Child pages
  • Miten teen opiskelijoille tehtävän, jossa he eivät näe muiden opiskelijoiden vastauksia ennen kuin ovat palauttaneet omansa?
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Luo kurssillesi uusi keskustelualue, jonka tyyppinä on "Kysymys- ja vastausalue". Sen perusominaisuudet ovat sellaiset, että opiskelija näkee toisten vastaukset vasta jätettyään omansa. Opettajan täytyy lähettää alueelle vähintään yksi kysymys, johon opiskelijat vastaavat. Vain opettajat voivat siis lisätä kysymyksiä, eli uusia keskusteluja.

Kukin opiskelija näkee aluksi ainoastaan opettajan "kysymyksen", ja vastattuaan siihen hän näkee myös muiden vastaukset (huom. aina vasta 30 minuutin viiveellä). Tämän jälkeen muiden vastauksia voi myös kommentoida halutessaan. Opiskelijat voi halutessaan ohjeistaa palauttamaan tehtävät myös liitetiedostoina, jos haluaa käyttää esim. OpenOffice- tai Word-dokumentteja.