‡c [2015]
Julkaisuaika saatu kustantajan kotisivulta

K-2) Julkaisuaika arvioidaan

Esimerkki. Yksittäinen vuosi arvioitu julkaisuvuodeksi
008 s 2015
264 #1 ... ‡c [2015?]

Esimerkki. Aikaväli arvioitu julkaisuvuodeksi
008 q 2010 2015
264 #1 ... ‡c [vuosien 2010 ja 2015 välillä?]

Julkaisuaikaa ei pystytä arvioimaan
008 n uuuu uuuu
264 #1 ... ‡c [julkaisuaika tuntematon]

L. Aineisto on näköispainos

Esimerkki
008 r 2015 1922
264 #1 ... ‡c 2015.
aineistossa julkaisuvuosi 2015; alkuperäinen julkaisuaika 1922

M. Aineistossa on virheellinen julkaisuaika

 • 008-kenttään merkitään oikea julkaisuvuosi (merkkipaikkaan 008/7-10)
 • (plus) 046-kenttään:
  • ‡a-osakenttä = x (väärä julkaisuvuosi)
  • ‡c virheellinen julkaisuvuosi (oikea vuosi merkkipaikkaan 008/07-10)
  • ‡e jälkimmäinen virheellinen julkaisuvuosi moniosaiselle monografialle
 • 264 #1 ‡c: aineistossa oleva virheellinen julkaisuaika
 • 500-kenttään huomautus oikeasta julkaisuajasta

Esimerkki. Aineistossa on mainittu virheellinen julkaisuvuosi 2060, oikea julkaisuvuosi on 2006
008 s 2006
046 ## ‡a x ‡c 2060
264 #1 ... ‡c 2060.
500 ## ‡a Oikea julkaisuvuosi 2006.

N. Aineistossa on useita copyright-vuosia

RDA 2.11.1.3: Jos aineistossa on useita copyright-vuosia, jotka koskevat eri osa-alueita (esimerkki teksti, ääni, kuvitus), merkitään kuvailuun ne copyright-vuodet, joita pidetään tärkeinä tunnistamisen tai löytyvyyden kannalta.

Esimerkki. Tiedonlähteessä: ©2010, disc ℗2009
264 #4 ‡c ℗2009
264 #4 ‡c ©2010

Jos aineistossa on useita copyright-vuosia, jotka koskevat yhtä osa-aluetta (siis koko aineistoa), merkitään tarvittaessa kuvailuun vain viimeisin copyright-vuosi.

Esimerkki. Painetussa kirjassa mainittu copyright-vuodet ©1957 ja ©2007
264 #4 ‡c ©2007 • No labels