Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata


1. Opintokokonaisuuden nimi


Ulkomailla suoritettu opintokokonaisuus

Studiehelhet genomförd utomlands

Study Module Completed Abroad


2. Opintokokonaisuuden tunniste (koodi)


-tunniste Oodissa/OTMssä ja muissa järjestelmissä


3. Opintokokonaisuuden pakollisuus/valinnaisuus


-mikä koulutusohjelma vastaa tästä opintokokonaisuudesta
-onko opintokokonaisuus tarjolla muiden koulutusohjelmien opiskelijoille


4. Opintokokonaisuuden taso


(alempi/ylempi/tohtori /eurooppalaisen viitekehyksen(EQF) tasot 6,7,8)
-kanditaso=alempi korkeakoulututkinto/EQF-taso 6
-maisteritaso sekä lääketieteen, hammaslääketieteen ja eläinlääketieteen koulutusohjelmat=
ylempi korkeakoulututkinto/EQF-taso 7
-tohtoritaso= tohtorin tutkinto/EQF-taso 8
-onko opintokokonaisuus perus-, aine- tai syventäviä opintoja (vrt. Tutkintoasetus)


5. Opintokokonaisuuden suositeltu suoritusajankohta/vaihe


6. Opintokokonaisuuden järjestämisajankohta lukukauden/periodin tarkkuudella


7. Opintokokonaisuuden laajuus opintopisteinä


8. Opintokokonaisuudesta vastaava opettaja


9. Opintokokonaisuuden osaamistavoitteet


-mitä opintokokonaisuuden suorittanut osaa
-ks. osaamiskartta https://flamma.helsinki.fi/content/res/pri/HY348496


10. Edeltävät opinnot tai edeltävä osaaminen


-mitä opintojaksoja tai opintokokonaisuuksia tulee olla suoritettu ennen tätä
opintokokonaisuutta tai mitä osaamista edellytetään


11. Opintokokonaisuuden sisältö


-mistä opintojaksoista muodostuu


13. Opintokokonaisuuden arvosanan muodostuminen


14. Opetuskieli


-kotimaiset kielet suomi/ruotsi
-ruotsi
-englanti

  • No labels