Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Studiehelhetens kod

MSV-VP515, MSV-VP525

Studiehelhetens omfattning i studiepoäng

15/25 studiepoäng

Studiehelhetens ansvariga lärare

Universitetslektorn i socialpolitik och socialt arbete Christian Kroll, Soc&kom

Studiehelhetens innehåll

Tilläggsinformation om studiehelheten

  • No labels