Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Päivitetty 10/2019


RDA-kuvailusäännöt otettiin käyttöön Melinda-kirjastoissa 2016 alussa ja sen jälkeen valtaosa Suomen kirjastoista on siirtynyt kuvailemaan RDA-säännöillä. Kaikki aineistot kuvaillaan RDA-ohjeiden mukaisesti. Kuvailusääntöjen vaihtuessa ISBD-säännöistä RDA-ohjeisiin, tietokantoihin on tehty/tehdään RDA-konversio. RDA-konversio ei muunna tietueita täydellisiksi RDA-tietueiksi. Siksi tietokannoissa on edelleen paljon ns. hybriditietueita, joissa on sekä ISBD- että RDA-piirteitä. Alla päivitetyt ohjeet hybriditietueiden käsittelyyn.


Vanhojen tietueiden korjaukset

 • Hybriditietueita ei tarvitse muokata RDA-tietueiksi. Kirjoitusvirheiden korjaukset, tuplakenttien poistot ym. korjaukset voi tehdä normaalisti muuttamatta tietuetta RDA-muotoon.
 • Mikäli hybriditietueen haluaa korjata RDA:n mukaiseksi, kuvailun kohteen on oltava käsillä ja tietueen kuvailu muutetaan kokonaan RDA-ohjeiden mukaiseksi. Ei voi korjata vain yhtä kenttää, esim. vain 260-kenttää 264-kentäksi.
 • Kun tietue korjataan RDA:n mukaiseksi, lisätään 040 $e rda ja oman kirjaston ISIL-tunnus merkitään osakenttään $d. Osakenttää $d voi toistaa.


Uudet painokset

 • Uudet painokset kuvaillaan RDA-ohjeiden mukaisesti. Jos edellisessä painoksessa on eri hakutieto ja painokset ovat käsillä, niiden kuvailu ja hakutieto voidaan muokata RDA:n mukaisiksi


Lisäpainokset

 • Tieto lisäpainoksesta merkitään tietueeseen ja kuvailu voidaan muokata RDA-ohjeiden mukaiseksi.
   

Moniosaiset monografiat

 • Jos moniosaisen monografian aiempia osia on jo runsaasti kuvailtu ISBD-säännöin, voidaan RDA-ohjeilla kuvailluissa uudemmissa osissa säilyttää aiempien sääntöjen mukainen hakutieto. Näin sovittiin silloin, kun RDA-kuvailu aloitettiin, jotta vältettiin runsaat takautuvat korjaukset.
 • Moniosaisen monografian aiemmat osat voidaan myös korjata takautuvasti, siten että kaikkiin tulee RDA-ohjeiden mukainen kuvailu ja hakutieto. Tämä suositeltavaa silloin, kun aiempien sääntöjen mukaan on kuvailtu pieni osa moniosaisesta monografiakokonaisuudesta.

Toimijoiden nimet

 • RDA:n mukaan henkilön viimeisin nimimuoto valitaan ensisijaiseksi nimeksi. Suomessa tätä sääntöä on noudatettu 2016 alkaen uusiin toimijanimiin. Korjauksia ennen vuotta 2016 auktorisoituihin nimimuotoihin tehdään tapauskohtaisesti. Kysy neuvoa Toimijakuvailupalvelusta toimijakuvailu-posti@helsinki.fi

HUOM! Hakutietojen muutoksista on ilmoitettava muille kirjastoille melinda-cat@helsinki.fi -listalla.
 • No labels