1. Opintojakson nimi

Ilmasto.nyt tutustumiskurssi

Ilmasto.nyt tutustumiskurssi (ruotsiksi)

Ilmasto.nyt tutustumiskurssi (englanniksi)


2. Opintojakson tunniste (koodi)

FYS4027


3. Opintojakso pakollisuus/valinnaisuus

Opintojaksosta vastaa fysikaalisten tieteiden kandiohjelma. Opintojakso on valinnainen ja sen voi sisällyttää fysikaalisten tieteiden kandiohjelman työelämäportfolioon FYS4009.

Opintojaksolle voivat osallistua myös muiden koulutusohjelmien opiskelijat ja se tarjotaan Avoimen yliopiston kautta, erityisesti lukiolaisille.


4. Opintojakson taso (alempi/ylempi/tohtori /eurooppalaisen viitekehyksen(EQF) tasot 6,7,8)


-kanditaso=alempi korkeakoulututkinto/EQF-taso 6

5. Opintojakson suositeltu suoritusajankohta/vaihe

Opintojakso suoritetaan fysikaalisten tieteiden kandiohjelman aikana tai Avoimen yliopiston kautta lukion kolmantena vuonna .


6. Opintojakson järjestämisajakohta lukukauden/ periodin tarkkuudella

Opintojakso järjestetään kesäperiodilla.

7. Opintojakson laajuus opintopisteinä

2 op

8. Opintojaksosta vastaava opettaja

Mikko Äijälä ja Janina Taurinen

9. Opintojakson osaamistavoitteet

Oppimisen tavoitteena on, että opiskelija hallitsee perusteet ilmastonmuutoksesta luonnontieteellisenä ilmiönä sekä sen hillinnästä ja siihen sopeutumisesta. Opiskelija ymmärtää perusteet siitä, kuinka ilmasto toimii ja osaa määritellä ilmastonmuutoksen syitä ja seurauksia. Opiskelija osaa selittää millä toimilla ilmastonmuutosta voidaan hillitä ja kuinka siihen voidaan sopeutua. Opiskelija osaa katsoa ilmastonmuutosta monesta näkökulmasta ja luoda yhteyksiä ympäristön, talouden ja yhteiskunnan eri osa-alueiden välillä.  


Opiskelija tunnistaa ilmastonmuutoksen globaalina inhimillisenä ja eettisenä haasteena. Opiskelija reflektoi omaa rooliaan ilmastonmuutoksessa ja osaa etsiä ratkaisuja ilmastonmuutokseen monipuolisesti. Opiskelija osaa tarkastella eri näkökulmia, ratkaisuja, tiedonlähteitä ja ilmastonmuutoksesta käytävää keskustelua kriittisesti.  

10. Opintojakso toteutus

Kurssi mahdollista toteuttaa täysin itsenäisesti MOOC alustalla, käyden materiaali läpi ja tehden siihen kuuluvat reflektointi- ja monivalintatehtävät sekä lopputyön. Mikäli kurssiin kuuluu luentoja tai yhteisiä laskuharjoitusten kaltaisia tapaamisia, ne ovat oletusarvoisesti vapaaehtoisia.

11. Edeltävät opinnot tai edeltävä osaaminen


-mitä opintojaksoja tai opintokokonaisuuksia tulee olla suoritettu ennen tätä
opintokokonaisuutta tai mitä osaamista edellytetään


12. Suositeltavat valinnaiset opinnot


-mitä muita opintojaksoja tämän lisäksi suositellaan suoritettavaksi
-mitkä muut opintojaksot tukevat tämän opintojakson tuottaman osaamisen kehittymistä

13. Opintojakson sisältö


- Sisältö


14. Suositeltava tai pakollinen kirjallisuus


-mitä kirjallisuutta ja aineistoja opintojaksoon liittyy (kirjallisuusluettelo)
-mikä kirjallisuudesta on pakollista ja mitä suositellaan oheislukemistoksi


15. Oppimista tukevat aktiviteetit ja opetusmenetelmät


-ks. osaamiskartta https://flamma.helsinki.fi/content/res/pri/HY348496
-opiskelijan toiminta/teot
-miten opettajan toiminta kirjataan?


16. Arviointimenetelmät ja –kriteerit sekä arvosteluasteikko


Hyväksytty/hylätty.


Kurssin läpäiseminen vaatii 

  • reflektioiden sekä monivalintatehtävien suorittamisen
  • luovan lopputyön palauttamisen 
  • lopputöiden opponoinnin suorittamisen
  • osallistumisen kurssin infokertaan (keväällä 2022 10.5.2022) ja lopetuskertaan (keväällä 2022 14.6.2022). Nämä opetuskerrat ovat pakollisia, muut opetuskerrat ovat vapaaehtoisia.17. Opetuskieli


suomi

  • No labels