Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 14 Current »

KANDIDATPROGRAMMET I SAMHÄLLSVETENSKAPER: 

Övergångs- och motsvarighetstabeller alla vetenskapsområden

Journalistik

Socialpsykologi

Statskunskap med förvaltning

Sociologi

Rättsvetenskap

Socialt arbete och socialpolitik

Etniska relationer

Motsvarighetstabell samhällslära som andra undervisningsämen.pdf

  • No labels