Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Avaan meille vielä yhden sähköpostikokouksen tähän kesän ajaksi liittyen tämän vuoden ohjeen kieliversioihin, oikolukuun ja julkaisuun liittyen. Kirjaan tästä keskustelusta pääpiirteet elokuussa kokouksen jälkeen wikisivulle kokousmuistioiden jatkoksi (https://wiki.helsinki.fi/x/FSmYEg).

 

Asialista:

1. Kokouksen avaaminen 23.6. klo 7:30
2. Kansallinen DMP-ohje päivitetty, käännetty ja kielentarkistettu
3. Aineistokäsitteen korvaaminen datalla
4. Ohjeen julkaiseminen Tuulitoimiston wikissä sekä Zenodossa
5. Muita asioita
6. Kokouksen päättäminen 20.8. klo 16

Alustukset kohtiin 2-5:

2. Kansallinen DMP-ohje päivitetty, käännetty ja kielentarkistettu
- Vuoden 2021 kansallinen DMP-ohje kieliversioineen tarkasteltavissa täällä: https://wiki.helsinki.fi/x/BDS_Fg
- Ruotsin kielen oikoluku valmistuu tällä viikolla (→24.6.)
- Viimeisten oikolukukierrosten jälkeen ohje valmisjulkaistavaksi elokuussa 2021 (ks. kohta 4)
- Suomen Akatemiaan ohje voitaneen lähettää jo nyt 30.6. mennessä, jotta se ehditään siellä käsitellä 1.9. verkkosivujulkaisua varten

3. Aineistokäsitteen korvaaminen datalla
-
Suomenkielisessä versiossa on käytetty termiä aineistonhallinta
- termin korvaamisesta kategorisesti termillä datanhallinnalla tuli ehdotus
- kirjatkaa tähän viestiketjuun näkemyksiänne asiasta
- aivan yksinkertaisella find'n'replace -toiminnolla asia ei ratkea vaan suomenkielistä tekstiä täytyy joiltain osin muokata
- päätetään elokuussa ennen ohjeen julkaisua, korvataanko aineisto sanalla data vai otetaanko tämä vuoden 2022-ohjeryhmän työlistalle

4. Ohjeen julkaiseminen Tuulitoimiston wikissä sekä Zenodossa
- viimeisten oikolukujen sekä kohdan 2 mahdollisesti aiheuttamien toimien jälkeen ohje on valmis julkaistavaksi
- julkaisu elokuussa (viim. 30.8.) Tuulitoimiston wikissä sekä Zenodo-yhteisössä, jossa ohje saa myös doin.

5. Muita asioita
- kirjatkaa viestiinne, mikäli teillä on muita asioita, joita haluatte nostaa esiin vielä nyt kesällä (syksyllä kutsutaan tämän ryhmän pohjalta uusi 2022-ryhmä)
- Tuuli-konsortion lopputuleman vaikutusta tämän ryhmän toimintaan tarkastellaan tässä askel kerrallaan, kun tilanteesta selviää jotain

Muistio

1, Kokous avattu sähköpostilla 23.6.

2. Kansallinen DMP-ohje päivitetty, käännetty ja kielentarkistettu

  • Suomenkielisen version termi tietovastaava korjattu ehdotuksen mukaan: " Ohjetekstiin kohdassa 6.1 on edelleen käytetty data stewardista suomeksi termiä tietovastaava:” Hahmottele aineistonhallintaan/tietovastaavan toimintaan liittyvät tehtävät ja vastuut”. Muistan että tästä puhuttiin ja kysymyksestä koko termi poistettiin. Säilytettiinkö se kuitenkin tarkoituksella tässä tekstissä? Termi tuntuu hieman omituiselta tässä yhteydessä. Jos ”data stewardship activities” tuntuu hankalalta kääntää, niin voiko suomenkielinen kohta olla vain: Hahmottele aineistonhallintaan liittyvät tehtävät ja vastuut?"
  • Ei muita kommentteja oikolukuun tai käännöksiin liittyen
  • Hyväksytään kolmikielinen ohje julkaistavaksi

3. Aineistokäsitteen korvaaminen datalla

  • Aiheesta vaihdettiin muutama kommentti, jonka perusteella asia vaatii syvällisempää pohdintaa kuin mitä tämän sähköpostikokouksen puitteissa on mahdollista käydä.
  • Siirretään asian pohtiminen seuraavan vuoden ohjetyöryhmän työlistalle.

4. Ohjeen julkaiseminen Tuulitoimiston wikissä sekä Zenodossa

  • Ohje julkaistaan elokuun loppuun mennessä Tuulitoimiston wikissä, Zenodossa sekä toki myös Tuuli-työkalussa

5. Muita asioita

  • Ei ehdotettuja tai esiintuotuja muita asioita.

6. Kokouksen päättäminen

  • Vetäjä päätti kokouksen sähköpostilla 20.8.2021, klo 16:04


  • No labels