Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Aika: klo 9 - 10.30

Osallistujat:

Suomen Akatemia: Merja Särkioja ja Paula Leskinen

Tuulitoimisto: Liisa Siipilehto, Mikko Ojanen, Tuija Korhonen, Soile Manninen ja Mari Elisa Kuusniemi


 • FIRI-rahoitushaku aukenee huhtikuussa 1.4.2021, joten nyt tarkistetaan DMPol-ohjeistuksen päivitystarpeet. Hakutekstit päivitetään helmikuun lopussa ja julkaistaan maaliskuun lopussa.
 • Palautetta kerätty Tuuliverkostosta. Kevään 2020 DMPol-kommentoinnissa esiin nousseet huomiot ja kokemukset
 • Tiekarttahakuun tuli 55 hakemusta.
 • FIRI-arvioinnista on tulossa julkaisu.
 • Pääasiassa palaute on positiivista. DMPolicyn laatiminen herätti tutkijoiden lisäksi myös yliopistoja ja datatukipalveluita infrojen tiimoilta.


Nimi ja pohjan käyttö

 • SA näkökulmasta nimeksi riittäisi pelkkä FIRI
 • yleensä DMPTuuliin pohjiin vaihdetaan vuosiluku  (näkyy, että versiota on päivitetty) > katsotaan, mikä fiksuin ratkaisu: onko "FIRI Data Management Policy"?
 • DMPol toivottaisiin myös muihin suurempiin hankkeisiin, esim. lippulaivahakuun. DMPol soveltuisi paremmin kuin perus-DMP
  • SA: infra-haku on eri näkökulmasta kuin esim. lippulaiva-haku (tutkimushanke). Mutta tätä on hyvä miettiä.

FIRI-pohja

 • DMPolin kohdentaminen ja tuominen esille: kenelle infran datapolitiikka kirjoitetaan?
  • käyttäjille suunnattu ohjeistus ja omille toiminnoilleen 
  • infran näkökulma asiaan.
 •  FAIR (findable, accessible, interoperable and re-usable)
  • FAIR on ylätason käsite/periaate (yhteentoimivuus, koneluettavuus). Se ei itsessään anna kovin konkreettisia ohjeita. Tavoite on hyvin korkea, mahdollista huippu-infroille.
  • FAIR tärkeä Eurooppa-tasolla.
  • DMPol kysymykset kuitenkin ohjaavat FAIR-periaatteiden toteuttamiseen. 
  • Jätetään FAIR, mutta tarkennetaan.
 • Merkit ja sivumäärä
  • otetaan merkkimäärä pois, jätetään sivumäärä
  • seurataan SA:n muuta ohjeistusta, josta tulee fontti, fonttikoko ja riviväli.
 • Ensimmäiset aihepiirit (General description of data) joillekin vaikeita
  • pitää ymmärtää, mikä on infran rooli tutkimusprosessissa ja infran rooli ohjeistajana
  • ensimmäiset kohdat on vaikeita, jos infra nähtiin vain hardwarena
  • lainsäädäntö (data, tekijänoikeus) vielä valmistelussa, sekin vaikuttaa
 • Arvio tuotetun datan määrästä
  • ongelmallista infroilla, jotka ei tuota dataa tai data virtaa läpi ilman tallentamista
  • lisätään tarkennus , "if you provide data storing facilities” 
 • Access control -kysymys oli vaikea, mutta kysymys tärkeä ja tarpeellinen.
 • Viittausta EU-dokumenttiin tarkennetaan; 
  • viittaus koskee vain yhtä kohtaa, ei koko dokumenttia; 4. Principles, chapter h: Research data management, page 11. 
  • Access policy - toimintasuunnitelma, miten infraan pääsee käsiksi > sinne sama tarkennus myös. Paula ja Merja keskustelevat tästä hakuporukan kanssa
 • No labels