Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 12 Next »


Unable to render {include} The included page could not be found.


LB: Nimiö (Leader):
Tietueen tasokoodia suositellaan pakolliseksi koodiksi. (28.11.2001, s. 2)LB: 008
Kielikoodi ei ole pakollinen. Oletuskoodina esim. eng tai luettelointikieli. Varastotietojen 008 -kentän kielellä ei ole mitään tekemistä ko. julkaisun kielen kanssa. (28.11.2001, s. 1-2)

Hankintatapa suositellaan pakolliseksi jatkuvissa julkaisuissa . Muussa ainaistossa koodia ei aina anna oikeaa tietoa tai tilastoa (esim. jos samaan varastotietueeseen liittyy hankintatavaltaan erityyppisiä julkaisuja). Vähimmäistasona on koodi u (tuntematon) (28.11.2001, s. 1-2)
NJ: Kentät 841-845, 853-855, 863-868, 876-878 käytössä vain varastotietuiessa.850 - OMISTAVA ORGANISAATIO (T)

NJ:

  1. Oletuksena kentät 995-998 siirtyvät konversiossa (bib-tietueen) kentän 850 toistoihin ja kirjastotunnukset muunnetaan samalla ISIL-tunnuksiksi. Oletus sopii silloin, kun kirjastotunnuskenttää on käytetty merkityksessä "kuka omistaa julkaisun".
  2. Siirretään kirjastotunnus kenttään 040 ja muunnetaan samalla ISIL-tunnukseksi. Tämä sopii silloin, kun kirjastotunnuskenttää on käytetty merkityksessä "kuka on luonut tietueen", ja tunnuksia on siis vain yksi.
  3. Kentät 995-998 voidaan poistaa konversiossa.

Sekä oletuksessa että toisessa vaihtoehdossa voidaan haluttaessa esim. yhdistää vanhoja kirjastotunnuksia yhdeksi (esim. Ha, Hf -> Hb). Molemmissa tapauksissa ne lisätään taulukkoon 'kirjastotunnusmuunnokset.tbl'.852 - SIJAINTI (T)
NJ: Kaikki sijoituspaikkatiedot (950-969, 971, 991-992) siirtyvät konversiossa bib-tietueen 852:n toistoihin. Samalla kirjastotunnus muunnetaan ISIL-tunnukseksi.

LB: 852 ‡t Copy 1
Uusissa tietueissa ei käytetä ko. osakenttää. Nämä kentät tulivat aikoinaan konversiossa VTLS:stä Voyageriin. (28.11.2001, s. 2)

LB: Kirjastotietokannassa varastotietueen kentän 852 osakenttään ‡a ei tarvitse merkitä kirjaston yhteisluettelotunnusta. (30.1.2002, s. 1)

LB: 853 -kentän indikaattorien käyttö:
Jos ei osaa muita indikaattoriarvoja antaa niin 1. indikaattori (laajennettavuus/tiivistettävyys) 3 = tuntematon 2. indikaattori (tietojen taso ja tarkistaminen) 3 = julkaisujen numerointitasojen nimet tarkistamatta ja tasoja voi puuttua. (17.10.2001, s.3)

Jos käyttää varastotietueessa kenttää 853, 1. ja 2. indikaattorit ovat pakollisia (28.11.2001, s. 2)

LB: Muuttumaton painos: painosmerkintä laitetaan varastotietueessa kenttiin 852 ‡z tai 866 ‡a (tai ‡z, jos osakentässä a on osan numero). Nidetietoihin painosmerkintä tulee kohtiin Enum. tai huomautukset. Holdingsin tieto näkyy OPAC:ssa aina. Nidetietojen Enum.-kohta näkyy asiakasnäytöllä vain, jos niteellä on jokin seuraavista tilatiedoista : kadonnut, palauttamatta, matkalla, sitomossa tai niteellä on väliaikainen kokoelma (Temp. loc). (28.11.2001, s. 2)

  


856 - ELEKTRONISEN AINEISTON SIJAINTI JA KÄYTTÖ (T)
Kenttää 856 käytetään elektronisen aineiston osoitteen merkitsemiseen ja linkin luomiseen aineistoon silloin, kun aineisto on verkossa tekijänoikeudellisesti vapaasti käytettävissä. Jos elektronisen aineiston käyttöä on sopimukselliseti ja teknisesti rajoitettu, on syytä merkitä rajoitus kenttään 506. Elektronisen aineiston osoitteen voi merkitä kenttään 500, jos suoraa linkkiä ei voi tekijänoikeudellisista syistä merkitä kenttään 856.
Jos aineisto on hankittu käytettäväksi vain aineiston ostaneessa kirjastossa, merkitään verkko-osoite kirjaston varastotietueen kenttän 856.

856-kenttää ei saa merkitä 'paperiversion' bibliografiseen tietueeseen.

Jos 1. indiaattorin arvoa ei tunneta, voi indikaattorin jättää tyhjäksi. NJ: Huom, lisää 2.indikaattorin arvoja.

Osakenttien ‡a, ‡b, ‡d ja ‡f käyttö on pakollista vähimmäistasolla vain jos osakenttää ‡u ei käytetä (URI:a ei tiedetä).880 - TIEDOT VAIHTOEHTOISELLA KIRJAIMISTOLLA (T)886 - TIEDOT VIERAIDEN MARC-FORMAATTIEN KENTISTÄ (T)887 - TIEDOT MUISTA FORMAATEISTA, EI MARC (T)  • No labels