Child pages
  • Imputointimenetelmät, kevät 2009
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Imputointimenetelmät = Puuttuvan datan käsittely, kevät 2009

(info) Voit lähettää kurssia koskevia tiedusteluita luennoitsijalle: Seppo.Laaksonen 'at' Helsinki.Fi

Luennoitsija

Seppo Laaksonen

Laajuus

3-6 op. Kurssin tentistä selviytyminen sekä osallistuminen harjoituksiin tuottaa 4 op. Lisätöillä, sekä teoriaa että empiriaa sisältävillä määrää voi nostaa.

Tyyppi

On perusluonteeltaan syventävä opintojakso koskien sekä maisteriopintoja että jatko-opintoja, mutta esteitä ei ole käyttää sitä aineopinnoissa tai survey- tms. alaa koskevan tutkimuksen edistämisessä. Toki kurssilla on myös yleissivistävä luonne. Rohkeasti mukaan vaan.

Luentoajat

Kurssin luento- ja atk-harjoitukset sekä keskustelut pidetään neljänä keskiviikkona alkaen klo 16.15 ja jatkuen noin 18.40:een 18.3., 25.3., 22.4. ja 29.4. Paikka on Kumpulan Exactumin luokka C128. Siis ensin on kaksi viikkoa, sitten neljän viikon tauko jona aikana toivotaan tehtävän harjoitteita ja sitten palataan opiskelun pariin, jolloin myös katsotaan että on opittu sopivasti. Alkuosa painottuu menetelmien taustoihin ja perusteisiin, omakohtainen harjoittelu on silloin vielä vähäistä. Myöhemmin atk-harjoituksissa opetellaan muutaman imputointimenetelmän käyttö omakohtaisesti, ei siis koko kirjoa. Joitakin ohjelmistoja myös esitellään. Ohjelmistovalikoimathan ovat alalla aika kirjavat eikä mitään yleisratkaisuja ole. Käyttäjän pitää hyvään tulokseen pääsemiseksi miettiä asia aina kulloisenkin tilanteen mukaan.   

Mahdollisuus harjoitteluun samassa luokassa oli keskiviikkona 1.4. klo 16-18. Seuraava on tiistaina 28.4. klo 16-18. Tai jos ilmoittaudut, niin huoneessani maanantaina 27.4. samoihin aikoihin.

Tässä kurssin harjoitusten imputointien SAS-ohjelmat; itsekukin voi sitten kokeilla samaa uusille muuttujille:

https://wiki.helsinki.fi/download/attachments/32154563/Imputointikurssi_SAS_28.4..doc

Tässä on myös vertailuohjelma yhden muuttujan esimerkillä:

https://wiki.helsinki.fi/download/attachments/32154563/Imputointikurssi_SAS_Vertailu_28.4..doc

Suoritustapa

Tentti. Lisätyöt kirjallisina. Ensimmäinen tenttimismahdollisuus on keskiviikkona 6.5. klo 16-19 Exactumin salissa  D123. Tämän jälkeen mahdollisuus laitoksen yleistenteissä.

Ilmoittaudu

Kurssin luonteesta

Survey-metodiikan kurssilla on esitelty lyhyesti imputointimenetelmät. Siinä yhteydessä yksityiskohtainen tarkastelu on sivuutettu. Tällä kurssilla kerrataan survey-metodiikan kurssin anti mutta syvennetysti sekä siten että perusratkaisut osataan toteuttaa oikeaa dataa käsittelemällä.  Imputointihan on puuttuvan tiedon paikkausta korvikearvoilla, joiden pitäisi olla lähellä yleensä tuntematonta oikeata arvoa. Tällöin läheisyys koskee kulloisenkin estimointitilanteen näkökulmaa. Jos estimointitarve on helpompi, on imputointikin yleensä helpompi tai yksinkertaisempi menetelmä on riittävä. Imputointi toteutetaan läheisessä yhteydessä tilastolliseen editointiin. Siksi kurssilla esitetään muutama näkökulma editoinnista. Imputointi on yleisellä tasolla suhteellisen yksinkertaista, sillä se vaatii ensin hyvän imputointimallin rakentamista ja sen jälkeen hyvää imputointitoimintoa. Oma tietotekninen osaaminen on käytännössä tarpeen, jos esimerkiksi käyttää SAS:ia imputoinnissa. On olemassa ohjelmistojakin joilla toimintoa voi toteuttaa. Mikään ohjelmisto ei sovellu kaikkiin tilanteisiin hyvin. Kurssilla katsotaan muutamaa ohjelmistoa sen lisäksi että muutamia imputointeja toteutetaan itse ohjelmoimalla (mallit annetaan).

Kurssilla edistymistä helpottaa huomattavasti, jos hallitsee survey-metodiikan perusteet esimerkiksi vastaavannimisen kurssin suorituksen kautta.

https://wiki.helsinki.fi/download/attachments/32154563/Impuverryttely_Seppo+2009.pdf

Imputointiin voi orientoitua oheisen leikkimielisten kalvostojen  kautta.

https://wiki.helsinki.fi/download/attachments/32154563/Impuverryttely_2+Seppo+2009.pdf

Tässä voit testata imputointitaitojasi tekstiin. Voit kokeilla itse vastaavalla tavalla muissa osissa luentorunkoa.

 https://wiki.helsinki.fi/download/attachments/32154563/Impuverryttely_3.pdf

Mahdollisesti jokin tällainen tulee kokeeseenkin.


 

Luentorungon 21.4. versio on alla:

https://wiki.helsinki.fi/download/attachments/32154563/Imputointi+2009.pdf

Harjoitusten yleinen luonne sekä aineisto esitetään oheisessa liitteessä:

 https://wiki.helsinki.fi/download/attachments/32154563/HY_Impu_2009.zip

Tiedosto on SAS-muodossa mutta SPSS lukee sitä myös. Alkuosan harjoitus on puuttuvuuden tutkimista.

Ohessa on myös imputointiesi onnistumisen tarkasteluun

oikeat arvot. Vertaa näitä tuloksia vasta kun olet tehnyt sopivia imputointeja.

 https://wiki.helsinki.fi/download/attachments/32154563/HY_Tosidata_2009.zip

Kirjallisuus

Katso tätä:  
https://wiki.helsinki.fi/download/attachments/32154563/Imputointi-juttuja.doc

Lisäksi löydät googlella sopivia avainsanoja käyttämällä paljon kiinnostavaa.

 http://wiki.helsinki.fi/download/attachments/32154563/Brussels+18-20-2-2009.pdf

Siinä on posteri tiivistelmänä jonka ymmärtää vasta lopussa kunnolla.

http://wiki.helsinki.fi/images/icons/attachments/pdf.gif

  • No labels