Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Kun aloitatte MOOCin pedagogisen suunnittelun, hyödyntäkää Kontaktiopetuksesta verkko-opetukseen eli MOOC ABC-työpajaa ja ao. lomaketta (lataa lomake Word-tiedostona).  

OSAAMISTAVOITTEET 

SISÄLLÖT 

OPISKELIJAN TOIMINTA:  
MM. TEHTÄVÄT & VUOROVAIKUTUS 

 

OPETTAJAN TOIMINTA MM. OPETUS-MENETELMÄT, VUOROVAIKUTUS, OHJAUS, ARVIOINTI 

VERKKO-OPETUKSEN TYÖKALUT 

Tavoite 1: 

 

 

Sisältö 1: 

Toiminta 1: 

 

Ohjaus 1: 

Työkalu 1: 

Tavoite 2: 

 

 

 

Sisältö 2: 

Toiminta 2: 

 

 

Ohjaus 2: 

Työkalu 2: 

Tavoite 3: 

 

 

Sisältö 3: 

Toiminta 3: 

 

 

Ohjaus 3: 

Työkalu 3: 

Tavoite 4 jne 

 

 

Sisältö 4 jne 

Toiminta 4 jne 

 

 

Ohjaus 4 jne 

Työkalu 4 jne 

Pohdi sarakkeita täyttäessäsi muun muassa:

OSAAMISTAVOITTEET 

 • Mitä opiskelija osaa kurssin jälkeen?  
 • Millaisia tavoitteita voidaan mitata?  
 • Esim. opiskelija osaa listata, määritellä, luokitella, soveltaa, selittää, verrata, raportoida, kehittää, ratkaista, tulkita tms. 
 • Huom. Yksi verbi/tavoite. 

SISÄLLÖT 

Valitse tavoitteita tukevat materiaalit esim. videot, e-aineistot, luentotallenteet, välitetyt luennot, artikkelit, kuvat, kaaviot, linkit, kirjallisuus jne. 

Huomioikaa myös: 

OPISKELIJAN TOIMINTA MM. TEHTÄVÄT & VUOROVAIKUTUS

 • Mitä tekemällä opiskelija oppii sisällön ja saavuttaa tavoitteen?  
 • Millainen tehtävä / (ryhmä)toiminta tukee edellisiä?
 • Esim. lukee, kirjoittaa, simuloi, reflektoi, pelaa, keskustelee, haastattelee, väittelee, tenttii ryhmässä. 

Huomioikaa: 

 • mahdollinen suuri osallistujamäärä, joka vaikuttaa opettajan työmäärään > tehtävätyyppeihin. 
 • jos kurssilla on opiskelijoita ympäri maailman, huomioi aikavyöhykkeet: eri-/samanaikaisuus tehtävässä esim. ryhmätöissä ja reaaliaikaisissa luennoissa (tee tallenne).


PALJONKO TYÖTÄ ON 1 OPINTOPISTE? 

Arvioikaa konkreettisesti opiskelijan työmäärä MOOCilla, esim. kuinka paljon tekstiä opiskelija lukee/tuottaa ja esim. käyttää aikaa videoiden katsomiseen. Yksi opintopiste on keskimäärin 27 tuntia työtä. Hyödyntäkää opintopistelaskureita, ks. Opetustyön ohjeet: Opiskelijan työmäärän mitoitus ja opintopisteet


OPETTAJAN TOIMINTA: OPETUSMENETELMÄT, VUOROVAIKUTUS, OHJAUS, ARVIOINTI & PALAUTE   

 • Missä kohdin opiskelija tarvitsee ohjausta? 
 • Miten opettaja /tuutori /vertainen /automaattiset toiminnot ohjaavat ja arvioivat opiskelijan toimintaa ja tavoitteiden saavuttamista? 
 • Esim. ohjaavat tekstit ja viestit, tehtävänannot, henk. koht. palaute, itse-/vertaisarviointi, ryhmäpalaute 
 • Arvioikaa konkreettisesti opettajan työmäärä MOOCilla, esim. montako opiskelijaa, montako ja kuinka pitkiä tehtävävastauksia opettajan täytyy lukea. 

VERKKO-OPETUKSEN TYÖKALUT 

 • Millaisia työkaluja valitaan tukemaan opiskelijan ja opettajan toimintaa? 
 • Esim. verkkokeskustelu, essee, (monivalinta)tentti, ryhmätyöalueet, opettajan palaute- ja arviointityökalut, automaattipalautteet & -ohjaus 
 • Ks. mooc.helsinki.fi: Open LMS Intructor Help


LISÄTIETOA OPETUSTYÖN OHJEISTA:


TARKISTUSLISTOJA YMS. SUUNNITTELUN TUEKSI

eAMK:n materiaalit:

Lukusuositus:

Linkit ja tekniset ehdotukset ovat osin vanhentuneet, mutta pedagoginen osuus on yhä ajantasalla.Opuksesta löydät mm. tarkistuslistoja: