Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 20 Current »

810 - Seriebiuppslag under institutionsnamn (R)

Indikatorer

Första indikator (Ind. 1) Typ av namn
Se beskrivningen för indikator 1 i fält 110.

0 Namn inlett med inverterat personnamn

1 Namn på administrativ enhet

2 Namn i rak följd

Andra indikator (Ind. 2)

# Odefinierad

Delfält

a Namn på (överordnad) institution eller administrativ enhet (NR)

b Namn på underordnad enhet (R)

c Konferensort (R)

d Konferensår (R)

e Funktionsterm (R)

f Specificering: årtal för verk (NR)

g Övrig information (R)
I fält som innehåller titel på fördrag läggs andra signatären i detta delfält.

h Medieterm för verk (NR)

k Specificering i form av grupptitel (R)

l Verkets språk (NR)

m Uppsättning (musik) (R)

n Nummer på del eller avsnitt (inkl. konferensnummer) (R) 

o Arrangemang (musik) (NR)

p Titel på del eller avsnitt av verk (R)

r Tonart (musik) (NR)

s Version (R)

t Verktitel (NR)

u Affiliering (NR)

v Delbeteckning (NR)

w Postens kontrollnummer (R)
Se Kontroll- och länkdelfält.

x ISSN (NR)

0 Auktoritetspostens kontrollnummer eller standardnummer (R)
Se Kontroll- och länkdelfält.

1 Real World Object URI (R)
Se Kontroll- och länkdelfält.

3 Del av materialet som avses (NR)

4 Relation (R)
Koden tas från en förteckning, se MARC 21 Funktions- och relationskoder.

5 Institution som fältet tillhör (R)
Se Kontroll- och länkdelfält.

6 Länkning (NR)
Se Kontroll- och länkdelfält.

7 Kontrollkoder för länkmålet (NR)
Se beskrivning av delfält ‡7 i fält 800.
/0 - Medietyp
/1 - Bibliografisk nivå

 8 Länk- och sekvensnummer (R)
Se Kontroll- och länkdelfält.

Exempel

490 1# ‡a Julkaisu / Teknillinen korkeakoulu, arkkitehtiosasto, rakennetun ympäristön tutkimuslaitos. ‡n B, ‡x 0783-3253 ; ‡v 22
810 2# ‡a Teknillinen korkeakoulu. ‡b Arkkitehtiosasto. ‡b Rakennetun ympäristön tutkimuslaitos. ‡t Julkaisu. ‡n B ; ‡v 22.

490 1# ‡a World travel series ; ‡v 7
810 2# ‡a John Bartholomew and Son. ‡t Bartholomew world travel series ; ‡v 7.

490 1# ‡a CIIL linguistic atlas series ; ‡v 1
810 2# ‡a Central Institute of Indian Languages. ‡t CIIL linguistic atlas series ; ‡v 1.

810 2# ‡a Deutsches Institut für Normung ‡4 aut ‡t DIN-Taschenbuch ‡v 193 ‡w (DE-101)016034287 ‡w (DE-600)1072284-1 ‡7 as

  • No labels