Humanistisen ja teologisen tiedekunnan opetussuunnitelma 2020-23
Undervisningsplan för humanistiska och teologiska fakulteter 2020-23
Curriculum for the Faculty of Arts and Faculty of Theology 2020-23

Ylläpitäjä / Underhållare / Admin:
metsatalo-timetable@helsinki.fi

Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Tällä wikialueella on humanistisen ja teologisen tiedekunnan vuosien 2020–2023 opetussuunnitelma.

Vasemmalta sivupuusta löydät jokaisen humanistisen ja teologisen kandi- ja maisteriohjelman opetussuunnitelman.

Tohtoriohjelmien opetussuunnitelmat ovat täällä.

Detta wikiområde innehåller information om humanistiska och teologiska fakulteternas undervisningsplaner för 2020–23.

I menyn till vänster hittar du undervisingsplanen för vart och ett av humanistiska och teologiska fakulteternas utbildningsprogram på kandidat- och magisternivå.

Utbildningsplanerna för doktorandprogrammen finns här.

This is the curriculum wiki area for the Faculty of Arts and Faculty of Theology.

In the page tree on the left you will find the curriculum for every Bachelor's and Master's degree in the two faculties.

The curricula for doctoral programmes are here.


  • No labels