688 - Odefinierat kontrollerat ämnesord (R)

Term ur en kontrollerad vokabulär som kan vara ett personnamn, en titel, geografiskt namn eller annan term. En sådan vokabulär är t.ex. tyska Gnomon.

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1)

# Odefinierad

Andra indikator (Ind. 2) Kod för ämnesordssystem

# Uppgift saknas

7 System specificerat i ‡2

Delfält

a Namn, titel, geografiskt namn eller annan term (NR)

e Funktionsterm (R)

g Övrig information (R)

0 Auktoritetspostens kontrollnummer eller standardnummer (R)
Se Kontroll- och länkdelfält.

1 Real World Object URI (R)
Se Kontroll- och länkdelfält.

2 Kod för ämnesordssystem (NR)
Koden tas från en förteckning, se Subject Heading and Term Source Codes.

3 Del av materialet som avses (NR)

4 Relation (R)
Koden tas från en förteckning, se Marc 21 Funktions- och relationskoder.

6 Länkning (NR)
Se Kontroll- och länkdelfält.

8 Länk- och sekvensnummer (R)
Se Kontroll- och länkdelfält.

Exempel

688 #7 $a Immanuel Kant (1724 - 1804) $0 (DE-2581)TH000005362 $2 gbd

688 #7 $a Naturrecht $0 (DE-2581)TH000006673 $2 gbd

688 #7 $a Stoiker $0 (DE-2581)TH000006637 $2 gbd

688 #7 $a Roma Urbs $0 (DE-2581)TH000010811 $2 gbd  • No labels