Skip to end of metadata
Go to start of metadata
Saavutettavuudella pyritään siihen, että opiskelu mahdollistuu kaikille - myös heille, joilla on käytön rajoitteita tai haasteita kuten aistivammoja. Huomioi erilaiset käyttäjät jo MOOCin valmistelu- ja suunnitteluvaiheissa.  


MOOCien pitää olla saavutettavia syksystä 2020 alkaen.