Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Studiehelhetens kod / Opintokokonaisuuden koodi

MSV-LJ515, MSV-LJ525

Studiehelhetens omfattning i studiepoäng / Opintokokonaisuuden laajuus opintopisteinä

15 eller 25 studiepoäng

15 tai 25 opintopistettä

Studiehelhetens ansvariga lärare / Opintokokonaisuudesta vastaava opettaja

Universitetslektorn i statskunskap med förvaltning Sebastian Godenhjelm

Valtio-opin yliopistonlehtori Sebastian Godenhjelm

Tillläggsinformation om studiehelheten / Lisätietoa opintokokonaisuudesta

  • No labels