Child pages
  • Työpaja tammikuussa aloittaville opiskelijoille, kevät 2009
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Työpaja tammikuussa aloittaville, kevät 2009

Luennoitsija / ohjaaja

Lotta Oinonen

sähköposti: etunimi.sukunimi(at)helsinki.fi

Kuvaus

Työpajassa opiskellaan kurssit Lukualueet (3 op) ja Johdatus diskreettiin matematiikkaan (5 op).

Laajuus

3 + 5 op.

Tyyppi

Aineopintoja.

Tapaamisajat

12.1. - 25.2.  sekä  9.3. - 27.4.  ma 12 - 14,  ke 10 - 12,  to 13 - 14  salissa C130.

Pääsiäisloma 9.-15.4.

Kurssien suorittaminen ja arvostelu

Kurssien asioiden oppimisen kannalta erittäin tärkeää on harjoitustehtävien pohtiminen ja ratkaiseminen säännöllisesti koko kurssin ajan sekä itsenäisesti että omassa opiskeluryhmässä.

Lukualueet

Kurssin suoritukseen kuuluu aktiivinen osallistuminen tapaamisiin ja ryhmätyöskentelyyn sekä harjoitustehtävien tekeminen. Osa harjoitustehtävistä palautetaan kirjallisena.

Kurssi arvostellaan asteikolla hyväksytty - hylätty.

Johdatus diskreettiin matematiikkaan

Kurssin suoritukseen kuuluu osallistuminen tapaamisiin ja ryhmätyöskentelyyn, harjoitustehtävien tekeminen sekä kurssikoe, jonka ajankohdasta sovitaan tarkemmin kurssin aikana. Kurssikoe on maanantaina 27.4. klo 12.00 - 14.00 salissa C129.

Kurssin arvosana (1-5) määräytyy kurssikokeesta ja harjoitustehtävistä saaduista pisteistä:

  • kurssikokeesta voi saada yhteensä 24 pistettä
  • kurssin läpipääsyraja on noin 12 pistettä
  • osan koepisteistä voi korvata tekemällä aktiivisesti harjoitustehtäviä, joista voi saada enimmillään 6 pistettä (3 pistettä "tavallisista" kotitehtävistä ja 3 pistettä kirjallisesti palautettavista tehtävistä).

Tavallisista kotitehtävistä pisteet kertyvät seuraavasti:

Tehty (%)

≥ 25 

≥ 50 

≥ 75 

Pisteet

   1

   2

  3

Kirjallisesti palautettavia tehtäviä on viikoittain 1 - 2 kappaletta.

Kurssimateriaali

Petri Ola: Lukualueet

Heikki Junnila: Johdatus diskreettiin matematiikkaan

Tehtävät

Tehtäväkokoelma 1 (Lukualueet)

Tehtäväkokoelma 2 (Johdatus diskreettiin matematiikkaan)

Tehtäväkokoelma 3 (Johdatus diskreettiin matematiikkaan)

Päiväkirja

Päiväkirjasta voit tarkistaa, mitä asioita tapaamisissa on käsitelty. Sieltä löydät myös tiedot kotitehtävistä.

Huom!

Tammikuun aloittaville on Logiikka I -kurssilla oma laskuharjoitusryhmä ke 8 - 10 C321.

  • No labels