Child pages
 • Opettajalinjan työpaja I, kevät 2009
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Opettajalinjan työpaja I, kevät 2009

Topologia I

Luennoija / ohjaaja

FT Okko Kanerva

Laajuus

10 op.

Tyyppi

Aineopintoja.

Esitietovaatimukset

Esi tietoja tärkeämpiä lienevät esi taidot:
joukko-opin alkeismenetelmien hallintaa sekä muita matemaattisen päättelyn ja todistamisen taitoja tarvitaan koko kurssin ajan; toisaalta ne kehittyvät kurssin mittaan, mikä onkin kurssin tärkein (oheis)tavoite.

Jotta päästään mahdollisimman pian itse topologiaan, on arvokasta, että kurssilaisilla on näitä perustaitoja esim. kurssin 'Johdatus diskreettiin matematiikkaan' alkupuolesta.
Myös analyysin ja lineaarialgebran perusasioiden tuntemus on hyödyllistä.

Luentoajat / teoriatunnit

ma 12.20-14 (D123), ke 10.00-11.40 (C124), to 9-10 (C124) viikoilla 3-8 ja 11-17; pääsiäisloma 9.-15.4.09

Harjoitukset

Harjoituksia on kummankin periodin jokaisella työviikolla (pois lukien viikon mittaisen pääsiäisloman).
Ensimmäisellä viikolla kaikki kokoontuvat ryhmän 2 aikaan ja paikkaan, siis to 15.1.09.

Ensimmäisen viikon harjoitukset (to 15.1.09) ovat vapaaehtoiset (mutta niistä saa hyötyä lisäpisteisiin), tehtäviä on normaalia vähemmän ja niitä voi osittain tehdä paikan päällä ohjatusti. Nämä harjoitukset kertaavat joukko-oppia; toisaalta niissä voitaneen saada diagnostinen testi lähtötasosta,
mikä takia olisi arvokasta, että kaikki olisivat mukana.

Ryhmä

Päivä

Aika

Paikka

Pitäjä

1.

ti

10.05-11.35

C130

Lotta Oinonen

2.

to

10.15-11.45

C122

Lotta Oinonen

Ryhmät

Ryhmien koostumus

Tehtävät

t1, t2, t3, t4, t5, t6, t7, t8, t9, t10, t11, t12, t13, t14
-- saatavana myös huoneesta C127.

Kuvaus

Tämä kevään paja on vaihtoehtoinen tapa suorittaa tutkintovaatimusten kohta Topologia I. Se on lähinnä tarkoitettu opettajaksi aikoville, joista suurin osa opiskelee yhdessä pari vuotta. Opiskelu on tavallista ongelmakeskeisempää, ja siinä korostuu vuorovaikutus kaikkien osallisten (oppilaiden ja ohjaajan) välillä. Myös oivaltamisen ongelmaa pohditaan.

Pajan suoritus koostuu aktiivisesta osallistumisesta teoriatunneille (luennoille) ja harjoituksiin, suullisista ja kirjallisista tehtävistä tai töistä sekä kokeista.

Kirjallisuus

Oppimateriaalin runkona on kirja Jussi Väisälä: Topologia I (Limes ry, 4. korjattu painos 2007; vanhempiakin painoksia voi käyttää: erot ovat (suhteellisen harvoja) virheitä, joita on luetteloitu tekijän kotisivulla).

Muuta materiaalia

 • Luentosuunnitelmia ja -raportteja:
  mitä (ja miten) seuraavilla teoriatunneilla on suunniteltu käsiteltäväksi ja mitä aiemmilla käsiteltiin.
  Osallistujien toivotaan tutustuvan alustavasti kirjan ao. sivuihin jo etukäteen.

Ajankohtaista

 • Kurssin tulokset kurssikokeen II jälkeen.
 • Kysely- ja kertaustilaisuudet kurssikoetta II varten ovat to 30.4.09 klo 9--10 (C124) ja ti 5.5.09 klo 10--12 (C123).
 • Kurssikoe II on pe 8.5.09 klo 8.45--11.45 (CK112). (Salitilanteen takia aika on toivottua varhempi.)
  Viimeisen viikon harjoitukset ovat normaalisti (28. ja 30.4.09).
 • Kysely- ja kertaustilaisuus kurssikoetta I varten on ma 23.2.09 klo 15.00-16.00 (C321).
 • Ma 2.2.09 sovittiin, että kurssikoe I on tiistaina 24.2.09 ja kestää kolme tuntia. Tarkka kellonaika määräytyi salitilanteesta: klo 9-12. Sillä viikolla harjoitustilaisuuksia on vain yksi ja se on ma 23.2.09 klo 10.00 alkaen (B120). (Analyysin ohjaus on tuolloin siirretty klo 12:ksi.)
 • Ma 19.1.09 sovittiin, että (ainakin toistaiseksi) maanantain teoriatunnit alkavat klo 12.20 (tauko 10 minuuttia) ja keskiviikon teoriatunnit klo 10.00 (tauko 10 minuuttia), jolloin pääsemme ruokatunnille klo 11.40.
 • Kurssi on täynnä. Ilmoittautuminen alkoi heti, kun kokoontumisajoista oli sovittu ykköspajalaisten kanssa ja salit oli saatu varmistetuiksi (to 4.12.08).
 • Kurssisivusto muodostaa yhden työvälineistä (esim. luentosuunnitelmat ja -raportit).

Kurssikokeet

Kummankin periodin lopussa tai jälkeen on kurssikoe, jonka ajankohdasta sovitaan osallistujien kesken.

Ilmoittautuminen

Pajaan voidaan ottaa noin 25 opiskelijaa, ilmoittautua voi luennoijalle / ohjaajalle sähköpostitse. Etusija on syksyllä 2008 aloittaneilla ykköspajalaisilla. Annathan ilmoittautuessa opiskelijanumerosi.

Muuta

Kurssilla Analyysi II on pajalaisille tarkoitettu ohjausryhmä (ma 10-12, B120; Anna Kairema) ja laskuharjoitusryhmä (ke 12-14, C122; Lotta Oinonen).

Lisätietoja pajasta saa esim. sähköpostitse ohjaajalta.

 • No labels