Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 22 Next »

Helsingin yliopiston kirjaston kurssien kuvaukset

Helka-webinaari suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi

Tiedonhankinta: Humanistiset, yhteiskunta- ja kasvatustieteet och samma på svenska.

Tiedonhankinta: Information Seeking Basics in English 

Tiedonhankinta: Bio- ja luonnontieteet

Systemaattinen tiedonhaku

Systemaattinen tiedonhaku: Viikin tieteenalat


Iris.ai - Iris.ai - tekoälypohjainen tiedonhakuohjelma (englanniksi)

Zotero-viitteidenhallinta, på svenska ja in English 


Viitteidenhallinta: Siirtyminen RefWorksista toiseen ohjelmaan
Viitteidenhallinta: Yleisesittely


  • No labels