Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 10 Next »

345 - Egenskaper för rörliga bilder (R)

Tekniska specifikationer relaterade till rörliga bilder

Då flera termer eller koder från samma lista anges, kan respektive term eller kod registreras i varsitt delfält i samma fält. Termer och koder från olika listor anges i varsitt 345-fält.

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1)

# Odefinierad

Andra indikator (Ind. 2)

# Odefinierad

Delfält

a Presentationsformat (R)

b Projiceringshastighet (R)

c Bildformat som siffror (R)
Rörliga bildens bredd i förhållande till höjd angivet med siffror.

d Bildformat som term
Rörliga bildens bredd i förhållande till höjd angivet som term.

0 Auktoritetspostens kontrollnummer eller standardnummer (R)
Se Kontroll- och länkdelfält.


1 Real World Object URI (R)
Se Kontroll- och länkdelfält.

2 Källa för kontrollerade termer (NR)

3 Del av materialet som avses (NR)

6 Länkning (NR)
Se Kontroll- och länkdelfält.

8 Länk- och sekvensnummer (R)
Se Kontroll- och länkdelfält.

Exempel

345 ## ‡a 3D ‡b 48 fps ‡2 rda

345 ## ‡a Cinerama ‡b 24 fps ‡2 rda

  • No labels