Tutkimus syömishäiriöiden esiintyvyydestä

Kuinka moni suomalainen kaksonen kärsii syömishäiriöstä? Minkälainen on taudin kulku väestöaineistossa? Minkälaiset tekijät ennakoivat syömishäiriön syntyä, mitkä suojaavat niiltä? Miten syömishäiriöiset kaksoset ja heidän terveet kaksosparikkinsa eroavat toisistaan? Kuinka paljon perimä ja ympäristötekijät vaikuttavat syömishäiriöiden syntyyn? Näihin ja moniin muihin kysymyksiin vastaamaan suunnittelimme syömishäiriötutkimuksen.

Finntwin16-kaksosaineistosta seulottiin nuoren aikuisen kyselylomakkeen perusteella syömishäiriöoireita ilmoittaneet naiset ja miehet.

Oireita ilmoittaneet henkilöt sekä heidän kaksosensa kutsuttiin osallistumaan tutkimukseen, jossa heidät pyydettiin täyttämään kyselylomake ja heidät haastateltiin puhelimitse noin 15-60 minuuttia kestävällä SCID-puhelinhaastattelulla. Haastattelussa kysyttiin tähänastisen elämän aikaisia depression, anoreksian, bulimian, BED:n ja pakko-oireisen häiriön oireita. Haastattelun tuloksena koodattiin erilliseen diagnoositietokantaan sekä DSM-IV-diagnoosit että kliinisesti merkittävä mutta diagnostiset kriteerit täyttämätön oireilu.

Haastattelijoina toimivat LT Anu Raevuori, esh Seija Erikkilä, LT Anna Keski-Rahkonen ja LT Elina Sihvola; syömisoireisia miehiä haastatteli LT Mikael Riska. Kaikilla haastattelijoilla on runsaasti kliinistä kokemusta syömishäiriöiden diagnostiikasta ja hoidosta sekä perehdytys syömishäiriö-SCID-haastattelun tekniikkaan.

Haastattelujen tuloksia on julkaistu mm. seuraavissa tieteellisissä artikkeleissa:

Keski-Rahkonen A, Hoek HW, Linna MS, Raevuori A, Sihvola E, Bulik CM, Rissanen A, Kaprio J. Incidence and outcomes of bulimia nervosa: a nationwide population-based study. Psychol Med. 2009 May;39(5):823-31.

Keski-Rahkonen A, Hoek HW, Susser ES, Linna MS, Sihvola E, Raevuori A, Bulik CM, Kaprio J, Rissanen A. Epidemiology and Course of Anorexia Nervosa in the Community. Am J Psychiatry. 2007 Aug;164(8):1259-65.

Keski-Rahkonen A, Sihvola E, Raevuori A, Kaukoranta J, Bulik CM, Hoek HW, Rissanen A, Kaprio J. Reliability of self-reported eating disorders: Optimizing population screening. Int J Eat Disord. 2006 Dec;39(8):754-62.

Raevuori A, Hoek HW, Susser E, Kaprio J, Rissanen A, Keski-Rahkonen A. Epidemiology of anorexia nervosa in men: a nationwide study of Finnish twins. PLoS One. 2009;4(2):e4402.

Raevuori A, Kaprio J, Hoek HW, Sihvola E, Rissanen A, Keski-Rahkonen A. Anorexia and bulimia nervosa in same-sex and opposite-sex twins: lack of association with twin type in a nationwide study of Finnish twins. Am J Psychiatry. 2008 Dec;165(12):1604-10.

  • No labels