Child pages
  • Saavutettavuus ja Moodlen käyttö apuvälineillä
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Saavutettavuudella tarkoitetaan, että kaikki voivat käyttää Moodlea ja sen sisältöjä helposti.

Tavoitteena on

  • selkeät ja EU-saavutettavuusdirektiivin mukaiset Moodle-kurssit.
  • yhdenvertaisuus ja oikeus tasavertaiseen kurssisuoritukseen opiskelijoiden moninaisista ominaisuuksista riippumatta.

Olethan yhteydessä kurssisi opettajaan, jos sinulla on esim. aistivamma tai lukemiseen ja kirjoittamiseen liityvä vaikeus ja saavutettavuudessa ilmenee ongelmia.

Jos käytät Moodlea apuvälineillä esim. ruudunlukuohjelmalla, voit testata niiden toimivuuden Moodle-harjoituskurssilla.

Lue myös Opiskelijan ohjeet: Erityisjärjestelyillä lisätukea opiskeluun.

  • No labels