Skip to end of metadata
Go to start of metadata

In English see below

***

Tervetuloa kuulemaan ja keskustelemaan MOOC:eista* eli kaikille avoimista verkkokursseista MOOC-miittiin ti 15.12.2020 klo 12-15! 

*MOOC tulee sanoista Massive Open Online Course.

Webinaarissa mm. opettajat esittelevät MOOC:eja ja

  • saat ideoita verkkokurssien toteuttamiseen
  • kuulet hyvistä MOOC-käytännöistä ja 
  • pääset juttelemaan muiden MOOC:eista kiinnostuneiden kanssa. 

Tilaisuus sopii kaikille MOOC:eista kiinnostuneille. 

Ilmoittaudu HY:n henkilöstökoulutusjärjestelmässä SAP Suffelissa

Ohjelma: 


klo 12.15 Tilaisuuden avaus / MOOC-koordinaattori Mika Tompuri, Avoin yliopisto 

Klo 12.20 - 12.35 Enemmän totuutta, enemmän sivistystä! / digitalisaatiojohtaja Jaakko Kurhila & jatkuvan oppimisen projektipäällikkö Pauliina Kupila 

Klo 12.35 - 13.00 Pienryhmäkeskustelun ohjeistus, pienryhmäkeskustelu ja yhteiskeskustelu 

Klo 13.00 - 13.15 MOOCit ohjelmoinnin opetuksessa: opiskelijoiden osallistaminen, viestintä ja arviointi  / yliopistonlehtori Erkki Kaila, Matemaattis-luonnontieteellinen tdk, Tietojenkäsittelytieteen laitos 

Klo 13.15 - 13.35 Pienryhmä- ja yhteiskeskustelu 

Klo 13.35 - 13.45 Tauko 

Klo 13.45 - 14.00 Valtavaa kiinnostusta ajankohtaisiin teemoihin / Tom-Henrik Sirviö  

Klo 14.00 - 14.20 Pienryhmä- ja yhteiskeskustelu 

Klo 14.20 - 14.35 PLD tutuksi / verkko-opetuksen koordinaattori Sami Soinio, Opetusteknologiapalvelut 

Klo 14.35 - 14.55 Pienryhmä- ja yhteiskeskustelu 

Klo 14.55 - 15.00 Lopuksi / MOOC-koordinaattori Mika Tompuri, Avoin yliopisto 


Esitysten puhekieli on suomi ja diat ovat englanniksi. Kysymyksiä voi esittää molemmilla kielillä.

Ota rento asento ja oma lounaskahvi tai vaikkapa glögi koneesi ääreen & tule linjoille! Tervetuloa! 

Tilaisuuden järjestää Avoin yliopisto ja Opetusteknologiapalvelut. Lisätiedot: moodle(at)helsinki.fi

Tutustu Helsingin yliopiston MOOC-suosituksiin.  

Sign up for the MOOC meetup!


Learn more about MOOCs*, online courses open to everyone, at the MOOC meetup on Tuesday 15.12.2020 at 12-15.  

*MOOC stands for Massive Open Online Course


In the webinar, teachers present there MOOCs and you have the chance to 

  • get new ideas for creating online courses, 
  • hear about good MOOC practices, and
  • talk to others interested in MOOCs.  

The event is suitable to anyone interested in MOOCs. 

Sign up in the staff training system Suffeli

  
Programme: 


The presentations are in Finnish, but the slides are in English. Questions are welcome in both languages.


12.15 Opening / MOOC Coordinator Mika Tompuri, Open University 

12.20 – 12.35 More truth, more bildung! / Chief Digital Officer (CDO) Jaakko Kurhila & Continuous Learning Project Manager Pauliina Kupila 

12.35 – 13 Instructions for small group discussions, small group discussion, general discussion 

13 – 13.15 Teaching programming with MOOCs: student inclusion, communication and assessment / University Lecturer Erkki Kaila, Faculty of Science, The Department of Computer Science

13.15 – 13.35 Small group and general discussion 

13.35 – 13.45 Break 

13.45 – 14 Massive interest in topical issues / Tom-Henrik Sirviö 

14.00 – 14.20 Small group and general discussion 

14.20 – 14.35 Get familiar with PLD / E-learning coordinator  Sami Soinio, Educational Technology Services

14.35 – 14.55 Small group and general discussion 

14.55 – 15 Closing / MOOC Coordinator Mika Tompuri, Open University 


Brew some coffee, lay back and tune in! You are welcome! 

The event is organized by the Open University and Educational Technology Services. More information: moodle(at)Helsinki.fi


Familiarize yourself with the University of Helsinki MOOC recommendations.


  • No labels